Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETİM KONULARI Franchise zinciri, işletmesi ve girişimcisi için 10 farklı denetim 8 denetim F&M ye özgü, ® işaretli, sadece F&M uygular 2 denetim UFRAD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETİM KONULARI Franchise zinciri, işletmesi ve girişimcisi için 10 farklı denetim 8 denetim F&M ye özgü, ® işaretli, sadece F&M uygular 2 denetim UFRAD."— Sunum transkripti:

1 DENETİMLERİ FARK YARATIR dengeyi gözetir eksiği gösterir doğruyu buldurur

2 DENETİM KONULARI Franchise zinciri, işletmesi ve girişimcisi için 10 farklı denetim 8 denetim F&M ye özgü, ® işaretli, sadece F&M uygular 2 denetim UFRAD ilkeleri, UFRAD denetler Denetimler mavi, kırmızı, yeşil mühürle belgelendirir ZİNCİR DENETİMİ Dürüstlük ilkeleri Açıklık ilkeleri Full Check-Up ® Franchise Kadranı ® Anlaşma Simetrisi ® RBM ® İŞLETME DENETİMİ İşletme Analizi ® Devir Analizi ® Yer Analizi ® GİRİŞİMCİ DENETİMİ Girişimcilik testi ®

3 ZİNCİR DENETİMLERİ DÜRÜSTLÜK İLKELERİ

4 DÜRÜSTLÜK İLKELERİ UFRAD Dürüstlük ilkeleri, Avrupa Franchise Federasyonu üyesi derneklerin ülkelerinde geçerli kurallardır Franchise alanla veren arasındaki ilişkiyi düzenler Belli konularda nasıl davranılacağını öngörür Vereni veya alanı korumayı değil, sistemi sağlıklı işletmeyi amaçlar F&M denetiminde firmanın uygulamaları gözlemlenir Dürüstlük ilkelerine uyulup uyulmadığı raporlanır UFRAD üyelerinin bu ilkelere uyması zorunludur

5 DÜRÜSTLÜK İLKELERİ DÜRÜSTLÜK İLKELERİ ANA HATLARI
Franchise ilişkilerine uygulanır Franchise verenin yükümlülükleri tanımlanır Denemek, teknik destek, eğitim, marka korumak öngörülür Franchise alanın yükümlülükleri tanımlanır Gayret göstermek, açık davranmak, denetlenmek esastır Franchise alanın ve verenin ortak yükümlülükleri tanımlanır İyi niyet, ikaz, süre tanımak, müzakere etmek gerekir Tanıtım tarafsız, tam, doğru, önceden yapılmalıdır Ön ödemeler mahsup veya iade edilmelidir Doğru adaya franchise verilmelidir Anlaşmada bulunması istenen özellikler belirlenmiştir Herkesin yararına, yazılı, net, kapsamlı, uzun süreli olmalı Master franchise verilirken uygulanmaz

6 DÜRÜSTLÜK İLKELERİ KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür. Görevlendirilen denetçi, sektörel deneyimi olan, F&M eğitimi almış biri olur, özgeçmişi önceden verilerek müşteri onayı alınır. GİZLİLİK Denetimde alınan her türlü bilgi ticari sır sayılır ve gizli tutulacağına dair sözleşme yapılır KALİTE Denetim sonucu F&M tarafından sertifikalanır FİYAT 500 TL + KDV SÜRE Müşterinin yerinde 1 gün, bayilerde 2 gün

7 ZİNCİR DENETİMLERİ AÇIKLIK İLKELERİ

8 AÇIKLIK İLKELERİ Açıklık ilkeleri ABD de uygulanan UFOC prensipleri
UFOC (uniform franchise offering circular) Amacı franchise alanı önceden bilgilendirmek Franchise verenler adaylara kapsamı belli bir bilgi paketi sunar Firmanın franchise verirken uyguladığı yöntemler, verdiği bilgiler ve belgeler F&M uzmanları tarafından incelenir Açıklık ilkelerine uyulup uyulmadığı raporlanır Eksikleri varsa nasıl tamamlayacağı gösterilir UFRAD üyelerinin bu ilkelere uyması zorunludur

9 AÇIKLIK İLKELERİ FV geçmişi, yöneticileri, ihtilaf ve iflas geçmişi
Sistemin ve pazarın tanıtımı İlk yatırım, tüm bedeller, tedarikçiler, finansman FV destekleri Bölge sınırları, kotalar Marka, patent ve kullanım hakları Bizzat çalışma zorunluluğu Anlaşmanın iptali, devri, uzatılması İşletme sayısı, açılacaklar, fesihler Sistemdeki ünlüler, ilişkinin şekli Bilançolar, vergiler Örnek anlaşma Alındı belgesi

10 AÇIKLIK İLKELERİ KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür. Görevlendirilen denetçi, sektörel deneyimi olan, F&M eğitimi almış biri olur, özgeçmişi önceden verilerek müşteri onayı alınır. GİZLİLİK Denetimde alınan her türlü bilgi ticari sır sayılır ve gizli tutulacağına dair sözleşme yapılır KALİTE Denetim sonucu F&M tarafından sertifikalanır FİYAT 500 TL + KDV SÜRE Müşterinin yerinde 1 gün

11 ZİNCİR DENETİMLERİ FULL CHECK-UP ®

12 FULL CHECK-UP ® Nedir F&M tarafından geliştirilmiş özgün bir yöntemdir
Zincirin yaygınlığına bağlı olarak 2-4 hafta sürer Neden yaptırılmalıdır Franchise veren sistemini kursa bile zamanla bozulur Koşullar değişir, standartlar gelişir, uygulamadan sapılır İnsanlar değişir, kendi doğrusunu uygular, kurallar unutulur Yeni açılan işletmelerin koşulları farklıdır, eskilere uymaz Oturmuş bürokrasi yoksa 3-5 yılda çok farklılaşabilir Full Check-Up zincirin gerçek durumunu gösterir

13 FULL CHECK-UP ® Neler incelenir Franchise veren firma ve ortakları
Franchise veren firmanın yönetici ve çalışanları Franchise sistemi ve bilgi akışı Franchise alanlar Franchise ve firmaya ait işletmeler Ürün ve hizmetler Müşteriler Rakipler

14 FULL CHECK-UP ® Nasıl incelenir
İşletme: Yatırım, verimlilik, karlılık, fizibilite Ürün: fiyatı, pazarı, değeri, müşteri memnuniyeti Hizmet: Standartlar, gizli müşteri araştırmaları Kadro: Ortaklar, yöneticiler, kadro, işletmeciler, eğitim Standartlar: Kapsam, geçerlik, doğruluk, kitaplar, formlar Denetim: esasları, formları, uygulanması Destek: işletmelere verilen destekler ve tavizler Franchise: stratejiler, medyalar, aday seçimi, anlaşma Yer seçimi: kira, işleklik, görünürlük, büyüklük, alternatifler Yayılma: bölge koruma, iç rekabet, toplam potansiyel

15 FULL CHECK-UP ® Neler değerlendirilir ve raporlanır Yönetici Özeti
Müşteri Sistem Franchise alanlar İşletme yerlerinin seçimi ve yayılma Marka Franchise veren açısından değerlendirme Franchise Kadranı İşletme Analizi Öneriler

16 FULL CHECK-UP ® KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür. Görevlendirilen denetçi, sektörel deneyimi olan, F&M eğitimi almış biri olur, özgeçmişi önceden verilerek müşteri onayı alınır. GİZLİLİK Denetimde alınan her türlü bilgi ticari sır sayılır ve gizli tutulacağına dair sözleşme yapılır KALİTE Denetim sonucu F&M tarafından sertifikalanır FİYAT Firma 4000 TL + KDV, incelenen her işletme 250 TL + KDV SÜRE Müşterinin yerinde 1 hafta, her işletmede ½ gün

17 ZİNCİR DENETİMLERİ FRANCHISE KADRANI

18 FRANCHISE KADRANI ® Nedir
Franchise & More tarafından 1999 yılında oluşturuldu Dünya Gazetesi 2004 Girişimcilik Ödülünde uygulandı Franchise zincirinin gücünü ve değerini ortaya koyar Sadece F&M temsilcileri değerlendirir ve kullanırlar Markaların franchise karnesidir

19 FRANCHISE KADRANI ® Franchise veren yaptırırsa
Franchise veren kendi zinciri için yaptırabilir Denetim bedelini franchise veren öder Firma ve sistem hakkında verilen bilgiler esas alınır Denetlenecek işletmeleri franchise veren seçer Sonuçlar sadece müşteriye verilir, açıklanmaz F&M yaptırırsa F&M kendisi için uzmanlara araştırma yaptırabilir Denetim masraflarını F&M karşılar Bilgiler açık kaynaklardan ve piyasadan toplanır Sonuçları F&M temsilcileri görür

20 FRANCHISE KADRANI ® Neler incelenir Dört açıdan markayı inceler
Ürün ve hizmetlerin tüketici gözündeki başarısı Franchise sisteminin altyapısı ve işlerliği Franchise alanlara sağladığı yarar Franchise verenin üstünlükleri ve başarısı Her bir kriter, üç alt başlıkta değerlendirilir Toplam 12 kriterin herbirine 0-8 puan verilir Toplam 96 puan üzerinden değerlendirme yapılır

21 FRANCHISE KADRANI ® Tüketici için
1) ürün ve hizmetlerin fiyat ve kalitesinin, yani değerinin tüketici gözünde değeri 2) sistemden yararlanan tüketicilerin tatmini, müşteri mutluluğu, müşteriye yaklaşım, garanti, servis, satış sonrası hizmetler, iade kolaylığı 3) ürün ve hizmetlerin tüketiciye yararı, ürünlerin ihtiyaçları karşılaması, ürün ve hizmetlerin yeniliği, farklılığı, rakiplere üstünlüğü

22 FRANCHISE KADRANI ® Franchise sistemi için:
4) Franchise sisteminin başlangıçta ve çalışma sürecinde eğitim desteği, etkinliği, yararı 5) Franchise sisteminin denetim desteği, denetimin etkinliği, sürekliliği, yapıcılığı 6) Franchise sistemindeki ürün ve hizmetlerin dış tedarikçilerden sağlanması, tedarik kaynaklarının doğru seçimi, yeterliliği, lojistik sisteminin başarısı, uygun stok tutulması politikası, satın alma fiyatlarının uygun olması

23 FRANCHISE KADRANI ® Franchise alanlar için
7) Franchise alanların yatırımına sağladığı getiri, yatırımın geri dönüş süresi, gelirin dalgalanmaması, gelirin azalmaması 8) Franchise alanlara sağlanan güvenceler, anlaşma ile belgelenmesi, yapabilecek kişiye franchise verilmesi, bölge koruma sağlanması, olağanüstü şartlarda destek vermesi 9) Franchise alanların franchise verenle ilişkisi, UFRAD ilkelerine uyulması, ilişkide sorun yaşanmaması, rahat ve sürekli görüşme, merkezden destek alabilme

24 FRANCHISE KADRANI ® Franchise veren için
10) Franchise verenin tanıtım gücü, merkezi reklam fonunun etkin ve adil kullanımı, yerel tanıtım olanaklarının etkin kullanımı, yerel tanıtımda franchise alanların desteklenmesi 11) Franchise verenin yayılmadaki başarısı, yer seçiminde isabetli olması, yıllara yayılmış makul bir yayılma planı olması, yayılma planına uyması 12) Franchise verenin sektöründeki rakiplerine göre rekabet üstünlüğü, rakiplerine göre önde ve öncü olması, rakiplerinden farklı olması

25 FRANCHISE KADRANI ® F&M “iyi”, “kötü” gibi genelleme yapmaz
Çoklu değerlendirme ve karara yönelik yorum yapar Sistem saglam Tüketici memnun FV memnun Marka fazla güçlü Alan memnun degil Alana kazandirmaz Sistem zayif Ama sorun yok Tüketici memnun FA memnun FV memnun Franchise alinabilir Ürün-hizmet siradan Sistem yok FA kazaniyor FV kazanamiyor FV isi beceremiyor Marka kalici olamaz

26 FRANCHISE KADRANI ® KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür, görevlendirilen denetçi sektör deneyimlidir, F&M eğitimi alır, özgeçmişi önceden müşteriye verilir GİZLİLİK Denetimde alınan her türlü bilgi ticari sır sayılır ve gizli tutulacağına dair sözleşme yapılır. KALİTE Denetim sonucu F&M tarafından sertifikalanır FİYAT 1500 TL + KDV, incelenen her işletme 100 TL + KDV SÜRE Müşterinin yerinde 2 gün, işletmelerde 1 saat

27 ZİNCİR DENETİMLERİ RBM

28 RBM ® Retail Brand Measurement
Nedir F&M’nin geliştirdiği özgün bir testtir, sadece F&M uygular Bir sektördeki önde gelen tüm markaları birden denetler Sektördeki markalar arasında sıralama yapar Gizli müşteri denetiminden farkı nedir GM markanın kriterleriyle işletmenin performansını ölçer RBM kendi kriterleriyle markanın performansını ölçer Neler değerlendirilir Değerlendirmeye konu olan unsurlar Marka ve sistem Ortam ve işletme Ürün ve hizmet

29 RBM ® Nasıl yapılır Aynı dönemde bir markanın 3 işletmesi ziyaret edilir Gizli müşterilere standart sorular verilir, eğitilir Gizli müşteriler işletmeleri ziyaret eder ve değerlendirir Tüm markalar aynı kriterlerle puanlanır ve ortalaması alınır Sektördeki markalar kendi aralarında karşılaştırılır RBM periyodik olarak yapılır, sektörler izlenir Firmalar RBM ölçümüne abone olurlar Sonuçlar markaya raporlanır, sıralama verilir Sadece “yeşil” liste, yani iyiler kamuoyuna ilan edilir

30 RBM ® Neler puanlanır 3 unsur, 5 başlık altında incelenir, ağırlıklı puanlanır Marka ve sistem (%20) markanın algılanması, markanın çekiciliği, sistemin satışa katkısı, markanın görünürlüğü, marka-müşteri iletişimi Ortam ve işletme (%30) ortamın yeterliliği, işletmenin temizlik ve düzeni, işletme personeli, işletmenin güvenliği, ortamın konforu Ürün ve hizmet (%50) personel davranışı, ürün özellikleri, fiyat düzeyi, satış teknikleri, satış sonrası hizmetler

31 RBM ® Markaya özel rapor Her marka için ayrı rapor çıkarılır
Her başlık ve her unsur için 3 işletmeye puanlar verilir 3 işletmenin ortalaması sektör ortalaması ile karşılaştırılır 3 işletme kendi aralarında karşılaştırılır Genel marka puanı RBM çarkı ile gösterilir

32 RBM ® Sektör raporu Aynı dönemde RBM uygulanan tüm markalar alınır
Ağırlıklı ortalama marka puanlarına göre sıralanır %25 puan altında kalanlar kara listeye %25-50 puan arasında kalanlar kırmızı listeye %50-75 puan arasında kalanlar sarı listeye % puan arasında kalanlar yeşil listeyi girer Yeşil listede yer alan markalar kamuoyuna duyurulur 2006 yılında fast food sektörü ile başlandı 10 yabancı ve 20 yerli markanın 3’er işletmesi gezildi Fast food, cafe ve emlak sektörlerinde sürecek

33 RBM ® KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür, gizli müşteri araştırma firmaları ile birlikte çalışılır, denetçiler F&M eğitimi alır, sonuçlar F&M portalında tutulur GİZLİLİK Müşteriye açık kaynaklardan bilgi alınır, sonuçlar sadece müşteriye verilir, sadece yeşil liste kamuoyuna ilan edilir KALİTE Denetim gizli müşteri işine uzman kuruluşlara yaptırılır, sonuç F&M tarafından raporlanır FİYAT 3 işletme incelenen bir periyot için 300 TL + KDV SÜRE Bir periyot 1 ayda tamamlanır

34 ZİNCİR DENETİMLERİ SİMETRİ TESTİ

35 SİMETRİ TESTİ ® Niçin gereklidir
Franchise anlaşmaları genelde “asimetrik”tir Verenin haklarını, alanın yükümlülüklerini sayar Amaç markayı korumaktır, ama vereni korur Uzman denetimi, anlaşmanın sertliğini ve haklılığını ölçer Kim niçin yaptırır Franchise veren doğru adaylarla anlaşabilmek için yaptırır Franchise alan yanlış bağımlılığa girmemek için yaptırır

36 SİMETRİ TESTİ ® Nedir, nasıl yapılır
F&M tarafından geliştirilen özgün bir test Franchise anlaşması ve ekleri incelenir Markayı, vereni, alanı ne kadar koruduğuna bakılır 5 başlık altında 23 kriter incelenir Alanı, vereni, markayı koruyan durumlar tanımlanır Aynı durum birçok tarafı birden koruyabilir Durum gerçekleşmişse 1 puan verilir Puanlar toplanır, anlaşmanın simetrisi görülür Dağılım dengeliyse “simetrik”tir, değilse “asimetrik”tir

37 SİMETRİ TESTİ ® Neler incelenir
Tanımlanan kriterler anlaşmada açıkça yer alabilir Anlaşmada tanımlanmamış ama uygulamada var olabilir Anlaşmada olup uygulamada farklı olabilir İnceleme anlaşmayı, eklerini ve uygulamalarını içerir

38 SİMETRİ TESTİ ® Simetri testi başlıkları ve kriterleri
Marka ve sistem - markanın korunması, sistemin korunması, el kitabı, eğitim, denetim Bölge ve yer - kira koşulları, bölge koruması, büyüklüğü, dağılımı, yerin kirası Yatırım ve karlılık - yatırım, ödemeler, temin kaynakları, tedarikçi destekleri, satış fiyatları Satış ve tanıtım - reklam fonu, açılış kampanyası, yerel tanıtım, satış kotası Devir ve fesih - süre, devir hakkı, fesih nedenleri, fesih sonrası, anlaşma süresi, rekabet kısıtlaması

39 SİMETRİ TESTİ ® Simetri Testi puanları “YOK” 0-3 puan “ZAYIF” 4-7 puan
“ORTA” puan “İYİ” puan “ÇOK” puan “TAM” puan Örnek Simetri Testi sonucu FV=17, M=13, FA=6 puan Anlaşma alanı “zayıf”, markayı “orta”, vereni “çok” koruyor Asimetrik, alana önerilmez

40 SİMETRİ TESTİ ® KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür, anlaşma ve uygulamaları konusunda uzman kişiler yapar, denetçiler F&M eğitimi alır, hukukçu değildir GİZLİLİK Sonuçlar sadece müşteriye veril KALİTE Denetim sonucu F&M tarafından raporlanır FİYAT 600 TL + KDV SÜRE Anlaşmanın tesliminden itibaren 1 haftada tamamlanır

41 İŞLETME DENETİMLERİ İŞLETME ANALİZİ

42 İŞLETME ANALİZİ ® Nedir F&M tarafından geliştirilen özgün bir yöntem
F&M temsilcileri tarafından yapılır Tek bir işletme veya zincirin tüm işletmeleri için yapılır Yatırım kapsamı gruplar halinde incelenir Gelir-gider tablosu karlılık kademelerine göre incelenir Neye yarar İşletmelere standart yaklaşım getirir İşletmeler ve markalar aralarında karşılaştırabilir İşletmenin ticari performansını gösterir Markanın zaaf ve risklerini gösterir Fırsatın veya sorunun nerede olduğunu gösterir

43 İŞLETME ANALİZİ ® Kim niçin yaptırır
Franchise veren işletmelerinin durumunu öğrenmek için Franchise veren belli işletmenin sorununu öğrenmek için Franchise alan sektör genelindeki durumunu öğrenmek için Müstakil işletmeci sektör normalleri ile karşılaştırmak için Franchise alan işletmenin karlılığını görmek için Devir alan işletmenin gerçek performansını görmek için

44 İŞLETME ANALİZİ ® Nasıl yapılır F&M uzmanları işletme rakamlarını alır
İşletme yerinde incelenir Kayıtlara ve fiili uygulamalara bakılır Geçmiş işletmeci, tedarikçi ve müşteri kayıtları incelenir Kayıtlar ve uygulamaların bilgi sağlaması yapılır Standart değerlendirme formatı kullanılır Sonuçlar raporlanır

45 İŞLETME ANALİZİ ® Yatırım inceleme Proje-kontrol İnşaat-tesisat
Ekipman Dekorasyon Franchise Yer temini Hazırlık Faiz Sponsorluk gelirleri

46 İŞLETME ANALİZİ ® Gelir – gider inceleme
Satışlar (SMM kategorilerine göre) Diğer gelirler Satılan malın maliyeti Sarf malzemeleri Bina harcamaları Personel harcamaları Pazarlama masrafları Franchise giderleri Yönetim giderleri Vergiler Faizler Net kalan (amortisman öncesi)

47 İŞLETME ANALİZİ ® KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür. Görevlendirilen denetçi, sektörel deneyimi olan, F&M eğitimi almış biri olur, özgeçmişi önceden verilerek müşteri onayı alınır. GİZLİLİK Denetimde alınan her türlü bilgi ticari sır sayılır ve gizli tutulacağına dair sözleşme yapılır. KALİTE Denetim sonucu F&M tarafından raporlanır. FİYAT 500 TL + KDV SÜRE İşletmede 2 gün

48 İŞLETME DENETİMLERİ DEVİR ANALİZİ

49 DEVİR ANALİZİ ® Nedir Devir edilen işletmeler uzmanlar tarafından araştırılır İşletme rakamları ölçülür, doğrulanır Bölgeyle ilgili bilgiler derlenir İşletmeyle ilgili fırsatlar ve riskler öğrenilir Sonuçları F&M tarafından raporlanır Kim, niçin yaptırır Devreden doğru fiyatı öğrenmek için yaptırabilir Devralan gerçek değerini öğrenmek için yaptırabilir F&M devre aracılık edecekse kendisi yapabilir

50 DEVİR ANALİZİ ® İşletme bilgileri
YER – adres, tarif, çevre alanı, kullanım imkanı KULLANILAN ALAN – mağaza, depo, bahçe, teras, kaldırım, KULLANIM İZNİ – ruhsatlar, tabela, totem, otopark, KİRA - Kiracı, ödeme, kira, aidat, süre, artış formülü PERSONEL - Çalışanlar, uzmanlıkları, maaş, masraf, EKİPMAN - Devredilecek ekipman, piyasa değeri, yenileme SATIŞ - ciro, kredi kartı, yemek çeki, açık hesap, indirimler MASRAFLAR - Hammadde, diğer masraflar, normal sınırlar KAR - Başa baş noktası, dalgalanmalar, ortalama kar, beklenti DEVİR - Kaç yıldır aynı iş, şirket mi yer mi, devir hakkı

51 DEVİR ANALİZİ ® Bölge bilgileri
BÖLGE – müşteri gelen bölgenin, müşterilerin hakim niteliği ORTAM – komşular, geçmiş işler, boş yerler, yakın rakipler DALGALANMA – mevsimlik, haftalık, saatlik farklar, turizm hareketleri, semt pazarı etkisi KAYNAKLAR – müşteri beklenen önemli kaynaklar, sayılar REKABET – mevcut rakipler, gelmesi muhtemel rakipler GELİŞME – civarının beklenen mağazalaşma durumu ŞEHİRLEŞME – ticareti etkileyecek imar, yol düzenlemeleri YAPILAŞMA – Ticareti etkileyecek beklenen önemli yapılaşma

52 DEVİR ANALİZİ ® KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür, sektörel deneyimi olan, F&M eğitimi almış biri denetler, özgeçmişi önceden verilerek müşteri onayı alınır GİZLİLİK Denetimde alınan her türlü bilgi ticari sır sayılır ve gizli tutulacağına dair sözleşme yapılır KALİTE Denetim sonucu F&M tarafından raporlanır FİYAT 500 TL + KDV SÜRE İşletmede 2 gün

53 İŞLETME DENETİMLERİ YER ANALİZİ

54 YER ANALİZİ ® Nedir Belli bir nokta, belli bir sektör için değerlendirilir Farklı kriterlerden hareketle iş potansiyeli bulunur Civar işyerlerinin ticari performansı ile karşılaştırılır Yerin rayiç değeri bulunur İstenen kira ve diğer koşullarla karşılaştırılır Araştırmayı F&M uzmanları yapar Talep edene raporlanır

55 YER ANALİZİ ® Kim neden yaptırır
Franchise veren kendi açacağı yerler için Franchise veren kendisine önerilen yerler için Franchise alan kendi bulduğu yerler için Yerin sahibi kendi yerinde yapacağı iş için Müstakil girişimci kiralayacağı yer için Yer analizi yaptırabilir

56 YER ANALİZİ ® Yerin iş potansiyeli
Önünden geçen yaya sayısı ve beklenen giren oranı Önünden geçen araç sayısı ve beklenen duran oranı Paket servis potansiyeli ve beklenen paket sayısı İş yapılması ve yığılma yaşanması beklenen zamanlar Bölgenin iş potansiyeli Yürüme ve sipariş mesafesine göre bölge sınırları Bölgede oturan potansiyel müşteriler Bölgede geçici bulunan potansiyel müşteriler Müşterilerin demografisi ve kategorik değerlendirmesi Bölge pazarının ülke pazarına oranını veren kriterler Bölge pazarının toplam iş potansiyeli Bölge pazarını paylaşan rakipler ve alternatifler

57 YER ANALİZİ ® Yerin piyasa değeri
Yerde önceden yapılan işler ve ödenen kiralar Civardaki boş yerler ve boş kalma nedenleri Yerin fiziki durumu ve eksikleri Yere istenen kira, aidat, ödeme şekli ve para birimi Kira artış oranı ve ileride beklenen gelişmeler Hava parası, dönemsel değişmeler Yerin satın alma değeri, kiraya oranı, sektör normali Yapılacak işten beklenen ciro, ödenebilecek kira Yer için önerilen makul kira miktarı

58 YER ANALİZİ ® 1 2 3 Örnek yaya analizi: 1-Geçenler 2-Girenler 3-Giren oranı

59 YER ANALİZİ ® KİM DENETLER F&M merkez tarafından yürütülür, emlak ve perakende deneyimi olan, F&M eğitimi almış kişiler denetler GİZLİLİK Denetim sonucu sadece talep edene verilir KALİTE Denetim sonucu F&M standartlarına göre raporlanır FİYAT 1200 TL + KDV SÜRE 1 hafta yerin civarında ve bölgesinde saha çalışması

60 GİRİŞİMCİ DENETİMİ GİRİŞİMCİLİK TESTİ

61 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® Nedir Her girişimcinin kendine özgü koşulları var
Herkes kendi koşullarına uygun iş kurmalı, risk almalı Girişimcinin özellikleri, imkanları ve beklentileri incelenir F&M ye özgü “Faktör Testi” F&M sitesi üzerinden yapılır Littauer “Kişilik Testi” açık kaynaklardan uygulanır Test sonuçları girişimci tarafından anında görülür F&M temsilcileri sonuçları girişimci ile birlikte yorumlar Girişimciye önerilerde bulunur, alternatifleri sunar Sonuçları F&M standartlarına göre raporlar

62 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® Neye yarar
Kazandıran dükkan, kazançlı iş yok, kazanan girişimci var Aynı yerde, aynı işi yapanlardan biri kar, diğeri zarar eder Girişimcinin kendi koşullarına uygun iş seçmesini sağlar Girişimcinin kaldıramayacağı riskleri almamasını sağlar Neye göre değerlendirir "Faktör testi" F&M ye özgü bir analiz yöntemi Girişimcilnin işe yatkınlığını ve alabileceği riski gösterir Marka önerirken sınırlar konulmasını sağlar “Kişilik testi” Littauer psikometri testi Girişimcinin temel davranış kimliğini gösterir Kolay uyum sağlayacağı işlerin önerilmesini sağlar

63 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® Girişimcilik testi
İÇ FAKTÖRLER (3 grupta 31 faktör) Başarı, Üstünlük, Özgürlük faktörleri olarak 3 grupta toplanır Başarı faktörleri yüksekse, kişi iş yaşamında başarılı olur Üstünlük faktörleri yüksekse kişi öne çıkar, işini büyütür Bağımsızlık faktörleri yüksekse, kişi kendi işini kurmak ister DIŞ FAKTÖRLER (6 faktör) Sermaye, Zorunluluk, Yer, İş, Bilgi, Çevre Dış faktörler güçlüyse iş kurmaya teşvik eder

64 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® İÇ FAKTÖRLER
BAŞARI: Başarır mı, zorlanır mı, imkansız mı ÜSTÜNLÜK: İkinci adam mı, gösterişçi mi ÖZGÜRLÜK: Patron olma sevdası başını derde sokar mı DIŞ FAKTÖRLER PARA: Batarsa ne olur, kendi mi kazanmış, başkası mı MECBURİYET: İşe mecbur mu, kazanç alternatifi var mı YER: Yeri var mı, işe yarar mı, istediği işe yarar mı HAZIR İŞ: Ailesinin vb. hazır işine geçebilir mi İŞ BİLGİSİ: Bir konuda uzman mı, işine yarar mı ÇEVRE: Çevresi iş kurmaya teşvik ve yardım eder mi

65 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® Faktör Testi değerlendirmesi
İç ve dış faktörlerin kombinasyonuna bakılır Farklı kombinasyonlara farklı önerilerde bulunulur Yapamayacak olana “iş kurma” denilir Zorlanacak olana “sağlam marka al” denilir İşi becerene istersen “riskli marka al” çok kar et denilir Kimisine de “franchise alma, franchise ver” denilir

66 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® Kişilik Testi
Littauer tarafından hazırlanan kişilik testi  İnternet üzerinden yapılır, 4 seçenekli 40 soru sorulur Yanıtlardan 4 temel kişilik özelliğinin dağılımı bulunur Girişimciye kendi kişilik özelliklerine uygun işler önerilir popüler optimist = KONUŞAN,   barışçıl soğukkanlı = DİNLEYEN melankolik = DÜŞÜNEN güçlü klorik = YAPAN

67 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® “Konuşan" kişisel satış yapar,. Kendisinin ön planda olacağı işleri iyi yapabilir. Ancak planlı hareket gereken işlerde kendini tatlı sohbetlere kaptırma tehlikesi vardır. “Dinleyen" personelini iyi anlar, motive eder ve yönetir. Çalışanların önde olacağı işlere yönlendirilmelidir. “Düşünen" özelliği mutlaka güçlü olmalıdır. Aksi takdirde plansız hareket eder, birisinin arkasını toplaması gerekir. Franchise sistemi disiplin getirse bile plansız yaşayanlar sisteme uyamazlar. “Yapan" özelliği girişimcide hakim olmalıdır. Aksi takdirde sonuç alıcı adımları atamaz, düşünür konuşur durur.

68 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® Kim neden yaptırmalı
Franchise veren kendisine başvuran adaylardan isteyebilir Franchise alacak girişimciler kendileri isteyebilir Bağımsız girişimciler ne tür işlere yatkın olduğunu öğrenebilir F&M bir adaya marka önermeden önce isteyebilir

69 GİRİŞİMCİLİK TESTİ ® KİM DENETLER F&M marka temsilcileri tarafından yapılır. Coaching danışmanlığının parçası olarak da verilir. Yetkili temsilci F&M eğitimi alır. GİZLİLİK Denetim sonucu sadece yaptıran tarafından bilinir KALİTE Test sonucunda F&M ilkelerine göre önerilerde bulunulur FİYAT 200 TL + KDV SÜRE 1 saat ön görüşme yapılır, girişimci internet üzerinden testi yapar, sonrasında 1 saat değerlendirme yapılır

70 F&M DENETİMLERİ dengeyi gözetir eksiği gösterir doğruyu buldurur

71 Temsilcilerimiz ve deneyimimizle yanınızdayız
İşe yatırım yapmadan önce denetleme yaptırın İşinizi şansa bırakmayın, sağlama alın Kararınızın altına F&M mührünü bastırın

72 F&M denetimlerinden yararlanmak için
Bizi tanıyın Bize yazın Bizi arayın Temsilcilerimiz size ulaşsın


"DENETİM KONULARI Franchise zinciri, işletmesi ve girişimcisi için 10 farklı denetim 8 denetim F&M ye özgü, ® işaretli, sadece F&M uygular 2 denetim UFRAD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları