Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CERES1 ÖRTÜ ALTI VE TOPRAKSIZ ÜRÜN YÖNETİMİ Antalya 22 Ocak 2007 TEKNİK TOPLANTI: “Salkım domates ve tatlı biber yetiştiriciliği” CERES srl Paolo Battistel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CERES1 ÖRTÜ ALTI VE TOPRAKSIZ ÜRÜN YÖNETİMİ Antalya 22 Ocak 2007 TEKNİK TOPLANTI: “Salkım domates ve tatlı biber yetiştiriciliği” CERES srl Paolo Battistel."— Sunum transkripti:

1 CERES1 ÖRTÜ ALTI VE TOPRAKSIZ ÜRÜN YÖNETİMİ Antalya 22 Ocak 2007 TEKNİK TOPLANTI: “Salkım domates ve tatlı biber yetiştiriciliği” CERES srl Paolo Battistel - İtalya

2 CERES2 ÜRÜNLER zDOMATES zBİBER z TİPLENDİRME z BESLEME z İKLİM z ÜRÜN SIKLIĞI z YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

3 CERES3 DOMATES zTİPLENDİRME yYEŞİL BEEF (gevşek) ySALKIM DOMATES (kırmızı) yKÜÇÜK MEYVELER (cherry) yUZUN TİPLER (plum, San Marzano) zBESLEME yTUZLULUK: kesin EC, ΔEC (damlama/substrat, gün/gece) ySUBSTRAT SU İÇERİĞİ (kesin, günlük değişimler) yGÜNLÜK SULAMA (gün doğuşu/ batımı, gece sulama) ySULAMA: sıklık ve hacim yFİZYOLOJİK-PATOLOJİ (ÇBÇ, çatlak meyveler)

4 CERES4 DOMATES zİKLİM yIŞIK (ışık yoğunluğu, toplam ışık) ySICAKLIKLAR (kesin, değişiklikler, gece öncesi) yHAVA NEMİ (kesin, değişiklikler) yCO2 (miktar, konsatrasyonu, ventilasyon) zÜRÜN SIKLIĞI yBİTKİLER/BAŞLAR (1,8-->5,5 başlar/m2) yYAPRAKLAR (7-->18 yaprak/bitki) ySALKIM (7-->9 salkım/bitki) yMEYVELER (yeşil 4-->3, salkımdomates 6-->4, cherry 16-->10)

5 CERES5 SICAKLIK zTüm tepkimeleri hızlandırma zSolunumu hızlandırma zDEĞERLER (domates/biber): yÖlümcül minimum 0° +5°C yBiyolojik minimum +7 +11°C yOPTİMAL xGÜNLÜK +20 +22°C xGECE +12 +15°C xORTALAMA 24h (min)+16 +18°C xFAZ •Çimlenme +24 +26°C •Köklenme +18 +22°C •Çiçeklenme +13 +15°C yBiyolojik max +30 +35°C ySubstrat Opt +18 +21°C

6 CERES6 HAVADAKİ NİSBİ NEM zNisbi nemin etkileri: ySolunum  Fotosentez yFizyopatoloji  ÇBÇ, Uç yanıklığı, meyve çatlamaları yHastalıklar  Botrytis, Phytophthora, Külleme zDEĞERLER (domates/biber): yMinimum55% 65% yOptimum x Gündüz70% 83% x Gece82% 87% yMaksimum xMax-Max92% 94% xMax- Ort87% 90%

7 CERES7 DOMATES YETİŞTİRME TEKNİKLERİ yŞAŞIRTMA (  Pythium) x Şaşırtma akşam/gece x Dikim öncesi havayı substrat sıcaklığını düşürme x Dikim öncesi köklere muamele (Propamocarb or Metalaxyl) x Gün ortasında sisleme veya spreyleme (9-10  16-17) x Sadece gün doğumunun 2 saat sonrası 1-2 uzun sulama yTELE ALMA (  dalda akış) x ilk tele alma “açık düğüm” or klipsle tutturma x Çengeller: 14-18 cm ebatında; 8-13 m ip x “kıvrılmış ip” küçük domatesler, klipler beef domates için. yBİTKİ ALÇATMA (  domatesin tepesinde mikro-klima) x sıklık: Kışları her 2 hafta, yazları her hafta) x Tüm tepeler aynı ebatta ve aynı mesafede! x sap eğilimi

8 CERES8 DOMATES YETİŞTİRME TEKNİKLERİ ySÜRGÜN EKSİLTME (  zamanında müdahale) x yoğunluk: max uzunluk 15 cm, 2 yaprak/salkım küçük domates x sıklık: her hafta x teknik:sürgün kesimi sap ek yerine kadar yYAPRAK EKSİLTME (  L.A.I. – Yaprak alan indeksi) x yoğunluk: maksimum 3 yaprak/hafta/zaman, güneş ışığı Y.A.I.uyumu x sıklık: her hafta, bazen sap ortasından da x teknik: sapın ek yerine kadar kes, sabah erken yapılacak ySALKIM-BUDAMA (  meyve yüklemesi, salkım şekli) x yoğunluk: domates beef = 3, salkım = 5, cherry = 8-14 meyve/ salkım x sıklık: her 1-2 hafta (işciler ve beceri) x teknik: salkım tepesindeki çiçekleri makasla kesilir yHASAT (  bitki dengesi) x sıklık: gevşek domates = her gün, asmadaki domates = 1 sefer/week x teknik: sap eklenti yerine kadar salkımı kesilir daha sonra, salkım sapını kes

9 CERES9 DOMATES YETİŞTİRME TEKNİKLERİ yBİTKİ SIKLIĞI (  LAI, meyve yükleme) x parametreler: 100 J/cm2/salkım, min 1.8-2.5 MAX 3.5-5.5 sap/m2 x Yaprak/sap = 10 (kış) - 20 (yaz) x Meyve/m2 = beef 50-75, salkım 80-150, cherry 160-400 yÜRÜN PLANI (  entegre üretim) x parametreler: ışık, T° 24h, YAİ, meyve yükleme yİŞCİLİK YÖNETİMİ (  zamanında müdahale, maaliyet) x TEPE = döndürme/kırpma, alçatma, sürgün eksiltme, salkım- budama x ZEMİN = yaprak eksiltme, hasat, temizleme yFİTOSANİTASYON TEDBİRLERİ (  iklim, besleme, işcilik) x yaralar: gelecek sapı kes, uzaklaştırma ve Botrytis muamele x meyve çatlaması: içeriğe bak x ÇBÇ: içeriğe bak

10 CERES10 ÜRÜN VERİSİ & STANDARTLAR

11 CERES11 ÜRÜN RUHSATLANDIRMA RANDIMANI VEJETATİF/GENERATİF DENGE

12 CERES12 VEJETATİF/GENERATİF DENGE PARAMETERVEJETATİF ETKİGENERATİF ETKİ İKLİM Işık yoğunluğuDÜŞÜKYÜKSEK Delta Gündüz/Gece Hava SıcaklığıKÜÇÜKBÜYÜK Eksilmiş nemDÜŞÜKYÜKSEK VantilasyonZAYIFKUVVETLİ CO2 konsantrasyonuDÜŞÜKYÜKSEK Kök sıcaklığıYÜKSEKDÜŞÜK BESLEME Substrat ECDÜŞÜKYÜKSEK Delta Gündüz/Gece ECKÜÇÜKBÜYÜK Substrat Su İçeriğiYÜKSEKDÜŞÜK Delta SK Gündüz/GeceKÜÇÜKBÜYÜK Sulama başlangıcıERKENGEÇ Sulama bitirişiGEÇERKEN Damlama sıklığıYÜKSEKDÜŞÜK Sulama boyuKISAUZUN BesinlerNO3- NH4+ Ca++K+ Na+ Yetiştirme teknikleri Yaprak eksiltmeKÜÇÜKBÜYÜK Meyve yüklemeDÜŞÜKYÜKSEK İpin etrafında sap döndürmeAÇIKKAPALI

13 CERES13 BİBER zTİPLENDİRME yRENKLER (kırmızı, sarı, yeşil, diğerleri) yŞEKİL (kare, dikdörtgen, konik, boynuz) yEBATLARI (kısa, 1/2 uzun, 3/4 uzun, uzun) zBESLEME yTUZLULUK: kesin EC, ΔEC (damlama/substrat, gündüz/gece) ySUBSTRAT SU İÇERİĞİ (kesin, günlük değişimler) yGÜNLÜK SULAMA (gün doğumu/gün batımı) ySULAMA: sıklık ve hacim yFİZYO-PATOLOJİ (ÇBÇ, meyve çatlaması)

14 CERES14 BİBER zİKLİM yIŞIK (yoğunluk) ySICAKLIKLAR (ortalama 24h-->15°C, min 18-->12°C, max 35°C) ySUBSTRAT SICAKLIĞI (20-->18°C) yHAVA NEMİ (nisbi 85-->70%, günlük varyasyonlar) yCO2 (konsantrasyon) zÜRÜN SIKLIĞI yBİTKİLER (6 sap/m2) yMEYVELER (2-->7 meyve/sap) yYAPRAK (3-4 yaprak/meyve)

15 CERES15 BİBER

16 CERES16 BİBER zYETİŞTİRME TEKNİKLERİ yŞAŞIRTMA (  Pythium, Phytophthora) x fidelik: kökle sapın birleştiği nokta substratın içinde xbitki yaşı: 45-60 gün yYETİŞTİRME ŞEKLİ (  meyve ebatı and homojenisite) x serbest (3 sap): farklılık gösteren meyve ebatları, uzun biber tipleri x duvar (İspanya): bitki budaması sadece ilk 3-4 “flaşta” x 2 salkım (Hollanda): vejetatif/generatif denge, ip/net ySÜRGÜN EKSİLTME (  resimler) yYAPRAK EKSİLTME (  YAİ, bitki koruma) x Yoğunluk: 2-3 yaprak/meyve, yaprak alan indeksini güneş ışığına uyumlu hale getirme x Sıklık: her 2-3 hafta x Teknikler: sürgünün her yanında 0-2 yaprak (yaprak alanı uyumu)

17 CERES17 BİBER yHASAT (  sıklık, teknikler) x yeşil (5-9 hafta) x rengini almış (2-4 hafta) x sıklık (yeşil 1-2 sefer/haftada; rengini almış 2-3 sefer/haftada) x müdahale (kesim tekniği) yİŞ GÜCÜ YÖNETİMİ (  “el becerisi”) yFİTOSANİTASYON TEDBİRLERİ (  iklim, besleme, işcilik) x yaralar: hasatta makas kullanımı x meyve çatlamaları: bak içerik x ÇBÇ: bak içerik


"CERES1 ÖRTÜ ALTI VE TOPRAKSIZ ÜRÜN YÖNETİMİ Antalya 22 Ocak 2007 TEKNİK TOPLANTI: “Salkım domates ve tatlı biber yetiştiriciliği” CERES srl Paolo Battistel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları