Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL BİLİNÇ YÖNETİCİ ÖĞRETMEN DONANIM PROGRAM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL BİLİNÇ YÖNETİCİ ÖĞRETMEN DONANIM PROGRAM"— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL BİLİNÇ YÖNETİCİ ÖĞRETMEN DONANIM PROGRAM

2 YAPILAN ARAŞTIRMALARDA KARŞILAŞILAN EVRENSEL İNSAN ÖZELLİKLERİ…
Bütün insanlara önyargısız bakabilen, Kişisel farkındalığı ve içgörüsü olan, Etkin iletişim kurabilen ve aktif, yaratıcı, işbirlikçi, Problem çözme becerileri gelişmiş, Farklılık yaratan değişim sağlayabilen, Sorumluluklarını bilen,

3 YAPILAN ARAŞTIRMALARDA KARŞILAŞILAN EVRENSEL İNSAN ÖZELLİKLERİ…
Kendi kültürünü, tarihini, coğrafyasını bilmenin yanında farklı kültüre eşit mesafede durabilen ve saygı gösteren, Tüm insanlarca kabul gören değerleri bilen ve uygulayabilen. (Saygı, temizlik vs…) Küresel problemlere duyarlı olabilen, Ülkeler arası ilişkileri bilen ve anlayabilen,

4 YAPILAN ARAŞTIRMALARDA KARŞILAŞILAN EVRENSEL İNSAN ÖZELLİKLERİ…
Resmin bütününü görebilen, Bulunduğu ortama pozitif katkı yapabilen, Mikrodan makro ya çevresinde olup bitenlerin farkında olan,

5 YAPILAN ARAŞTIRMALARDA KARŞILAŞILAN EVRENSEL İNSAN ÖZELLİKLERİ…
Anadiline hakim olan, Anadilinin haricinde evrensel dili “İngilizce’yi” bilen ve hakim olan, Çevreye duyarlı olan - dünyamızın hepimizin mirası olarak benimseyen, Sosyal ve toplumsal duyarlılığa sahip ve bunu eyleme geçiren, Dünya vatandaşı olabilen kişi evrensel kişidir.

6 20 YIL SONRA

7 EVRENSEL BİLİNCE SAHİP OLMA KENDİNİ İFADE EDEBİLME
Evrensel İnsan Kimdir? EYLEME GEÇEBİLME EVRENSEL BİLİNCE SAHİP OLMA HIZ KENDİNİ İFADE EDEBİLME BÜTÜNSEL GÖREBİLME

8 Gordon ve Schneider ‘a göre okul yöneticilerinin rolleri
Küresel Bİlİnce Sahİp Öğrencİ yetİştİrecek yönetİm Gordon ve Schneider ‘a göre okul yöneticilerinin rolleri 1. Yönetici 2. Öğretim lideri 3. Disiplin edici 4. İnsan ilişkilerinde aracı 5. Değerlendirmeci 6. Uyuşmazlıklarda arabulucu  

9 Okul Yönetİcİlerİnİn:
dünyadaki değişimi anlayabilmeli ve yönetebilmeli, hiyerarşik karar alma yerine, çeşitli birey ve gruplara danışarak fikir birliğine ulaşmaları beklenmektedir. destekleyici bir kültür yaratmalı, çalışanlarını motive etmeli, etkin eğitim programları geliştirmeli, olumlu bir öğrenme çevresi oluşturmalı, insan kaynaklarını en etkili biçimde kullanabilmelidir (Smith ve Pıele, 1997, 3-4).

10 Avrupa topluluğunun küreselleşme alanInda Ki etkİnlİklerİnİn hedeflerİ şunlardIr: (tezcan, 2002;58)
1. Özellikle üye ülkelerin dillerinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla eğitim alanında Avrupa sınırlarının genişletilmesi, Diplomaların ve eğitim sürelerinin karşılıklı olarak tanınmasını teşvik etmek suretiyle, öğrenci ve öğretmenlerin hareketliliğine destek sağlamak, Eğitim kurumları arasında işbirliğini geliştirmek, Üye ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin ortak sorunlarda bilgi ve deneyim değişimini geliştirmek, Öğrenci değişiminin geliştirilmesini teşvik etmek. Küreselleşme ve AB sürecinde ekonomik, politik, kültürel faktörler ve gelişen teknolojilerin bileşik etkisiyle eğitimde hareketlilik kavramı ön plana çıkmaktadır. Gerek iç hareketlilik gerekse diş hareketlilik anlamında ulusal ve uluslar arası çalışmaların geliştirilmesi bir ihtiyaçtır.

11 Küresel Bİlİnce sahİp öğrencİ yetİştİrecek yönetİcİ
Öncellikle kendisi evrensel değerlere önem verip, küresel bilince sahip olmalı…

12 Önerİler Evrensel değerlere göre hazırlanmış vizyon ve misyonumuzun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların çözülmesi (Evrensel okul duruşu) Yöneticiler ve öğretmenlerin evrensel değerleri kazanabilecekleri sürelerle değişim programlarına katılmasına Evrensel değerlerin kazandırılmasını sağlayacak hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi (örnek: yabancı dil…)

13 Vİzyon: NasIl Bİr İnsan ?
Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz. Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna, toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz. Bütün bu değerlerin yanı sıra, topluma yararlı olacak kişilik özelliklerini de kazandırmak hedefimizdir. Bu noktada bize güç veren; 1877’den bizleri günümüze getiren geleneklerimiz ve okul öncesinden başlayarak tüm ilköğretim ve lise boyunca, “öğrencinin ruh sağlığını korumaya öncelik vererek aynı iklim ve kültür içinde eğitilmesi” ilkesidir.

14 Mİsyon: NasIl Bİr Okul ? Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz. İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve aydınlıkta; yaşamdaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamış insanlar yetiştirmek, Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değişim ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı düşünebilen, özgür, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, daima sosyal yaşantıyı çeşitlendirip zenginleştirecek yatırımlara önem vermek;  tüm kaynaklarını eğitim alanında kullanmak,   öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten, çalışmaları eğitim alanında referans gösterilen, etkin ve öncü bir kurum olmak ilkemizdir.

15 DonanIm Bilgiye kolay ulaşılır ortam sağlanır.
Evrensel değerler ile okulun bu konudaki duruşunun okul her yerinde yansıtılması (Yaşayan duvarlar, çift dilli tabelalar, zil sesi…) Okul dersliklerine ve ortak kullanılan yerlere ülkemizde ve dünyada fark yaratmış olan insanların adlarının verilmesi.(Emre Kongar Kültür Merkezi, Mozart Müzik anfisi)

16 Küresel Bİlİnce sahİp öğrencİ yetİştİrecek Öğretmen
Öncellikle kendisi evrensel değerlere önem verip, küresel bilince sahip olmalıdır…

17 Önerİler Öğretmenlerin evrensel değerleri kazanabilecekleri sürelerle değişim programlarına katılmalı. ( …….) Evrensel değerlerin kazandırılmasını sağlayacak hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesine (örnek: ulusal kongreler, dünya kongreleri…) Yol gösterici ve destekleyici rol oynayan öğretmenin evrensel bakış açısını oluşturup besleyebilmesi için gerekli imkan ve zamanın verilmesi.

18 Program Program ve öğretim materyalleri evrensel değerleri ve küresel bilincin kazanılmasına fırsat tanımalı.

19 Önerİler Eğitimle ilgili küresel bilinci geliştirecek her türlü fırsatı kullanmalı (sergiler, geziler, değişim programları, yarışmalar, …) Dış dünyaya açık olmalı (Dünya kongrelerinin takibi…) Kültürel farklılıklara saygı göstermeli (farklı kültürlerin kutlamalarının olması…) Bireyin bütününü eğitmeli.

20 YAPILMASI GEREKEN çalIşmalara önerİler
Evresel değerleri belirten bir manifestonun oluşturulması, tüm sınıflara asılması ve yazılı ya da yazılı olmayan mesajlarla değer verilmesi (başkalarına saygı, farklı fikirlere saygı…) Duvarların bilgilerle donatılması. Kantin duvarına büyük bir ekrandan belgeseller, tarihte bugün ne olmuş gibi bilgilendirici yayınların verilmesi. Sosyal sorumluluk projelerin daha işler haline getirilmesi.

21 YAPILMASI GEREKEN çalIşmalara önerİler
Okul yemekhanesinde farklı dinlerin(kültürlerin) özel günlerinde onlara has bir yiyecek çeşidinin öğrencilere sunulması ve kapı girişinde bilgi verilmesi Sosyal etkinlik derslerinin işler hale getirilmesi, (süre/ fonksiyon) Ödevlerin ve projelerin öğrencinin kendini çok yönlü ifade etmesine imkân vermesi Kadro’nun uluslararası olması. (Çinli bir masa tenisi öğretmeni, Rus bir resim öğretmeni …)

22 YAPILMASI GEREKEN çalIşmalara önerİler
Öğrencilere verilen konferansların duruma göre İngilizce olarak da verilmesi. Öğretmen ve yöneticilerin değişim programların imkânlarının araştırılıp, destek olunması. Öğretmenlerin kendilerini besleyebilmeleri için çıkış saatinin daha erkene alınması.

23 TOPLANTI SONRASI GERİBİLDİRİMLER VE ALINAN KARARLAR
Yönetici ve öğtmen değişimi ile ilgili herkes araştırarak WİKİSPACES’DE paylaşması kararı alındı. Janset Hanım’ın açtığı link aşağıdaki şekilde ve son tarih için  20 Ocak bilgisini verdi. Tarih için bir değişiklik yapılabilir. Sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilir. ÖğretmenDeğişimi  Dünyada yayın yapan üniversiteleri, alanımızla ilgili yayınları takip etmek. Bu takibi düzenli yapmak. İş yükü analizinin yapılması ve yönetimin şubat tatilinde bunu değerlendirmesi. Son dakika istenen işlerin değerlendirilmesi. Çok eğitimli olmayan fakat yaşam içersinde başarılar edinmiş kişilerin gelip burada küçük gruplarla(öğretmen, yönetici) konuşması. Dans öğretmeni, Nusret kasap vs… Uluslararası günlerle ilgili törenlerde bilgi verilmesi. Pazartesi sabahları sınıflarda öğretmenlerin bunlarla ilgili konuşması.

24 KAYNAKÇA Abidin Dağlı (2007) küreselleşme karşisinda türk eğitim sistemi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp eğitim fakültesi dergisi, 9, W.Edward Deming, (Ekim 1998). Deming İlkelerini Uygulayarak Sınıflarda Öğrenmenin İyileştirilmesi. İstanbul: Kalder Kalite Derneği. Çeviren: Prof.Dr.Gönül Yenersoy Ercan Eroğlu, Demet Erden (2006). Okulda Performans Yönetim Modeli. T.C. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Ercan Eroğlu, Murat İbiş, Didem Demirkaya, Ümit Terzi. (2002).Planlı Okul Gelişim Modeli. T.C. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi. Ankara. 4. Baski Refik Balay, (2004) küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim, Ankara Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi dergisi Cilt:37, sayi 2, 61-82


"KÜRESEL BİLİNÇ YÖNETİCİ ÖĞRETMEN DONANIM PROGRAM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları