Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/32 MEDİASTİNAL YENİDEN EVRELEMEDE PET Dr. Seyfettin ILGAN Ankara Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü  (312) 457 2486 IV. Ulusal Akciğer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/32 MEDİASTİNAL YENİDEN EVRELEMEDE PET Dr. Seyfettin ILGAN Ankara Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü  (312) 457 2486 IV. Ulusal Akciğer."— Sunum transkripti:

1 1/32 MEDİASTİNAL YENİDEN EVRELEMEDE PET Dr. Seyfettin ILGAN Ankara Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü ilgan@hotmail.com  (312) 457 2486 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

2 2/32 Sunu Planı •Mediastinal yeniden evrelemede PET •Diğer yöntemler ile karşılaştırma •PET’e ilişkin fizik ve teknik konular •FDG Fizyolojisi •Sonuç IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

3 3/32 Mediastinal Yeniden Evreleme Non-invazivMinimal İnvaziv BTEUS-FNA MRGEBUS-TBNA PET/BTTBNA İnvaziv Re-mediastinoskopi IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya •Neoadjuvan tedavi ile downstage olan IIIA(N2) hastalarda 5 yıllık sürvi %40-50

4 4/32 Mediastinal Evreleme BT •Metastazların %21’i normal boyutlardaki lenf nodlarında •Büyümüş lenf nodlarının %40’ı benign -Post-stenotik pnömoni •MRG sonuçları BT’den üstün değil IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya 1.Arita T, Kuramitsu T, Kawamura M, et al. Bronchogenic carcinoma: incidence of metastases to normal sized lymph nodes. Thorax. 1995;50:1267–1269. 2.Arita T, Matsumoto T, Kuramitsu T, et al. Is it possible to differentiate malignant mediastinal nodes from benign nodes by size? Reevaluation by CT, trans- esophageal echocardiography, and nodal specimen. Chest. 1996;110:1004–1008.

5 5/32 Mediastinal Evreleme FDG PET •Mediastinal evrelemede en doğru noninvaziv yöntem •Mediasten için yüksek NPV (%96) •İnflamatuar değişiklikler nedeniyle FP sonuçlar •RT uygulaması •Pozitif olgularda invaziv değerlendirme IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya 1.Birim O, Kappetein AP, Stijnen T, Bogers AJ. Meta-analysis of positronemission tomographic and computed tomographic imaging in detecting mediastinal lymph node metastases in nonsmall cell lung cancer. Ann Thorac Surg. 2005;79:375–382. 2.Vansteenkiste JF, Stroobants SG, De Leyn PR, et al. Lymph node staging in non- small-cell lung cancer with FDG-PET scan: a prospective study on 690 lymph node stations from 68 patients. J Clin Oncol. 1998;16:2142–2149. 3.Bryant AS, Cerfolio RJ, Klemm KM, Ojha B. Maximum standard uptake value of mediastinal lymph nodes on integrated FDG-PET-CT predicts pathology in patients with non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg. 2006;82:417–422.

6 6/32 Sadece prospektif çalışmalar •Primer tümör yanıtı •Duyarlılık%80-100 •Özgüllük %0-100 •PPV %42.9-100 •NPV %66.7-100 •N2 yeniden evreleme •Duyarlılık %63.8 (%53.3-73.5) •Özgüllük %85.3 (%80.4-89.4) •KT+RT, sonuçları farklı değil •PET + PET/BT sonuçları IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

7 7/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

8 8/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

9 9/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya J Thorac Oncol. 2010;5: 389–398

10 10/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya J Thorac Oncol. 2010;5: 389–398

11 11/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

12 12/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Mediastinal Yeniden Evrelemede FDG-PET •Sadece PET/BT’ye dayalı yeniden evreleme tedavi kararı için yeterince güvenilir değil ! Yalancı Negatiflik •Fibrozis ile çevrili mikroskopik tümör •KT’ye bağlı mikroçevre değişiklikleri Yalancı Pozitiflik •Lethal hasarlı tümör hücrelerinde süren glukoz metabolizması •Tümörde inflamatuar hücre infiltrasyonu -RT’ye bağlı inflamasyon

13 13/32 Pozitron Işınımı •Proton fazlası olan radyonüklidler –Elektron yakalama p + + e - N + v + E –Pozitron bozunumu p + N +  + + v + E IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

14 14/32 Coincidence •Karşılıklı iki detektör bir olayı çok kısa bir zaman aralığı içerisinde kaydederse anhilasyon olayı bu iki detektörü birleştiren hat üzerinde olmuştur. •Line of Response (LOR) IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

15 15/32 Coincidence Tipleri True CoincidenceScattered CoincidenceRandom Coincidence IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

16 16/32 Rezolüsyonu Sınırlayan Fiziksel Faktörler Pozitronun aldığı yol •Pozitronun başlangıç enerjisi •Doku yoğunluğu IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

17 17/32 Atenüasyon Distorsiyon •Yuvarlar lezyonların sınırlarında atenüasyon hızla değişir. •AP doğrultuda atenüasyon, lateralden daha az. IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

18 18/32 Atenüasyon Diafragmatik artefakt – Fizyolojik hareket •Hızlı atenüasyon ölçüm yöntemleri. •İnspirium/ekpiriumda atenüasyon ölçümü, tidal solunumda PET. •Fizyolojik hareket (akciğer, kalp, gastrointestinal sistem). IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

19 19/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Glukoz vs deoksiglukoz •Serbest yağ asidi vs glukoz –Beyin –Diğer dokular •Açlık – tokluk •Deoksiglukoz glukoz değildir !

20 20/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Glukoz taşıyıcıları •Sodyum-glukoz transporter (SGLT) –Na-K ATPase •sodyum konsantrasyon gradientini sağlanır •gradiente karşı glukoz transportu için enerji –Barsakta ve böbreklerde bulunur •Glukoz taşıyıcıları (GLUT) –GLUT1 •eritrosit ve kan/beyin bariyeri •malign hücrelerde çok •serum insülin seviyelerinden etkilenmez –GLUT4 •kas dokusu •insülin ile up-regüle olur

21 21/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya FDG Ekskresyonu •Glukoz glomerüler filtrasyona uğrar –Proksimal tübül başlarında SGLT2 •1 Na – 1 glukoz –Proksimal tübül diğer kesimleri SGLT1 •2 Na – 1 glukoz •FDG glomerüler filtrasyona uğrar –SGLT için zayıf bir substrat –Yaklaşık yarısı reabsorbe olur •FDG eksresyonu –Avantaj ? –Dezavantaj ?

22 22/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Plazma Glukoz Seviyesinin Görüntülemeye Etkisi •FDG, glukoz ile yarışır •Plazma glukoz seviyesi normal, insülin seviyesi düşük olmalı •Test hangi glisemi düzeyinde yapılmalıdır ? –<140 mg/dL ? –<200 mg/dL ? •SUV değeri glisemiden etkilenir –SUV x 100 /glisemi (mg/dL) •Diabetik olgular hazırlık gerektirir

23 23/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya FDG ve Tümör Biyolojisi •Hücre bölünmesinde artış •DNA sentezi, aminoasit kullanımı ve glikoliz artışı •Hipoksi

24 24/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya FDG Tutulumu – Tümör Mikroçevresi •Nude mice prostat tümör modeli (R3327-AT) •FDG tutulumu •Hipoksi-pozitif korelasyon •Hücresel proliferasyon – negatif korelasyon •Kan akımı – negatif korelasyon •Yüksek FDG tutulumu tümör hipoksisini yansıtır, kan akımı ve proliferasyonu yansıtmaz International Journal of Radiation Oncology * Biology * Physics Volume 62, Issue 2, Pages 545-553, 1 June 2005

25 25/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Standardize edilmiş uptake değeri (SUV) Etkileyen faktörler: •Enjekte edilen aktivite •Enjeksiyon sonrası geçen süre •Vücut ağırlığı •Glisemi •Yağ oranı •Enjeksiyon tekniği doku konsantrasyonu (µCi/gm) SUV = enjeksiyon dozu (µCi) / vücut ağırlığı (gm) •SUV BW, SUV lean, SUV BSA, SUV max •SUV = 3 ?

26 26/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

27 27/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Akciğer Kanserinde FDG Tutulumu •Lokal tümör agrezivitesi –Vasküler invazyon –Multipl odak •Tümörün proliferatif potansiyeli •Diferansiasyon •Büyük hücreli tümörler •Skuamöz hücreli tümörler ve adenokarsinomlar •Bronkoalveolar karsinom

28 28/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya •FDG PET (+)(-)

29 29/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya FDG - prognoz •5 yıllık sürvi %60  Neoadjuvant KT sonrası > %60  SUV •5 Yıllık sürvi %5  Neoadjuvant KT sonrası <%25  SUV •Tanı anında SUV >7  %50 nodal/uzak metastaz 1.Sachs S, Bilfinger TV, Komaroff E, Franceschi D. Increased standardized uptake value in the primary lesion predicts nodal or distant metastases at presentation in lung cancer. Clin Lung Cancer 2005;6:310–313. 2.Dhital K, Saunders CA, Seed PT, et al. [(18)F]Fluorodeoxy- glucose positron emission tomography and its prognostic value in lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2000;18: 425–428. 3.Jeong HJ, Min JJ, Park JM, et al. Determination of the prognostic value of [(18)F]fluorodeoxyglucose uptake by using positron emission tomography in patients with non-small cell lung cancer. Nucl Med Commun 2002;23:865–870. 4.Vansteenkiste JF, Stroobants SG, Dupont PJ, et al. Prognostic importance of the standardized uptake value on (18)F- fluoro-2-deoxy-glucose-positron emission tomography scan in non-small-cell lung cancer: an analysis of 125 cases. Leuven LungCancerGroup.JClinOncol1999;17:3201 – 3206.

30 30/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

31 31/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

32 32/32 Mediastinal Yeniden Evreleme FDG PET Akciğer Kanserinde sadece evreleme/yeniden evreleme aracı değildir ! IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya •C-11 Choline – fosfatidilkolin sentezi •F-18 FMISO – hipoksi •F-18 FLT – proliferatif aktivite

33 33/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

34 34/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

35 35/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

36 36/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

37 37/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Yeniden Evreleme IIIa (N2) NSCLC Tümör progresyonu lokalden çok uzak bölgelerde gerçekleşiyor ! 1.Betticher DC, Hsu Schmitz SF, Totsch M, Hansen E, Joss C, von Briel C, et al. Mediastinal lymph node clearance after docetaxel cisplatin neoadjuvant chemotherapy is prognostic of survival in patients with stage IIIA pN2 non- small-cell lung cancer: a multicenter phase II trial. J Clin Oncol 2003;21:1752–9. 2.Trodella L, Granone P, Valente S, Margaritora S, Macis G, Cesario A, et al. Neoadjuvant concurrent radiochemotherapy in locally advanced (IIIA–IIIB) non- small-cell lung cancer: long-term results according to downstaging. Ann Oncol 2004;15:389–98. 3.Albain KS, Rusch VW, Crowley JJ, Rice TW, Turrisi III AT, Weick JK, et al. Concurrent cisplatin/etoposide plus chest radiotherapy followed by surgery Southwest Oncology Group phase II study 8805. J Clin Oncol 1995;13:1880–92. •Mediastinal yeniden evreleme sadece mediastenin yeniden evrelenmesi değildir !

38 38/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

39 39/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

40 40/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya 51 Yaşında erkek, KT sonrası

41 41/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

42 42/32 58 Yaşında Erkek, 4 kür KT + RT IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya

43 43/32 Sonuç IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Mediastinal yeniden evrelemede: •En başarılı noninvaziv yöntem PET/BT •PET/BT tek başına yeterince güvenilir değil •Minimal invaziv sonografik yöntemler –Sonuçlar tecrübeli merkezlerin •İlk mediastinoskopi •Sadece mediastenin yeniden evrelemesi yetersizdir •PET sadece yeniden evreleme testi değildir •PET sadece FDG değildir •Yeni PET ajanları ve kantitasyon yöntemleri

44 44/32 IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 10-14 Kasım 2010, Antalya Klinik açıdan alınması gereken önlemler • Personel ışınlamasının ana kaynağı hastadır ! • İşlem sonrası 6-8 saat hasta ile personelin teması azaltılmalı • Erişkin aile bireyleri için kısıtlamaya gerek yok (0.1-0.2 mSv) • Genel durumu kötü hastalar için “tekerlekli sandalye” kullanılmalı • Hamile personel görevlendirilmemeli • Personel rotasyonu Alınan dozun %75’i hasta ile < 2 m mesafede geçen süreden kaynaklanır !!!


"1/32 MEDİASTİNAL YENİDEN EVRELEMEDE PET Dr. Seyfettin ILGAN Ankara Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü  (312) 457 2486 IV. Ulusal Akciğer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları