Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOLUNOĞULLARI (868-905) SACOĞULLARI (890-929) İHŞİDİLER (935-969)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOLUNOĞULLARI (868-905) SACOĞULLARI (890-929) İHŞİDİLER (935-969)"— Sunum transkripti:

1 TOLUNOĞULLARI (868-905) SACOĞULLARI (890-929) İHŞİDİLER (935-969)

2 TÜRK VALİLERİNCE KURULAN DEVLETLER  Türklerin hilafet merkezinde artan güçleri yanında, halifelerin bunlar karşısında zayıflamaları ve geniş ülkeleri ihtiva eden Abbasi Devleti içerisinde yeterli otoriteyi kuramamış olmaları; diğer bazı hanedanlar yanında, bizzat Türkler tarafından da Tolunoğulları, Sacoğulları, İhşidiler gibi kısa süreli bazı hanedanların oluşturulmasına imkan vermiştir.

3 TOLUNOĞULLARI

4  Ahmet b. Tolun tarafından kurulmuştur.  Türk valilerinin Abbasi Hilafeti sınırları içerisinde oluşturdukları devletlerin ilkidir.

5 SİYASİ TARİHİ  Türk yönetiminde Mısır'da kurulan ilk devlettir.  En güçlü dönemi kurucusu Türk asıllı Fergana'dan gelme asker kölesi olan Ahmed b. Tolun dönemidir.  Mısır, Tolunoğullarıyla birlikte ilk kez bağımsız olarak yönetilmiştir.  Bu dönemde Filistin, Bingazi, Suriye, Antakya ve Mersin alınmıştır.

6 DEVLET İDARESİ VE KURUMLAR  Askeri güce dayalı bir devlettir.  Mevcudu 100.000’i bulan ve küçük bir bölümü Türkler, çoğunluğu ise Sudanlı ve diğer zencilerden ve kısmen de Araplar dahil diğer milletlerden oluşan Kara Ordusu vardı.  Denizden gelebilecek hücumlara karşı Akka liman ve kalesinin inşası gibi bazı tedbirler alınırken ayrıca güçlü bir donanma yaptılırmıştır.

7  Ahmet b. Tolun, başta Divanu’l-İnşa olmak üzere, Divanu’l-Ceyş ve Divanu’l-Harac gibi divanları yeniden düzenmiştir.  Adalet teşkilatının başında Kadı’l-Kudat ve ülke genelinde ayrıca kadılar bulunuyordu.  Mezalim mahkemesine doğrudan devlet başkanı veya görevlendirdiği bir hukukçu bakıyordu.  Diğer din mensupları kendi aralarındaki davalarda kendi mahkemelerine gidiyorlardı.

8  Polisin işlevini üstlenmiş olan Şurta teşkilatı, eş- Şurtatu’l-Ulya ve eş-Şurtatu’s-Sufla olarak ikiye ayrılmış bulunuyordu.  Postaya yani Berid teşkilatına da önem verilmiştir.  Ahmet b. Tolun kendisi Hanefi olmasına rağmen diğer Sunni mezheplere de eşit mesafede bulunmuştur.(Fusat’ta Cuma namazını bazı defa Maliki kadılar kıldırmışlardır.)

9 İKTİSADİ DURUM  Mısır’ın iktisadi durumu Tolunoğulları döneminde büyük bir gelişme göstermiştir.  Ekonomik açıdan çok güçlü bir devletti. Çünkü Nil Nehri sayesinde tarım, ülkelerinden geçen Baharat Yolu sayesinde ticaret yapılabiliyordu.  Keten ve yünlü dokuma ile pamuklu ve ipekli dokumacılığının yanında maden işlemeceliği, silah yapımı, yağ elde etmede de önemli ilerlemeler olmuştur.

10 İLMİ GELİŞME  Türkçe şiirler yazabilen, musikiye meraklı olan Tolunoğlu Ahmed, şairleri korumuştur.  Hüseyin b. Abdüsselam bu dönemin en meşhur şairidir.  Velid b. Muhammed et-Temimi ve Ahmed b. Cafer ed Dineveri dil çalışmalarına önem vermiştir.  Tarihçilik alanında Ahmed b. Yusuf b. İbrahim meşhurdur.

11  Dini ilimler içerisinde tefsir, fıkıh ve kıraat başta gelir. Bu ilimlerin gelişmesi için Doğudan ve Batıdan alimlerin gelmesini teşvik etmişlerdir. Şafii ulemasından Rebi b. Süleyman el-Muradi ile Hanefilerden Ebu Cafer et-Tahavi bunlardandır.  Tolunoğulları dönemine “Mısır’ın Altın Çağı” denmiştir. Çünkü pek çok mimari eser yapmışlardır. Günümüze sadece Kahire’deki Tolunoğlu Ahmet Camii ulaşabilmiştir.

12 TOLUNOĞLU AHMET CAMİİ

13 SACOĞULLARI  Ebû Ubeydullah Muhammed el-Afşin tarafından Azerbaycan’da kurulan ve Sâciler de denilen Sâcoğulları, özellik ve karakter olarak Tolunoğulları’na benzemektedir.  Muhammed el-Afşin, ölümünden sonra oğlunun başa geçmesini istemiş ancak kardeşi Yusuf geçmiştir.  Yusuf, 902’de Erbil’de adına gümüş dirhem bastırmıştır.  Yusuf döneminde Ermeniye’nin büyük kısmı fethedilmiştir.

14  Yusuf b. Ebu Sac’ın ölümü üzerine yeğeni Ebu’l – Musafir Feth b. Muhammed el-Afşin, başa geçmiştir. Ancak bu dönemde hiçbir siyasi ve askeri faaliyet görülmemiştir.  Ebu’l-Feth’in ölümü üzerine ise Sacoğulları’nın hakimiyeti son bulmuştur.

15 İHŞİDİLER

16 SİYASİ TARİHİ  Kurucusu Muhammed b. Toğaç’tır.  Aralarındaki olumlu münasebetlerin bir sonucu olarak 939’da Halife Razi tarafından kendisine, daha sonra kurduğu devletin adı olacak ‘İhşid’ unvanı verilmiştir.  936’da Fatimileri yenmiştir, 943’te Suriye’nin tamamını, Mekke ve Medine’yi ve Yemen’i kendisine bağlamıştır.  943’te askerlerden ve Mısır halkından, kendisinden sonra Ebu’l-Kasım Unucur’a itaat edecekleri konusunda biat almıştır.

17  Muhammed’den sonra sırasıyla tahta geçen iki oğlu döneminde devletin gerçek hakimi Kafur’dur.  İhşidiler Devleti’nin başında bulunan en son kişi ise Ebu’l-Fevaris Ahmed’dir.

18 İDARE  İhşidiler, Abbasi Hilafeti’ne bağlı idiler. Ancak bu bağ sembolikti. İstedikleri gibi hareket etmelerini önlemiyordu.  En yüksek otorite Emir (Bey-Hükümdar)’e aitti.  Sarayda görevli olan Hacip, Emiri görmek isteyen kişilerin belirli kurallar dahilinde huzura giriş çıkışlarını düzenlerdi.

19  Hükümet görevlileri içerisinde önce Vezir gelirdi.  Mali işleri Amilu’l-Harac düzenlerdi.

20 ORDU  Tolunoğulları gibi orduya ve donanmaya önem vermişlerdir.  Ordu, Türkler, siyahiler ve diğer muhtelif ırklardaki askerlerden oluşmuştur.  Donanmadan Suriye seferleri ile Nubyalılara karşı yapılan hareketlerde, Kızıldeniz ve Nil Nehri’nde faydalanılmıştır.

21 SOSYAL DURUM  İhşidiler Dönemi’nde toplumun en üst tabakasını idareciler olarak İhşidiler, ikinci tabakasını Eşraf (şerifler)oluşturuyordu. En son da ise zengin fakir ayrımı yapılmadan halk bulunuyordu.  Müslümanların bayramı olduğu gibi Hristiyanların bayramı da dikkate alınıyordu. Din farkı gözetmeksizin müşterek kutlama, Nevruz ve Nil’in taşması gibi günler vardı.

22 İKTİSAT  İhşidiler, ziraatta (sulama sistemlerinin yetersizliğinden dolayı) Tolunoğulları kadar muvaffak olamamışlardır.  Sanayi ise çeşitli dokumacılık, deri işlemesi, ağaç ve maden işçiliğine dayanıyordu.  İhşidiler, Tolunoğulları’nın iktisadi refah düzeyine hiçbir zaman sahip olamamışlardır.

23 İLİM VE KÜLTÜR  Fusat’ta bir Suku’l-Varrakin (kitapçılar çarşısı) teşekkül etmişlerdir.  Şafii fukahasının reisi İhşid’in kadısı Ebu bekir b. Haddad el-Kinani Kur’an, hadis, fıkıh, dil bilgisi ve şiirde çok tanınmış bir alimdi.

24 İMARİ  Mimari oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış; resim, oyma ve kakmacılık gelişmiştir.  Muhammed b. Toğaç, 937’de Nil üzerindeki er Rayda adasında Kasru’l-Muhtar adı verilen bir saray ve bahçe, hükümet binası (Daru’l-İmare) yaptırmıştır. Hazırlayan: Sultan Özcan Bozok İlahiyat


"TOLUNOĞULLARI (868-905) SACOĞULLARI (890-929) İHŞİDİLER (935-969)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları