Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİSEL SINIRLARIMIZ VE TACİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİSEL SINIRLARIMIZ VE TACİZ"— Sunum transkripti:

1 KİŞİSEL SINIRLARIMIZ VE TACİZ

2 KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİMİZDE SINIRLARIMIZ
KİŞİSEL MEKAN ALGISI

3 İnsanlar içinde bulundukları mekanı gelişigüzel kullanmazlar
İnsanlar içinde bulundukları mekanı gelişigüzel kullanmazlar. Her insanda bir kişisel mekan algısı kavramı vardır. Kişisel mekan, insanın kendi gövdesinin derinin yüzeyi ile sınırlanmadığı düşüncesine dayanır. Psikolojik mekan algısını yansıtan bu düşünce, izin verilmedikçe bir başkasının giremeyeceği, bireyin gövdesini çerçeveleyen, kendisi için belirgin olan bir sınırla çizilmiş,özel bir alan anlayışından kaynaklanır.

4 Kişiler arası mesafe her toplumda insan ilişkilerinde önemli bir yer tutar.
İletişim sürecinde kişilerin aralarında bıraktıkları mesafe yakınlık derecelerini yansıtır. Kişisel mekânın sınırları bir mesaj niteliğindedir. Kişisel mekân (çember) kültüre ve kişiye göre değişir. Kişisel mekân hoşlandığımız kişilerde küçülür, hoşlanmadığımız kişilerde büyür. Bu alana zorla girmek saygısızlık, kışkırtma ya da saldırı olarak değerlendirilir.

5 İnsanlar birbirleriyle olan ilişkilerini dört temel bölgede düzenlerler;
Mahrem Alan (0 – 25 cm) Her insanın bir psikolojik korunması vardır. 0 – 25 cm yakınlık içine sadece özel duygusal ilişkimiz olan insanları alırız. 2. Kişisel Alan (40 – 80 cm) Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan iki insan, bu mesafede kendilerini en rahat hisseder.

6 Sosyal Alan (80cm – 2m) İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge, bu çemberdir. Genel Alan (2m ve daha fazlası) Topluma açık, tanımadığımız kişiler içindir.

7 TACİZ Kişinin; bedensel, zihinsel ve duygusal sınırlarını tehdit edici davranışlar taciz olarak nitelendirilmektedir. Taciz eden kişinin tek amacı karşısındakini kontrol etmek ve onu tahakküm altına almak dolayısıyla “güçlü” hissetmektir. Kişi, onun için sadece bir “nesne”dir.

8 Taciz; kişinin benlik değerini, kendine olan saygı ve sevgisini, ve kendini algılayış biçimini ciddi biçimde tahribata uğratır. Taciz edilen kişi kendini değersiz ve umutsuz hisseder. Taciz sistematik bir şekilde gelişir. Tekrarlayıcı ve süreklidir. Müdahale edilmediği takdirde durum kötüleşecektir.

9 TACİZ TÜRLERİ FİZİKSEL TACİZ
Kişinin bedeninde acı, ağrı, yaralanma gibi fiziksel zarar oluşturan davranışlardır. Hareketin fiziksel taciz sayılması için kişinin bedeninde morluk, kanama, kırılma gibi iyileşmesi zaman alacak, gözle görülebilir veya kişi tarafından hissedilebilir hasar oluşturması gerekli değildir. Dövmek, vurmak, itmek, tokat atmak, yakın mesafede el kol hareketi yapmak saç çekmek, tekmelemek, ısırmak, kemiklerini kırmak, duvara vurmak, özel eşyalara zarar vermek, ev eşyalarına zarar vermek.

10 SÖZEL TACİZ Kişinin “söz, kelime, konuşma” yolu ile değersizleştirilmesidir. Bağırmak, tehdit etmek, hakaret etmek, küfür etmek; kişinin duygu, düşünce, davranış, inanç ve seçimleri ile alay etmek, başkalarının yanında kişiyi aşağılamak veya azarlamak, “isim” takmak; kişiyi onaylamamak, destek vermemek, onunla konuşamamak, yıkıcı şekilde eleştirmek, kişi için önemli konuları konuşmamak ve dinlememek, dalga geçmek ve gülmek Aşağılayıcı yorumlar yapmak, zaaflarıyla alay etmek, meli, malı’lar, aşırı genellemeler yapmak, suçlamak, küfür etmek, küçük düşürmek, hakaret etmek, yüksek sesle bağırmak, çelişkide bulunmak (çift yönlü mesajlar vermek vb.

11 CİNSEL TACİZ Kişinin isteği dışında, psikolojik veya fiziksel baskı ile çeşitli cinsel davranışlara maruz bırakılmasıdır. Cinsel taciz olgularında cinsiyetler arasındaki eşitlik kavramında bir karmaşalık durumu hakimdir.

12 Cinsel taciz, kişinin toplum içindeki yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliği başarması gibi fırsatları sınırlandırmakta ve bu şansını azaltmaktadır. Cinsel taciz sadece fiziksel temas veya cinsel ilişkiden ibaret değildir. Cinsel içerikli eleştiri, sadistik cinsel davranışlar, kişiyi belli bir şekilde davranmaya zorlamak, istenmeyen cinsel davranışları zorlamak, kişiyi teşhirci davranışlarda bulunmak, röntgencilik vb. davranışlar cinsel taciz olarak kabul edilmektedir.

13 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun 105
26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesine göre cinsel taciz suç sayılmaktadır. Ayrıca, cinsel taciz bir işyeri ortamında işlendiği takdirde verilecek ceza oranı artırılmaktadır.

14 DUYGUSAL TACİZ Duygusal taciz; sözel, fiziksel, ve cinsel taciz şekilleri kişi üzerindeki yarattıkları olumsuz psikolojik etkiler sebebiyle duygusal taciz oluştururlar. Kişi; bir başkasının sözel, fiziksel, cinsel istismara uğrayışına seyirci veya “kulak misafiri” kalmakla da duygusal tacize uğramaktadır.

15 Reddetmek (kişinin varlığını ve değerini kabul etmemek, kişinin yararsız ve aşağı olduğunu sözle belirtmek, kişinin duygularını ve düşüncelerini değersiz bulmak), Aşağılamak (hakaret etmek, dalga geçmek, isim takmak, taklit ederek dalga geçmek gibi kişinin kimliğini, itibarını ve değerini küçümseyen davranışlarda bulunmak), Dehşet Uyandırmak (kişide dehşet ve/veya büyük korku uyandırmak, gözdağı vererek kişiyi baskı altında tutmak, kişiyi bedensel ve ruhsal tehlike oluşturabilecek bir yerde tutmak), Ayırmak/ tecrit etmek (fiziksel sınırlama/ hapis tutma, kişinin gündelik veya yakınlarıyla ilişkilerini kısıtlamak, kişinin bağımsızlığını sınırlamak. kötüye yöneltmek),

16 İstismar etmek (kişiyi yasalara aykırı fikir ve davranışlara teşvik etmek, kişiyi kar amaçlı kullanmak, çocuğun suistimal eden tarafça kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitilmesi), Duygusal Sorumluluğu Kabul Etmemek (duyarlı ve etkili biçimde ilgi sağlayamamak, ilgisiz ve duyarsız omak, kişi ile sadece “mecbur” olunduğu zaman iletişime girmek, kişinin ruhsal sağlığını korumaya yönelik ihtiyaçlarını görmezden gelmek) vb. davranışlar duygusal taciz olarak kabul edilmektedir.

17 Başvurulabilecek yerler
Aile Öğretmenler Okul Psikolojik Danışmanı Rehberlik Araştırma Merkezleri Toplum Araştırma Merkezleri Emniyet Müdürlüklerinin Çocuk Büroları Hastanelerin Kriz Merkezleri

18 TACİZ KONUŞULABİLİR VE ENGELLENEBİLİR!

19 BENİ DİZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"KİŞİSEL SINIRLARIMIZ VE TACİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları