Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 YILLIK SÜREÇTE TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİN ROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 YILLIK SÜREÇTE TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİN ROLÜ"— Sunum transkripti:

1 4 YILLIK SÜREÇTE TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİN ROLÜ

2 TÜDAM TÜRKİYE DÖNÜŞEBİLEN AMBALAJ MALZEMELERİ TOPLAYICI ve AYIRICILAR DERNEĞİ
TÜDAM, Lisanslı Toplama-Ayırma Tesisleri ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, sektöre kurumsal bir kimlik kazandırmak, ülke genelinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikteki ambalaj atıklarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistemde kontrol altına almak, ülkemizin çevre ve ekonomisine katkı sağlamak amacıyla,2007 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Her geçen gün bünyesine katılan yeni üyeleri ile birlikte, sektörde karşılaşılan sorunlar için çözüm yollarının araştırıldığı ortak bir platform ve üye firmaların buluşma noktasıdır.

3 TÜDAM TÜRKİYE DÖNÜŞEBİLEN AMBALAJ MALZEMELERİ TOPLAYICI ve AYIRICILAR DERNEĞİ
TÜDAM’ın 2009 Mayıs ayı itibariyle 35 Lisanslı üyesi mevcuttur. Şu an itibariyle TÜDAM’ın üyesi olan 35 Lisanslı firmanın, 2008 yılı içerisinde evsel ve endüstriyel olmak üzere toplamış olduğu toplam ambalaj atığı miktarı ton dur. 2008 yılında toplanmış olan malzeme miktarı göz önünde bulundurulduğunda, TÜDAM’ın sektörün doğal temsilcisi olduğu açıkça görülmektedir.

4 YÖNETMELİK ÖNCESİ AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
TÜDAM 2005 yılında yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği öncesinde, ambalaj atıklarının toplama ve ayrıştırma işlemleri genel olarak üç şekilde gerçekleştiriliyordu: Sokak toplayıcıları vasıtasıyla, Depone sahalarında vahşi toplama, Ülke genelinde az sayıdaki yerel yönetimler öncülüğünde abone sistemleriyle.

5 YÖNETMELİK ÖNCESİ AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
TÜDAM Yönetmelik öncesinde; yerel yönetimler tarafından oluşturulan yada sosyo-ekonomik şartlar gereği kendiliğinden oluşan cılız ve sağlıksız ambalaj atığı toplama sistemleri neticesinde, son derece az miktarda ambalaj atığı geri kazanılabilmekte ve toplanmayan ambalaj atıkları depone sahalarına gömülmekteydi. Genel itibariyle 2005 yılı öncesinde, endüstriyel nitelikli ambalaj atıkları bir yana bırakıldığında, teknik olarak bir ambalaj atığı toplama-ayırma sisteminin varlığından söz etmek mümkün değildir.

6 YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
TÜDAM 2005 yılında Bakanlık tarafından yayımlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile; ambalajlı ürünün üretiminden, tüketim sonucu ambalaj atığı haline gelmesi ve bu atıkların toplanması süreçlerinde, ilgili tüm tarafları bağlayan, tarafların birbiriyle olan ilişkilerini tanımlayan bir standart ve düzen oluşturulmuştur. Yayımlanan Yönetmelikle birlikte ambalaj atıkları ile ilgili olarak bir sistem dizayn edilmiş ve bu sitemin amacı: “Kaynağına bakılmaksızın tüketim sonucu oluşan tüm ambalaj atıklarının ayrı toplanılması, düzenli depolama tesislerinden azami istifade edilmesi ve ekonomiye katkıda bulunulmasının sağlanması” şeklinde tanımlanmıştır.

7 YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
TÜDAM Oluşturulan sistem genel olarak; Ambalajların üretimi ve ambalajlı ürünlerin piyasaya arzı noktalarında ilgili taraflarca bildirimlerin yapılması ve bu ürünlerin tüketimi sonucu oluşan ambalaj atıklarının belirli oranlarla geri toplanması esaslarına dayanmaktadır. Bu Yönetmelikte Lisanslı Toplama-Ayırma Tesisleri (TAT’lar) ; ambalaj atıklarının oluştuğu kaynaklarda ayrı olarak düzenli ve sürekli bir şekilde toplanabilmesi adına tanımlanmıştır.

8 YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
TÜDAM TAT’lar; Yönetmelik tarafından kurgulanan ambalaj atıkları toplama ayırma sisteminin sahadaki uygulayıcıları konumundadırlar. Yani diğer bir deyişle TAT’lar; Yönetmeliğin sadece yazılı bir belge olmaktan çıkarılıp, fiiliyata geçirilmesini sağlayacak temel unsurlardır. Yönetmeliğin 2005 yılında yayınlanmasından bu güne dek; Bakanlık tarafından 27 ilde, 58’i Geçici Çalışma İzinli firma olmak üzere toplam 150 adet firmaya Toplama-Ayırma Tesisi Lisansı verilmiştir. Ayrı toplamanın yapıldığı 27 ilin 19’unda, ilgli belediyelerince hazırlanan Ambalaj Atığı Yönetim Planları Bakanlık tarafından kabul görmüştür.

9 TÜDAM YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte 4 yıllık süreçte toplama ve ayırma sistemlerinde ciddi gelişmeler kaydedilmiştir: Öncelikle iştigal konusu yalnızca ambalaj atıkları olan Toplama-Ayırma Tesisleri oluşturularak, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir sistemin ilk adımı atılmıştır.

10 TÜDAM YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
Ambalaj atıklarının kaynağında çöpten ayrı bir şekilde toplanabilmesi için yerleşim birimlerinde geri kazanım sistemleri oluşturulmuştur.

11 TÜDAM YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
“Ambalaj Atığı Toplama Araçları” oluşturularak yerleşim birimlerinde oluşan ambalaj atıklarının düzenli bir şekilde toplanması sağlanmıştır.

12 TÜDAM YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
Yerleşim birimlerinden ayrı olarak toplanan karışık ambalaj atıklarının ayrıştırılabilmesi için ayırma sistemleri oluşturulmuş ve böylelikle ayrıştırmanın sağlıklı koşullarda yapılması sağlanmıştır.

13 YÖNETMELİK SONRASI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA SİSTEMLERİ
TÜDAM Oluşturulan toplama-ayırma sistemleriyle ülke için yeni istihdam sahaları açılmıştır. Geri kazanılan ambalaj atıkları kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulabileceği veri tabanlarıyla birlikte, kayıt altına alınmış ve denetlenebilir bir sistem kurulması sağlanmıştır. Hazırlanan Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarıyla, ayrı toplama yapılan bölgeler hakkında detaylı envanterlerin oluşturulması sağlanmıştır.

14 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte 4 yıllık süreçte ambalaj atığı toplama-ayırma sistemleri aşamalı ve ivmeli bir şekilde gelişme kaydetmesine karşın; halen sistemin geleceğini ve sürdürülebilirliğini riske eden sorunlar ve sıkıntılar mevcuttur. Türkiye’de, gerek evsel gerek endüstriyel kaynaklı ambalaj atıklarının, sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi ve bu toplama sisteminin sürdürülebilir olabilmesi için aşağıda belirlenen 3 sorunun üzerine önemle gidilmesi gerekmektedir. Denetim Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar, Maliyetlerin İlgili Taraflarca Karşılanmamasından Kaynaklanan Sorunlar, Yerel Siyasi Otoritelerden Kaynaklanan Sorunlar.

15 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Denetim Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar: Yönetmelikte Yükümlülükleri Tanımlanan: İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ, BÜYÜKÜKŞEHİR – İL, İLÇE BELEDİYELERİ, AMBALAJ ÜRETİCİLERİ, PİYASAYA SÜRENLER, YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR, TAT ve GDT’ler, AMBALAJ ATIĞI ÜRETİCİLERİNİN, Denetimleri ile ilgili mekanizmaların işletilmesi gerekmektedir. Sistemin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için ilgili tüm tarafların Yönetmelikte tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmekte olup; yine tüm tarafların denetim altında tutulması yaşanacak sıkıntıların minimuma indirilmesini sağlayacaktır.

16 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Denetim Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar: Piyasaya Sürenlerin denetlenemeyerek kayıt altına alınamamaları, belgelendirmeye olan talebi düşürmektedir. Piyasada ihtiyaçtan daha fazla belge olması ‘ilgili harcamaların’ karşılanmasını önlemektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Müdürlüğü’nün web sitesinde yayınlanan Atık Yönetimi Eylem Planı (Mayıs 2008) içeriğinde’de belirttiği gibi yılı ile ilgili olarak verileri incelediğimizde bu çarpıklık net olarak kendisini göstermektedir. Bakanlığımıza bildirilen” Piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarı ton “” iken, gene Bakanlığımızın TAT Lisanslı firmalardan sağladığı verilere göre “” geri kazanılan ambalaj atık miktarı ton”” dur. Piyasaya sürülen miktara göre, sürülenden çok daha fazla geri kazanılmış ambalaj mevcuttur. Aynı dönem ile ilgili yönetmelik gereği belgelendirme hedefi ise ton gözükmektedir.

17 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Maliyetlerin İlgili Taraflarca Karşılanmamasından Kaynaklanan Sorunlar : Tüm AB ülkeleri ile beraber ülkemizde de kabul gören “KİRLETEN ÖDER” prensibi gereğince; atıkların oluşumuna sebebiyet verenler, bu atıkların toplanmasına ilişkin harcamaları karşılamalıdırlar. (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.Madde Kirleten Öder) Bu bağlamda, Türkiye’deki ambalaj atığı toplama-ayırma sistemlerinin maliyetleri de ilgili taraflarca karşılanması gerekmektedir. Çevre Kanunu ve Yönetmelikte; maliyetlerin kimler tarafından ve ne şekilde karşılanacağı açık bir şekilde belirtilmesine rağmen; oluşan maliyetlerin ancak çok küçük bir kısmı ilgili taraflarca karşılanmaktadır. (AAKY Madde 5. f, Madde 10.f-g, 11.ç, Çevre Kanunu Madde 11-3) TÜDAM olarak Görüşümüz: Kanun ve Yönetmelikte yazaıldığı gibi ”GEREKLİ HARCAMALARIN KARŞILANMASI” yönündedir.

18 AB ÜLKELERİ ORT (€/TON)
4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR TÜDAM Maliyetlerin İlgili Taraflarca Karşılanmamasından Kaynaklanan Sorunlar : Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de piyasaya sürenlerden alınan ortalama Yeşil Nokta Ücretlerini karşılaştıracak olursak; Ülkemizde toplama ve ayırma maliyetlerinin Avrupa Birliği Ülkelerinden daha yüksek olduğunu da göz önüne aldığımızda, sistemin mali açıdan ne kadar sıkıntılı olduğu açıkça görülebilmektedir. Ambalaj atığı toplama-ayırma sistemlerinin gerçek maliyetlerinin karşılanamaması, doğal olarak bu sistemlerin sanayinin olmadığı bölgelerde uygulanmasının önüne geçmektedir. KAĞIT, KARTON PLASTİK CAM ALÜMİNYUM ÇELİK KOMPOZİT AB ÜLKELERİ ORT (€/TON) 101 315 69 190 335 TÜRKİYE ORT. (€/TON) 10 30 24 14 58

19 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Maliyetlerin İlgili Taraflarca Karşılanmamasından Kaynaklanan Sorunlar : Yaşanan sıkıntıları giderebilmesi adına; Bölgelere göre kaynakta ayrı toplama maliyetleri detaylı bir şekilde araştırılarak Tüm Türkiye için ortalama toplama ayırma maliyetleri belirlenebilir. (Ambalaj Komisyonu) Belirlenen ortalama maliyetler üzerinden toplanacak malzeme cinslerine göre piyasaya sürenlerden alınması gereken taban fiyatlar belirlenebilir ve bu taban fiyatlarının altında belgelendirme yapılması engellenebilir. (Ambalaj Komisyonu ve Maliye Bakanlığı)

20 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Yerel Siyasi Otoritelerden Kaynaklanan Sorunlar: Bilindiği üzere; Geçici Çalışma İzni alan bir Toplama-Ayırma Tesisinin lisans alabilmesi için, belediyelerle sözleşme yapması ve o belediye sınırları içerisinde kaynakta ayırı toplama çalışması gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bir il içerisinde Geçici Çalışma İzni almayı sınırlandıran veya kotalandıran herhangi bir yasal düzenleme mevcut olmadığı için, tesis şartlarının yerine getirilmesiyle aynı ilde yüzlerce firma Geçici Çalışma İzni alabilmektedir.

21 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Yerel Siyasi Otoritelerden Kaynaklanan Sorunlar: Geçici Çalışma İzni alan tesislerin lisans alabilmek için haklı olarak belediyelere başvuruda bulunmalarıyla kaotik bir durum meydana gelmektedir. Bu koşullar altında Geçici Çalışma İzinli firmaların lisans alabilmeleri uğruna, belediyelere illegal tekliflerde bulunmaları ve/veya siyasi erk vasıtasıyla yine belediyelere baskıda bulunmaları kaçınılmaz bir gerçek halini almaktadır. Böyle büyük bir riskin varlığı, sistemin sürdürülebiliriğini ciddi manada tehdit etmektedir.

22 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Yerel Siyasi Otoritelerden Kaynaklanan Sorunlar: Karşılaşılan bu sorunların bertarafına ilişkin TÜDAM’ın önerileri: Belediyeler ve TAT’lar arasında yapılacak sözleşmeler için; Ambalaj Komisyonu tarafından belirlenecek tek tip sözleşme formatı geliştirilebilir. Yapılan sözleşmelerin ve Bakanlık tarafından tasdik edilen yönetim planlarının, Belediyeler tarafından tek taraflı olarak feshedilmelerinin önüne geçebilecek bir sistem oluşturulabilir.

23 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Yerel Siyasi Otoritelerden Kaynaklanan Sorunlar: Belediyelerle yapılacak sözleşmelerde; tesis-belediye arası mesafe ve kapasite kriterleri getirilmeli. Belediyelerin sözleşme yapmadan önce; kendi sınırları içinde faaliyet gösteren lisanslı firmaları hazırlayacakları Yönetim Planı içersine dahil etmeleri sağlanmalı. Bölgede çalışacak firma sayısının tespitinde kriter; Bölgenin atık envanteri olmalıdır. Bu tespit ile ilgili olarak; firma kapasitelerinin tespiti yanında; konut, nüfus ve sanayi sayısı göz önüne alınmalı. Tesislerin yatırım maliyetleri ve bu maliyetlerin amortisman süreleri göz önünde bulundurularak, Belediyelerle yapılacak sözleşme sürelerinin en az 5 yıl olması sağlanmalı.

24 4 YILLIK SÜREÇTE YAŞANILAN SORUNLAR
TÜDAM Yerel Siyasi Otoritelerden Kaynaklanan Sorunlar: Belediye ile anlaşma yapmak isteyen bir kuruluşun yapması gereken yatırımlarını mevcut V.U.K. gereğince; Arsa ve Binalar için 25 yıl’a, Makineler için (ekonomik ömrüne göre ) 5 / 10 yıl’a, Nakil Vasıtaları için 5 yıl’a yayması gerekmektedir. Bu nedenle TAT Lisanslı firmaların Belediyeler ile ilgili yapacakları sözleşmelerini yukarıda belirtildiği gibi asgari 5 yıl’dan başlayacak şekilde olması gerekmektedir. Belediyelerin 5 yıl’dan daha kısa süreli anlaşmalar yapmak istemeleri sebebi ile firmalar bu konu ile ilgili yapılacak yatırım konusunda çekimser davranmakta ve sistemin yurt geneline yayılması gecikmektedir.

25 SİSTEME İLİŞKİN GENEL ÖNERİLER
TÜDAM Ülkemiz kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi açısından önemli bir çevre önceliği olan kaynakta ayrı toplama faaliyetlerinin, çeşitli teşvik mekanizmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. (Mazot teşviki, SSK pirim indirimi teşviki, enerji teşviki vb.) (Çevre Kanunu Madde 29) 3065 SAYILI Katma Değer Vergisi Kanunu ile KDV muafiyeti tanınan sektörün, gerek Belgeleme, gerekse KDV uygulaması ile ilgili olarak sorunları mevcuttur. Bu konu ile ilgili bir çalışma grubunun oluşturulmasının faydalı olacağı kanısındayız. Geri kazanım bilincinin halkımıza aşılanabilmesi için ulusal basında tanıtıcı reklam ve belgesel faaliyetleri düzenlenmelidir. (Çevre Kanunu Madde 9-ı ) Genç nesillerin çevre ve geri kazanım olgusunu küçük yaşta edinmelerinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi eğitimden başlayarak Milli Eğitim Müfredatı içerisine konu ile alakalı eğitici ve öğretici konulara yer vermesi gerekmektedir. (Çevre Kanunu Madde 9-ı )

26 SİSTEME İLİŞKİN GENEL ÖNERİLER
TÜDAM Kaynak israfı yaratan poşetle toplama sistemi yerine, oluşturulacak desteklerle konteynırla toplama sistemine geçilmesi sağlanabilir. Kaynakta ayrı toplama çalışmalarının gerçekleştirildiği illerde; periyodik olarak İl veya Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yada İl Çevre Orman Müdürlükleri koordinasyonunda durum değerlendirme toplantıları gerçekleştirilebilir. Bu toplantılarda alınan kararların Ambalaj Komisyonuna gönderilmesi sağlanarak, daha kontrol edilebilir bir sistem oluşturulabilir. Toplama-Ayırma Tesislerinde ayırma işlemi sonrasında oluşan evsel atıkların, depone sahalarına bedelsiz bir şekilde dökülmesini sağlayacak bir genelge yayınlanabilir. TAT Lisanslı firmaların kaynakta toplamada kullandığı araçlara da aynen bugün Belediyelerin çöplerini toplayan firmaların kamyonlarına tanındığı gibi saat kısıtlaması getirilmeksizin çalışabilme izni verilmelidir.

27 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER

28 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
TÜDAM Bilindiği gibi Yönetmeliğin 10. Maddesi Piyasaya Sürenlerin Yükümlülüklerini tarif etmektedir. Bu maddenin (e) bendinde; ”Hedefleri sağlamak amacıyla piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için belediyeler ve lisans almış olan işletmeler ile birlikte sözleşmeler yapmakla” denilmektedir.’ Bu maddeden “birlikte” kelimesi çıkarılarak : ”Hedefleri sağlamak amacıyla piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için lisans almış olan işletmeler veya belediyeler ile sözleşmeler yapmakla” şeklinde değiştirilmelidir. (AAKY M:18 (3)’de olduğu gibi)

29 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
TÜDAM Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 4. Maddesinde Yetkilendirilmiş Kuruluş: “Piyasaya sürenlerin, bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz kuruluşları ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Yetkilendirilmiş Kuruluş: “Bu yönetmelikte belirtilen piyasaya sürenlerin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturulan, Bakanlık tarafından yetki verilen ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz kuruluşları ifade eder.” şeklinde değiştirilmelidir ve Yetkilendirilmiş Kuruluş kriterleri yeniden tanımlanmalıdır.

30 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
TÜDAM TÜDAM olarak görüşümüz; Piyasaya sürenlerin sorumluluklarını YK’ya devretmesi son derece normal olup, ANCAK YK’nın sadece Piyasaya sürenler tarafından kurulması ve yönetilmesinin yanlış olduğu kanısındayız. ÇÜNKÜ masrafları karşılamak zorunda olanların, ödenecek meblağları da tespit etmeleri, sistemin tıkanmasına neden olmaktadır.

31 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
TÜDAM Avrupa topluluğunun birçok ülkesinde YK’lar ticari kuruluşlar olarak çalışmakta ve TAT’ları, finansman açısından yeterli ölçüde desteklemektedirler. Bu sistemin oluşturulmasıyla 3 doğal sonuç gerçekleşebilir; Birden fazla YK oluşmasına ortam sağlanacaktır. Sistemin sürdürülebilirliği garanti altına alınacaktır. Toplama-Ayırma sistemlerinin sanayinin olmadığı illerde de yaygınlaşması sağlanacaktır.

32 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
TÜDAM Yönetmelikte Yetkilendirilmiş Kuruluşta aranacak şartları belirten Madde 20’de “Temsiliyet payı; yetki verilecek kuruluşun temsil ettiği ambalaj miktarının, yurt içinde piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarına oranını ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. TÜDAM olarak önerimiz; Temsiliyet payı; yetki verilecek kuruluşun temsil ettiği ambalaj atığı miktarının, bir önceki yıl yurt içinde piyasadan toplanan toplam ambalaj atığı miktarına olan oranını ifade eder. Şeklinde değiştirilmesi yönündedir.

33 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
TÜDAM Yine Yönetmeliğin 20. Maddesinin 2. ve 3. bentlerinde %25 olarak tanımlanan temsiliyet payının; (2)“Bakanlıktan tüm ambalaj türleri için yetki almak isteyen kuruluşun, temsiliyet payının en az yüzde on olması zorunludur.” (3)“Bakanlıktan tek ambalaj türü için yetki almak isteyen kuruluş, temsiliyet payının o malzeme türünün en az yüzde onunu sağlaması zorunludur.” Şeklinde değiştirilebilir.

34 YÖNETMELİK REVİZYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
TÜDAM Yönetmeliğin 41. Maddesinde: “Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının c bendinin tarihinde yürürlüğe girmesi” belirtilmektedir. TAT Lisanslı firmaların kaynaklardan toplayarak ayrıştırdığı bazı malzemeler yeterli miktarda lisanslı GDT olmaması ve/veya gerekli denetimlerin yurt çapında tam olarak yaygınlaştırmaması nedeni ile TAT Lisanslı firmalar tarafından GDT’lere satılamamaktadır. Bu nedenle bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinin tarihine kadar ertelenmesi uygun olacaktır.

35 TEŞEKKÜRLER.. www.tudam.org.tr


"4 YILLIK SÜREÇTE TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİN ROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları