Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 2 Dr. Yagi ve onun Yagi Anteni (Photo: Hitachi Kokusai Electric, Inc. Yagi Antenna Division) Yagi Anten Tasarımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 2 Dr. Yagi ve onun Yagi Anteni (Photo: Hitachi Kokusai Electric, Inc. Yagi Antenna Division) Yagi Anten Tasarımı."— Sunum transkripti:

1 1

2 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 2 Dr. Yagi ve onun Yagi Anteni (Photo: Hitachi Kokusai Electric, Inc. Yagi Antenna Division) Yagi Anten Tasarımı 2

3 3 Türk Konferans Odası’nın 2005 yılından bu yana her ayın ilk Cumartesi günü saat 21.00’da EchoLink üzerinden gerçekleştirdiği Sesli Eğitim Toplantısına hoş geldiniz. Konu Yagi Anten Tasarımı (Giriş - Ana kavramlar) Hazırlayanlar KB5TMU Levent Kahveci WW2L Levent Şaşmazel NA5B Mehmet M. Özcan Dağıtım Tarihi Haziran 7 2008 Amaç Türk Amatör Telsizcilerine konu ile ilgili derlenmiş bir bilgi sunmak ve dinleyici gurubunu çeşitli uygulamara teşvik etmektir. http://www.turkkonferans.org Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 3

4 4 Bu çalı ş ma; yazarlarının isimleri ve Türk Konferans Odası kaynak gösterilmek kaydı ile, kar ş ılı ğ ında bir maddi kazanç sa ğ lamadan istenildi ğ i gibi payla ş ılabilir. Payla ş ım Kuralı 4

5 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 5 • Yagi anteninin kısa bir tarihi • Tasarım karakteristikleri • Anteni olu ş turan elemanlar ve hesaplamaları • 3 elemanlı bir Yagi anteninin tasarımı • Tasarımı etlileyen di ğ er faktörler • Anten sıralamaları (Stacking) • Yararlanılan kaynaklar • Soru ve Yanıt Bölümü Bu sunuda neler ö ğ renece ğ iz 5

6 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 6 • Tarihçesi • Yagi Anteni Performans Karakteristikleri • Kazanç - Gain • Patern: F/B oranları • vSWR • Yagi Anteni Tasarım Karakterleri • Element Tipleri • Reflectör / Yansıtıcı • Driver / Sürücü • Director / Direktörler • Element Uzunlu ğ u/Mesafe/Çap • Element Malzeme Tipleri • Anten resonans ayarı • Anten Polarizasyonu • Üç Elemanlı Yagi Tasarım Örne ğ i • Anten Sıralamaları Stacking • Antenin Mekanik Özellikleri • Antenin Alan ( Field) ölçümleri • Yararlanılan kaynaklar • Yazılım • Internet kaynakları • Çe ş itli Resimler • S & C • Anket İ çerik 6

7 7 Tarihçesi Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 7

8  Hidetsugu Yagi (1886-1976)  Osaka, Japonya Ocak 28 1886 do ğ umlu  Yagi-Uda genel adı ama kısaca Yagi  Yagi-Uda ilk çalı ş maları 1920 lerde  1928 de Anten Amerikaya tanıtılmı ş  1933 antenin ilk ticari amaçla kullanımı  1943 İ lk olarak antenin amatörlere tanıtımı  1951 2inci Dünya Sava ş ı sonrası geni ş alanda TV anteni olarak kullanım bulmu ş tur. Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 8 Tarihçesi 8

9 9 Yagi Anteninin Performans Karakteristikleri Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 9

10  Kazanç •Antenin istenilen yöndeki gücü  Patern (F/B oranı) •Yönlü antenlerde kazancın frekans üzerine da ğ ılımı  vSWR •Amaç çalı ş ma frekanslarında vSWR<1.5:1 tutabilmek  NOT Kazanç – F/B oranı Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 10 F/B ana lupun (ön lupun) arka lupa oranı Yagi Anteninin Performans Karakteristikleri 10

11 11 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Patern 11

12 12 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Kazanç - F/B Oranı 12

13 13 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası vSWR 13

14 14 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 3 Boyutlu uzak alan da ğ ılımı 14

15  3 element: 7 dBi  4 element: 9 dBi  6 element: 10.5 dBi  8 element: 12.5 dBi  12 element: 14.5 dBi  15 element: 15.5 dBi  18 element: 16.5 dBi Source: Antenna Engineering Handbook (Johnson) 15 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Yagi Antenlerinde Kazanç 15

16 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Beam genişliği: Ana lupun 3dB sağından 3dB soluna taranan açıdır. Beam Geni ş li ğ i 16

17 17 Yagi Anteninin Tasarım Karakterleri Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 17

18  Eleman tipleri  Eleman uzunlu ğ u /mesafe / çap  Malzeme tipi Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 18 Yagi Anteninin Tasarın Karakterleri 18

19  Reflektör / yansıtıcı REF / DR  Driver / Sürücü eleman DE  Direktörler / yönlendiriciler D1,D2...Dn Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 19 Element Tipleri 19

20 20 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Sadece sürücü element 20

21 21 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Sadece sürücü element 21

22 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 22 Reflektör ve sürücü 22

23 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 23 Toplam kazanç * Elevation Reflektör ve sürücü 23

24 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 24 Toplam kazanç * Azimuth Reflektör ve sürücü 24

25 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 25 Reflektör, sürücü ve direktör 25

26 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 26 Toplam kazanç * Elevation Reflektör, sürücü ve direktör 26

27 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 27 Toplam kazanç * Azimuth Reflektör, sürücü ve direktör 27

28  Mesafeler •REF - DR.1 ila.5 dalga boyu. Bu tamamen antenin tasarımına ve arka loop oranına ba ğ lıdır •DR - Dn.1 ila.25 dalga boyu. Bu antenin kazanç, bant geni ş li ğ i (BW), F/B oranı ve yan lupları etkiler Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 28 Eleman uzunlukları DR = ½ Dalga Boyu (DB) REF = 1.05% * DR D1 = 0.95% * DR 5 elemanlı bir antende yakla ş ık olarak REF = 0.495 * DB DR = 0.473 * DB D1 = 0.440 * DB D2 = 0.435 * DB D3 = 0,430 * DB • Eleman çapları • i ş letim frekansının 0.001 ila 0.02 oranında olması tavsiye edilir. Amaç çapı eleman uzunlu ğ u ile orantılı olarak küçük tutarakbilmektir. • 0.681-13,627mm 144MHz Frekans artıkça eleman boyutları Küçülür! Element Uzunlu ğ u/Malzeme/Çap 28

29  PVC borular  Kaynak çubukları  Aluminyum borular •1.5 m hazır borular • İ çi dolu çubuklar •Eski TV anten parçaları Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 29 Element Malzeme Tipleri 29

30  OD – Dı ş çap  ID - İ ç çap  Wall -Metal kalınlı ğ ı  Uzunluk Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 30 Amerika ANSI standartları Aluminyum boru boyutları 30

31  6063-T832 Drawn Aluminyum Tubing (Round) 40,000 psi  6061-T6 Extruded Aluminyum Tubing (Round)  6061-T6 Extruded Aluminyum Bar Stock  6061-T6 SOLID ALUMINYUM ROD  Standart uzunluklar 12 / 6 / 4 feet Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 31 Amerikan Boru Standartları 31

32  O.D. WALL I.D. LBS./FT. $/FT.  6063-T832 DRAWN ALUMINUM TUBING .375".058".259".044 $1.00 .500".058".384".095 $1.10 .625".058".509".104 $1.20 .750".058".634".127 $1.30 .875".058".759".150 $1.40  1.000".058".884".202 $1.50  1.125".058" 1.009".229 $1.65  1.250".058" 1.134".255 $1.85  1.375".058" 1.259".283 $2.05  1.500".058" 1.384".309 $2.25  1.625".058" 1.509".336 $2.55  1.750".058" 1.634".363 $2.80  1.875".058" 1.759".384 $3.05  2.000".058" 1.884".416 $3.30  2.125".058" 2.009".443 $3.80  6061-T6 EXTRUDED ALUMINUM TUBING  2.000".125" 1.750".833 $5.50  2.000".250" 1.500" 1.666 $9.00 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 32 6061-T6 EXTRUDED SQUARE ALUMINUM.750".062".626".201 $1.50 1.000".062".876".273 $1.65 6061-T6 SOLID ALUMINUM ROD.188" SOLID SOLID.032 $.55.250" SOLID SOLID.058 $.70 6061-T6 EXTRUDED BAR STOCK 3.000".375" SOLID.323 $7.00 4.000".375" SOLID 1.800 $7.50 5.000".375" SOLID 2.210 $9.50 6.000".375" SOLID 2.650 $10.75 Kaynak http://www.texastowers.com/aluminum.htm USA daki Boyutlar ve Fiyatlar 32

33 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 33 Anten Resonans Ayarı 33

34  Yagi antenlerde an yaygın olarak kullanılan sistemler •Gamma match •Omega match •T-match •Beta match (hairpin match- Ş aç tokası match) Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 34 Anten Resonans Ayarı 34

35 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 35 R=50  XL Xc Z = R + (XL-Xc) X = XL-Xc ZL Zo Vinc Vrefl http://sss-mag.com/pdf/smithchart.pdf Hazırlayıcı Teori 35

36 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 36 Unbalanced (dengesiz) Direk olarak coax a bağlanmaya uygun Yagi ve Quad Antenlerde çok yaygın Gamma (çubuğu) Rod kapasitör gibi çalışır Ve antenin reaktansını iptal eder. Değişkenler Sürücü eleman uzunluğu Gamma çubuğu uzunluğu Gamma çubuk çap DR – gamma çubuk mesafesi Yazılım GAMMA WB0IKN R.A. Nelson Gamma Match 36

37 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 37 •Gamma match’ini biraz değiştirilmiş bir uygulamasıdır. •Bu dizende C2 kapasitörü devreye seri olarak girilir (shunt kapasitörü) •Amaç gamma bölümünün oluşturduğu indaktif reaktansı iptal etmektir •Faydaları •Gamma çubuğunu daha kısaldır •Arzu edilen rezonansı elde etmek daha kolaydır •Ayarlama esnasında •C2 – direnç gibi çalışırken •C1 – reaktansı iptal eder Omega Match 37

38 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 38 Balanced (dengeli) Fakat coax ile kullanımlarında Balun gerektirir. Kısa devre çuklarının aralığının arttırılması empedansı düşürür. (bir noktaya kadar) Maksimum empedans genellikle bu aralığın, sürücü elemanın %40 ile %60 aranında olduğunda elde edilir. Besleme noktası empedansı 200 ohma kadar VHF UHF Yagi antenlerde yaygın olarak kullanılır. T-Match 38

39 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 39 •Hair pin L-match Network’tür •Avantajları •Ayarlaması kolaydır •Dezavantajları •Balun ile dengelenmesi gerekir •Sürücü eleman tam ortadan kesilmeli ve anten sopasundan (boom) izole edilmelidir. Beta Match – Hair pin – Saç Tokası 39

40 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 40 Hair pin match – 4:1 balun ile 40

41 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 41 Anten Polarizasyonu 41

42 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 42  Linear •Dikey •Yatay  Dairesel Anten Polarizasyonu 42

43 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 43  Basit dipol antenler antenin bulundu ğ u düzlemde (plane’de) polarize olurlar. Benzeri ş ekilde, Yagi antenleri de bütün elemanlarinin bulundu ğ u düzlemde polarize olur.  Anten yatay konursa (dünya) yüzeye paralel: polarisazyon yataydır  Anten dikey konursa (dünya) yüzeyine dik : polarizasyon dikeydir Anten Polarizasyonu 43

44 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 44 Gamma-match iki dik polarize anten Anten Polarizasyonu 44

45 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 45 Anten Polarizasyonu 45

46 46 Üç Elemanlı Yagi Tasarım Örneği Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 46

47  1 - Antenin tasarım karakterleri •Frekans alanı 143.000 -147.000 (band geni ş li ğ i 4MHz) •Orta frekans 143 + (147 – 143) / 2 = 145.000 MHz •Eleman sayısı 3 •Arzu edilen vSWR 1.3:1 < tüm frekans aralı ğ ında •Arzu edilen F/B oranı 35db •Arzu edilen kazanç 8.0 dBi •Arzu edilen bum boyu 1m den küçük •Polarizasyon Yatay – Horizantal Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 47 Üç Elemanlı Yagi Tasarım Örne ğ i 47

48  2 – Yagi anten tasarım yazılımı ile ilk boyutların alınımı •Auto Mode seçiniz •Auto Max FB / Bandwidth seçiniz • İş letim frekansı 145 •Bütün eleman çapları aynı mı Y •Elemanların çapları (mm) 4 •Sürücü eleman sayısı 1 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 48 Üç Elemanlı Yagi Tasarım Örne ğ i 48

49 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 49 Antenin tasarım bilgileri giri ş i 49

50 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 50 İ lk hesaplama çıktıları 50

51 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 51 30 dB ye optimize edilmi ş çıktılar 51

52 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 52 Antenin ş eması 52

53 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 53

54 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 54

55 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 55 Anten Sıralamaları Stacking 55

56  Neden sıralama yapılır  Anten kazancı artırmak (genel neden)  Ön lup geni ş li ğ ini daraltmak  Interferansı azaltmak  Bazı uygulamalarda dar bir ön lupa sahip olmak, yüksek kazançdan daha önemlidir  Sıralama tarzları  Yatay – vertical: Dik polarize olan yagilerde, yatay düzlemde (H plane) ön lup daralır.  Dikey - horizantal: Dik polarize olan yagilerde, dikey düzlemde (E plane) ön lup daralır. Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 56 Anten Sıralamaları (Stacking) 56

57  Ne kadar kazanç •Teorik olarak 3dB (yani iki katı) pratikte 2.81dB  Yatay veya dikey nasıl karar verebiliriz •Tamamen uygulamaya ba ğ lı. •Yatay: H-plane de geni ş beam •Dikey:H-plane de dar beam Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 57 devam 57

58  Sıralama arlık hesabı Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 58 D = W / ( 2 * sin ( B / 2 ) ) D = stack mesafesi ( m) W = dalga boyu ( m) B = beam genişliği (3 dB açı) devam 58

59  De ğ er konular •Faz ayarları •Sıralama Anten match •Farklı frekanslardaki antenlerin sıralanması Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 59 devam 59

60 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 60 Antenin Mekanik Özellikleri 60

61  Rüzgar etkileri  Kar ve buzlanma etkileri Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 61 Antenin Mekanik Özellikleri 61

62 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 62 Antenin Alan (Field) Ölçümleri 62

63  Her anten tipi üzerinde, uzun ve kisa mesafe alan ölçümlerli yapilmaktadir. Bu çalışmaların tipleri fiyat, test alanının boyutları, testlerin kompleksliği ve alınan sonuçların verimliliği gibi faktörler ile seçilir.  Alan ölçüm tipleri •Yakın mesafe alan testleri (Near-field)  Düzlemsel (planar)  Silindirik (Cylindrical)  Küpsel (Spherical) •Uzun mesafe alan testleri (Far-field)  Outdoor range (Açık arazi)  Anechoic Chamber (odalar)  Compact range Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 63 Antenin Alan (Field) ölçümleri 63

64 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Test alanı seçim faktörleri 64

65 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Mesafe ve patern ili ş kisi 65

66 Yuzeysel: AUT sabit ve test prob X-Y yonlerinde tarama yapar Silindirik AUT tek bir eksen donerken test probu Y ekseninde tarama yapmaktadir Kupsel: AUT iki eksen uzerinde doner Olcum probu iki aci deyerinden (phi/theta) alinir Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Yakın alan ölçüm tipleri 66

67  Bu bazı uygulamalarda daha geliştirilmiş bir tekindir.  AUT nin amplitute/faz (phase) karakteristiklerini ölçmede tercik edilen bir metotdur  1GHz altında çalışan düşük kazançlı antenlerde radiyasyon karakterleri gerektiğinde bu metod kullanılır  Anten ve ölçü probu arasındaki mesafe yaklaşık olarak aşağıdaki formul ile hesaplanır R = test mesafesi D = AUT aperture  dalga boyu Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Uzak mesafe ölçümleri 67

68  Açık arazi test alanı seçerken düşünülmesi gereken hususlar •Arazi fiyati, ulasım şartları ve ülçüm yapma kalitesi için arazinin topokrafik özellikleri •Yerin hava/iklim şartları •Proje B ü t ç esi •Emniyet ve güvenlilik sorunları •Test frekansları ve aperture boyutları •Antene montaj koşulları •Patern ve kazanç ölçümlerinin hassasiyet sınırları Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Test alanının seçimi 68

69  Kapalı Alanlar •Anten boyutları ve çalısma frekansları musade edince tercih edilen yöntemdir.  Compact Alanlar •Test anteni ve ölçüm frekansı bir birini tam kapladı ğ ı zaman ve özel ş ekillerdeki reflektörlerin kullanımı mümkün oldu ğ unda tercih edilir. Bu reflektörler RF enerjiyi çok kısa mesafelerde odaklayabilirler  Açık Hava Alanları •Antenlerin çok büyük boyutlarda olması veya antenin yerden yüksekli ğ i, ideal açık alan ve yansımaların ölçümlerinde önemli oldu ğ u ş artlarda tercih edilir. Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Uzak mesafe ölçüm tipleri 69

70 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Laboratuvar donanımı 70

71 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Amplitute / Phase Ölçümleri 71

72 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 3 boyutlu amplitute grafi ğ i 72

73 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Raytheon radar açık arazi tesisleri 73

74 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Güney batı/ kısa mesafe kuleleri 74

75 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Kapalı alan anechoic oda 75

76 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası Alcatel yakın alan ölçüm tesisi 76

77 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası NSI-700s-20 SNF 4-40 Ghz konik anten test düzeni 77

78 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası NSI-RF-SG284 in 700S-60 020 FF 2deg 200x150 phase color amp mod 78

79 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 79 Yararlanılan Kaynaklar 79

80  Tarih • http://www.arrl.org/members-only/tis/info/pdf/9310045.pdf  Mekanik stress •http://k7nv.com/yagistress/http://k7nv.com/yagistress/ •http://www.realhamradio.com/Download.htmhttp://www.realhamradio.com/Download.htm  Malzeme •http:// wwwçtexastowersçcomhttp://  Anten ayarları •www.w8ji.com/omega_and_gama_matching.htm Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 80 Yararlanılan kaynaklar 80

81  DOS i ş letim sistemi •http://www.ipass.net/teara/yagicad/yagi.ziphttp://www.ipass.net/teara/yagicad/yagi.zip •http://www.raibeam.com/qy4.ziphttp://www.raibeam.com/qy4.zip  WINDOWS i ş letim sistemi •http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/files/programs/MMANA-GAL-1.2.0.00.exe (ücretsiz)http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/files/programs/MMANA-GAL-1.2.0.00.exe •http://vk5dj.mountgambier.org/Yagi/yagisetup.exe (ücretsiz)http://vk5dj.mountgambier.org/Yagi/yagisetup.exe •http://www.eznec.com/DemoEXE/EZDemo50Inst.exe (deneme/99$)http://www.eznec.com/DemoEXE/EZDemo50Inst.exe •http://orionmicro.com/cgi-bin/oraincgi/gevz.pl?n4wev331.zip (deneme/60$)http://orionmicro.com/cgi-bin/oraincgi/gevz.pl?n4wev331.zip  MAC •http://www.ipass.net/teara/yagicad/yagi.zip www.blackcatsystems.com/software/antenna.html (deneme/19.99$)http://www.ipass.net/teara/yagicad/yagi.zip www.blackcatsystems.com/software/antenna.html  Browser-Applet •http://fermi.la.asu.edu/w9cf/yagipub/index.html (ücretsiz)http://fermi.la.asu.edu/w9cf/yagipub/index.html •http://bfnçorg.~bn589/antenna.html (üç elemanlı yagi tasarımı için)http://bfnçorg.~bn589/antenna.html  EXCEL •http://www.vk1od.net/dl6wu/DL6WU-OD.xlt (ücretsiz)http://www.vk1od.net/dl6wu/DL6WU-OD.xlt Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 81 Yazılımlar 81

82 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 82 Çeşitli Resimler 82

83 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 83 www.arrl.org/tis/info/pdf/8108032.pdf Çe ş itli Resimler 83

84 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 84 İ ki yagi anten sıralaması Çe ş itli Resimler 84

85 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 85 4 yagi anten sıralama Çe ş itli Resimler 85

86 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 86 Kulede çalı ş ma Çe ş itli Resimler 86

87 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 87 4x4 Sılalamalı bir uygulama EME Çe ş itli Resimler 87

88 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 88 İnternet’de en başarili 3 elemanlı Yagi anten tasarımı! http://www.kc0tks.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=42 Çe ş itli Resimler 88

89 S & C Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 89 Soru ve Cevaplar 89

90 Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 90 Net – radio trafik yönetim kabiliyetleri (1-çok az 5-çok fazla) 12345 Bil ğ i aktarma yetene ğ i (1-çok az 5-çok fazla) 12345 Konu üzerideki bil ğ i düzeyleri (1-çok az 5-çok fazla) 12345 Sunuyu hazırlayan gurubun Sizin için ne kadar yararlı/uygulamaya yönelik (1-çok az 5-çok fazla) 12345 Verilen bilgilerin teknik düzeyi (1-çok az 5-çok fazla) 12345 Programın süresi (1-çok kısa 5-çok uzun) 12345 Sunulan program Ayrıca paylaşmak istediğiniz fikir ve görüşleriniz Yorumlarınız Te ş ekkürler 90


"1. Copyright 2008 - Türk Konferans Odası 2 Dr. Yagi ve onun Yagi Anteni (Photo: Hitachi Kokusai Electric, Inc. Yagi Antenna Division) Yagi Anten Tasarımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları