Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODEM NEDİR? Modem, tanım olarak "Modülator" ve "Demodülator" kelimelerinin birleşiminden üretilmiştir. Uzak mesafelerde bulunan iki elektronik sistemin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODEM NEDİR? Modem, tanım olarak "Modülator" ve "Demodülator" kelimelerinin birleşiminden üretilmiştir. Uzak mesafelerde bulunan iki elektronik sistemin."— Sunum transkripti:

1 MODEMLER-BARKODLAR PROJEKSİYONLAR Halil BIÇAKCI Hülya BEKTAŞ Ayhan CİMŞİT

2 MODEM NEDİR? Modem, tanım olarak "Modülator" ve "Demodülator" kelimelerinin birleşiminden üretilmiştir. Uzak mesafelerde bulunan iki elektronik sistemin birbirleri arasında haberleşmesini sağlayabilmek için dizayn edilmiş aygıtlardır.

3 Uzak bir mesafeye veri göndermek istenildiğinde ilk akla gelen, haberleşmesi gereken iki elektronik sistemin arasına bir kablo çekmektir. Bu iki sistem arasında giden, gelen veriler sayısaldır. Bilgisayar sistemi de elektronik ve tanınan bir sistem olduğuna göre açıklamalar, iki bilgisayar arasında haberleşme örnek verilerek yapılabilir. Bilgisayarlar ikilik sayı sisteminde çalıştığı için bu veriler sadece 1 ve sıfırlardan oluşur. Yani bunu elektriksel olarak düşünülürse: Elektrik var yani 1, Elektrik yok yani 0,

4 şeklinde verilerin elektriği açma kapama yolu ile transfer edildiği düşünülebilir. Basitçe TTL seviyede sayısal haberleşmede 0 ile 2 volt arası "0" olarak değerlendirilir. 2 ile 5 volt arası ise "1" olarak değerlendirilir. Bu durumda veriler basit bir kablo ile iki bilgisayar arasinda TTL voltaj standardını kullanarak basitçe haberleştirilebilir. Bu şekilde veriler 1 m mesafeye iletilebilir. Fakat bu mesafeden sonra çevresel etkenler ve kablonun direncinden dolayı, iletilen voltajda değişimler dalgalanmalar, yani parazit oluşur. Karşı tarafa giden veriler ya yanlış gider, ya da hiç gitmez. Bu durumda uzak mesafeye kablo ile veri iletmek özel yöntemlerle sağlanabilir.

5 Bunun için birçok metod vardır
Bunun için birçok metod vardır. Bu metodlar voltaj seviyelerinin değiştirilmesi, frekans modülasyonu (FM), genlik modülasyonu (AM), kablosuz olarak radyo frekanslarını kullanma, ışık ile fiber optik kablolardan gönderme ve daha icat edilmiş veya edilebilecek tüm veri gonderme metodları olabilir. Genel olarak modem, sayısal verilerin uzun mesafelere aktarılması ve elektronik sistemler arasındaki haberleşmeyi sağlayabilmek için dizayn edilmiş dönüştürücü bir cihaz olarak nitelendirilebilir.

6 Seri Port Haberleşmeli Analog Telefon Hatlarını Kullanan Modemler
Modem telefon hattı üzerinden her iki yöne ses bandında 300 ila 3000 Hz arasında analog sinyaller gönderir. Bu iki frekans bandı arasına analog ses dalgalarıyla veri paketlerini iletir. Bu iletişimi seri portlardan yapar. Bu portlar her bilgisayarda mevcuttur. Standart olarak seri kapı (COM 1), mouse bağlanması içindir. Bazı sistemlerde mouse. PS/2 arabirimi üzerinden bağlandığı için COM1 işgal edilmez. Com Portlar 9 ve 25 pinlik erkek konnektörlerden yapılmıştır. Bazı sistemlerde her ikisinin de olmasına karşın, bulunmama ihtimali de mevcuttur. Modemle birlikte bilgisayar bağlantısı için uygun jaklı bir kablo verilir (RS-232). Bilgisayar başka bir bilgisayar veya ağ ile iletişim kurabilmesi için ya bir ağ adaptörüne veya çevirmeli bir ağ bağlantısı kurabilmek için modeme ihtiyaç vardır. Ağ adaptörleri genellikle yakın mesafede hızlı ve güvenli veri iletişimi için tasarlanmıştır. Bu şekilde bir bağlantı için size uygun bir ağ yazılımı veya işletim sistemi tarafından desteklenen bir bağlantı türü gereklidir.

7 Ama araya uzak mesafeler de girerse işiniz biraz zorlaşacaktır
Ama araya uzak mesafeler de girerse işiniz biraz zorlaşacaktır. İki ayrı şehirdeki bilgisayarı birbirlerine bir ağ kablosuyla bağlayamayacağımızdan ya Turpak'tan kiralık bir hat alacaksınız veya işiniz kısa sürecekse normal telefon hatları üzerinden veri aktarımım seçeceksiniz. Bu iş için en pahalı seçenek de budur. Ama başka çareniz de yoksa eliniz mahkumdur. İşte bu tür bir bağlantı için size gereken donanıma kısaca modem adı verilir. Modemleri kısaca bilgisayarımız ile başka bir bilgisayar arasında veri iletişimi yapabilen ek parçalar olarak düşünebilirsiniz. Günümüz teknolojisinde artık veri iletişimi basit dosya transferi ile sınırlı kalmayıp birçok genel amaç için kullanılabilmektedir. Bunların başında internet, BBS bilgi bankaları, elektronik posta ( ) vs. gelir. Modemler, Türk Telekom'un sunduğu iki telli telefon hatları üzerinden çalışabildiği gibi kiralık özel hatlarda (Leased Line) GSM şebekelerde ve diğer digital veri iletişini yapabilen şebekelerde çalışabilirler. Ayrıca VOICE özelliği olan modemler telesekreter olarak sesli mesaj kutusu ve fax back olarakta kullanılmaktadır.

8 UART Seri kapıların kalbi olan chip'e UART (Universal Asynclironous Recciver/Transmitter) adı verilir. UART'ın 8250, l6550 şcklinde adlandırılan modelleri vardır. Bu chip'in cinsine göre de dış ortana yani modemin gönderebileceği en yüksek hız yaklaşık olarak şu şekildedir.

9 UART Chip modeli Seri veri hızı
ya da 57.6Kbps Kbps Kbps Tabloyu incelediğinizde göreceğiniz gibi veya olarak satılan bir modem için ihtiyacınız olan minimum UART chip'i 16550'dir. Daha düşük hızları destekleyen bir chipe sahip bir sistem iyi bir performans elde edemez. Sisteminizdeki UART chipini DOS'la gelen MSD programını çalıştırarak rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Eğer sisteminizdeki UART chipi değilse alacağınız modemin dahili bir modem olması da işinizi görecektir. Dahili modemlerde UART modemin üzerindedir. İletişim esnasında yeriler UART üzerinden seri kapısına, oradan da seri arabirim kablosu vasıtasıyla modeme gelir. Veri iletiminde işlenen veriler bilgisayarın seri kapısına oradan da modeme gelir. Modemin bu veriyi iletebilmesi için hat üzerinde karşı modemle bağlantı kurması gerekir. Karşı modemi arar ve karşi modem de hatta beklemede ise otomatik olarak cevap verir. Hand-Shake denilen bu olay modemlerin hangi hızları, protokolleri desteklediği ve o anda hangi hızda veri iletebileceği üzerinedir. Veri bilgisayardan modeme gelir. Modem bu veriyi içindeki DAC (Digital-to-Analog Converter) vasıtasıyla analoğa çevirir.

10 DAC: İkili dijitlerden (l'ler ve 0'lar) analog dalga şekillerini yeniden elde eder. Artık analog şekildeki veri telefon hattındaki taşıyıcı sinyale bindirilir ve karşı taraftaki modeme gönderir. Karşı modem iletilen verileri ters işleme tabi tutar ve ADC (Analog-to-Digital ConYerter) vasıtasıyla sayısal hale getirir. ADC: Gelen analog voltaj dalga şekillerinden dijital ikili sayılar sırasi üretir ama işin içine ses gibi daha geniş bir işlem girerse ortaya DSP'ler (Digital Signal Processor) çıkar.

11 DSP: Kompleks matematik işlemleri için optimize edilmiş dijital sinyal işlemci DSP'ler modemlerde büyük önem taşırlar. Verinin iletilmeden önce iletişim için uygun hale getirilmesi ve ses iletişimi için işlem yapar. Piyasada değişik adlar altında satılan ürünler arasındaki fark yalnızca veri aktarımı için kullanılan chipler ve firmaların kendileri için yazmış olduğu ROM kodlarıdır. Buna rağmen ne kadar saklanırsa bile ROM kodları taklit edilmekten kurtulamaz.

12 V:32: Consulting Comnnittee for Intermational Telephone and Telegraphn (veya "CCITT") veya yeni adıyla ITU-T tarafından 9600 bps ve 4800 bps modeın operasyonlarımn standardı. Hat kalitesi düştüğünde bps hıza düşmektedir. V:32bis: Operasyon hızlari: bps bps, 9600 bps bps, 4800 bps. V.32 bps standardında hat kalitesi kötüleşirse hız otomatik olarak düşer ve hattın kalitesi düzeldiğinde doğrudan daha yüksek bir hıza çıkar. V:32terbo: bps normal ve kiralık hat üzerinde tam çift yönlü veri iletişiınidir. AT&T tarafından geliştirilmiştir ama ITU-T tarafından desteklenmemiştir. V:33: bps dört telli kiralık hat üzerinde senkronize veri iletişimidir.

13 V:34: bps hızda çalışırlar ve hat sinyal kalitesine göre de kendi hızlarını otomatik olarak ayarlarlar. V:34+: ITU-T tarafından onaylanmamış fakat yaygın olarak kullanılan ve saniyede bps hıza izin veren transfer standartıdır. V:42: ITU-T'nın hata kontrolü ve tespiti için LAPM (Link Access Procedure for Modems) standartıdır. MNP kademe 2'den 4'e kadar kapsar. MNP 10. telsiz telefonlar için tasarlanmış bir hata düzeltme protokolüdür. V:42bis: V42 uzantısı veri sıkıştırma protokolüdür ve 4'te 1 sıkıştırmayı destekler. MNP Class 5: Microcom firması tarafından oluşturulan 2'ye 1 oranında veri sıkıştırma alogaritmasıdır. MNP ClasAs. 7: Yine Microcom firması tarafından oluşturulan 3'e 1 veri sıkıştırma alogaritmasıdır

14 Faks Modemler Modemler veri iletimi için yapılmış olmalarına rağmen artık standart olarak faks iletişim özelliklerini de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Başka bir faks cihazına ihtiyaç duymamaları yaygınlaşmalarını sağlamıştır. Bilgisayar ortamında yazılmış dosyalar veya çizimler kolayca yazılımlar vasıtasıyla istenen kişi veya kişilere fakslanabilir. Dış ortamlardan da bir tarayıcı vasıtasıyla metin ve çizimler alınabilir. Dışarıdan gelen fakslar eğer istenirse doğrudan yazıcıya yönlendirilir ve kağıda baskı yapılabilir.

15 Modemlerin Fax Özelliğini İçeren Bazı Terimler
CLASS L: Modemler standart Hayes-tipi AT yazılım komutlarıyla operasyonlarını yürütürler ve gelen faksları otomatik olarak alamazlar. CLASS 2: Modemler donanım olarak faks kabiliyetine sahiptirler ve gelen sinyalin faks veya veri olduğunu kendileri tanırlar

16 Faks Modem Türleri  Faks modemler hızlarına ve teknojik sınıflarına göre 4 guruba ayrılırlar; GROUP 1'e dahil faks/modemler standart 8-1/2 "x11" sayfayı yaklaşık olarak 6 dakikada gönderir. GROUP 2'ye dahil faks/modemler standart 8-1/2 "x11" sayfayı yaklaşık olarak 3 dakikada gönderir. GROUP 3'e dahil faks/modemler standart 8-1/2 "x11" sayfayı yaklaşak olarak 20 saniyede gönderir. GROUP 4'e dahil faks/modemler gerçek birer şaheserdir ve bps gibi çok yüksek hızlarda çalışır.

17 MODEM TÜRLERİ 1:DAHİLİ MODEMLER 2:HARİCİ MODEMLER

18 Dahili (internal) Modemler
Bilgisayarın Ana veri yoluna direkt monte edilebildiklerinden daha aktif görev yaparlar. Cihazın Seri Portlarını meşgul etmeyip yazılımsal COM Port üzerinde de çalışabilirler. Sabit seri port kullanmadığı için üzerindeki Jumper' lar ile ayarlanması gerekmektedir (PnP ler hariç). Gücünü cihazın güç kaynağından dahili olarak temin eder. Ses ayarları yazılım kontrollüdür.

19

20 Harici (external) Modemler
Bilgisayara dışarıdan kabloyla bağlanan modemlerdir. Harici modemlerin üzerlerinde, telefon hattının ve modemin bilgisayarla bağlantısını sağlayan kablonun (Ethernet kablosu veya USB kablosu) takılacağı giriş-çıkış birimleri ile modemin güç besleme girişi bulunur. Bu modemler genellikle birer kutu görünümü şeklindedirler. Harici modemlerin ön yüzlerinde, kullanıcılara modemin o anki durumuyla ilgili bilgi vermek amacıyla ışıklar bulunur

21

22 Harici Modemlerin Ön Yüzünde Görebileceğiniz Işıkların Anlamları
HS: (High Speed) Yüksek hız Modem 2400bps'ten daha hızlı bağlandığında yanar. AA: (Auto Answer) Otomatik cevaplama Otomatik cevaplamada bırakıldığında yanar. CD: (Carrier Detect) Bağlantı kuruldu Karşı modemle bağlantı kurulduğunda yanar. OH: (Off Hook) Hatta Modem telefon hattı alğında yanar. SD: (Send Data) Veri gönderiyor Modem veri göndermeye başladığında yanar. RD: (Receive Data) Veri alıyor Modem veri almaya başladığında yanar. TR: (Terminal Ready) Modem hazır Modem programında terminal ekranına geçildiğinde yanar. MR: (Modem Ready) Modem açık Modem açıldığında yanar.

23 PCMCIA Modemler  PCMCIA ürünler portatif bilgisayarlar için özel dizayn edilmiş bir standarttır. Boyutu kredi kartı boyutlarında olup. Cihazların üzerindeki özel yuvalara monte edilmek üzere dizayn edilmişlerdir. Yeni üretilen PCMCIA modemlerin %80'i Windows 95 ortamında PnP özelliğini de desteklemektedir.

24 BARKOD NEDİR? Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir

25 BARKOD TİPLERİ NELERDİR?
Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan başlıca barkod alfabeleri Code39, Code128, EAN13, EAN8, UPC, ITF tir. Bunlardan ITF, EAN ve UPC barkod alfabeleri sadece rakamları içermektedir. Code39 ve Code128 ise rakamları, harfleri ve özel işaretleri göstermek için kullanılır. 

26

27 BARKOD İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?
Barkod verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan dolayı, barkod işlemlerinin yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmasının ihtiyaç olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemler veri toplama sistemleri olarak adlandırılırlar. Barkod kullanılarak bir ürüne ait tüm hareketler izlenebilir. Bu sistemlerde barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve taşınabilir data terminaller gibi bir çok iletişim aracı kullanılmaktadır.  Veri toplama sistemleri bir çok yerde kullanılabilir. Mağazalarda, endüstriyel ortamlarda, pazarlama ve satışlarda, işyerlerinde vb. gibi bir çok alanda ve yerde kullanılabilir. Örneğin barkodlu bir sistem kullanarak depo sayımlarınızı çok kolay ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 

28 BARKODUN YARARLARI DOĞRULUK
En doğru bilgiyi almanızı sağlar, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer ürünler veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklığı önler. HIZ Hızlı veri girişinin iki önemli faydası vardır. 1. İstenen bilgi manuel şekilde toplanacak bilginin çok çok üstünde bir hızla ve doğru bir şekilde toplanır. 2. Bu toplanan doğru bilgiler bilgisayar ortamında olduğu için yine çok hızlı bir şekilde bu bilgileri işleyebilecek, değerlendirebilecek kişilere veya ortama ulaşır. Örneğin; bu bilgilerin doğru bir şekilde, bir kağıtta yazılı bilgiler olduğunu varsayın. O kağıdın içinden A marka deterjandan ne kadar satıldığını nasıl bulabilirsiniz? Evet, sayabilirsiniz. Son anda size A marka deterjan değilde tüm deterjan satışları sorulursa ne yaparsınız?

29 MALİYET Doğruluğun artması ve veri giriş hızının yükselmesi ile işçilik maliyeti düşecek sistem daha ekonomik olacaktır. KULLANIŞLILIK Barkod ürünleri yani okuyucular, yazıcılar vs. tüm OT/VT ürünlerinin kullanımı, bilgisayara bağlaması ve işletmesi çok kolaydır. Bu sistem ile güvenilir, detaylı, hızlı datalar toplanır. Bu toplanan bilgiler ile sistem daha etkili yönetilebilir. Örneğin Hangi ürün ne kadar satılıyor? Şu anda stokta eksikler neler? Geçmiş satışlara bakarak hangi üründen ne kadar sipariş vermeli? gibi sorulara kolayca cevap bulabilirsiniz.

30 DİKKAT! Barkodla ilgili asla unutulmaması gereken bir konu vardır. Barkod uygulamasının başarılı olmasında toplanan dataları kabul eden, değerlendiren yazılımın büyük önemi vardır

31 BARKOD BASMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Barkod etiketlerini firmanızda basmanın da birden fazla yolu ve bu yolların da avantajlı veya dezavantajlı yanları vardır. 1 Lazer Yazıcıda 2 Barkod Yazıcıda

32 Lazer Yazıcıda Lazer yazıcılardan da barkod basabilirsiniz. Lazer yazıcının servis ve yedek parça sorunu yoktur.

33 Barkod Yazıcıda Barkod yazıcıda Termal ve Termal Transfer olmak üzere iki çeşit baskı tekniği vardır. A:  Termal Baskı Bu yöntemde baskı işlemi kağıdı ısıtarak yapılır. Bu yöntemde ısıya dayanıklı bir kağıt faks makinelerinde olduğu gibi ısıtılarak yakılır. Bu ısının etkisiyle kağıt siyah renge dönüşür ve böylece baskı işlemi yapılmış olur. Ancak bu yöntemle yapılan baskılarda çevresel faktörler önemli rol oynar. Bu baskı yöntemi kısa sürelidir. Çünkü güneşten, ısıdan, yoğun ışıktan etkilenirler ve bozulmaya uğrayabilirler. Fakat kısa süreli kullanımlar için idealdir. 

34 • Ribon masrafı yoktur, yakarak basar. 
• Termal etiket kullanılır. (Termal etiketler vellum etikete göre pahalıdır).  • Etiket ömrü kısadır. Kısa sürede tüketilecek etiketler için uygundur.  • Yazıcının fiyatı direk termal yazıcıya göre daha ekonomiktir. 

35 B: Direk Termal (Termal Transfer) Baskı
Bu yöntemle yapılan baskılar daha uzun sürelidir. Bu yöntemde ribon denilen şeritler kullanılır. Termal baskıda ısıtılan kağıdın yerini burada ribon alır. Ribon ısıtılarak kağıt üzerine yapıştırılır. Daha sağlıklı ve dayanıklı bir yöntemdir. Güneş, ısı ve yoğun ışıktan doğrudan etkilenmez. Uzun ömürlüdür.

36 • Ribon masrafı vardır.  • Velium etikete veya plastik, dokuma gibi değişik etiketlere baskı yapabilir.  • Etiket ömrü çok uzundur.  • Yazıcı fiyatı termal barkod yazıcıya göre pahalıdır. Son zamanlarda pek çok direktermal yazıcı termal baskı da yapabilir. Yani bu tip yazıcı aldığınızda her iki türlü de basabilme şansınız var. 

37 BARKOD NASIL VE NEREDEN ALINIR?
EAN kodu Türkiye'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesine bağlı bulunam Milli Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir. EAN-UCC sistemini kullanmak isteyen üretici, ithalatçı, ihracatçı ve dağıtıcı firmalar MMNM ye başvurarak üye olmak zorundadırlar. MMNM üye olan firmalara bir EAN-UCC firma numarası verir. Bu numara sadece o firmaya aittir ve onun tarafından kullanılır.  Üye olmak için gerekli başvuru belgeleri ve ücret bilgileri Milli Mal Numaralama Merkezi’ nden öğrenilebilir. 

38 BARKODUN ÜRÜN PAKETİ ÜZERİNDEKİ YERLEŞİM
Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun okunmasını kolaylaştırmalıdır. Örneğin, hızlı ve doğru çalışmak zorunda olan kasiyerlerin paket üzerindeki barkodu bulmakla zaman yitirmemesi gerekir. Bu nedenle, barkodun okunaklı olmasının yanı sıra paket üzerinde kolayca bulunabilir olması da önemlidir.

39 GENEL KURALLAR Barkod, ürünün tabanına (paket dik durduğunda alt kısma) yakın yerde olsun Barkod, ürün paketinin arka yüzünde olsun Barkodun sol ve sağ tarafında en az 5 milimetrelik (yarım santimetre) boş alan kalsın (barkod, paketin köşelerine dayanmamalı, ambalaj üzerindeki resim/desen/grafik ile içiçe geçmemeli) Barkod, düz (engebesiz) yüzey üzerinde olsun Barkod, paketin kenarlarının birleşim/bağlantı yerinde olmasın Barkod, paketin buruşabilecek yerinde olmasın, buruşmasın ve kıvrılmasın Paketin dar ve geniş yüzleri varsa, barkod, geniş yüzün sol kenarından başlayan ilk 15 cm içerisinde bulunsun

40 BARKODUN YÜKSEKLİĞİ Barkod çubuklarının yüksekliği barkodun kolayca okunabilmesini sağlamak açısından önemlidir. Özellikle 'omnidirectional' olarak nitelenen, hemen her açıdan ışın saçarak okuma yapılmasını sağlayan barkod okuyucuların bir barkodu ilk taramada okuması, satış noktasındaki uygulamaya hız kazandırmaktadır. Barkodun yüksekliği ile uzunluğu belirli bir oran içerisinde olmalıdır. Barkod çubuklarının yüksekliği azaldıkça barkodun bir kerede okunma olasılığı da düşer. Satış noktasında okutulacak bir EAN-UCC barkodunun yüksekliği ile boyunun birbirine eşit olması, yani barkodun 'kare' görünümde olması ideal durumdur; ancak paket üzerindeki yerleşimden ötürü buna olanak bulunamadığı durumlarda, çubuk yükseklikleri azaltılabilir.

41 EAN-13 VE EAN-8 BARKODLARININ BOYUTLARI
Barkodun uzunluğu (boyu) sol ve sağ yanlarındaki koruma boşluklarını ('margin') da içerecek şekilde hesaplanır. Bu boşluklar, barkod okuyucuların barkodun başlangıç ve bitişini algılaması için zorunludur; bu nedenle boşluklar hiçbir biçimde yok edilmemelidir. EAN-13 ve EAN-8 barkodunda kullanılması gereken koruma boşlukları '<' ve '>' işaretleri ile belirtilir. Barkodun alt ya da üst bölümünde numaranın içeriği ile birlikte görülen bu işaretlerin kapsadığı bölüm boş bırakılmalı, böylece barkodun solunda ve sağında koruma boşlukları oluşturulmalıdır

42 PROJEKSİYON NEDİR? Belirli bir yöntemde ışık demetinin yaşlaşık paralelışınlarını etkili bir şekilde göstererek yansıtan ve genellikleçevresinde döndürülülebilir olarak tasarlanmış bir aygıttır.

43 Parlaklık Bir video projektörün yaydığı görünebilen ışık miktarı ANSI Lümen olarak ölçülür. Gerekli lümen miktarını belirlemek için, aşağıdaki faktörleri dikkate almak gereklidir: Sunum esnasında kaç kişinin hazır bulunacağı, projeksiyonun yapılacağı salonun boyutları, projeksiyon yapılacak ortamın genel aydınlık koşulları. Sahip oldukları optik sistem sayesinde, Epson video projektörleri tüm ekran üzerinde eşit şekilde dağıtılan mükemmel renk doyumu haricinde, tamamen aydınlık ortamlarda dahi daima net görünen sunumlar garanti ederler. Parlaklık ne kadar fazla olursa, renkler de o denli aydınlık ve canlı olacaktır.

44 2. Çözünürlük      İyi bir çözünürlüğe sahip olmanın önemi, yazılım tipi veya sunum esnasında kullanılması düşünülen video cihazlarının tipine ve gösterilecek olan verilerin yapısına bağlıdır. Örneğin, grafikler, nümerik veriler ve tablolar durumunda, yüksek bir çözünürlük karakterlerin daha iyi belirlenmesini ve daha net görünmesini sağlar. Ayrıca, yüksek çözünürlüğe sahip bir video projektör, farklı çözünürlüklerdeki gerek masaüstü gerekse diz üstü bilgisayarlar ile kullanılabilir

45 3. Boyutlar ve ağırlık      Boyutlar ve ağırlık bir video projektörün seçiminde önemli faktörlerdir. Bu video projektörü bir konferans salonuna veya bir eğitim salonuna kurmayı düşünüyorsanız, tam olarak nereye yerleştirileceğini ve salondaki kişiler üzerinde nasıl bir görüş ve duyuş etkisi yaratacağı ve estetik olarak nasıl bir etki bırakacağını da değerlendirmelisiniz. İş gereksinimleriniz dolayısıyla video projektörü sık aralıklarla bir salondan diğerine taşımak zorunda kalıyorsanız veya ofis dışında sunumlar yapmanız gerekiyorsa, çanta (yumuşak ve sert), kablolar, vs. gibi nakliye aksesuarlarının bulunması dışında, seçiminizde önemli rol oynayacak faktörlerden biri de ağırlıktır. Epson yelpazesi, ufak boyutlarda, sağlam ve şık dizaynlı modeller sunmaktadır.

46 4. Görüntü boyutları Bir video projektör satın almadan önce, genellikle kullanılacak olan ekranın boyutlarını da dikkate almak gereklidir. Örneğin, bir konser salonunda, projeksiyon düzlemine göre belli bir mesafeye yerleştirilmiş olsa dahi, geniş yüzeyli ekranlar üzerine yansıtabilecek düzeyde bir video projektöre ihtiyaç duyacaksınız. Video projektörün, trapezoid yamulmaları düzeltme ayarı, veya video projektör ekrana göre belli bir

47 mesafeye yerleştirilmiş ise meydana gelen görüntü kaymalarını ortadan kaldıracak düzeyde Epson teknolojisi ile donatılmış olması tavsiye edilir.Epson yelpazesinin tüm modellerinde dikey trapezoid yamulmaları düzeltme ayarı bulunmaktadır, bazı modellerde ise yatay yamulmaları düzeltme ayarı da öngörülmüştür.

48 5. Destek ve hizmetler      Video projektörünüzün opsiyonel hizmetler sayesinde garantinin uzatılması imkanı dahilinde, bir yılı aşkın süreyle standart garanti kapsamında olduğunu bilmek daima rahatlık ve güven içinde çalışmanıza olanak tanıyacaktır. Epson video projektörleri, satın alma tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, modellere göre 2 veya 3 yıl süreyle merkezde standart garanti kapsamı dahilindedirler. Epson, satın alma tarihinde itibaren 1 yıl içinde imzalanabilen opsiyonel EPSON CoverPlus+ garanti süresinin uzatılması hizmetleri ile, standart garanti süresinin dolmasından sonra da destek ve teknik servis garanti etmektedir.

49

50

51

52

53


"MODEM NEDİR? Modem, tanım olarak "Modülator" ve "Demodülator" kelimelerinin birleşiminden üretilmiştir. Uzak mesafelerde bulunan iki elektronik sistemin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları