Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Normal Doğum DOÇ. DR. OLUŞ APİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Normal Doğum DOÇ. DR. OLUŞ APİ."— Sunum transkripti:

1 Normal Doğum DOÇ. DR. OLUŞ APİ

2 TANIM Doğum eylemi sonuçda serviks dilatasyonuna neden olan ve giderek sıklaşarak şiddeti artan kontraksiyonlarla beraber fetus ve eklerinin dışarı atılması ile karakterize bir klinik süreçtir.

3 Terminoloji Prezentasyon : Pelvik girime veya servikal os’a yakın olan fetal kısmı ifade eder. (Verteks, makat, kol, yüz, ayak) Doğumların %96’sında prezentasyon vertexdir. Habitus, postür (Attitude) : Fetus eklemlerinin durumu ve fetal kısımların birbirine göre pozisyonunu ifade eder. (flexion, extansiyon) Normal fetal duruş fleksiyon pozisyonudur. Situs (Lie) : Annenin longitidünal aksına göre fetusun longtidunal aksının pozisyonunu ifade eder. (Transvers, oblik, longitidünal) Termde %99 longitidunal lie olur.

4 Terminoloji Pozisyon : Prezente olan kısımda referans olarak seçilen kısmın annenin doğum kanalına göre sağda/solda ve anterior/posterior’da olmasını ifade eder.Prezentasyonların %90’ı occ.ant. ve transvers %10’u ise occ.post. pozisyondadır. Verteks prezentasyonlarının 2/3’ü sol occiput anterior, 1/3’ü ise sağ occiput anterior’dır. Vertex prezentasyonunda occiput Makat prezentasyonunda sakrum Yüz prezentasyonunda mentum Omuz prezentasyonunda akromiyon referans noktası olarak alınır.

5 Vertex, breech or transverse lie (vaginally) and Leopold’s Maneuvers

6 LONGİTİDÜNAL VE TRANSVERS DURUŞ

7 NORMAL DOĞUM Pelvik Kemik Yapı Sacrum Koksiks
İnnominate kemik 2 adet; ilium, iskium,pubis Sakroiliak, sakrokoksigeal ve simfiz pubis eklemleri Promotoryum Yalancı Pelvis Gerçek Pelvis

8 Pelvis Pelvis kemikleri Pelvis kasları Pelvis ligamenleri ve fasiyalar

9

10 Pelvis

11 Pelvik aks

12 Pelvis Tipleri

13 Pelvis Tipleri Gynecoid Android Anthropoid Platypelloid
Pelvik girim (ÖA) 11cm dar Pelvik girim (Tr.) 12cm nispeten dar Pelvis ön kısım geniş Pelvik yan duvar düz konverjan diverjan Spinler belirgin Sakrum öne doğru arkaya doğru Subpubik açı medium Pelvik çıkım (Tr.) 10cm Kemik normal kalın

14 Pelvik Anatomi Pelvik girim:
Sakral promontoryum - linea terminalis - simfiz pubis Orta pelvis: Sakrum S3-S4 - os ischii-spina - simfiz pubis alt kısmı Çıkım : (tabanları kesişen ancak aynı düzlemde olmayan iki üçgen) Sakrum alt ucu - os ischii-tuberosite - simfiz pubis alt kısmı

15 PELVİS GİRİMİ

16 Pelvisin klinik olarak değerlendirilmesi
Obstetrik öykü Diyagonal konjugat > 11,5cm Sakrumun değerlendirilmesi Spinler Subpubik açı ve tuberositeler arası mesafe

17

18 KONJUGATA DİAGONALİSİN ÖLÇÜMÜ

19 Pelvis

20 Pelvis Pelvis çıkımı

21 Pelvisin klinik olarak değerlendirilmesi
Obstetrik öykü Diyagonal konjugat > 11,5cm Sakrumun değerlendirilmesi Spinler Subpubik açı ve tuberositeler arası mesafe

22 ÇOCUK BAŞI ÇAPLARI

23 ÇOCUK BAŞI ÇAPLARI

24

25 Fetal başın sütürleri

26 ÇOCUK BAŞI BELİRLEYİCİ NOKTALAR

27 Molding

28 Kontraksiyon ile uterin aksın değişimi

29 Doğum Eylemi – İnsan Modeli
Uterin Faz 0: dinlenme fazı Uterin Faz 1: hazırlık fazı Uterin Faz 2: aktif eylem ve doğum Uterin Faz 3: involusyon fazı

30 Doğum Eylemi – İnsan Modeli
Faz 0’dan Faz 1’e geçiş: Myometrium oksitosin reseptörleri ‘Gap Junction’ denilen hücrelerarası iletişim kanalları Ca+2 kanalları

31 Doğum Eylemi – İnsan Modeli
Plasentada CRH COX2 aktivitesi fetal ACTH PG fetal adrenal aktivite kortizol DHEAS progesteron ile kompetisyon estrojen

32 Doğum Eylemi – İnsan Modeli
Faz 1’den Faz 2’ye geçiş: Oksitosin, Prostaglandin E2 & F2-alfa, Endotelin-1, Serotonin, Histamin, PAF, Sitokinler (IL-1-B, IL-6, IL-8, TNF-alfa) ??

33 DOĞUM EYLEMİ EVRELERİ 1. EVRE: Düzenli ağrıların başlamasından tam dilatasyona (10 cm açıklık, %100 silinme) kadar geçen süre 2. EVRE: Tam dilatasyondan fetüsün çıkışının tamamlanmasına kadar geçen süre 3. EVRE: Fetüsün çıkışından Plasentanın ayrılması ve atılmasına kadar geçen süredir. Puerperium dönemi.

34 Doğumun 1. Evresi Latent Evre Aktif Evre Dilatasyon (cm) -2 -1 +1 +2 1
3 4 5 2 9 8 7 10 6 -2 -1 +1 +2 Servikal dilatasyon Fetal desensus Doğumun 1. Evresi Doğumun 2. Evresi Latent Evre Aktif Evre Akselerasyon fazı Deselerasyon Fazı Maksimum Eğri Fazı Dilatasyon bölümü Hazırlık bölümü Pelvik bölüm 10 16 14 12 4 6 8 2 Zaman (st)

35 Servikal Açılma - Latent Faz
Kontraksiyonların hissedilmesiyle birlikte başlar. Serviks daha çok yumuşar, öne doğru yer değiştirir, silinir, yavaş yavaş 3-4 cm’e kadar açılır.

36 Servikal Açılma - Aktif faz
Uterin kontraksiyonların sıklığı ve şiddeti artmıştır. Serviksin açılması hızlanır. Membranlar genellikle bu aşamada yırtılır. Ortalama 3-5 saat kadar sürer. Servikal açıklık 10cm’e ulaşınca doğumun 2.evresi başlar.

37 Doğumun 2. Evresi Nulliparlarda 2 saati, multiparlarda 1 saati geçerse uzamış kabul edilir. Epidural analjezi uygulanıyorsa 1 saat daha ek süre tanınabilir.

38 GERÇEK EYLEM Kontraksiyonlar ve ağrı düzenli aralıklarla gelir (3)
Kasılma 1 dk.yı geçmez ve giderek şiddetlenir Ağrı bel ve karında hissedilir (Fundal hakimiyet) Serviks giderek açılır ve silinir Kontraksiyonlar sedasyonla durmaz.

39 YALANCI EYLEM Kontraksiyonlar ve ağrı düzensiz aralıklarla gelir
Kontraksiyon süresi uzun ve düzensizdir Ağrı kasık bölgesinde hissedilir Kontraksiyonlar serviksi açmaz ve silemez Kontraksiyonlar sedasyonla durur.

40 ETKİN UTERUS KONTRAKSİYONU
30-90 sn. sürer 20-50 mm. Hg. Basıncı değerinde İU bir itme gücü oluşturur. Her 2-4 dk. da bir gelir

41 UTERUS KONTRAKSİYONUNUN AĞRIYA NEDEN OLMASI
Kontrakte myometriumun hipoksisi Serviks ve alt segmentte olan sinir ganglionlarının kontraksiyon sırasında sıkışması ile Serviksin dilatasyonda gerilmesi Uterusu örten peritonun gerilmesi

42 EYLEM SIRASINDA UTERUSDA OLAN DEĞİŞİKLİKLER
Uterusun üst kısmı, eylem ilerledikçe kalınlaşarak her kontraksiyonda fetusu aşağı doğru iter. Uterusun alt kısmı pasif olarak incelir ve geçecek olan fetusa yol verir.

43 Myometrial fibrillerin dizilimi

44

45

46

47 Servikal Muayene Servikal muayenede 5 önemli parametre değerlendirilmelidir. Silinme (efansman) : Servix uzunluğunun azalmasıdır. Servix uzunluğu yarısına inmiş ise %50 silinme var demektir. Açılma (Dilatasyon) :Servikal açıklığın değerlendirilmesidir. İki parmak serviks içine sokularak değerlendirilir.Komplet durumunda 10 cm açılma vardır. Prezente olan kısmın seviyesi : Sıfır hattı tam spina ischia düzeyinde olan hattır. Bunun üzerinde ise -1, -2, -3, -4, -5 altında ise +1, +2, +3, +4, +5 olarak ifade edilir. +5 durumunda fetal baş introitusdan görülür. Membranların değerlendirilmesi : Membranlar yırtılmış mı ? Bu ele poş gelip gelmemesi ile değerlendirilir. Servix pozisyonu : Anterior, posterior, orta pozisyonda olabilir. Doğuma hazır serviks öne döner. Ayrıca muayenede pelvik kemik çatı da değerlendirilmelidir.

48 Servikal değişiklikler

49 Fetal inişin değerlendirilmesi

50 1. Evrede Takip Fetal elektronik monitörizasyon : Yakın ÇKS takibi, veya kardiotokografi ile izlem. Kontraksiyon takibi 4-6 saatte bir annede vital bulgu takibi. 2-3 saate bir pelvik muayene Oral alımın kesilmesi ml/saatten sıvı verilmesi (elekrolit ve % 5 dextroz) Boşaltıcı lavman yapılması Mesanenin boşaltılması Analjezinin sağlanması Doğumu hızlandırmak için gerekirse amniotominin yapılması

51 Doğum eyleminde 1. evrede servikal değişiklikler (Primipar, multipar)

52 Doğum eylemi sırasında başın yaptığı kardinal hareketler
ANGAJMAN : Başın en geniş transvers çapı ile (biparietal çap) pelvik girime oturmasıdır. Primiparlarda 38. haftada, multiparlarda doğumda angajman olur. DESENSUS : Başın doğum kanalında aşağı doğru ilerlemesidir. FLEKSİON : Başın inişi ile beraber çenenin göğüse doğru eğilmesi ile karakterizedir.

53 Angajman

54 FLEKSİON İLE BAŞIN ÇAPININ KÜÇÜLMESİ

55 Doğum eylemi sırasında başın yaptığı kardinal hareketler
İNTERNAL ROTASYON (iç rotasyon): Başın occiput kısmının normalde durduğu transvers pozisyondan simfizis pubise doğru anteriora dönüş yapmasıdır. EKSTANSİYON : İç rotasyon hareketi bitince baş vulvaya ulaşmıştır. Fleksiyonda olan baş doğum için extansiyon hareketini yapar. EKSTERNAL ROTASYON (Dış rotasyon): Doğumunu tamamlamış baş yaptığı internal rotasyon hareketinin tersini yapar. EKSPULSİON (Atılma): Sonrasında ön omuz simfizis pubisin altında görülür.Önce ön omuz sonra arka omuz doğurtulur. Vücudun kalan kısmı kendiliğinden kolayca çıkar.

56 Doğumda başın kardinal hareketleri

57 Doğumun başlangıcında fetal başın bulunduğu pozisyonlar

58 Ritgen manevrası : Fetal başın kontrollü çıkarılması için yapılan manevradır. Bu şekilde üretranın hasar görmesi engellenir ve perine korunmuş olur. Baş çıktıktan sonra önce ön omuz, sonra arka omuz ve vücudun diğer kısımları doğurtulur.

59 2. Evrede Takip Süresi önemlidir.
Yakın fetal monitörizasyon yapılmalı : 15 dakikada bir ÇKS dinlenmeli veya sürekli KTG ile monitörizasyon yapılmalıdır. Anneye nasıl ıkınması gerektiği öğretilmelidir. Anne doğum için hazırlanmalıdır.

60 3. Evrede takip İki türlü plasenta çıkışı vardır.
Duncan : Matenal yüzden doğma, kanamalı Shultze : Fetal yüz ile doğma Plasentanın ayrılma bulguları Uterus yuvarlak, sert hale gelir Ani bir kan boşalması olur Plasenta ayrılması ile beraber abdomen seviyesinde olan uterus pelvis boşluğuna iner Plasentanın aşağıya inmesi ile beraber kord uzunluğu da artar. Plasenta çıkarılırken asla çekilmemelidir. Kendiliğinden çıkmayan plasenta manuel olarak çıkarılabilir. Plasenta ve eklerinin tam olup olmadığı değerlendirilmelidir. Epizyotomi ve diğer laserasyonların onarımı

61 Plasentanın doğumu

62 Postpartum uterin kanamanın kesilmesi

63 Epizyotomi Doğum eyleminde fetus başı perineye gelip, perineyi kabarttığı durumda perinedeki direnci kırmak ve olası yırtılmaları önlemek için Epizyotomi açılır. Vulvada yaklaşık 4-5 cm’lik bir insizyondur. Hemen hemen her doğuma bu insizyon açılır.Tamiri kolaydır. İki türlüdür : Median : Orta hattadır. Daha az kanama olur, tamiri daha kolaydır, ama rektuma kadar uzayabilir. Postoperatif ağrı nadirdir. Kozmetik açıdan daha iyidir. Mediolateral : Orta hattan uzaktadır, daha fazla kanama olur, rektuma uzama ihtimali düşüktür, tamiri mediana göre daha zordur, posoperatif ağrı sıktır.

64 EPİZYOTOMİ YERLERİ MEDİAN MEDİOLATERAL

65 EPİZYO TAMİRİ

66 EPİZYO TAMİRİ

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 Placenta

86

87 Neonatal bakım Solunum yolu açılır Sıcak ve kuru tutulur
Antibiyotikli göz damlası uygulanır K vit uygulanır Annesinin bebeğini kucağına alması ve emzirmeye başlaması sağlanır

88 Yenidoğan Virginia APGAR Appearance Pulse Grimace Activity Respiration

89 APGAR Görünüm Nabız (en önemli bulgu) 2: Tam pembe
1: El ve ayaklar mor 0: Tüm vücut soluk ve mor Nabız (en önemli bulgu) 2: >100 atım/dk 1: <100 atım/dk 0: Yok

90 APGAR Tonus Refleks (ayak tabanına fiske vurma) 2: Normal 1: Zayıf
0: Yok Refleks (ayak tabanına fiske vurma) 2: Uyarıya yanıt verir 1: Uyarıya zayıf yanıt verir

91 APGAR Solunum (ikinci en önemli bulgu) Scoring: 2: Düzenli solunum
1: Zayıf solunum 0: Yok Scoring: 7 to 10 hafif destek yeterli veya gerekmez 4 to 6 orta derecede depresyon destek gerekir < 4 canlandırma gerekir


"Normal Doğum DOÇ. DR. OLUŞ APİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları