Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6. KOMİSYON SINAVI

2 1. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır? Önleyici görev Adli görev İdari görev Özel kolluk görevi Kişisel görev b

3 2. Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir? Normal kapsül Patlayıcı madde Elektrikli kapsül Saniyeli fitil Bomba e

4 d 3. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir? Su
Kum Karbondioksit Köpük Hepsi d

5 4. Esrar hangi bitkiden elde edilir?
Haşhaş Dişi Hint keneviri Çavdar Koka Okaliptüs b

6 5. Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
Patlama Yanma Yangın Detenasyon Hiçbiri c

7 6. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama II- Kimlik Tespiti III- Konut Araması IV- Yakalama V- Üst ve Eşya Araması VI- Kimlik Sorma a. I, III, V, VI b) I, II, III c) II, IV, VI d)IV, V, VI e) I, II, VI b

8 7. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir a

9 8. Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Kişinin dokunulmazlığı Kişi hürriyeti ve güvenliği Hak arama hürriyeti Konut hakkı Özel hayatın gizliliği e

10 9. Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır. Dışarı çıkmak için koşuşturulur. Afet kriz merkezi aranmalıdır Balkona çıkılır. Pencereden aşağı atlanır. a

11 10.Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
Belirgin bir şekilde titreme Aşırı göz kırpma Sürekli burnunu çekmek Hareketlerindeki tutarsızlık Hepsi e

12 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir? a. 3 b) 2 c) 6 d) 4 e) 8 d

13 12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhasına etki eden faktörlerden birisi değildir? Önderlik Eylem Topluluğun büyümesi Kabarma ve horozlanma devresi Fikri hazırlık devresi b

14 13. Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
Asansörü en alt kata indirmeliyiz Asansörü an üst kata çıkarmalıyız Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz Hiçbiri d

15 14. Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
Patlayıcı Madde Bant Dış Kap Kablo Parça Etkisi için kullanılan malzeme a

16 15. Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir Hiçbiri d

17 16. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Değişmez Değiştirilemez Tasnif edilemez Benzemez Tasnif edilebilir c

18 17. Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangileri yanlıştır?
I) sayılı yasada açıkça yazılmıştır II) Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yer almaktadır III) sayılı polis vazife ve salahiyet kanununda bulunmaktadır IV) Polis vazife ve salahiyet tüzüğünde bulunmaktadır V) sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanunda bulunmaktadır. a) III, IV b) I, II, III c) II, III, IV d) III, IV, V e) I, e. II, III, IV, V d

19 18. Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır Koruma 12 saat sürekli olmalıdır Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır Hepsi c

20 19. Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
45 84 90 100 168 a

21 20. Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
Cihazı alevin dibine tutarak söndürme Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak Rüzgarı önüne alarak kullanmak Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek Hiçbiri c

22 21. İnsanların belli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçmelerine ne denir?
Empati Motivasyon Rekabet Terfi İletişim b

23 22. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır? Zorla aranır İçeri alınır Sadece eşyaları aranır Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez Hiçbiri d

24 23. Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Milli Güvenlik Kurulu Toprak Mahsulleri Ofisi Hepsi d

25 24. Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir? Benzin Mazot Gaz yağı Karpit Fuel Oil a

26 25. El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır? Erkek görevli tarafından —Eteğe sürtülerek Bayan görevli tarafından --Etek üzerinden Erkek görevli tarafından -Etek üzerinden Bayan görevli tarafından cm mesafeden Bayan görevli tarafından cm mesafeden b

27 26. Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir? Kâğıt para Kan Disket Boş kovan Kıl c

28 27. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?
2559 Sayılı kanun 5188 Sayılı kanun 3005 Sayılı kanun d.6136 Sayılı kanun e. Hiçbiri b

29 28. Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
12 9 6 3 8 a

30 29. Aşağıdaki maddelerden hangisi “merkezi sinir sistemini uyaranlar” sınıfındandır?
Morfin Esrar Afyon Ecstasy Eroin d

31 30. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir? Organizatörlerle diyalog kurma İkna edici olma Taviz vermeme Profesyonel olma Caydırıcı olma c

32 31. Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Fünye, patlayıcı, TNT, saat Fünye, patlayıcı, tel C4, mekanizma, fitil Fünye, mekanizma, patlayıcı madde Hiçbiri e

33 32. Olay yerinde boş kovan bulunamamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
Otomatik silah kullanılmıştır Kovan cesette kalmıştır Toplu tabanca kullanılmıştır Yarı otomatik silah kullanılmıştır Hepsi c

34 33. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergah boyu görevli sayılır?
İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde Para ve değerli eşya takibinde Cenaze töreninde Kişi korumada Hepsi e

35 34. Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?
Hedef seçimi Buluşma Saldırının planlanması Saldırı Kaçış b

36 35. Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
Katlanmaz özelliğin olması Aşırı pul yapıştırılması Üzerinde yağ lekesi olması Aynı ebattaki mektuptan kalın olması Hepsi e

37 36. Uyuşturucu Kaçakçılığı suçu nasıl bir suçtur?
Ferdi Birleşik Adi Organize Ailevi d

38 37. İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
c

39 38. İl sınırları içinde kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda, özel güvenlik personeline, mülki amir ve genel kolluk amiri görevi ile ilgili emir verdiğinde hareket tarzı ne olmalıdır? Kanuna uygun emirleri yerine getirir. Mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin böyle bir emir vermeye yetkisi yoktur. Emirlerini yerine getirmezler. Konusu suç teşkil eden emir yerine getirilebilir. Hiçbiri a

40 39. Bilinç kaybı olan yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Yan yatar pozisyonda Oturur pozisyonda Sırt üstü yatırılır Yüzükoyun yatırılır Ayakta tutulur c

41 40. Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
Bulunduğu ilçe sınırları Bulunduğu il sınırları Ülke geneli Görevli olduğu alan sınırları Hiçbiri d

42 41. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak, gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir? Vatandaş Teşkilat Komite Şirket Kalabalık e

43 42. Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
ABC kontrolü Hastayı ortamdan uzaklaştırmak Ambulans çağırmak Ayran içirmek Suni solunum yapmak b

44 43. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında özel güvenlik elemanının görevlerinden değildir? Can ve mal güvenliğini sağlar Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır Tanıkları belirler Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir Olay yerindeki delilleri tespit eder c

45 44. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
Saldırgan gruplar Anlamlı gruplar Anlamsız gruplar Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar Paniğe kapılmış olan gruplar c

46 45. Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I- Dernek kurma II- Siyasi parti üyeliği III- Sendika üyeliği IV- Grev V- Hak arama hürriyeti a. I, II, III, IV, V b) II, IV c) I, II, III, IV d) IV e) IV, V d

47 46. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
Hareketle artan ağrı Hassasiyet Kanama Şekil bozukluğu Bulantı c

48 47. Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?
a) İç halka b) Ara halka c) Orta halka d) Dış halka e) Hiçbiri b

49 48. Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Haksız arama suçunu işlemiştir. 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır. Önleme görevini yerine getirmiştir. Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur. Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. a

50 49. Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu Yaralının kan grubunu Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu Vücudun neresinin kanadığı Hepsi d

51 50. Özel güvenlik görevlisine valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görev yaparken kimliği cebinde taşır. Kimliğini uygun gördüğü şekilde bulundurabilir. Görev alanı ve süresince herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takması gerekir. Yönetmelikte bu konuda bir açıklama yoktur. Bu konudaki karar komisyona aittir. c

52 51. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?
Haberleşmek Paylaşmak Varolmak Etkilemek ve Yönlendirmek Gelişmek e

53 52. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir. Kontrol noktaları Yerleşme noktaları Boğma noktaları Gözetleme noktaları Buluşma noktaları c

54 53. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yanık üzerine salça sürülmez. Hasta, tehlike olmadığı sürece taşınmaz. Hastaya kalp masajı yapılmadan önce nabzına bakılır. Hastaya sigara verilmez. Hasta, bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır b

55 54. Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
Toplulukla karşılıklı arbede sırasında Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda c

56 55. Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir? Tutanak Not Rapor İfade alma Zabıt a

57 56. Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
Cins Şekil Ebat Kalite Renk d

58 57. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?
Solunum sistemi Damarlar Karaciğer Omurga ve omurilik Hiçbiri d

59 58. Özel Güvenlik Görevlilerinin görev alanları içinde, kendisine zarar verme ihtimali olan kişileri geçici olarak yakalaması hangi yetkilerindendir? Adli yakalama Önleme yakalaması Geçici el koyma Kimlik sorma Güvenlik kontrolü b

60 59. Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hallerden hangisinde kimlik sorma yetkisi yoktur?
Genel kolluğun olaya el koyup ilgili kişiyi teslim aldığında Konser ve tiyatro girişlerinde Spor karşılaşmalarının girişlerinde Liman, otogar v.b. yerlere girişlerde Görev mahallinde suç işleyen kişiyi yakaladığı anda a

61 60. Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Kısa, öz, anlaşılır Ayrıntılı Yazılı Şifreli Hiçbiri a

62 61. Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıkları ile ilgili özelliklerden sayılmaz?
Belli bir amaç için bir araya gelmişlerdir Bu tür kalabalığın faaliyeti geniş ölçüde denetimsizdir. Tehlikeli ve saldırganlardır. Seyredilecek bir olay varsa görmek amacıyla toplanmışlardır. Dikkatlerin odaklandığı nokta tesadüfen ortaya çıkmıştır c

63 62. Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur? Hamile bayanlar Kalp pili takılı olan şahıslar Kafatasında metal aparat takılı olanlar Bacağında metal aparat takılı olanlar Hiçbiri d

64 63. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?
Suç üstü halinde orantılı arama Makul şüphe yokken arama Stadyum girişinde arama Hava alanına girişte arama Darphanede çalışanların aranması b

65 64. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir? Hava şartları Meraklı kalabalık Şüpheli ve iş birlikçileri Olay yeri inceleme uzmanları Mağdur ya da maktulün yakınları d

66 65. Hırsızlık suçunun failini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur? I-Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır. II-Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır. III-Kasten yaralama suçu işlemiştir. IV-Meşru müdafaa halindedir. V- Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır. VI-Kanun hükmünü icra etmiştir. a. I, II, III, IV, V, VI b) I, III ,V c) II, IV, VI d) I, II, III e) IV, V, VI b

67 66. En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Ses tonu Olumlu kelimeler Olumsuz kelimeler Beden dili Öğüt verme d

68 67. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biridir?
Dairesel devriye, Otomobil devriyesi Bisikletli devriye Motosikletli devriye Atlı devriye a

69 68. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?
Fışkırır tarzda koyu kırmızı renkte akar Fışkırır tarzda açık kırmızı renkte akar Yavaş yavaş koyu kırmızı renkte akar Yavaş yavaş açık kırmızı renkte akar Hiçbiri b

70 69. Stadyum girişinde arama yapan ÖGG hangi görevini yerine getirmiştir?
Adli görev İdari görev Siyasi görev Önleyici görev Şahsi görev d

71 70. Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Taraftarlık kanalı ile ortak düşünce vardır. Hareketlerinin bir kısmı önceden tahmin edilebilir. Üyeleri arasında ilgi ve iletişim yoktur. Teşkilatlanmaya ve müşterek etkinliklere yatkın olurlar. Kuralların caydırıcılığı sebebiyle temkinli davranmaya yatkındırlar c

72 71. Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir? İş mahkemesine dava açabilir. İl Özel Güvenlik Komisyonu’na başvurur. İçişleri Bakanlığı’na başvurur. İşveren Derneği’nde yardım ister. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açar. a

73 72. Suni solunum uygulanırken, solunum yolunun uygun hale getirilmesi için başa verilecek pozisyon hangisidir? Çene yukarıya kaldırılırken, baş arkaya doğru itilir Baş sola çevrilir Baş sağa çevrilir Baş ve boyuna dokunulmaz Baş göğse doğru eğilir a

74 73. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
Koruma Amiri VIP/Koruma Aracı Sürücüleri Ekip Amiri Ekip Memuru Özel Kalem Müdürü e

75 74. Daha pasif ve duygu yükü az olan (konferans, tiyatro vb
74. Daha pasif ve duygu yükü az olan (konferans, tiyatro vb.) kalabalık ne tür bir kalabalıktır? Duygusal kalabalık Dinleyici kalabalık Dini kalabalık Tesadüfi kalabalık Seyirci kalabalık b

76 75. Burun kanaması olan bir yaralı hangi pozisyona getirilmelidir?
Sırtüstü yatırılır Şok pozisyonuna getirilir Oturur pozisyona getirilerek başı önüne eğilir, burun kanatları sıkıştırılır Burnuna tampon konularak, sırtüstü yatırılır Koma pozisyonuna getirilir c

77 76. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç ve gereçlerdendir?
Silah dolabı Soyunma dolabı Bilgisayar Televizyon ve DVD X-RAY – kapı ve el detektörü e

78 77. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerden değildir?
a) Kan b) Doku parçası c) Cam parçaları d) Saç e) Kepek c

79 78. İlk yardımın amaçlarından hangisi ilk sırada yer alır?
Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek İyileştirmeyi çabuklaştırmak Yaralının kırık ve çıkık tespiti Hastayı ilk yardım kuruluşuna nakil Hepsi a

80 c 79. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir Verilen mesajlar sözlü yada sözsüz nitelikte olmalıdır İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır c

81 80. Kanunsuz bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderliği kimler yapar?
Profesyoneller Amigolar Ajanlar Provokatörler Kışkırtıcılar a

82 81. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amacı ve hedeflerinden biri değildir ?
Suçları önlemek Kamu düzenini sağlamak Güven vermek Halkı sindirmek Caydırıcı olmak d

83 82. Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Güvenlik raporu hazırlamak Bölgenin, görev yerinin ve güzergahının incelemesini yapmak Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak Alternatif güzergahlar oluşturmak Hepsi e

84 83. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
Kanuna aykırı olmak Mantıklı ve geçerli olmak Olayı tescil edici olmak Hayal ürünü olmamak Olay içinde yer almak a

85 84. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangileri kullanılmaz?
Kapı detektörü EDS sistemi Eğitilmiş köpekler Tomografi cihazları X-ray cihazları c

86 85. Bebeklerde suni solunum nasıl yapılır?
Büyüklere uygulandığı gibi Ağız ve burundan birlikte çok hava, az aralıkla Göğüs ve karından birlikte bastırarak Ağız ve burundan birlikte az hava, sık aralıkla Hiçbiri d

87 86. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek b

88 87. Aşağıdakinden hangisi copun özelliklerindendir?
Copun amacı öldürmek değildir. Psikolojik bir etkisi vardır. Caydırıcı bir araçtır. Kol uzantısı olarak kullanılır. e) Hepsi e

89 88. Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
Bakır kablo Şeker Ekmek Afyon sakızı Hiçbiri a

90 89. Aşağıda belirtilenlerden hangisi tutanakların ortak özelliklerinden değildir?
İçeriği yansıtan bir başlık olması Konunun ya da olayın öğreniliş şeklinin belirtilmesi Şüpheli, tanık, müşteki veya mağdura ait açık kimlik bilgisinin yer alması Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili bilgilerin yer alması Şahısların ifadesinin alınması e

91 90. ÖGG’nin devriye görevini yürütürken durdurma ve kimlik sormasının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak Suçları olmadan önlemek Olay sonrası suç failini yakalamak Yasalara saygılı diğer bireylere güven vermek Suç delillerini ortaya çıkarmak ve zapt etmek e

92 91. Hangisi devriyenin görevlerinden değildir?
Yardım görevleri Düzenleyici görevler Koruyucu görevler d) Adli görevler e) Önleyici görevler b

93 92. Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir? Arama Hüküm giydirme İfade alma Yakalama Tutuklama d

94 93. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
Karşımızdaki kişiye saygı duymak Terbiyeli ve nazik olmak Empati Duygusal davranmak Hepsi d

95 94. Tutanağa imza atmak istemeyen kişiye ne yapılır?
Zorla imzalatılır. İmzadan imtina ettiği tutanakta belirtilir. Parmak bastırılır. İmzalamak istemediği tutanakta belirtilmez. Hiçbiri. b

96 95. Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır? Kişi dokunulmazlığını Kişi hürriyetini Kişi bağımsızlığını Kişi ayrıcalığını Kişi masuniyetini a

97 96. Görevlinin görevi esnasında gördüğü, bildiği ve meydana gelen herhangi bir durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bilgilendirmek üzere ortaya koyduğu belgeye denir? Mektup Dilekçe Tutanak Rapor Hiçbiri d

98 97. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
Üniversitede Alışveriş merkezinde Sahne gösterilerinde d.Spor müsabakalarında e.Sağlık tesislerinde b

99 98. Suçta kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış eşyanın sahibinin rızası veya rızası olmaksızın muhafaza altına alınmasına ne denir? Şahıs araması Zor kullanma Yakalama Zaptetme Üst araması d

100 99. Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir?
AGC CCIR VCR CCTV VCD d

101 100. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir? İşkence Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma Amirin emrine muhalefet Görevi ihmal Görevini yaptığından suç oluşmamıştır b

102 101. Şarjör yuvası, Horoz, Çıkarıcı, Tetik gibi parçalar aşağıdakilerin hangisi üzerinde bulunur?
Gövde Sürgü Kabze Hazne Nişan tertibatı a

103 102. Rampa nerede bulunur? Şarjörde Namlu ağzında Horozun altında Fişek yatağı gerisinde Sürgü üzerinde d

104 103. Çap nedir? Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir? Yiv ve set sayısıdır Namlu boyudur Fişek yatağının çapıdır Silahın kapasitesidir a

105 104. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir. Her zaman yapılan bakımdır Periyodik olarak yapılan bakımdır Bütün parçaların boyanması işlemidir. b

106 103. Tabanca fişekleri, hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?
Kovan-Mermi çekirdeği-Kapsül-Barut Mermi-Kapsül-Barut- Kartuş Kovan-Mermi-Kapsül-Kartuş Kovan-Mermi Kapsül-Barut a

107 106. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar b) Ateşsiz silahlar c) Sivil silahlar d) Hafif ateşli silahlar e) Harp silahları b

108 107. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Çekirdeğin ağırlığı. Havanın yoğunluğu. Rüzgar. Atıcının uzmanlığı. Havanın ısısı. d

109 108. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir. Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar. Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır. Çekirdeğin delme gücünü arttırır. Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır e

110 109. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Çap. Barut. Çekirdek. Kapsül. Kovan. a

111 110. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı yasaya göre silah değildir?
Şişli baston. Topuz. Saldırma. Hançer. Levye. c

112 111. Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
İcra yayı. Gez. Arpacık. Kovan atma boşluğu. Tırnak. a

113 112. Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir? a) Kimyasal silah b) Biyolojik silah c) Ağır silah d) Ateşli silah e) Otomatik silah d

114 113. Etkili mesafe nedir? Silahın menzili Merminin delme gücü Fişeğin ilk hızı Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi Atıcının görüş mesafesi b

115 114. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
Top yuvaları Çıkarıcı yıldızı Tırnak Horoz örsü Top kilidi b

116 115. Taşıma ruhsatlı silahlar kaç yıl için geçerlidir?
b) 2 yıl c ) 3 yıl d) 4 yıl e) 5 yıl e

117 116. Hangisi silah bakım türlerindendir.
a) Günlük bakım. b) Haftalık bakım. c) Atış öncesi bakım. d) Atış sonrası bakım. e) Hepsi. e

118 117. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir. a) Çerçeve b) Şarjör c) Fişek yatağı d) Namlu e) Hazne d

119 118. Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir?
a) Horoz emniyeti b) Tetik emniyeti c) Sürgü emniyeti d) Şarjör emniyeti e) İkaz pim emniyeti c

120 119. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
Yiv Set Çap Hazne Rayyür b

121 120. Göz, gez, arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde olmasına ne denir?
Hedef hattı Hedef Yükseliş hattı Nişan hattı Hiçbiri d

122 121. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir Silah ölü bir noktaya çevrilir Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir Şarjör çıkarılır Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir c

123 122. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
Tetik arızalı olabilir Fişek arızalı olabilir İğne kırık olabilir Tırnak arızalı olabilir Farklı fişek kullanılmış olabilir. d

124 123. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
Şarjör gövdesi Şarjör kapağı Şarjör yayı Şarjör çıkartma kilidi Şarjör kapak kilidi d

125 124. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
Kabze Gövde Şarjör yuvası Tutma kolu El kundağı a

126 125. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu b) Tetik c) Emniyet mandalı d) Horoz e) Hiçbiri c

127 TEŞEKKÜR EDERİZ


"OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları