Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGANİK TARIMDA YETİŞTİRİCİLİK Hazırlayan : Canan Yıldız KUTLAR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGANİK TARIMDA YETİŞTİRİCİLİK Hazırlayan : Canan Yıldız KUTLAR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 ORGANİK TARIMDA YETİŞTİRİCİLİK Hazırlayan : Canan Yıldız KUTLAR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü

2 ORGANİK TARIM Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

3 NEDEN ORGANİK TARIM? - Kimyasalların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak - Kimyasalların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak  Akut ve kronik zehirlenmelere,  Kansere,  Alerjik reaksiyonlara,  Sinir sisteminin tahribatına,  Öğrenme güçlüğü ve hafıza kaybına,  İnsan organizması için hayati fonksiyonları olan enzim dengelerinin bozulmasına bozulmasına  Hücre içi DNA moleküllerinde bozulmalar ve mutasyona neden olurlar • Daha kaliteli ürün elde etmek • Enerji tasarrufu yapmak • Suyun kalitesini korumak • Çiftçilerin ve tarımsal işletmelerde çalışanların sağlığını korumak • Ekonomiyi desteklemek için gereklidir.

4 ORGANİK TARIMIN AMACI • Toprak, su kaynakları ve havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan, sağlığını azami derecede korumaktır.

5 SözleşmeliPlanlı Her aşaması kayıt altına alınmış Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrollü Sertifikalı Karşılıklı güven esasına dayanan ORGANİK TARIMIN ÖZELLİKLERİ

6 ORGANİK ÜRETİM YAPACAKLARIN KABUL ETMESİ GEREKEN KURALLAR • Organik Tarımın Yararına İnanmak • Organik Tarımın Bir Paylaşma Düzeni Olduğuna İnanmak • İlk Yıllarda Düşük Verim Alınabileceğini Kabul Etmek • Organik Tarıma Geçme Amacının Kaybolan Toprak Verimliliğini Kazandırmak Olduğunu Kabul Etmek • Kayıt Sistemine Geçmeyi Kabul Etmek

7 ORGANİK TARIMA GEÇİŞ Tarımla uğraşan işletmeler yapı olarak farklılık gösterir. Organik tarım işletmeleri yetiştiriciliğini yaptığı ürün grubuna göre; • • Bitki yetiştiriciliği yapan işletmeler, • • Hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler, • • Bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin bir arada olduğu işletmeler olmak üzere üç gruba ayrılır.

8 Bir işletmenin yapısının organik tarıma geçişe uygun olup olmadığına yetkilendirilmiş kuruluş karar verir.

9 ORGANİK ÜRETİME GEÇMEK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR • Kontrol ve sertifika kuruluşuna başvuru • Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenme ve sözleşme • Geçiş sürecini tamamlama (En az 1 yıl) • Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu denetiminde organik üretime geçiş

10 BİTKİSEL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ORGANİK TARIM • • Tarım Arazisi Seçimi: Müteşebbis tarafından beyan edilen arazi, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından incelenerek koşulları uygun bulunursa geçiş sürecine alınır.

11 GEÇİŞ SÜRESİ BİTKİSEL ÜRETİMDE Tek yıllık bitkiler ile mera ve Yem bitkilerinde 2 YIL Çok yıllık bitkiler 3 YIL

12 • • Üretim Materyali: Bitkisel üretimde çoğaltma veya üretim materyali olarak tohum, fide, fidan, anaç, çelik, yumru ve soğan kullanılır. Organik tarımın gereği olarak üretimde kullanılan başlangıç materyallerinin de organik tarım kurallarına uygun yetiştirilmiş olması gerekir. Ancak bulunamaması durumunda söz konusu yönetmelik çerçevesinde ve yetkilendirilmiş kuruluşun bilgisi dahilinde konvansiyonel tarım koşullarında üretilen çoğaltım materyalleri de kullanılabilir. Genetik olarak değiştirilmiş çoğaltım materyalleri organik tarımda kullanılmaz. Üretimde hibrit çeşitlerin organik olarak üretilmiş olmaları koşuluyla kullanılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

13 • Toprak Verimliliğini Ayarlama Organik tarıma başlayan üretici, kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun denetiminde toprak verimliliğini koruyabilmek için -Çok yıllık ekim nöbeti, -Toprak işleme sayısını azaltma, -Yeşil gübreleme yapma, -Organik hayvan gübresi veya bitkisel atıklardan hazırlanan kompost kullanılabilir.

14 • Sulama: Organik tarımda sanayi ve şehir atık suları ile drenaj suları kullanılmaz. Sulama sistemi olarak damla sulama sistemi önerilmektedir. Organik tarımda sanayi ve şehir atık suları ile drenaj suları kullanılmaz. Sulama sistemi olarak damla sulama sistemi önerilmektedir.

15 •Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Öncelikle kültürel yöntemler ön plandadır. • Dayanıklı tür ve çeşit seçimi • Ekim nöbeti • Toprak işleme • Tuzak kullanımı • Biyolojik mücadele

16 •Hasat : • Hasatta kullanılan araç ve gereçler ekolojiye zarar veren ve kirlilik oluşturabilecek malzemelerden yapılmamış olması gerekir. olması gerekir. • Hasadın elle yapılması tercih edilmelidir.

17 •Ambalaj • Hasatta kullanılan araç ve gereçlerin ekolojiye zarar veren ve kirlilik oluşturabilecek materyalden yapılmamış olması gerekir. • Ürünün özelliğine göre hasat elle yapılmalıdır.

18 • Orman ve Doğal Alanlardan Ürün Toplama • Toplama alanı, organik tarımda kullanımına izin verilmeyen ürünler ile muamele görmemiş olmalıdır. • Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır. • Toplama alanında anız yakılmamış olmalıdır. • Toplama alanında doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanmalıdır.

19 ORGANİK ÜRÜNLERİN PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ • Paketleme materyali olarak doğal ve organik kökenli materyal kullanılmalıdır. • Kesinlikle metal ve plastik malzeme kullanılmamalıdır.

20 Etiketlemede Sertifikakuruluşunun Adı ve logosu Resmi logolar Organik ürün logosu İşlenmiş ürünlerde Ürünün ne kadarının Organik olduğu Üretim yeri ve yılı Paketleme tarihi ve son kullanma tarihi

21 •Organik Ürünlerin Depolanması Depolama Organik ürünler diğer tarım ürünlerinden Ayrı depolanmalıdır. Olanakların sınırlı olduğu durumlarda ürün Karışımını engelleyici tedbirler alınmalı Depo yapısı ve koşulları ile ilgili çizelgelerin Denetim kuruluşunun onayından geçmesi

22 •Organik Ürünlerin Taşınması Taşıma yetkilendirilmiş kuruluş tarafından belirlenir Organik ürünler otoyol kenarında bekletilemez Ürünlerin yakıt atıklarından etkilenmemesi İçin çift korumalı kaplarla taşınmalı Organik ürün taşıyanların yurt içi dolaşım Sertifikası bulunmalı Yurt dışına gönderilen veya yurt dışından getirilecek ürün için ayrıca sertifika düzenlenmelidir

23 ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Organik meyve bahçesi kurulması için başlıca iki faktör ele alınmalıdır. Ekonomik Faktörler Ekolojik Faktörler

24 Sıcaklık Işık Nem Rüzgar Yağış Toprak Yer ve Yöney

25 Organik Tarımda Fidan Üretim Teknikleri Fidan üretiminde, köklenmeyi teşvik edici organik olmayan büyümeyi düzenleyici maddelerin kullanımına izin verilmez.

26 Üretim Teknikleri Generatif Üretim Teknikleri Vegetatif Üretim Teknikleri

27  Generatif Üretim Teknikleri • Çöğür elde edilmesi amacıyla tohumların çimlendirilmesi aşamasında uyartıcı ve hızlandırıcı hiçbir kimyasal madde kullanılmaz.

28 Generatif Üretimde Tohumlar Mekanik yöntemle Suya daldırma ve suda bekletme suda bekletme Yöntemi ile Doğrudan tarlaya Tohum ekimi ya da Katlama yöntemi ile çimlendirilebilir. çimlendirilebilir.

29  Vegetatif Üretim Teknikleri Bu üretim şeklinde köklenmeyi teşvik edici ve kolaylaştırıcı hormonlar kullanılmaz.

30 Vegatatif Üretim de Aşı ile üretim Çelik ile üretim Daldırma il üretim Bölme ve Ayırma ile üretim Teknikleri kullanılabilir.

31 Çeşit Seçimi Çeşit seçimini etkileyen faktörler Verim Meyve kalitesi Meyve iriliği Hastalık ve zararlılara Dayanıklılık ve tolerans Ağaç gelişme Kuvveti ve hacim Olgunlaşmazamanı

32 BAHÇE TESİSİ • Öncelikle toprak analizi yapılmalıdır. • Dikim mesafeleri tür, çeşit, anaç, arazi yapısına göre farklılık gösterir. • Organik meyve yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlı riskini en aza indirecek bir dikim mesafesi uygulanmalıdır. • Bahçe tesisinde kullanılacak fidanlar organik tarım sertifikalı olmalıdır.

33 BUDAMABUDAMA Budama Zamanı İklim ve Hasat zamanına bağlı olarak değişir. Budama Tekniği Çeşide, büyüme ve dallanma Özelliklerine göre değişir.

34 TOPRAK YÖNTEMİ VE TOPRAK İŞLEME • Organik tarımda gereksiz derinlikte ve miktarda toprak işlemeden kaçınılmalıdır. • Organik tarımda yabancı ot kontrolü, ağaç izdüşümünde bulunan yabancı otlara karşı ve mekanik olarak yapılmalıdır.

35 ORGANİK SEBZE ÜRETİMİ Organik sebze üretimine geçiş süreci 2 Organik sebze üretimine geçiş süreci 2 yıldır. yıldır.

36 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Sebze Üretim Sistemleri Çok yıllık ekim nöbetiprogramları Ürün sıralama tekniği Birlikte eş zamanlı Üretim sistemi

37 1-Çok Yıllık Ekim Nöbeti Programları Uygulamak Ekim nöbeti programına konulacak sebze türü Üreticinin bilgisi Seçilen sebze türünün Toprak ve iklim isteğiAdaptasyonözelliğiPazarlamaolanakları Dikkate alınarak seçilir.

38 Organik Sebze Üretiminde Ekim Nöbetinin Başlıca Faydaları Ekim Nöbetinin Faydaları Biyolojik çeşitliliğin korunması Hastalık ve zararlılara Karşı direncin arttırılması Yabancı ot problemininçözülmesi Pazara sunulan ürün Çeşitliliğin arttırılması Toprak verimliliğin korunması Organik madde Düzeyinin arttırılması

39 2-ÜRÜN SIRALAMA TEKNİĞİ • Ekim nöbetinden farklı olarak; bir yetiştirme periyodunda, aynı sebze parselinde arka arkaya birden fazla değişik sebze türünün üretilmesidir.

40 Üretim Dönemi Erken İlkbahar YazSonbahar Sebze Familyaları LahanagillerPatlıcangillerKazayağıgiller Sebze Türleri TurpŞalgam Domates, patlıcan, biber Pancar, pazı,ıspanak

41 3-BİRLİKTE ÜRETİM – EŞ ZAMANLI ÜRETİM SİSTEMİ İki ya da daha fazla sebze türünün veya bir sebze ile sebze grubuna girmeyen bir başka bitki türünün aynı üretim parseli içerisinde aynı üretim periyodunda üretilmesidir. İki ya da daha fazla sebze türünün veya bir sebze ile sebze grubuna girmeyen bir başka bitki türünün aynı üretim parseli içerisinde aynı üretim periyodunda üretilmesidir.

42 Birlikte üretim için uygun sebze grupları Sebze Familyası MaydanozgillerLahanagillerKabakgiller Sebze Türleri Kök Kereviz, havuç, rezene, maydanoz Brokoli, turp, karnabahar, lahana, hardal Hıyar, yazlık kabaklar

43 Organik Sebze Çoğaltım Materyali Organik Tohum Organik Fide

44 ORGANİK TARIMDA HASTALIK YÖNETİM METODLARI Hastalık Yönetim Metotları Metotları Kültürel Yöntemler Aktif Bitki Koruma Yöntemleri (Kimyasal Yöntemler)

45 Kültürel Yöntemler Dayanıklı çeşit kullanımı Ekim nöbeti Sulama yöntemi Karşı koruma (hastalığa karşı hastalık) Ekim dikim ve hasatTarihlerinindeğiştirilmesi Dengeli gübreleme Yer seçimi Toprak sağlığı Toprak solarizasyonu Ve malçlama Temiz üretim Materyali kullanımı Ekim dikim sıklığı

46 Kültürel Önlemler Sulama yöntemi Toprak solarizasyonu Ve malçlama Dengeli gübreleme

47 KimyasalYöntemler Bakırlı bileşikler Potasyumpermanganat Kükürt Lesitin Kalsiyum polisülfit- Lime kükürdü Bitkisel yağlar Mineral yağlar Balmumu

48 • Bakırlı bileşikler; ülkemizde 1 ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere kullanılacak saf bakır miktarı 2007 yılında 36 kg/ha 2008 yılında 34 kg/ha 2009 yılında 32 kg/ha 2010 yılı ve takip eden yıllarda 30 kg/ha miktarlarını aşamayacak. AB ülkelerinde tek yıllık bitkiler için bu oran hektara 6 kg dır. Çok yıllık bitkiler için ise 38 kg dır.

49 ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA MÜCADELE YÖNTEMİ ZararlılarlaMücadeleYöntemleri KültürelYöntemlerMekanikyöntemlerFizikselYöntemlerBiyoteknikyöntemlerBiyolojikYöntemler

50 FizikselYöntemler Solarizasyon Kızgın su buharı uygulama Sıcak hava ve su uygulaması Düşük sıcaklıkta bırakma

51 BiyoteknikYöntemler FeromonlarCezbediciler -Besin cezbedicileri -Yumurta bırakma cezbedicileriUzaklaştırıcılarBeslenmeyiengelleyicilerYumurtlamayıengelleyiciler

52 BiyolojikMücadele Parazitoitler(Asalaklar) Entomopatojenler (funguslar, bakteriler,virüsler..) Predatörler Böcekler (Avcı böcekler Antagonistler NematodlarOmurgasızpredatörler

53 • Antagonisler ; bitkide patojen olmayan bakteri,virüs ve fungus gibi mikroorganizmalardır.

54 TEŞEKKÜR EDERİM


"ORGANİK TARIMDA YETİŞTİRİCİLİK Hazırlayan : Canan Yıldız KUTLAR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları