Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN ADI: ETKİLİ İLETİŞİM KONU: ETKİLİ İLETİŞİMDE SOSYAL ORTAMIN YERİ VE ÖNEMİ HAZIRLAYAN: Kübra AVCI SINIF: 4-B NO: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: Süleyman TIRAŞ

2 ETKİLİ İLETİŞİMDE SOSYAL ORTAMIN YERİ VE ÖNEMİ
“ Geçmişten zamanımıza her birey bir toplumun içinde yaşar ve bu ortamda bulunan diğer insanlarla karşılıklı olarak etkileşim süreci oluşturur. Fiziksel, sosyal, kültürel, tarihsel çevre bireyin davranışlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda şekillendirir. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olabilmesi için, onun genel yaşama biçimini benimsemesi, bir başka ifade ile toplumsallaşması gerekir.” ( ADA, ÜNAL, 2008, s.2-3 )

3

4 “ İletişim nerede yer alıyor
“ İletişim nerede yer alıyor? İki kişinin birbirine yakın bulunabileceği samimi bir sosyal ortam mı söz konusudur, yoksa belirlenmiş kuralları olan resmi bir ortam mı?” (CÜCELOĞLU, 2009, s.57 )

5 “ Birden fazla kişinin veya grupların birbiri ile bağlantıları, sosyal ilişkileri oluşturur. İnsanların, üyesi olduğu pek çok sosyal çevre vardır. Aile, akraba, okul, iş vb. Amaç, nitelik ve genişlik bakımından birbirinden farklı olan bütün topluluklara “sosyal çevre” denir. Yürüme mesafesinde oturan mahalledeki kişiler, aynı köyde, kasabada oturan yakınlar, akrabalar, komşular en yoğun ilişki kurulan kimselerdir.

6 Bir Araştırma

7 Aile İçi İletişim Aile; çocuğun ilk sosyal deneyimini edindiği yerdir. Sosyal uyum üzerindeki çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu kanıtlamıştır.

8

9 Evlerinde yakın bir ilgi gören çocuklar etkin, özgür ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde başarılı çocuklar olmaktadır. Çocuğun aile üyeleri ile olan ilişkileri; diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı aldığı tavırlar, benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur. Aile içinde gerçekleşen başarılı ilişkiler; mutlu, arkadaşça, bunalımdan uzak ve yapıcı bireylerin oluşumunu sağlar.” (YAVUZER, 2000)

10 Canlandırma

11 “Her ailenin çocuğu üzerindeki etkisinin farklı olması, onun yapısından ve tutumundan kaynaklanmaktadır. Bu konumda ailenin dört temel özelliğinden söz edilebilir: Çok sıkı ve düzensiz aile denetimi, Aile içinde disiplin, saldırganlık ve fiziksel cezalandırmaya yönelik kızgın davranışlar, Aile bireyleri arasında çok az ilişkinin olması, Ailelerin çocukları üzerinde çok az etkilerinin olması.” ( ADA, ÜNAL, 2008, a.g.e. , s. 191)

12 Bir Araştırma

13 Sınıfta İletişim “ Okula ilk adımını atan çocuk, yeni ortamı öğretmenin onunla kurduğu ikili ilişkilerle tanımaya başlar. Öğretmeni seven, okul ortamını da sever ve oraya bağlanır. Fakat öğretmenini sevmeyen çocuk, okuldan soğuyabilir.” ( VURAL, 2005, s. 97 )

14 Canlandırma

15 “ Öğretmen ve öğrenci arasında iyi ilişkiler kurabilmesi için, iletişim şu özelliklere sahip olması gerekir: Açıklık ve saydamlık Önemsenmek Birbirlerine gereksinme duymak Birbirlerinden bağımsız davranabilmek İhtiyaç ve beklentilerini karşılıklı olarak giderebilmek.”

16 Sınıf İçi İletişim ve Etkileşim Şekilleri
Öğretmen Öğrenci Öğrenci Öğrenci Tek yönlü iletişim ( En az etkili iletişim)

17 Ö Ö Ö Ö Öğretmen Ö Çift yönlü iletişim ( Daha etkili bir iletişim)

18 Ö Ö Öğretmen Ö Çok yönlü iletişim ( Çok etkili bir iletişim)

19 Ö Öğretmen Ö Çift yönlü iletişim ( En çok etkili iletişim)

20 Öğrencilerin Öğretmen- Öğrenci İlişkileri Hakkındaki Görüşleri
Öğretmenlerle öğrenciler arasında iyi bir iletişim kurulmalıdır. Öğretmen öğrenciyi motive edebilmeli, güven vermeli ve dersi sevdirmelidir. Öğretmenler ile öğrenciler arasında çatışma ve zıtlaşma olmamalıdır. Öğretmenler öğrenciler arasında ayrım yapmamalıdır. Öğretmenler öğrencilere sert davranmamalıdır. Öğretmenler öğrencilerin düşüncelerine saygı duymalı, onları düşüncelerinden dolayı kınamamalıdır. ( KAYAALP, 2004, s )

21 Bir Gözlem

22 Kişiler Arası Mesafe Bir Anlam Taşır
İnsanlar, içinde bulundukları mekanı gelişigüzel kullanmazlar. Birbirlerine olan duygulara göre, konuşurken, aralarındaki uzaklık artar ya da azalır.

23 Mahrem Mesafe: Cilt temasıyla, 30-35 cm’ lik mesafeyi kapsar.
Kişisel, Samimi Mesafe: cm arasında değişen mesafe Hall’ ın tanımladığı 2.bölgeyi oluşturur. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan iki insan, bu mesafede kendilerini en rahat hisseder.

24 Sosyal Mesafe: Bu bölge 80 cm- 2 m arasında değişir
Sosyal Mesafe: Bu bölge 80 cm- 2 m arasında değişir. İşlerin rahatça görüşüldüğü, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge bu çemberdir cm arasındaki mesafede genellikle, satıcılarla müşteriler ve iş yerinde beraber çalışan kişiler arasındaki konuşmalar sürdürülür. Genel Topluma Açık Mesafe: 2 m’ den başlayarak uzayan kişisel mekan genel, topluma açık, tanıdığımız kişiler içindir.

25 Bir Araştırma

26 KAYNAKÇA 1)Semra, ÜNAL/ Sefer, ADA, Sınıf Yönetimi, Ege Basım, İstanbul:2008 2)Doğan, CÜCELOĞLU, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul:2009 3)Üstün, DÖKMEN, Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişin Çatışmaları ve Empati, Remzi Kitabevi, İstanbul:2010 4)MEGEP ( Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocukla İletişim I, Ankara:2009 5)Haluk, YAVUZER, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul:2000 6)İbrahim, DÖNMEZER, Ailede iletişim ve Etkileşim, Sistem Yayıncılık, İstanbul:1999 7) A. Bilge, DİDELİ/ Serra, AKKAYA, Konuşa Konuşa, Mess Yayınları, 2000

27 8)Birol, VURAL, Öğrencinin Başarısı İçin Aile-Okul Birlikteliği, Hayat Yayınları, İstanbul:2005
9)Thomas, GORDON, Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Ya-Pa Yayınları, İstanbul:1993 10)İsa, KAYAALP, Eğitimde İletişim Dili, Nesil Yayınları, İstanbul:2004 11)Doğan, CÜCELOĞLU, Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi, İstanbul:2002


"T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları