Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir."— Sunum transkripti:

1 1 JEAN MONNET BURS PROGRAMI

2 2 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. JEAN MONNET BURS PROGRAMI NEDİR? -AB tarafından finanse edilen; -1990 yılından beri yürütülen; -Bugüne kadar 1260 kişinin faydalandığı; -AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, gerekli idari kapasiteyi oluşturmayı amaçlayan; -Kamu sektörü ve özel sektör çalışanlarının, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin faydalanabildiği; -Halihazırda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen, Prestijli bir Burs Programıdır.

3 3 YIL BAZINDA BURSİYER SAYILARI Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.

4 4 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. TAHSİS EDİLEN BURS ORANI -Yılda yaklaşık 100 burs tahsis edilmektedir. -Kamu sektöründen gelen başvurular henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır.

5 5 JEAN MONNET BURSUNUN KAPSAMI-I Burslar, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimi ve araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.  Malların Serbest Dolaşımı  İşçilerin Serbest Dolaşımı  İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi  Sermayenin Serbest Dolaşımı  Kamu Alımları  Şirketler Hukuku  Fikri Mülkiyet Hukuku  Rekabet Politikası  Mali Hizmetler  Telekomünikasyon Politikası  Tarım ve Kırsal Kalkınma  Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası  Balıkçılık  Ulaştırma Politikası  Enerji  Vergilendirme  Ekonomik ve Parasal Politika  İstatistik  Sosyal Politika ve İstihdam  İşletmeler ve Sanayi Politikaları  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koord.  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik  Yargı ve Temel Haklar  Tüketici ve Sağlığın Korunması  Çevre  Mali Konular  Gümrük Birliği  Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

6 6 JEAN MONNET BURSUNUN KAPSAMI-II • AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları kapsamaktadır. •Jean Monnet Burs Programı kapsamında MBA yapılamaz. Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.

7 7 BURS MİKTARI Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. •Eğitim/Okul ücreti •Seyahat Masrafı •Konaklama •Yeme-içme •Kitap ödeneği •Tez ödeneği •Banka transferleri •Eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı •Vize ücreti •Çalışma ziyareti ödeneği •Yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar karşılanmaktadır. Ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

8 8 KİMLER BAŞVURABİLİR? Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. •Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri •Türkiye’deki üniversitelerde akademik ve idari personel •Türkiye’de kamu sektöründe çalışanlar •Türkiye’de özel sektörde çalışanlar (Örn: STK’lar, şirketler, Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar vb. özel sektör kontenjanından başvurabilir.)

9 9 KİMLER BAŞVURAMAZ? Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. • Stajyerler ve aday memurlar • Halen yurtdışında çalışanlar ile yurtdışında lisans veya yüksek lisans programına devam edenler • Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmış olanlar • Herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs programıyla yüksek lisans yapmış olanlar (Örn: Chevening, SIDA bursu vb.) • Eğitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar (ANCAK; Lisans eğitiminden sonra, burs kapsamına giren konularla ilgili yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya bu alanlarda birinde en az 36 ay süreyle uzmanlaşmış iseler bursa başvurabilirler.)

10 10 ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER-I • T.C. vatandaşı olmak • 40 yaşından gün almamış olmak (K amu sektörü çalışanları için geçerli olmayıp, adayların Daire Başkanı ve daha alt kademelerde çalışıyor olmaları yeterlidir.) • Yüksek öğrenim (lisans) süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak VEYA başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimini tamamlamış olmak • Erkek adaylar için; askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak • Yurtdışında eğitim sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.

11 11 ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER-II Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. İNGİLİZCEALMANCAFRANSIZCAİSPANYOLCAİTALYANCA TOEFL 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya 89 (internet), IELTS (Akademik) 9.0 üzerinden en az 6.5 en az DSH 65/100, TestDaF 4, ZOP, Sprachdiplom (Kleine veya Groβe Deutsche); en az DELF B2 65/100, Eylül 2005’den sonra alınan DALF C1 veya C2, Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF, bir ay öncesinden Fransız Kültür Merkezlerine müracaat etmek koşuluyla alınabilecek olan ve 2 yıllık geçerliliği olan TCF veya TFI sınavı belgesi; DELE (Intermedio veya Superior düzeyinde); CELI 3, CILS 2 sertifikası •Burada belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir; bu durumda başvuru yapılacak programın gerektirdiği dil yeterlilik belgesi sağlanmalıdır;

12 12 BURSİYERLERİN SEÇİMİ Yazılı Sınav • AB Entegrasyon süreci ile ilgili konularda bir kompozisyon sorusu • Burs kapsamına giren çalışma alanlarına ilişkin bir kompozisyon sorusu Sözlü Sınav • AB entegrasyon süreci, burs kapsamına giren konulara ilişkin yabancı dilde sözlü sınav Yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı, en az geçer not 100 üzerinden 60’dır. Başarılı olan adaylar, kotaların doldurulması esasına göre belirlenmektedir. Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.

13 13 2011-2012 AKADEMİK YILI BURSLARI • 12 Kasım 2010 tarihinde duyurusu yapılmıştır. • Yaklaşık 100 kişi burstan faydalandırılacaktır. •%60'ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel sektöre tahsis edilecektir. Son Başvuru Tarihi: 08 Şubat 2011 Cuma günü saat 18.00'e kadar Başvuru Adresi: “Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü / Ankara” Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.

14 14 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER • AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu (*) – tüm adaylar için • Öğrenci işlerinden alınmış lisans not çizelgesi – tüm adaylar için • Lisans Diploma / Mezuniyet belgesi – tüm mezun adaylar için •Yabancı dil yeterlilik belgesi – tüm adaylar için •Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) - tüm adaylar için •Kurum yazısı / Çalışma belgesi (**) – çalışan adaylar için •Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (***) – 36 ay koşulunu karşılaması gereken adaylar için Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.

15 15 2011-2012 AKADEMİK YILI BURS DUYURUSU Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. www.abgs.gov.tr www.jeanmonnet.org.tr www.cfcu.gov.tr www.avrupa.info.trwww.cfcu.gov.trwww.avrupa.info.tr

16 16 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. İlginiz için Teşekkürler... İletişim: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanlığı Jean Monnet Ofisi Tel: +9 0312 218 16 57 E-posta: jeanmonnet@abgs.gov.trjeanmonnet@abgs.gov.tr


"1 JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları