Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ,İLGİLİ MEVZUAT ve BEŞERİ İLİŞKİLER SEMİNERİ 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ,İLGİLİ MEVZUAT ve BEŞERİ İLİŞKİLER SEMİNERİ 2007."— Sunum transkripti:

1 ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ,İLGİLİ MEVZUAT ve BEŞERİ İLİŞKİLER SEMİNERİ 2007

2 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ

3 “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ”

4 NEDEN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇÜNKÜ; -Ülkemizde her 6 dakikada, 1 iş kazası olmaktadır ÇÜNKÜ; -Ülkemizde her 6 saatte,1 işçimiz hayatını kaybetmektedir YANİ;Ülkemizde Her gün 4 işçimiz İş Kazası sebebiyle hayatını kaybetmektedir. HAYATLARIMIZ BU KADAR UCUZ OLMAMALIDIR!

5 NEDEN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇÜNKÜ ÜLKEMİZ İŞ KAZALARINDA; -AVRUPA’DA 1. SIRAYI, -DÜNYA’DA 3. SIRAYI, ALMAKTADIR.

6 Yapılan Araştırmalarda İş Kazalarının ;  % 50’ sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu,  % 48’ inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği,  % 2’ sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır.  Bu da bizlere iş kazalarının % 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

7 ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ  İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.  Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur.  Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz.  Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız.  Hizmet ve faaliyetlerimizin çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz eder ve sürekli azaltırız.

8 ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN KOLAYDIR ve UCUZDUR  Bu mantıkla hareket ederek işyerlerimizdeki Tehlike Kaynaklarını ortaya çıkartıp, bunlardan oluşabilecek Riskleri kontrol altına alabilirsek,olabilecek iş kazalarını azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz.  İşte bu uygulamalar işyerlerinde Risk Değerlendirme Çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.

9 YENİ İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ ANLAYIŞININ EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ:  Risk Değerlendirme Analizi  Çalışanların Katılımı  Uzman Katkısı sağlanması  Çalışanların Bilgilendirilmesi  Koruma Önleme Anlayışı

10 RİSK DEĞERLENDİRME NEDİR?  RİSK : Tehlikeli bir durumun meydana gelme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkaracağı zarar,hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesidir.  TEHLİKE:Çalışma ortam ve şartlarında mevcut olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş,maruz kalacak çalışanlara,işyerine ve çevreye;Bir zarar,hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli bulunan kaynak durum,

11 RİSK DEĞERLENDİRME NEDİR? RİSK DEĞERLENDİRME:  Tespit edilen tehlikelerden kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceğinin analizinin yapılmasıdır.

12 RİSK DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILIR?  İşe başlama aşamasında  İşyerinde bir değişiklik olmasında  İş kazası,meslek hastalığı veya bir olay sonrasında  Düzenli aralıklarla,rutin olarak

13 RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASINA KİMLER KATILMALIDIR?  İş güvenliği Uzmanı  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul üyeleri  Çalışanlar  Kayıt ve dokümantasyon eğitimi almış olanlar  Operasyon deneyimli teknisyenler  İşletmenin geçmişini tanıyan yöneticiler  Bakım elemanları

14 RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMANIN FAYDALARI  İş ortamındaki Tehlikelerin tanınması,  Risklerin önceden belirlenmesi,  Çalışanlar için güvenli ortam tesisi,  Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,  Kalite ve Verim artışı sağlanması,  Uluslar arası saygınlık,  Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı,

15 RİSK DEĞERLENDİRMEDE TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ Tehlikeler belirlenirken su veriler toplanıp değerlendirilir:  Kimyevi,fiziki,biyolojik ajanlar (tehlikeler)  İş aktiviteleri  Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi  İş kazası ve olay raporlarının incelenmesi  Literatür taraması  İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi  Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler  Uzman görüşlerinden yararlanılması

16 1. Kayma,takılma vb. nedenlerle düşme 11.Yangın,parlama,patlama 2. Yüksekten düşme 12. Kimyasal faktörler(toksik gaz ve buharlar,solvent ve tozlar) 3. Cisimlerin düşmesi 13. Biyolojik ajanlar(mikroorganizmalar,bakter iler,virüsler) 4. Gürültü ve Titreşim 14. Motorlu araç kullanımı,taşımacılık,yollar 5. Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri 15. Elektrikli aletler 6. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar 16. Basınçlı kaplar 7. Seyyar el aletlerinin kullanımı 17. Elle taşıma işleri 8. Sabit makine ve tezgahların kullanımı 18. Temel konfor koşulları(ısı,nem,havalandırma) 9. Hareketli ekipmanlar(merdiven,platform) 19. Kapalı yerde çalışma 10. Mekanik kaldırma araçları 20. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR?

17 TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİMLERDİR  Akademik Personel  Bakım Personeli  Yükleniciler (Taşeronlar)  Teknik personel  Büro personeli  Denetim personeli  Ziyaretçiler  Diğerleri (çevre ….)

18 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ NASIL YAPILIR?  Risk Değerlendirmede en yaygın kullanılan matris 5x5 Matrisidir. R= İ X D R=Risk İ=İhtimal D=Zararın Derecesi RİSK=Zararın Ortaya Çıkma Olasılığı X Zararın Etkisidir.

19 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ NASIL YAPILIR? ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI: İşyerinde bir olayın gerçekleşme ihtimalini belirlemek için aşağıdaki skala kullanılır.  5 HER GÜN (Çok Yüksek Olasılık)  4HAFTADA BİR (Yüksek Olasılık)  3AYDA BİR (Orta Dereceli Olasılık)  2ÜÇ AYDA BİR (Küçük Olasılık)  1YILDA BİR (Çok Küçük Olasılık)

20 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ NASIL YAPILIR? ZARAR VERME ETKİSİ DERECELENDİRMESİ Muhtemel bir olay sonrası beklenen zarar veya hasarın derecelendirilmesi için aşağıdaki skala kullanılır.  5ÇOK CİDDİ (Birden çok Ölümlü,Ölümlü veya Sürekli İş görmezlik oluşturan Kaza)  4CİDDİ (Ciddi yaralanma,Meslek Hastalığı)  3ORTA (En az 3 gün istirahat gerektiren yaralanma)  2HAFİF (İlk yardım gerektiren küçük yaralanmalar  1ÇOK HAFİF (Hasar ya da yaralanmaya neden olmayan, iş saati kaybı olmayan kaza)

21 5x5 RİSK MATRİSİ ŞİDDETİHTİMAL 5 ÇOK CİDDİ 4 CİDDİ 3 ORTA 2 HAFİF 1 ÇOK HAFİF 5 ÇOK YÜKSEK 252015105 4 YÜKSEK 20161284 3 ORTA 1512963 2 DÜŞÜK 108642 1 ÇOK DÜŞÜK 54321

22 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ SONUÇEYLEM 20, 25 15, 16 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 10, 12 8, 9 8, 9 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 4, 5, 6 1, 2, 3 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil Tedbir gerektirmeyebilir

23 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ SONUCUNDA  Kontrol Tedbirlerine Karar Verilir  Riskleri kaynağında yok etmeye çalışılır  Tehlikeli olanı,daha az tehlikeli olanla değiştirilir  Mühendislik önlemlerini uygulanır  Kişisel ve toplu koruma önlemleri geliştirilir  Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılır

24 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ SONUCUNDA  KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR VER Bu adımda Risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için kontrol tedbirlerine karar verilir.  KONTROL TEDBİRLERİNİ UYGULA Bu adımda seçilen Kontrol tedbirleri uygulanarak tamamlanır.  KONTROL TEDBİRLERİNİ İZLE, TEKRAR ET Bu adımda Kontrol tedbirlerinin etkinliğini izlenir ve tekrar edilerek gözden geçirilir.

25 ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU TARAFINDAN YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZ ÇALIŞMASI

26 Risk Değerlendirme Yapılan BirimDestek Hizmetleri MüdürlüğüYapılan İşAtölye/Başşoförlükler/Asfalt Fabrikası/Fen İşleri personeli Tehlikeden Olasılı k ŞiddetRiskKontrolİlave Tedbirler Sır a Tehlike Potansiyeli Tehlike Etkilenenle rABAxBTedbiriBilgilendirme/Eğitim A.Fiziksel Tehlikeler 1. Titreşi m Meslek Hastalığı vİbrasyonlu iş mak.operatör. 144 Kişisel koruyucu kullanımı (kulaklık kullanımı) Personele Eğitim/Bilgilendirme 2.Gürültü İşitme bozukluklarıOperatörler 248 Kişisel koruyucu kullanımı (kulaklık kullanımı) Personele Eğitim/Bilgilendirme 3.Yetersiz Havalandırma Akciğer Hst. Boyahane- Kaynakhane 248 Yeterli havalandırma yapılması 4. Aşırı ısı,nem ve hava hareketleri Genel durum bozukluğu Asfalt Personeli 5210 Çalışma saatlerinin hava şartlarına göre düzenlenmesi B.Kimyasal Tehlikeler 1. Toksit gazlar,organik sıvıların buharları Meslek Hastalığı Yağhane- Boyahane 122 Maske kullanımı, Çalışma ortamının düzenlenmesi Pers.bilgilendirme/Eğitim 2. Asitler,Bazlar nedeniyle yanma Genel durum bozuklukları Oto Elektrikçiler 122 Bilgilendirme/Eğitim 3. Kanserojenik tozlar,alerjik tozlar Meslek Hastalığı Boyahane- Kaynakhane 248 Kişisel koruyucu kullanımı(maske),Hav alandırma Bilgilendirme/Eğitim

27 C.Elektrikle Çalışma ile Meydana Gelen Tehlikeler 1. Topraklaması yapılmamış tezgahlar ve el aletleri Elektrik çarpmasıAtölye Personeli 248 2. Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri Elk.çarpması,yaralanmaAtölye Personeli 248 Personele kullanım eğitimi 3. Koruyucu baret,eldiven,çizme gibi kişisel koruyucuların bulunmaması Yaralanmalar Atölye Pers.Operatörler 339 Bilgilendirme/Eğitim 4.Zeminin yalıtılmaması Elk.çarpması Tüm personel 155 Bilgilendirme/Eğitim D.Mekanik Tehlikeler 1.1. Makine ve tezgahın dönen,delen,ezen,kesen operasyon koruyucusunun bulunmamasıYaralanmalar Atölye Personeli 248 Bilgilendirme/Eğitim 2.2.Preslerde çift el kumanda kullanılmamasıYaralanmalar Atölye Personeli 133 Bilgilendirme/Eğitim 3.3. Makine ve tezgahı tehlike anında durduracak stop butonu bulunmamasıYaralanma Atölye Personeli 133 Bilgilendirme/Eğitim 4.4. Makineleri kazanların,kaldırma aletlerinin kompresörlerin gerekli bakım ve kontrol yapılmaması Patlama,Yangın, Yaralanma Tüm personel 2510 Bilgilendirme/Eğitim 5.5.Yetersiz uyarı sistemleri YaralanmaTüm personel 248 Bilgilendirme/Eğitim

28 Risk Değerlendirme Yapılan BirimDestek Hizmetleri MüdürlüğüYapılan İş Atölye/Başşoförlükler/Asfalt Fabrikası/Fen İşleri Personeli Tehlikeden RiskKontrolİlave Tedbirler SıraTehlike Potansiyeli TehlikeEtkilenenlerİhtimal Şidde t Değ eriTedbiriBilgilend./Eğitim E.Tehlikeli Yöntem ve İşlemler 1. Baret,gözlük,siper,maske vb.kişisel koruyucuların kullanılmaması Yaralanma, Meslek Hast. Atölye pers.,Oper. 339 Kişisel koruyucuların temini,zimmetle personele dağıtımı Bilgilendirme/Eğiti m 2.Aşırı yük kaldırma YaralanmaTüm personel 3412 Yük kaldırma poz.ile ilgili bilgilendirme Gerekli araç ve imkanların temini 3.3 m.den yüksek malzeme istiflemeYaralanmaTüm personel 133 İstiflemenin düzenli yapılması Uyarı,ikaz ve işaretlemeler 4. Gereken uyarı,ikaz,işaret ve yazıların konmamış olması Yangın,patlama, yaralanma Tüm personel 3412 Uyarı,ikaz ve işaretlemelerin konulması Bilgilendirme/Eğiti m 5. İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim vermeden çalışmaYaralanma Tüm personel 339 Yeni başlayan personele eğitim verilmesi 6. Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması Yaralanma,kaz a Tüm personel 3412 Gerekli sesli ve ışıklı uyarı sistemleri oluşturulması Bilgilendirme/Eğiti m 7. Elektrik kesilmeden techizat üzerinde onarım yapılması Elektrik çarpmasıAtölye personeli 2510 Uyarı,ikaz ve işaretlemeler Bilgilendirme/Eğiti m 8. Çalışır haldeki techizatın yağlanması,temizlenmesi,ayarlanmasıYaralanmaAtölye Personeli 2510 Uyarı,ikaz ve işaretlemeler Bilgilendirme/Eğiti m 9. Depo ve konteynerlerin tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üerinde onarım ve kaynak yapılmasıPatlama,Yangın Tüm personel 3515 Depo kaynaklarının kontrollü yapılması,Uyarı,ikaz ve işaretlemeler Bilgilendirme/Eğiti m 10.Yüksekten atlama Düşme, yaralanma Operatör, Atölye pers. 133 Bilgilendirme Bilgilendirme/Eğiti m

29 Tehlike PotansiyeliTehlike Tehlikeden Etkilenenler Olasılık A Şiddet B Risk AxB Kontrol Tedbiriİlave Tedbirler 11. Parlama,patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof olmamasıYangın Tüm personel 2510 Elk.tesisatının patlama tehlikesi olan yerlerde exproof yapılması Yangından Korunma sistemi oluşturulması 12. Parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi Patlama ve yangın Tüm personel 3515 Uyarı,ikaz ve işaretlemeler Bilgilendirme/ Eğitim 13. Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmamasıYaralanma Atölye pers.,Operatör. 3412 Uygun yükleme ve boşaltma yöntemleri kullanılması Bilgilendirme/ Eğitim 14. Malzemelerin makinelerin ve techizatın uygun yerleştirilmemesi Yaralanma, kazalar Tüm personel 236 Makine ve techizatın düzenli yerleştirilmesi 15. Şoför ve operatörlerin Trafik kurallarına uymaması,araçların günlük ve periyodik bakımlarının yapılmaması Trafik Kazaları Şoför ve operatörler,Diğer kişiler 5525 Günlük ve periyodik bakımların yapılması Trafik kuralları eğitimi 16. Patlama ve yangın tehlikesi olan tüp ve yakıt tanklarının uygunsuz kullanımı ve depolanması Patlama,ya ngın Tüm personel 5525 Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Yön.uygun depolama ve kullanımın sağlanması Bilgilendirme/ Eğitim 17. Araç ve iş makinlerinde gerekli tedbir alınmadan bakım-onarım yapılmasıYaralanma Atölye pers.,şoförler 3515 Gerekli tedbir araçlarının temini ve kontrolü Bilgilendirme/ Eğitim

30 Risk Değerlendirme Yapılan BirimDestek Hizmetleri MüdürlüğüYapılan İş Atölye/Başşoförlükler/Asfalt Fabrikası/Fen İşleri Personeli Tehlikeden RiskKontrol İlave Tedbirle r SıraTehlike Potansiyeli Tehlike Etkilenenle r İhtima lŞiddet Değer iTedbiri Bilgilend./Eğitim F.İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler 1.1.İşyeri zemininin kaygan,kirli olması Düşme, yaralanma Tüm personel 4312 Zeminin temiz,kuru ve sağlam olması 2.2.Düzensiz işyeri Düşme, yaralanma Tüm personel 236 İşyeri düzeninin sağlanması 3.3.Merdivenlerde korkuluk olmamasıDüşme Tüm personel 326 Merdiven korkulukları yapılması 4.4. Duşların ve tuvaletlerin çalışır durumda veya temiz olmaması Biyolojik ajanlar(mikrop,vir üsler) Tüm personel 339 Duşların ve tuvaletlerin çalışır ve temiz tutulması Uyarı,ika z ve işaretlem eler 5.5. İstenmeyen insan davranışları -iş stresi (Dikkatsizlik,yorgunluk,öfke,kavga) İş kazası Tüm personel 326 Yeterli dinlenme,çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olması Kişisel gelişim Eğitimleri


"ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ,İLGİLİ MEVZUAT ve BEŞERİ İLİŞKİLER SEMİNERİ 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları