Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM

2

3 ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Özel Eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeteneklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

4 ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ BİREY KİMDİR ?
Beden, duygu, ruh, zihin, sosyal ve sağlık gelişimlerindeki engel ve üstün özellikleri yönünden eğitim ve öğretim amaçlarını gerçekleştirmek için normal bireylerin eğitim hizmetlerine ek olarak bir takım özel hizmet ve önlemleri gerektiren bireylerdir.

5 ENGEL Bireyin yaşadığı sürece yaş, cins, sosyal- kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri yetersizlik nedeni ile oynayamamasıdır. Örneğin; işitemeyen bireyin sözlü iletişime dayalı rolleri gereği gibi yerine getirememesi.

6 BEDENSEL YETERSİZLİĞİ VE SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR & ORTOPEDİK ENGELLİLER

7 ÖNERİLER Bina ile ilgili fiziksel şartların düzenlenmesi
Tekerlekli sandalye için yol olmalı Sınıf binanın giriş katında olmalı Kaleme top geçirilebilir Biraz fazla zaman ayırmalı ve desteklenmeli Çocuğun Fizyolojik ihtiyaçları ile ilgili bir yakınının sınıfa yakın bir yerde beklemesi istenebilir Ellerini kullanmakta zorlanıyor ise çoktan seçmeli vb. test ve sözlü sınav yapılabilir Fizyoterapist ile çalışması istenmeli.

8 GÖRME ENGELLİLER Görme Yetersizliği Olan Bireyler: Görme gücünün kısmen yada tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Az gören 1/10 ile 3/10 arası olanlar Kör 1/10 dan aşağı olanlar

9 Öğretmene Öneriler Bağımsızlık duygusunu geliştirme çabaları (kendi kitap ve araçlarından sorumlu tutulması gibi.) Sınıftaki diğer öğrencilerden yardım isteyebilir. Fakat bağımlı olmamasına dikkat edilmeli. Gören öğrencilerden farklı davranılmamalı. Görenlerle görme yetersizliği olan öğrenciler arasında sosyal ilişkiler cesaretlendirilmeli. Görme engelli öğrenci sınıftaki her etkinliğe katılmalı, bunun için cesaretlendirilmeli, eğer mümkün olmuyorsa ek etkinlikler düzenlenmeli. Görme yetersizliği olan çocuklara da görenlere verilen özel görevlerin benzerleri verilmeli.

10 Az Görenler İçin ; Sınıfta yeterli ışıklandırma yapılmalı
Kara tahtayı ve diğer materyali görebilecek şekilde yerleştirmeli Açıkça görülmeyen resimlere yer verilmemeli Görsel materyalin zeminindeki dikkat dağıtıcı unsurlar ayıklanmalı Öğretmen tahtaya açık ve büyük harflerle yazı yazmalı Görme engelli öğrenci tahtanın tam ortasına gelen en ön sıraya oturtulmalı Sınıftaki diğer öğrenciler not tutarken karbon kağıdı kullanarak yardımcı olabilirler

11 Öğretmen tahtaya yazdıklarını yüksek sesle söylemeli
Ödevini tamamlayabilmesi için ek süre tanımalı Fen Bilimleri ve Coğrafya öğretimi için ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. O nedenle görme engelliler okullarından materyal ve bilgi alınmalı Okulun özelliklerine ilişkin şema ve planlar yapması onun çevresini tanımasına yardımcı olur Öğretimde en yüksek düzeyde öğrenmelerine ve bağımsızlık duygularının cesaretlendirilmesine yardımcı olunmalı

12 Sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için oyunlara dahil edilmeli
Grup çalışmalarında sorumluluk alması sağlanmalı Eğitsel kollarda aktif görev alması sağlanmalı Okula geliş ve gidişlerinde sınıf arkadaşlarından yardım almaları sağlanmalı Özgüveninin gelişmesi için sınıf içinde sorumluluklar verilmeli Görme engelli çocukları normal sınıfın bir parçası yapmanın bir nedeni de etkili bir şekilde işlevde bulunmalarını sağlamaktır.

13 DEĞERLENDİRİLMELERİ Yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilmeli
Çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulmalı Farklı zamanlarda sınav yapılabilir. Alt sınıflardan bir öğrenci yazması için görevlendirilebilir. Sınav yeri sınav için uygun olmalı. ( Kantin, Öğretmenler odası gibi yerlerde olmaz.)

14 KONUŞMA ENGELLİLER Konuşma Engeli : Konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenişinde (artikülasyonunda), anlamında bozukluğu bulunan. Dil ve Konuşma Sorunları : Bireyler arası sözel iletişimde herhangi bir nedenle ve herhangi bir boyutta ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizliklerdir.

15 Öğretmenlere Öneriler:
Hatalı çıkan sesleri hemen düzeltmek, uyarmak ve suçlamaktan kaçınmalı Hatalı sesleri doğru telaffuz ederek örnek olmalı Sınıf içinde işbirliği yapılmalı Öğrenci mutlaka dinlenmeli, dinlendiği hissettirilmeli Doğru model olunmalı Doğal ve hecelemeden konuşmalı Öğrencinin konuşmaları taklit edilmemeli Öğrencinin konuşmaları için gösterdiği çaba ödüllendirilmeli Hatalı sesleri duymazlıktan gelmeli Ona sorulan soruları başkasının cevaplamasına izin verilmemeli İyi bir gözlemci olunmalı Aile ziyaretleri yapılıp, aile kontrol altında tutulmalı

16 İŞİTME ENGELLİLER İşitme Yetersizliği Olan Bireyler: İşitme duyarlılığının kısmen yada tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumu. İşitme kaybı: Başkalarının daha yüksek sesle konuşmalarını gerektirecek bir işitme engelidir.

17 Sınıftaki Davranışları ile İlgili Belirtiler
Dershanede birden oluşan ses değişimlerinin farkında olmayış Motorlu araçların gürültüsüne ilgisizlik Radyo-Teyp vb. müzik araçlarını dinlemeye karşı ilgisizlik Sınıftaki tartışmalara karşı ilgisizlik Konuşulan bazı sözcüklerin yinelenmesini isteme Konuşanı bir eli ile kulağını destekleyerek dinleme Konuşanın yüzüne bakarak dinleme

18 İşitebilmek için konuşana doğru eğilme
İsteklerini anlatabilmek için gereğinden fazla jest ve mimik kullanma Talimatları yanlış alma Dikte çalışmasında yanlışlıklar yapma Okul başarısında yaşına göre düşüklük Sessizliği seçme Gülmede azlık Okuma güçlüğü

19 Öğretmenlere Öneriler:
Sınıfta en ön sıraya oturtulmalı Sık sık sorular sorularak ilgisinin sürekli olması sağlanmalı Sınıfta her türlü etkinliğe katılmalı Öğretmen kısa ve basit cümleler kullanmalı Öğretmen öğrenciyle göz teması kurmalı Öğretmen ders anlatırken yüzü öğrenciye dönük olmalı Öğretmen öğrenciyi ses çıkarması için teşvik etmeli Öğretmen abartılı dudak hareketlerinden kaçınmalı Öğretmen konuştuğunda öğrencinin onu duyduğundan emin olmalı

20 Doğal ve açık ifadelerle konuşmalı, ses tonu fazla yükseltilmemeli
Konuşma sırasında el-kol-kafa hareketlerinden kaçınılmalı Fazla gürültülü ortam öğrencinin dikkatini dağıtır, bundan kaçınılmalı Öğrencinin söylediği cümle geri dönüt olarak doğru verilmeli Öğrenci hakkında geniş bilgi sahibi olunmalı Sınıfta daha fazla zaman ayrılmalı Sakin-sevecen-tutarlı olunmalı

21 Öğrencinin hareketleri istenmeyen şekilde olursa “hayır” denerek ikaz edilmeli
Davranışsal iletişimden kaçınılmalı ( dokunma-işaret) Dersler kitle iletişim araçları kullanılarak anlatılmalı Öğrenci her yönüyle değerlendirilmeli, öğrenciye uygun eğitim programı hazırlanmalı Öğrencinin işitme cihazını kullanımı ve gerekliliği konusunda bilgi sahibi olunmalı (açma-kapama) Mümkünse öğretmenin değişimini engellemeli, süreklilik sağlanmalı İşitme engelli çocuğun da normal çocuklar gibi aynı gereksinimlere, arzulara sahip olabileceği unutulmamalı.

22 YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
Gelişimin değişik dönemlerindeki şiddetli ve yaygın hasarları içerir. Genellikle yaşamın ilk yıllarında çıkar ve kısmen Mental Retardasyonla birliktedir. Bu yetersizliklerin niteliği genel olarak bireyin gelişimsel seviyesi ve kronolojik yaşından sapmıştır. Bunlar; Karşılıklı sosyal ilişki ve iletişim becerilerindeki bozukluklar, Basma kalıp davranışlar ve ilgiler, Etkinliklerdeki yetersizliklerdir.

23 Yaygın Gelişimsel Bozuklukları
Otistik Bozukluk Rett Bozukluğu (Rett sendromu) Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu Başka türlü adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

24 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Kabul gören ve doğru bir yaklaşımla olduğu durumdan daha iyi durumlara gelebilir Sınıfın tanıtılmasına yardımcı olunabilir Öğretmenin resmi çocuğun odasının duvarına asılmalı Sınıf arkadaşlarının resmi çocuğun odasının duvarına asılmalı Okula gelirken bağımlı olduğu nesneyi yanında getirmesine izin verin (sınıfın-kendisinin dikkatini dağıtmasın) Transfer yapamadığı için okulda öğrendiğini evde yapamaz. Öğrendiğini öğretmenine karşı kullanır (O öğrettiği için) Çocuğun davranışları ile ilgili anekdot tutulmalı Sınıfta ilk üç sıradan birine oturtun (duvar kenarı, yanına onu kontrol edebilecek biri olmalı) Çocuğun yanında onun davranışları ile ilgili asla konuşmayın (özellikle olumsuz) Cümlesini tamamlayın

25 Konuşmuyor diye söz hakkı vermemezlik etmeyin
Konuşmuyor diye söz hakkı vermemezlik etmeyin. Soruyla ilgili tek kelime bile söylese doğru olarak cümleyi tekrarlayın Yazılı ve sözlü yoklamaları test tipinde yada “evet”, “hayır” şeklinde yapın Çizgisiz defteri geniş aralıklar çizdirerek kullandırın Soru cümlelerinin satırları geniş olsun Düzgün yazmaya zorlamayın Dikkatleri dağıldığı için belli aralıklarla sınıftan çıkmasın izin verin Teneffüslerde yanında onu gözetecek birinin olmasına dikkat edin Beden-resim-müzikte sınıf dışına çıkarmayın Sınıftan çıktıktan sonra tekrar sınıfa döneceğini bilmeli Sınıftaki diğer öğrencileri örgütleyin

26 Acıma ile yaklaşmayın- kayırmayın
Diğer çocuklara uyguladığınız kuralları ona da uygulayın Dalgın ise ses çıkartarak dikkatini toplayın, gerekiyorsa elinizle başını çevirin Uyarılarınızla otoritenizi koyun (uyarılar kısa komutlar olsun. “Düşünmeden davrandın, sana kızıyorum”, “hayır, otur yerine”). Uyarıya tepkisiz kalıyorsa yanına gelip oturtun. Yine kurala uymuyorsa süreli dışarıya çıkarın Yapabileceği görevler verin (tahtayı sil vb.) Olumlu her davranışı ödüllendirin Yaptığınız tüm çalışmalarda uzun bir zaman geçtiği halde öğrenmenin gerçekleşmemesi cesaretinizi kırmamalı. Çünkü bir süre sonra geri dönütleri alacaksınız.

27 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)
Çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir. Hareketlilik istem dışıdır, yaramazlık, haşarılık olarak tanımlanamaz. Her çocuğun sorunları temelde aynı olmasına karşılık, açığa çıkışı çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Tedavi de her çocuğa özeldir.

28 Öneriler En ön sıraya oturtup kontrolü kolaylaştırmalı
Bireysel ihtiyaçları gözeterek davranılmalı Uyulması gereken kurallar, kendilerinden beklenilen davranışlar açık seçik anlatılmalı Sınıfta yapılabilecek ve yapılamayacak hareketler öğretilmeli Sınıf tamamen sessizleştikten sonra yönerge verilmeli Canlı-açık dil kullanın, kısa konuşun Her seferinde tek talimat verin Konuşurken göz teması kurun Yapılmasını istediğiz davranışı gösterin Davranışların sonuçları belirlenip anlatılmalı ve sıkça tekrarlanmalı

29 Sınıf kuralları, sınıfta tartışılıp, karara bağlanıp, yazılmalı. Örn:
Sınıfa çalışmak için gelin Başkalarını rahatsız etmeyin Sınıf arkadaşlarınıza nazik davranın Kurallara uyun Dikkatinizi toplayın Çalışırken sessiz olun Çalışmalarınızda anlayışlı, sabırlı, esnek, sevecen ve tutarlı olun Sorunları yaşamadan önce önlemeye çalışın Tutarlı ve önceden hazırlanmış programa göre davranın Öğrenciye önceden tahmin edebileceği gibi davranın Tek başına tamamlayabileceği kadar iş verin Yanına iyi odaklanan öğrenci oturtun

30 Gerektiğinde fiziksel temasa başvurun
Ödevlerini küçük parçalara ayırarak basamaklar halinde neden-sonuç ilişkisi ile verin Ders anlatırken görsel-işitsel-hareketli araçlar kullanın. Ondan yardım isteyin Sınav değerlendirmesi yaparken dikkatini dağınıklığını göz önünde bulundurun. Sözlü sınavlarda daha başarılı olduğunu göz ardı etmeyin. Yazılı sınavları çoktan seçmeli yapın Sınıf değişikliği yapmayın Hareket ihtiyacını gidermek için tahta sildirin, sınıfta dağıtılacak materyalleri dağıttırın, çöp döktürün vs. Enerjisini harcayabileceği sportif faaliyetlere yönlendirin Verilen görevler arasında kısa molalar verin Grup çalışmalarına yönlendirin, motive olacaktır Şarkı söyletin, parmak boyası kullanın

31 Ders konuların uygun makale-resim vb. kesip getirmelerini isteyin
Çocuğun sevilme, beğenilme, övgü gereksinimi olduğunu unutmayın. Olumlu davranışları fark edip ödüllendirin “……sessizce sıraya girmen ne güzel AFERİN sana, vb” Somut, dokunabilir ödül almak hoşlarına gidecektir Fazladan boş zaman kazanmak Düşük not aldığı testin iptali Bir oyunu yönetmek vb. Cezalandırmak için dersten çıkarmayın. Bu onlar için ödüldür Ara verme ve gruptan uzaklaştırma yöntemini uygulayın Sırasında çevresine rahatsızlık veren öğrenci belli süre ayakta bekleyebilir “ellerini ve ayaklarını kendine saklamalısın. Eğer bunu başaramayacaksan masana git. Bunu başaracağına inandığın zaman aramıza katılabilirsin” denebilir

32 Sınıf içinde kabul görmesini sağlayın
Söz hakkı verin ve konuşmasını sağlayın Sınıf içinde sorumluluk verin Öğretilen her şeyi çok sık tekrar edin Aile ve doktoru ile yakın işbirliği içinde olun. Gelişmeleri haberdar edin. Hiperaktiviteli çocuklar tam donanımlı MERCEDES’e benzer, ancak bu Mercedes’in FRENİ YOKTUR!:

33 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (disleksi)
Yazılı yada sözlü dili anlamak yada kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde yada birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma yada matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Algı ve hareket bozukluklarından kaynaklanan bir durumdur

34 Öğretmene Öneriler Yazılı yerine sözlü sınav
Sınavlarda süre sınırı konulmamalı Sınırlı sayıda kelime üzerinde yoğunlaşıp doğru olarak yazdırılmalı Sesli okumaya zorlanmamalı Başkasına yaptırdığı ödevleri de kabul etmeli Ödev yükleri azaltılmalı ( 3 -4 kat fazla zaman harcar) Yazı- imla yerine içerik değerlendirilmeli Alternatif ödevler verilmeli (sözlü tartışma- video sunumları) Öğrenme biçimleri belirlenip ona göre metotlar kullanılmalı Öğrencinin gösterdiği gayret en başarı kadar takdir edilmeli Konunun ana hatları verilmeli Güvensiz oldukları için; başarısızlık duygusu yaratacak durumlardan kaçınılmalı Sakin, sabırlı ve anlayışlı olunmalı Başarması için baskı yapılmadan destek olunmalı

35 Kurallar konup kararlı ve tutarlı olunmalı
Etkinlikler kısa adımlarla öğretilmeli Tek tek hataları göstermek yerine birkaç etkinlik sonunda genel hatalar üzerinde durulmalı Dikkatleri, kısa süreli olduğundan kısa görevler verilmeli, sık sık kontrol edilmeli Sembolleri karıştırdıkları, tahtadan kopya etmekte zorlandıklarından dolayı diğer çocuklardan daha toleranslı davranılmalı Bilgiler aktarılırken somut objelerden yararlandırılmalı Faaliyetlerde bağımsız olmasına yardımcı olunmalı Hataların nedenleri ve öğrenme yolları açıklanmalı, eleştiriler yapıcı olmalı, hatalarına gülünmemeli Öğrenilenler çok fazla tekrar edilerek pekiştirilmeli Çizgili defter kullanılmalı Yanlışları çarpıcı renklerle işaretlenmemeli ( çocuğun cesareti kırılabilir

36 Etkinliklerde sağını-solunu ayırt etmesine yardımcı olunmalı
Okurken satır takibi yaptırılmalı (cetvelle-parmakla, vb.) Okuma –yazma öğretiminde parçadan- bütüne yöntemi kullanılmalı Noktaları birleştirecek şekil-resim oluşturma çalışmaları yapılmalı Geçmiş zamanda yaptıkları anlattırılmalı (doğum günü-bayram) Eş anlamlı-zıt anlamlı kelimeler kullanılarak çalışmalar yapılmalı Kelimelerin cümledeki yerleri değiştirilerek öğrenciden düzenlemesi istenebilir Basit atasözleri öğretilerek ne anlattığı tartışılmalı Basit şiirleri öğrenmesi sağlanmalı Aile içinde davranışlar kontrol edilmeli (aileye ev ödevi) Aile ile düzenli ve sağlıklı bir işbirliği içinde olunmalı En önemlisi onun farkında olduğunuz, onu değerli bulduğunuz, onu sevdiğiniz ve onu önemsediğiniz çocuğa hissettirilmeli.

37 ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKLİLER
Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuklardır

38 Üstün Yetenekli Öğrenci Kimdir?
Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen Sınıf arkadaşlarının istediği veya ihtiyaç duyduğundan daha derin ve daha geniş ilgi alanlarına sahip Karmaşıklıktan, zorluktan hoşlanan Soyut fikirleri anlayan Kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışmayı seven çocuklardır. Bu tip çocuklar başarılı oldukları alanda yüksek performans ve potansiyel kabiliyetlerini tek başına veya birleştirerek kendilerini gösterirler.

39 ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
1-Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedir. 2-Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler. 3-Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar 4-Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler 5Ayrıntılara olağanüstü dikkat ederler. 6-Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyarlar 7-Zengin sözcük hazinesine sahiptirler. Kelimeleri doğru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar ve akıcı bir konuşmaları vardır. 8-Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır. 9-Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilirler. 10-İlgi alanları geniştir 11-Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar 12-Sorumluluk duyguları kuvvetlidir. Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten çok hoşlanırlar

40 13-Gözlem güçleri vardır
14-Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başka alanlara aktarabilirler. 15-Sebep-sonuç ilişkisine ilgi duyarlar. 16-Yaratıcılık ve mucitlik özellikleri vardır. 17-Azimli ve sebatlıdırlar. 18-Kendilerine güvenleri tamdır. 19-Espri yetenekleri vardır. 20-Duyarlıdırlar, başkalarına karşı empati duyarlar. 21-Güçlü bir konsantrasyona sahiptirler. 22-Liderlik özellikleri vardır. 23-Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyarlar. 24-Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler. 25-Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar. 26-Alçak gönüllüdürler, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. 27-Çalışkandırlar ANCAK BÜTÜN BU ÖZELLİKLER HER ÇOCUKTA BULUNMAZ

41 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN ÇOCUK Yanıtları bilir Sorular sorar İlgilidir Aşırı meraklıdır Dikkatini yoğunlaştırır Hem zihinsel hem fiziksel olarak katılım gösterir İyi fikirleri vardır Çılgın, saçma gelen düşüncelere sahiptir Çok çalışır Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır Soruları yanıtlar Ayrıntıları dikkate alarak tartışır, zenginleştirir. Üst grubu oluşturur Grubun ötesindedir İlgiyle dinler Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler Kolaylıkla öğrenir Zaten biliyordur Tan olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerektirir. Tam olarak öğrenmesi için 1-2 tekrar yeterlidir Düşünceleri anlar Soyutlamalar yapar Yaşıtlarından hoşlanır Yetişkinleri tercih eder Anlamı yakalar Varsayımlar ortaya atar Ödevlerini tamamlar Yeni proje atılımlarında bulunur Alıcıdır Ateşlidir Doğru olarak kopya eder Yeni bir desen yaratır Okulu sever Öğrenmeyi sever Bilgileri emer Bilgilerle oynar Teknikçidir İcatçıdır İyi ezberler İyi tahmincidir Doğru, ardıl bir sonuçtan hoşlanır Karmaşıklığa açlık duyar Uyanık, dikkatlidir Keskin gözlemcidir Öğrendiği kadarıyla tatmin olur Çok fazla özeleştiri yapar

42 ZİHİNSEL ENGELLİLER Zihinsel Engeli: Gelişim süreci içerisinde genel zihinsel işlemlerde normallerden önemli derecede gerilik, bunun yanında uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme durumudur. Zeka: Problem çözme yeteneği, soyut düşünme, sosyal çevreye uyum.

43 Özellikleri Geç ve güç öğrenirler
Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. İlgi alanları dardır. Kısa süreli belleklerinde problem vardır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapamazlar, zorlanırlar. Akademik başarıları normallerden geridir Kişilik ve sosyal özelliklerinde sıklıkla tipik bazı problemler gösterirler Dil ve konuşma bozuklukları yaygındır Beden ve devim özellikleri normallere benzerlik gösterir ( 6 saat geri) İş edinmede ve bu işi sürdürmede problemleri vardır Unutkandırlar Güdülenme eksikliği vardır Başarısızlık daha çok okumada, okuduğunu anlama ve anlatmadadır

44 Davranış problemleri vardır
* tırnak yeme * evden kaçma * altını ıslatma * saldırganlık * yalan söyleme * içine kapanıklık * parmak emme * küfür Genelleme yapamazlar Öğrendiklerini çabuk unuturlar Soyut kavramları anlamakta güçlük çektiklerinden zaman kavramını ve aritmetik kavramları çok geç ve güç gelişir İki şey arasındaki benzerlik ve ayrılığı kolay ayıramazlar Kelime dağarcıkları yaşıtlarına göre normalin altındadır Kendilerine güvenleri azdır Kurallara uymakta güçlük çekerler

45 Bağımsız hareket edemezler
Genellikle kendilerinden yaşça küçük çocuklarla iletişim kurarlar Rutin ve karmaşık olmayan işlerde başarılıdırlar Bir hastalık olarak tanımlanamaz, tedavisi yoktur, süreklidir Yeni ortamlara girmekten hoşlanmazlar Sağlık problemleri vardır. Daha sık hasta olurlar Zaman kavramı çok güç ve geç gelişir Temizlik yönünden gereken titizliği gösteremezler Grupta lidere uyarlar Sosyal faaliyetlere karşı ilgisizdirler Sorumluluk almaktan kaçınırlar Parçadan bütüne doğru daha kolay öğrenirler.

46 Zihinsel Yetersiz Çocuklarda Normal çocuklara Göre Yetersiz Görülen Alanlar
Akademik başarı Temizlik alışkanlığı kazanma Öz bakımını yapma İnce ve kaba motor gelişimi Konuşma gelişimi (telaffuz, sözcükleri yerinde kullanma) Duygusal gelişim (duygusal tepkide yetersizlik)

47 Öğretmene Öneriler Bilişsel gelişim alanları dikkate alınarak bireysel eğitim programları hazırlanmalı Eğitim materyali hazırlanırken somut kavramlardan yararlanılmalı Öğretmen-veli işbirliği sağlanmalı Öğrenci en ön sıraya, öğretmen kürsüsünün dibindeki sıraya oturtulmalı Gerçek materyaller kullanılmalı Dikkat süreleri kısa olduğundan kavramlar küçük bölümlere halinde işlenmeli Parçadan bütüne yöntemi denenebilir Olumsuz ifadelerden çok olumlu ifadeler kullanılmalı

48 Güven sarsıcı söz ve isteklerden kaçınılmalı
Akademik becerileri bireysel eğitim yoluyla daha çabuk kazanırlar Akademik becerilerin yanı sıra yaşama ait bilgi ve becerilerin geliştirilmesine önem verilmeli (telefon-adres-para hesabı vb..) Kapasitesi üzerinde bilgi beklenmemeli Öğrenmeleri ‘yaparak öğrenme’ye dayalı planlanmalı Verilecek ödevler açık-sınırlı-kısa ve basit olmalı Sık tekrarlanmalı Ödüllerle davranışlar pekiştirilmeli Yapabileceği ödevler verilmeli Olumsuz davranışlar görülmemeli En ufak çalışması ödüllendirilmeli.


"ÖZEL EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları