Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyomotorik Özellikler ve Antrene Edilmesi Yüzme 9-12 Mayıs Olimpiyat Evi/İstanbul DR. ALPAN CİNEMRE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyomotorik Özellikler ve Antrene Edilmesi Yüzme 9-12 Mayıs Olimpiyat Evi/İstanbul DR. ALPAN CİNEMRE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ."— Sunum transkripti:

1 Biyomotorik Özellikler ve Antrene Edilmesi Yüzme 9-12 Mayıs Olimpiyat Evi/İstanbul DR. ALPAN CİNEMRE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEYTEPE-ANKARA

2 Performans Bileşenleri Analizi  1. Yarışma ve Antrenman Ortamı Nasıl Bir Ortam  2. Yarışma ve Antrenman kendi içerisinde alt parçalara ayrılabilir mi?  3. Yarışma ve Antrenmana ait Kondüsyonel Özellikler nelerdir?  4. Bu kondüsyonel özellikler nasıl ve ne zaman antrene edilebilir/edilmelidir?

3 Su Ortamının Özellikleri Maglischco, 2003

4 Laminar ve Türbülans Akış  Laminar Su Akışı  Türbülans Su Akışı  Su havaya göre 1000 kat daha yoğun.  Yüzücünün sudaki hareketleri sonucu oluşan ‘’bow wave’’, yüzücünün ileri doğru hareketini hız 2 katına çıktığında 8 kat kadar engelleyebilir.  Sürtünme direnci ise hız 2 katına kadar çıktığında 4 katı kadar engelleyebilir.

5 Hız artışı için Strartejiler HIZ Propulsif Kuvvet PROPULSİF KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ PROPULSİF KUVVETİN ZAMANI Resistif Kuvvet RESİSTİF KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ RESİSTİF KUVVETİN ZAMANI XX Sanders, 2006

6 Hız artışı için Stratejiler - I I- Propulsif Kuvveti Arttırmak  1. Propulsif Kuvvetlerin Büyüklüğünü Arttırmak  2. Propulsif Kuvvetlerin Uygulayım Süresini Arttırmak Sanders, 2006

7 Hız artışı için Stratejiler - II II. Su Direnci Azaltmak  1. Direnç Kuvvetlerin Büyüklüğünü Azaltmak Su içerisinde daha dengeli olmak Su içerisinde uzun olmak Yuvarlanma Yapmak  2. Direnç Kuvvetlerin Süresini Azaltmak ‘’Hızlı kollar’’ stratejisi. Laughlin & Delves, 2004

8 Tamamlayıcı Antrenman  Bilateral (sağ-sol) symetri sağlandığında  Anterior-posterior kas dengesizlikleri Tamamlayıcı kuvvet antrenmanları ile engellendiğinde  Direnç azalacak, el kuvvetleri artacak bu da yüzme performansını arttıracaktır. (Becker, T. & Havriluk, R. 2006)

9  Fizyolojik (La, Max VO2, )  Antropometrik –  Biyomekanik (SL, SR, V)  Biyomekanik - % 79  Antropometrik - % 49  Fizyolojik - % 32 Latt, E ve ark. (2008) 15-16 yaşlarındaki yüzücülerde (n= 25, E), 100 m. sprint zamanını en çok hangisi açıklar?

10 Havriluk, R. (2004, 2006, 2007 2010, 2011)  1. Teknik analiz ve su içi el kuvvet değerlerinin ölçümü  2. Boşa yapılan kol hareketlerinin belirlenmesini ve kuvvet kayıplarının minimize edilmesini sağlayacak ip uçlarının verilmesi  3. Düzenli olarak su direncinin ölçülmesi ve etkiyen faktörlerin azaltılmaya çalışılması  4.Olimpik yüzücüler ve yavaş yüzücüler veya antrenman yapan her sporcu düzenli olarak değerlendirilmeli ve ipuçları verilmeli.

11  ÇOCUKLUK DÖNEMİ  ERGENLİK DÖNEMİ  DELİKANLILIK DÖNEMİ  YETİŞKİNLİK DÖNEMİ

12 Biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkisi (Bompa, 1993). KuvvetDayanıklılıkSüratKoordinasyonEsneklik Kuvvette Devamlılık Süratte Devamlılık ÇeviklikHareketlilik Maksimal Kuvvet Anaerobik Dayanıklılık Aerobik Dayanıklılık Maksimal Sürat Mükemmel Koordinasyon Eklem Ranjı Boyunca Hareket Güç

13 Büyüme Yolları (Scammon, 1930) Yaş SİNİRSEL BÜYÜME FİZİKSEL BÜYÜME CİNSEL OLGUNLAŞMA

14 ANTRENE EDİLEBİLİRLİK BÜYÜMENİN KRİTİK DÖNEMLERİ

15 Hızlı Boy Uzaması – Kız Çocukları

16 Hızlı Boy Uzaması – Erkek Çocukları

17

18

19 Aerobik Kapasite Kazanımında Değişimler (Erkekler) Kashkin A.A., 1981; Timakova T.S., 1985 “Kritik Dönemler”

20 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 Vo2 (ml/min ) 8101214161820 Age (yrs) Genç erkek sporculardaVo 2 max Baxter-Jones et al. (1993) Murase et al. (1981) Daniels et al. (1978) Cunningham et al. (1987) “Kritik Dönemler”

21 Kuvvet Kazanımında Değişimler (Erkek) Priluckij P.M., 1998 “Kritik Dönemler”

22 2 4 6 8 10 12 14 -3-2PHV123 kg/yr Kol Çekme 1 2 3 4 5 -3-2PHV123 cm/yr Dikey Sıçrama -4 -2 0 2 4 6 -3-2PHV123 s/yrr Bükülü Kol ile Asılma 0 1 2 -3-2PHV123 cm/yr Otur-Eriş Data from Beunen et al., 1988

23 Büyümenin Ölçülmesi ve Takip Edilmesi

24 Kronolojik olarak aynı yaştalar

25

26 BİYOLOJİK (GELİŞİM) YAŞ

27 Oturma Boyu

28 Boy Uzunluğu

29 Kol Açıklığı Ölçümü

30

31 Boy Uzunluğunun Takip Edilmesi

32 ANTRENE EDİLEBİLİRLİK ‘Reaktif Periodizasyon’ KRONOLOJİK YAŞ BAZ ALINARAK: •Beceri •Sürat •Esneklik GELİŞİM YAŞI DİKKATE ALINARAK •Dayanıklılık •Kuvvet BİYOLOJİK GÖSTERGELER DİKKATE ALINARAK •Hızlı Boy Uzaması Başlangıcı •Maksimum Boy Uzaması •Menarş başlangıcı

33 Uzun Süreli Sporcu Gelişimi  Eğlenceli Temel Antrenman Dönemi  Yüzme Beceri Öğrenimi  Antrenman Yapabilmek için Antrenman Yapma  Yarışmak için Antrenman  Kazanmak için Antrenman

34  Yüzme Tekniklerinin öğretimine giriş ve 4 yüzme branşının öğretilmesi  Çıkış, dönüş ve bitirişin öğretilmesi  Hareket Kültürünün kazandırılması (ABC)  Esneklik gelişimi, genel (aerobik) dayanıklılık, suda dengenin gelişimi, hız çalışmaları  Oyunlarla öğretim  Haftada en fazla 3-4 kez antrenman  Periodizasyona gerek yok  Yarışmaya gerek yok Eğlenceli Temel Antrenman Dönemi (Kızlar 7-9, Erkekler 8-10)

35

36  4 Branşta ileri yüzme tekniklerinin öğretimi  Hareket Kültürünün kazandırılmasına devam  Aerobik ve (mix) aerobik-anaerobik dayanıklılığın gelişimi  Çabukluk ve çevikliğin gelişimi  Genel kuvvetin gelişiminin (istasyon çalışmaları) başlangıcı  Core stabilizasyon ve core kuvvete giriş  Haftada önerilen maksimum antrenman saysı 6-9  Tek Uçlu Antrenman Planı (48 hafta)- 2-3 yarışma/yıl Beceri Öğrenimi (Girls 10-12, Boys 10-13)

37  Bireysel Yüzme Tekniklerinin gelişimi  Tekniğin bireyselleşmesi ve yarışma taktiklerinin oluşturulması  Aerobik-anaerobik mix, özel anaerobik dayanıklılık ve genel kuvvet geliştirilmesi,  Özel Kuvvet ve özel süratin geliştirilmeye başlaması, core stabilizasyon ve core kuvvete devam  Esnekliğin Korunması  Haftada önerilen maksimum antrenman saysı 9-12  Çift Uçlu Antrenman Planı. 2-3 yarışma/yıl Antrenman için Antrenman Yapmak Dönemi (Kızlar 12-17, Erkekler 13-18)

38  Yüzme tekniklerinin, çıkış, dönüş ve taktik becerilerin mükemmelleştirilmesi  Mesafeye özel dayanıklılığın, özel gücün ve özel gücün suya aktarımının geliştirilmesi  Özel Süratin Geliştirilmesi  Çalışma hacminin maximize edilmesi  Yarışmanın bütün koşullarının simüle edilmesi (Yarış Modellemesi)  Esnekliğin Korunması ve sürdürülmesi  Haftada önerilen maksimum antrenman saysı 12-15  Çift Uçlu Antrenman Planı 2x 24 hafta. 2 yarışma/yıl Yarışmak için Antrenman Yapmak Dönemi (Kızlar 16-20, Erkekler 17-22)

39  Bireysel yüzme tekniği, çıkış, dönüş ve taktik becerilerin korunması  Güç, dayanıklılık, sürat ve esnekliğin korunması  Artan şiddetle beraber toplam çalışma hacminin azaltılması  Sağlığın korunması  Haftada önerilen maksimum antrenman saysı 9-12  Çift Uçlu Antrenman Planı. 2 yarışma/yıl Kazanmak için Antrenman Yapma Dönemi (Kızlar 18 +, Erkekler 20 +)

40 Kritik Dönemler ve Süreçleri Fiziksel Özellik Erkek (yıl)Bayan (yıl) ESNEKLİK7-136-12 DENGE9-118-10 ÇEVİKLİK10-129-11 DAYANIKLIIK12-1411-13 KUVVET14-1613-15

41 SORULAR ?

42 En Hızlı 10 Serbest Yüzücünün Ortalama Yaşı BRANŞERKEK (YAŞ)KADIN (YAŞ) 50 SERBEST24.8 ± 2.725.3 ± 7.0 100 SERBEST25.3 ± 3.724.6 ± 6.7 200 SERBEST22.6 ± 2.120.8 ± 2.4 400 SERBEST22.1 ± 2.420.0 ± 2.1 800/1500 SERBEST21.3 ± 2.020.1 ± 2.6

43 En Hızlı 10 Yüzücünün Ortalama Yaşı (SIRTÜSTÜ VE KURBAĞALAMA) BRANŞERKEK (YAŞ)KADIN (YAŞ) SIRTÜSTÜ 100 SIRT25.3 ± 3.724.6 ± 6.7 200 SIRT22.6 ± 2.120.8 ± 2.4 KURBAĞALAMA 100 KURB21.3 ± 2.020.1 ± 2.6 200 KURB23.6 ± 2.621.5 ± 3.3

44 En Hızlı 10 Yüzücünün Ortalama Yaşı (KELEBEK VE KARIŞIK) BRANŞERKEK (YAŞ)KADIN (YAŞ) KELEBEK 100 KELEBEK 24.8 ± 3.025.1 ± 4.4 200 KELEBEK 23.5 ± 1.622.4 ± 4.6 KARIŞIK 200 KARIŞIK 23.2 ± 1.120.5 ± 2.9 400 KARIŞIK 22.9 ± 2.319.6 ± 2.7

45 ABD’de 17-18 Yaş Bayanlarda Bütün Branşlarda Tüm Zamanların İlk 100’üne katılım İlk 100 17- 18 Yaş İlk 100 10 Yaş & altı İlk 100 10 Yaş & altı İlk 100 11-12 Yaş İlk 100 11-12 Yaş İlk 100 13-14 Yaş İlk 100 13-14 Yaş İlk 100 15-16 Yaş İlk 100 15-16 Yaş 10.3% 20.3% 36.9% 49.7% Sokolovas, 2008

46 ABD’de 17-18 Yaş Erkeklerde Bütün Branşlarda Tüm Zamanların İlk 100’üne katılım İlk 100 17- 18 Yaş İlk 100 10 Yaş ve altı İlk 100 10 Yaş ve altı İlk 100 11-12 Yaş İlk 100 11-12 Yaş İlk 100 13-14 Yaş İlk 100 13-14 Yaş İlk 100 15-16 Yaş İlk 100 15-16 Yaş 13.2% 12.6% 31.1% 53.5% Sokolovas, 2008

47 Yüzme Performans Gelişimi Sokolovas, 2008

48


"Biyomotorik Özellikler ve Antrene Edilmesi Yüzme 9-12 Mayıs Olimpiyat Evi/İstanbul DR. ALPAN CİNEMRE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları