Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARPUZLU İLÇE HASTANESİ HAZIRLAYAN TSM.Sorumlu Hekimi Dr. Okan ÖZDEMİR Tıbbı Sekreter Aslı KABA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARPUZLU İLÇE HASTANESİ HAZIRLAYAN TSM.Sorumlu Hekimi Dr. Okan ÖZDEMİR Tıbbı Sekreter Aslı KABA."— Sunum transkripti:

1

2 KARPUZLU İLÇE HASTANESİ HAZIRLAYAN TSM.Sorumlu Hekimi Dr. Okan ÖZDEMİR Tıbbı Sekreter Aslı KABA

3 YETERLİ VE DENGELİ BESLENME BÜYÜME VE GELİŞMENİN HIZLI OLDUĞU İLKÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖNEMLİDİR.

4 YETERLİ VE DENGELİ BESLENME  Karın doyurmak değildir  Sevilen besinlerden yemek değildir  Sadece pahalı gıdalardan (et, salam vs)yemek değildir

5 YETERLİ VE DENGELİ BESLENME TÜM BESİN GRUPLARINDAN İHTİYAÇ DUYULAN MİKTARDA ALINMASIDIR.

6 İLK ÖĞRETİM ÇOCUKLARININ BESLENMESİ

7 BESLENME : İnsanının yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel durumuna göre ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin her birinden yeterli miktarlarda alabilmesidir.

8 Bu çağ büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde kazanıldığı bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10-12 yaşta, erkeklerde ise 11-14 yaşında başlar. İlköğretim; 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. BESLENMENİN ÖNEMİ :

9 Bu dönemde büyüme çok hızlı olduğu için, daha fazla enerji,vitamin, mineral ve proteine ihtiyacı vardır. •Yeterli ve dengeli beslenme son derece önemlidir Besinleri İyi Kaliteli ve Yeterli Miktarlarda olmalısı gerekir.

10 BESLENME

11 BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun verilerine göre her yıl açlık ve kötü beslenme nedeniyle 6 milyona yakın çocuk hayatını kaybediyor

12

13 Kronik hastal ı klardan korunmada en önemli nokta yeterli ve dengeli beslenmedir. Bu nedenle okul çocuklar ı sa ğ l ı kl ı beslenmeyi sa ğ lamak için dört önemli besin grubundan da tüketmeleri gerekti ğ i konusunda e ğ itilmelidir.

14 Hastalıklara kar ş ı koruyuculu ğ u olan besinler dört grupta toplanır. 1. Süt grubu 2. Et, yumurta ve kurubaklagil grubu 3. Sebze ve meyve grubu 4. Ekmek ve tahıl grubu

15 YETERL İ M İ KTARDA BES İ N TÜKETT İĞİ M İ Z İ NASIL ANLAYACA Ğ IZ?

16  Her gün bu besin gruplarından yeterli düzeyde tüketmek kronik hastalıklara kar ş ı en önemli silahtır.

17 Süt grubu besinler;  Kemik ve di ş lerin sa ğ lıklı olması ve kas hareketlerinin normal olması için gereklidir.

18 SÜT GRUBU  Süt  Yo ğ urt  Ayran  Dondurma vb

19 Et Grubu  Et,  Tavuk,  Balık,  Hindi,  Yumurta,  Kuru baklagiller (fasulye, nohut, mercimek)

20 Sebze Meyve Grubu  Bu besinler; vücut direncinin artması, göz, di ş, cilt sa ğ lı ğ ı ve sindirim sisteminin düzenli çalı ş ması için gereklidir.  Bol miktarda posa içerir.

21 Bu besinler; beyin geli ş imini, hastalıklara kar ş ı dirençli olma ve kansızlıktan korunma için gereklidir.

22 EKMEK VE TAHIL GRUBU  Pirinç,  Bulgur,  Mısır,  Bu ğ day,  Tahıllardan yapılan ekmekler vb.

23  Bu besinler; sinir sisteminin güçlenmesi ve enerjik olmak için gereklidir.

24 Sağlıklı beslenme ve doğru fiziksel aktivite düzeyi ile; obezite, koroner kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, felç, kanser ve osteoporoza karşı koruma sağlanır.

25 YETERSİZ TEK YÖNLÜ BESLENME ŞİŞMANLIK (OBEZİTE)

26 BİYOLOJİK SAATİMİZ 26  Hareketle çalı ş an otomatik kol saatlerini hepimiz biliriz. Bu saatler hareket ettikçe kendi sistemini ayarlarlar [kurar].Her gün pimini çekip ayarlamamıza gerek yoktur.  Bu saati kolumuzdan çıkarıp bir kaç gün hareketsiz bir yere koydu ğ umuzda saatin durdu ğ unu görürüz. Bizim sa ğ lı ğ ımızın süreklili ğ ini sa ğ layan “ biyolojik saatimiz ” vardır. Hareket etmedi ğ imizde biyolojik saatimiz durur. Biyolojik saatimiz durdu ğ unda metabolizma dedi ğ imiz enerji sarfiyat sistemi durur. Enerji sarfiyat sistemi durunca yenilen gıdalar harcanamaz ve ya ğ olarak depolanır.  Depolanan ya ğ lar birikerek obeziteyi olu ş turur.

27 YORULMAYAN ÇOCUK OBEZ ÇOCUKTUR 27 Bir orta okul ö ğ rencisinin *Evi okuldan 500 m uzaklıkta iken okuluna servisle gidip geliyorsa, *Velisi servise kadar çantasını götürüp getiriyorsa *Okuldan geldi ğ inde odasına kadar tepsiyle yeme ğ ini götürüyorsa *Yeme ğ i sürekli salam sosis,sucuk. hamburger patates kızartması,makarna, sandviç, ekmek arası gibi tek tip ve rafine tipi ise *Dı ş arıda arkada ş larıyla veya sosyal etkinliklerle aktivitesini maksimum düzeyde tutmuyorsa *Yattı ğ ında bile annesi yorganını örtüyorsa Bu çocu ğ un obez olmaması anormaldir

28 1970’li yıllardan bu yana, çocukluk ça ğ ında besin ö ğ esi yetersizlikleri ve obezitesi hızla artmaktadır.

29 Bu durum eri ş kin dönemi obezitesinin en önemli sebeplerinden birini olu ş turması nedeniyle önemli bir sorundur. Okul-temelli çalı ş malarla bu ça ğ daki obezitenin azaltılması en önemli yöntemlerden biridir.

30 OBEZİTENİN NEDENLERİ 30 21.yy da bilim ve teknolojinin 1- İ nsan hareketinin sıfıra indirgenmesi 2-Rafine tipi gıda tüketiminin artmasıyla Obezitenin temelinde a- %60 hareket kısıtlı ğ ı b- %30 beslenme bozuklu ğ u c- %10 di ğ er sa ğ lık sorunları Görüldü ğ ü gibi sa ğ lık problemleri obezitenin çok azını olu ş turmaktadır

31

32 GEÇMİŞE BAKMAK GEREK 32 Ne kadar yedi ğ imizi de ğ il ne kadar hareket etti ğ imizin hesabı yapılması GEREK İ R.

33

34 OBEZİTENİN AŞIMAZ BİR DAĞ DEĞİLDİR 34 “Da ğ ne kadar yüksek olsa da, yol onun üstünden geçer “ Obezite da ğ ını a ş acak be ş tane yol vardır 1-Panik yapmamak 2- Zayıflayabilece ğ inize inanmak 3-Acele etmemek 4-Kendi tarzınıza göre beslenmek 5-Spor,egzersiz,aktiviteyi kendinize göre ayarlamak

35 * 35 Obezitenin tedavisinde 3 aşama %60 %30 %10 Önce hareket et 1 Sonra beslenmene dikkat et 2 Daha sonra uzmanına git 3

36 ÖNER İ LER

37 MUTLAKA GÜVENLİ BESİN SEÇİN Açıkta satılan besinleri almamaları Sebze ve meyveleri yıkadıktan sonra yemeleri Yemek öncesi el temizliği konusunda UYARIN ve alışkanlık kazanmaları konusunda DESTEKLEYİN

38 OKUL ÇEVRES İ NDE KONTROLSÜZ VE SA Ğ LIKSIZ KO Ş ULLARDA ÜRET İ LEN VE AÇIKTA SATILAN BES İ NLER İ SATIN ALMAKTAN KAÇININ

39 EN ÖNEMLİ ÖĞÜN KAHVALTIDIR Öğrenmenin etkin ve kalıcı olabilmesi için Besinlerin 3 SAATLİK ARALIKLARLA (3 ANA-3 ARA ÖĞÜN) Dengeli ve Yeterli alınması gerekir

40  YETERL İ VE DENGEL İ BESLEN İ N  KAHVALTI YAPMADAN GÜNE BA Ş LAMAYIN  KAHVALTI, GÜNE SA Ğ LIKLI BA Ş LAMANIZ, Ö Ğ RENME VE Ö Ğ REN İ LENLER İ N HATIRLANMASI İ Ç İ N ÇOK ÖNEML İ D İ R.

41  Ö Ğ ÜN ATLAMAYIN  K İ LONUZU KORUYUN  TV VE B İ LG İ SAYAR KAR Ş ISINDA DAHA AZ ZAMAN GEÇ İ R İ N, SPOR YAPIN BESLENME ÇANTANIZDA; SÜT, AYRAN, MEYVE, PEYN İ R, EKMEK, TAZE SEBZE, HA Ş LANMI Ş YUMURTA G İ B İ SA Ğ LIKLI Y İ YECEKLER BULUNDURUN

42 Bu önerilere dikkat edilmesi, ş imdiki ve gelecekteki sa ğ lı ğ ın korunmasında çok önemlidir. HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİNDE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN


"KARPUZLU İLÇE HASTANESİ HAZIRLAYAN TSM.Sorumlu Hekimi Dr. Okan ÖZDEMİR Tıbbı Sekreter Aslı KABA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları