Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek 1. CFO Evreni Finansal Tabloların Doğru Gösterimi Doğru Karar İçin Destek Doğru İş Modeli Doğru Finansman Modeli Stratejik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek 1. CFO Evreni Finansal Tabloların Doğru Gösterimi Doğru Karar İçin Destek Doğru İş Modeli Doğru Finansman Modeli Stratejik."— Sunum transkripti:

1 Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek 1

2 CFO Evreni Finansal Tabloların Doğru Gösterimi Doğru Karar İçin Destek Doğru İş Modeli Doğru Finansman Modeli Stratejik Destek Kurumsallık ve İlişki Yönetimi Rakamlara Güven Rakamları Anlamlandır Nakit Akımını Optimize et İdeal Bilançoyu Hayal Et Jüride ol İkna Et 2

3 CFO Evreni Finansal Tabloların Doğru Gösterimi Rakamlara Güven 3

4 Finansal Tabloları Oluştur  Kayıtların doğru ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak  «UFRS», «TFRS», «VUK»  Faturaların takip edilmesi, kayda alınması  Yatırım/sabit kıymet muhasebesi  Maliyet muhasebesi  Genel Muhasebe Rakamlara Güven 4

5 Güvenilirliği Sağla  Görevler Ayrılığı İlkesine Göre Düzen Karar veren  Kayıt tutan  Ödemeyi yapan  Bilgi Sistemleri ile Desteklenen  Entegre  İlan ve kabul görmüş yazılı kurallar  Esnek Rakamlara Güven 5

6 Vergi  Vergi Mevzuatına Uygun Yaşayabilmek  Kurumlar Vergisi  Katma Değer Vergisi  Gelir Vergisi  Transfer fiyatlama raporlaması  Karmaşık Finansal İşlemler Rakamlara Güven 1. seviye 2. seviye 6

7 Yeni Düzen UFRS/TFRS  UFRS Finansal Tablolar  Yoruma Açık  Sektör, işlem özelinde karmaşık uygulamalar  Sürekli Değişen maddeler  Dış destek/ denetim ihtiyacı  Halka Açık Şirketler için zorunlu  Şirket içi know-how maliyeti Rakamlara Güven 7

8 CFO Evreni Doğru Karar İçin Destek Rakamları Anlamlandır 8

9 Fin. Tabloları Tercüme Et  Gelir Tablosu  Şirketin bir yıllık belgeseli  Varyans Analizleri (miktar, fiyat, miks)  Maliyet Analizleri  Finansmanın, verginin, amortismanın rolü  Bilanço  Vesikalık @ 31.12.20XX  Varlıklar, alacaklar, borçlar, özkaynaklar  Nakit akımı  Bulmaca- Para nerde ? Rakamları Anlamlandır 9

10 Nasıl daha çok kar ederiz ?  Karlılığı etkileyen ana etmenleri bul, göster, ölç  Satış, dağtım, üretim, bakım vs. Ana performans göstergelerini fonksiyon sahipleri ile belirlemek,  Ana performans göstergelerinin ölçüldüğü, hedeflediği ve sorumlularının belirlendiği sistemleri kurmak  KPI’lar ile finansal sonuçlar arasındaki bağları kurmak ve anlatmak  Üst Yönetime ve ara kademelere destek ver, alt seviyelere indirmek Rakamları Anlamlandır 10

11 Nasıl daha çok kar ederiz ?  Planlama – Bütçe- Simülasyon  Karlılığı etkileyen parametreleri görebilmek  Hedefleri ve Ana Performans Göstergelerini organizasyona yaymak  Her birim kendi hedeflerinden, CFO ise hepsinden sorumlu  İŞİ ANLAMAK, olasılığı düşük varsayımları sorgulamak Rakamları Anlamlandır 11

12 Başarılı Bütçe Nasıldır?  Tüm organizasyonun sahiplendiği  Hassasiyet analizleri ile desteklenen  Gerçekleşmesinin önündeki riskleri, bertaraf edebilecek aksiyon planları ve sorumluları ile ortaya koyan  Çok hızlı ve sık revizyon  Kritik başarı faktörleri  Bilgi Sistemleri Altyapısı  İnsan Kaynakları  Yönetsel Beceri Rakamları Anlamlandır 12

13 CFO Evreni Doğru İş Modelli Nakit Akımını Optimize et 13 Rakamlara Güven Rakamları Anlamlandır

14 İşletme Sermayesi  Nakit akımı: kar ediyoruz ama para nerde?  Satış ve Satın alma vadelerinin optimize edilmesi  Etkin stok yönetimi  Mamul stokları  Hammadde/yedek parça stokları  Optimizasyon Nakit Akımı 14

15 İşletme Sermayesi  Stok Yönetimi  Birden fazla birimin sorumluluğu ve aktif yönetimi  Entegre Bilgi Sistemleri  Anahtar Performans Göstergeleri  Dinamik planlama ○ Satış miktarlarının güncellenmesi, üretim/bakım zamanlarının talebe ve yatırım/revizyon ayarlanması Nakit Akımı 15

16 İşletme Sermayesi  Ticari Alacak/Borç Riski Yönetimi  Alacak bakiyelerinin teminat altına alınması ○ Alacak Sigortası ○ Teminat enstrümanları  Tedarikçilerden operasyonun sürekliliğini ve olası yükümlüklerden sakınmak için teminat enstrümanları alınması  Yatırımlarda altişverenlerden alınacak enstrümanlar Nakit Akımı 16

17 CFO Evreni Doğru Finansman Modeli İdeal Bilanço Hayal Et 17 Nakit Akımını Optimize et Rakamlara Güven Rakamları Anlamlandır

18 Nakit Fazlası  Neden Nakit Fazlası Var?  Ne Kadar fazlan var  Ortaklara kar dağtımı imkanı var mı? ○ Hisseni alabilir misin? ○ Karlılığı ve karı arttıracak/sürdürebilir kılacak yatırım imkanları var mı? ○ Dikey entegrasyon mümkün mü? ○ Büyüme imkanın var mı?  Ortaklara ve yatırımcılara nakit fazla pozisyonunu açıkla Doğru Finans Modeli 18

19 Nakit Sıkıntısı  Neden Nakit Sıkıntısı Var?  Ne Kadar?  Nakit ihtiyacının sebebi yapısal mı? Geçici mi?  Karlılık mı düşük?  İşletme sermayesi nakit döngüsünde mi problem var?  Farklı iş kollarından nakit yaratanlar ve nakit kullananları ayırt edebilir misin?  Yeni yatırım/satınalma mı yaptın? Yeni alınanlar nakit yaratıyor mu?  Yüksek borçluluk oranı ilerde bilançonun güçlendirmeni gerektirecek mi? Doğru Finans Modeli 19

20 Finansal Yatırımlar  Hissedarın risk iştahını ölç ?  Enstrüman seçimini risk iştahına göre yap  Dinamik Planlama modelleri ile nakit projeksiyon- larını doğru yap  Titiz ve dinamik modelleme sistemleri kur  Varsayımların sonuçlara olan etkisini ölçümle- hassasiyet analizleri hazırla  Tahminlerin/varsayımların beklenildiği gibi gerçekleşmeyecektir  Esnek ürünlere yönel, opsiyon al Doğru Finans Modeli 20

21 Yatırım Politikası  Döviz pozisyonunu doğru analiz et  Vadede ve enstrümanda çeşitlilik yarat  «Bono Modası» faydalanabilmek için hazırlık  Anlamadığın enstrümandan uzak dur /modelle anla  Uzun vadeli plan yap ve bilançonun gelecekteki ideal fotografını düşünerek yatırım yap  Esnek ol, esnek ol, esnek ol... Doğru Finans Modeli 21

22 CFO Evreni Stratejik Destek Jüride ol 22 İdeal Bilanço Hayal Et Nakit Akımını Optimize et Rakamlara Güven Rakamları Anlamlandır

23 Şirket Stratejisi Karar vericilerden olmak için  İşi Anla  Finansal Modellemelerde rakamları/ kavramları tercüme et  IRR, NPV, Wacc, payback, ROIC, ROE  Beklentileri yönet  Karlılığı mı arttırmak? Karı mı arttırmak?  Az para ile çok mu kazanmak? Çok para ile uzun vadede daha mı karlı olmak? Jüride Ol 23

24 Şirket Stratejisi  Bütçe ötesi 3 yıllık, 5 yıllık stratejik planlar,10 yıllık stratejik planlar yaparak vizyon geliştir  Senaryolar yaratarak gelecekteki olası trendlere, demografik değişimlere, endüstri dinamiklerine göre aksiyon planları hazırla, erken uyarı sinyalleri koy  Gelecek için gerekli bilgi sistemleri altyapısı için hazırlan Jüride Ol 24

25 CFO Evreni Kurumsallığı Geliştir ve şirketini Anlat İkna Et ve Değiştir 25

26 Yeni TTK ve SPK  Şirket yönetimlerinin şeffaflaşması ve kurumsallaşması  Yönetim Kurulu’na ait yeni sorumluluklar  Bağımsız üyeler  Sorumlulukları belli komiteler ○ Riskin Erken Tespiti Komitesi ○ Denetim Komitesi ○ Kurumsal Yönetim Komitesi ○ Ücretlendirme ve YK Aday Belirleme Komiteleri  2013 ilkleri  Elektronik Genel Kurul, E- Fatura Değiştir ve İkna Et 26

27 Kurumsal Risk Yönetimi  Gelecekte şirket faaliyetlerini etkileyebilecek unsurların tespiti ve etkilerini yönetmek için alınacak aksiyon planları  Ana Performans Göstergeleri (KPI) – Geçmiş  Ana Risk Göstergeleri (KRI) – Gelecek  Risklerin ve bu riskler ile ilgili aksiyon planları  Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları altyapısı Değiştir ve İkna Et 27

28 İlişki Yönetimi  Finansal Kuruluşlar  Yerli ve Yabancı Yatırımcılar  SPK ve Maliye Bakanlığı ve uzmanları  Medya Kuruluşları  Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri  Tedarikçiler, müşteriler, alt işverenler Değiştir ve İkna Et 28

29  Ekibiniz  Eviniz SİZ 29


"Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek 1. CFO Evreni Finansal Tabloların Doğru Gösterimi Doğru Karar İçin Destek Doğru İş Modeli Doğru Finansman Modeli Stratejik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları