Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 YENİ İYİ UYGULAMALARI PARİS YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK KOMİSYONLARI ve YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 YENİ İYİ UYGULAMALARI PARİS YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK KOMİSYONLARI ve YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ."— Sunum transkripti:

1 2013 YENİ İYİ UYGULAMALARI PARİS YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK KOMİSYONLARI ve YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ

2 Değişmeyen ne var?: PARİS’e özgü özellikler:  30.300 nüfus/km2 : Avrupa Birliği ana şehirleri arasında en büyük nüfus yoğunluğu  Günde 3.8 milyon ziyaretçi nüfus sayısından daha fazla (2.2 milyon)  Banliyöleri ile birlikte 10 milyon nüfusa sahip bir şehir  Bu politik, kurumsal ve kültürel başkent hassas bir hedeftir

3 Değişmeyen ne var?: Paris’te suç:  Fransa ortalamasının iki katı oranında  Her yıl 83.600 kişi tutuklu  Bunların sadece 47% Paris’te yaşıyor  Çocuk suçları 1/3 oranında daha düşük

4 YENİ BİR KANUN (2007) İKİ SEVİYELİ BİR TEŞKİLATLANMAYI KABUL EDİYOR  İki seviyeli bir teşkilat yapısı, Paris önleyici güvenlik komisyonu (CPS) Paris belediye başkanı bir tarafta ve 20 ilçe önleyici güvenlik komisyonları 20 ilçe belediye başkanıyla diğer tarafta.  Vali süreci yönlendirdiği için hem devlet öncelikleri hem de belediye öncelikleri göz önünde bulundurulur  « Yerel » güvenlik planı, yani « Paris » güvenlik planı ilçe güvenlik planlarına öncelik ediyor onları yönlendiriyor

5 KATILIMCILAR BU YENİ DURUMLA İLGİLİ ANLAŞTILAR  Paris güvenlik komisyonunun 3 lideri: Vali, Belediye Başkanı ve Savcı (birin dışında, diğer illerindeki Belediye Başkanları)  İlçe Belediye Başkanları önemli (iki eski bakan) ve Paris Belediye başkanına politik olarak muhalefet olabilirler.  Yetki Vali tarafından verilir, devlet hizmetleri Paris Belediye Başkanının yetkisi ve tüm Paris Güvenlik Sözleşmesi bağları  Etkinlik çalışma alışkanlıkları yoluyla sağlanır.

6 DENEYİM VE DEĞİŞİM ALTI ÇEŞİT İYİ UYGULAMA SAĞLADI  1. Önleyici hizmetlerin her alanını içeren bir iyi örnek  2. Temel güvenlik konularını seçmiş bir iyi örnek  3. Önleyici Güvenlik Komisyonlarının gelişmesini sağlayacak bir biyi örnek  4. Güvenlik tanısı için iyi uygulama  5. Eylem planında iyi uygulama  6. Yerel Önleyici Güvenlik Komisyonlarında yeni işler geliştirecek bir iyi örnek

7 IYI UYGULAMA 1: TÜM ÖNLEYİCİ ALANLARIN KOMİSYONLAR TARAFINDAN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞ OLMASI  Hayat standartlarının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi amacıyla gruplar için (topluluk önlemesi) veya aileler (gelişmeci önleme) için TOPLUMSAL ÖNLEME  DURUMSAL ÖNLEME kamu alanında suç getirisinin azaltılması veya tutuklanma riskinin yükseltilmesi veya suç hedeflerine ulaşmanın zorlaştırılmasını içerir  DAVRANIŞSAL ÖNLEME mağdurlar veya çoklu suçlular için tehlikeli davranışlarını değiştirmeleri

8 SEÇİM YAPILDI: DÖRT ANA GÜVENLİK KONUSU  1.- Güvenlik ve suçu önleme: - Vatandaşlık - Gençler - Sabıkalılar - Hayat Kadınları - Şiddet-Irkçılık - Sokak çeteleri - Kamu alanlarında güvenlik - Trafik güvenliği  2.- Mağdurlara yardım ve kanuna erişebilirlik  3.- Uyuşturucuyla mücadele  4.- Kadına karşı ve aile içi şiddetle mücadele

9 İYİ UYGULAMA 3: KOMİSYONLARIN ORGANİZASYON YAPILARINDA İLERLEMELER KAYDEDİLDİ Paris önleyici güvenlik komisyonları için: - Adil muamele ulaşılabilir ve sadece savcılara bağlı değil - Adil muamele ulaşılabilir ve sadece savcılara bağlı değil -İlçe komisyonlarına yardımcı olacak bir belediye ofisinin açılması -İlçe komisyonlarına yardımcı olacak bir belediye ofisinin açılması - Bir « paris için kamu huzuru gözlemleyicisi» geliştirildi - Bir « paris için kamu huzuru gözlemleyicisi» sistemi geliştirildi İlçe önleyici güvenlik komisyonları için: İlçe önleyici güvenlik komisyonları için: -Belediye başlanı, polis, yargıç, kamu binaları sahiplerinin ve bazı derneklerin oluşturduğı bir operasyonel gözlem bürosu -Belediye başlanı, polis, yargıç, kamu binaları sahiplerinin ve bazı derneklerin oluşturduğı bir operasyonel gözlem bürosu - Gerekli olduğu durumlarda belediye başkanı, savcı, ve polisin de hazır bulundugu bir kriz ekibi - Gerekli olduğu durumlarda belediye başkanı, savcı, ve polisin de hazır bulundugu bir kriz ekibi

10 KOORDİNASYON NASIL SAĞLANDI?  1. Planları yapmak için: Vali Paris Belediye Başkanında yeni planın yapılmasını istiyor. Hükümetin isteklerini ve verilecek maddi kaynakla ilgili bilgilendirme yapıyor Paris önleyici güvenlik komisyonunda görev alan vali, Paris Belediye Başkanı, Eğitim ve derneklerler planı yapıyor ve sözleşmeyi imzalıyor Paris önleyici güvenlik planı yayımlanıyor ve Paris Belediye Başkanı Yardımcısı ve onun koordinasyon kurulu tarafından ilçe önleyici güvenlik komisyonlarına gönderiliyor  2. Planları yönetmek için: Her ilçe belediye başkanı kendi ilçesi için bir yıl için yerel önleyici güvenlik planını polis, savcı, eğitim hizmetleri, dernekler ile hazırlıyor Her ilçe yerel önleyici güvenlik planı Paris önleyici güvenlik planından parçalar içerir ve onlardan mali kaynak alır. Vali Paris Belediye Başkan Yardımcısı bunu ilçe Belediye Başkanı, savcı ve polisle imzalıyor.

11 IYI UYGULAMA 4. GUVENLİK TANISI TAMAMLANDI  Her ilçe için sosyal bir biyografi ile  Polisten alınan bilgiler doğrultusunda okullarda zorbalıkla ilgili  Kamu binası sahiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda konut güvenliği problemleri  Paris Gözlem Sisteminden alının bilgi ile kamu suküneti  Anketler yolu ile

12 4-1 BİR SOSYAL BİYOGRAFİ VERİLİYOR  Paris yerel önleyici güvenlik komisyonu her yerel güvenlik bulgularının yapılması için sosyal bilgiler toplar ve bunları paylaşır: - Demografik veriler: nufüs, yoğunluk, hanehalkı büyüklüğü, 20 yaş altı gençler, işsizlik, gelir düzeyi düşük aileler - Oturma, barınma verileri: gayrimenkul, kiralık binalar, kamu kiralık binaları - Hareketlilik verileri: tren istasyonundaki insanlar, metro, otobüsler

13 4.2 AKADEMİK SUÇLAR ÜZERİNE BAZI BİLGİLER Polis bazı özel ekipler oluşturuyor (M.P.C) ve akademik suçlar üzerine bilgi topluyor (içinde ve çevresinde): 10 maddeden oluşan veri geçiti yıldan yıla karşılaştırılıyor: Şiddet, hırsızlık, haraççılık, uyuşturucu maddeler, cinsel saldırılar, binalara ve mülkiyete karşı saldırılar, kanunsuz hareketler, ırkçı hareketler kavgalar, silahlar ve yetkililerin hakaretleri

14 4.3 BİNAVE KONUT GÜVENLİĞİ SORUNLARI İLE İLGİLİ BİLGİ  Her ilçe önleyici güvenlik komisyonu belediye dairelerinde gerçekleşen sorunlar için yıllık alarmda bulunmaları gerekli: - Kiralanan kamu binalarındaki hasarlar - Kiralanan kamu binalarındaki hasarlar - Bu bölgelerdeki hafif suçlar - Bu bölgelerdeki hafif suçlar - Sukünetin bozulması - Sukünetin bozulması  Paris Gözlem Sistemine kamu sukünetiyle ilgili bilgi veriliyor

15 4.4 KAMU SUKÜNETİNE YÖNELİK PARİS GÖZLEM SİSTEMİNDEN ALINAN DİĞER BİLGİLER  Belediye çalışsanları ve mülkiyetine yapılan zararlar : - 4 fiziksel suçlar: para için, cinsel davranış içermiyor para için, cinsel davranış içermiyor - 4 mülkiyet suçları : Hırsızlık, hasarlar, yangınlar, grafitiler  Sokak işgalcileri : - 9 durumda : Araç terkleri, çöp kamyonları, yasaklanan vitrinler, sokak indirimleri, özel sporlar…..  Bina işgalcileri: - 6 durumda : Girişin yanında toplanma, girişi engelleme, işgaller, kavgalar, rahatsız edici gürültü, sinirli davranışlar

16 4.5 YENİ ANKETLER DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE KULLANILDI  Bazı ilçe belediyeleri güvenliği vurgulamak için web-siteleri açtılar  İlçelerde belli bölgelerde yaşayan insanlarla birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor: 4 madde: Bu bölgede nelerden hoşlanıyorsunuz veya hoşlanmıyorsunuz? Son dönemde iyi veya kötü ne değişti?  İlçe önleyici güvenlik komisyonlarında görev yapanlarla da görüşmeler gerçekleştiriliyor: 3 madde: temel endişeleriniz nelerdir, what are the main district problems ilçenin temel sorunları nelerdir, son dönemde ne gibi gelişmeler gerçekleştirildi? 3 madde: temel endişeleriniz nelerdir, what are the main district problems ilçenin temel sorunları nelerdir, son dönemde ne gibi gelişmeler gerçekleştirildi?

17 İyi uygulama 5 : İLÇE EYLEM PLANLARI HAZIRLANIRKEN  İlçe eylem planları diğer Fransa yerel eylem planına göre zenginleştiriliyor  Yeni eylemlerle ilgili bir çok örnek var  Her ilçede ulusal model eylem kartı takip ediliyor

18 5.1 EYLEM PLANLARI ZENGİNLEŞTİRİLİYOR  Her ilçe kendi planlarında Paris önleyici güvenlik planının bölümlerine giriş yapabileceği alanlar bırakmalıdır (örnek: Devlet kurumları (Eğitim, Polis) veya Paris Belediye Başkanı tarafından kurulan yeni güvenlik ekipleri. (örnek: Devlet kurumları (Eğitim, Polis) veya Paris Belediye Başkanı tarafından kurulan yeni güvenlik ekipleri.  Bazı ilçe önleyici güvenlik planları şehir için önemli olan bir bölge için bir veya iki özel önleyici plan güvenlik planı içerebilir (örnek: Stad için plan, 9. ilçe önleyici güvenlik planı içerisinde büyük tren istasyonu için yerel öleyici güvenlik planı …) (örnek: Stad için plan, 9. ilçe önleyici güvenlik planı içerisinde büyük tren istasyonu için yerel öleyici güvenlik planı …)

19 5.2 YENİ EYLEMLERİN TASARLANMASI BAZI ÖRNEKLER…  Akademik suçlar üzerine Geçici olarak okuldan geçici olarak uzaklaştırılmış öğrencilerin tutulması ve okula dönmelerinin sağlanması Okula giden sorunlu öğrencilerin psikolojik tedavileri içim maddi destek sağlanması  Sokak tehlikeleri üzerine İlerleme kaydedilmesi gereken konusunda gönüllüler, devlet ve belediye hizmetlerinin gerçekleştirdiği keşif gezileri Kamu park alanlarının güvenliğinin sağlanması için plan BAZI ÖRNEKLER….  Bina güvenliği üzerine All participants decide to have same actions against some problems like gatherings, restraining entrances toplanmalar ve geçişlerin engellemesi gibi sorunlara karşı tüm katılımcıların aynı tedbirin alınması  Alternatif cezalandırmalar üzerine Hafif suçlular için Belediyeler’in yargıç’a iş imkanları önermesi …/…

20 5.3 EYLEM KARTLARI İÇİN ULUSAL BİR MODELİN TAKİP EDİLMESİ 1. Başlık 2. Sebep 3. Amaç 4. Faydalanıcı 5. Metod 6. Anlaşma 7. Sorumluluklar 8. Takvim 9. Maaliyet 10. Beklenen sonuçlar  Her ilçe eylemi açıklamak için on nokta içeren bir ulusal model uyguluyor :

21 İyi Uygulama 6 :ÖNLEYİCİ GÜVENLİK BAŞLIĞI ALTINDA YENİ ÇALIŞMA ALANLARININ YARATILMASI   Zaman geçtikçe, ortaklar yeni işler ürettiler.   KAMU KURUMLARI:   Eğitim, akademik güvenlik için mobil bir takım ve akademik başarı için izleme takımı oluşturdu. Güvenlik güçleri her ilçede önleme ve iletişim takımları kurdu ve “police de proximité” alanları geliştirdi. Adalet, bilgi noktaları ve adalet yerel tedavi alanları yarattı.   BELEDİYE:   LSP (Yerel Güvenlik Komisyonları) koordinatörü, gece muhabirleri (100), sokak arabulucuları, kamu binaları güvenlik birimleri (84), güvenlik müfettişleri ve memurları gibi yeni işler   KURULUŞLAR:   3 yıllık eylem planını uygulamak için kişileri istihdam edebilmek için imkan ve bütçeye sahipler.

22 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"2013 YENİ İYİ UYGULAMALARI PARİS YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK KOMİSYONLARI ve YEREL ÖNLEYİCİ GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları