Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP."— Sunum transkripti:

1 TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

2 Eskişehir İçin Durum Analizi
TTGV 22/02/2008 Eskişehir İçin Durum Analizi Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından organize edilen ve katılımcı tekniklerle gerçekleştirilmiş olan Stratejik Gelecek Tasarımı Raporu (Temmuz 2005), KOSGEB Eskişehir Saha Araştırma Raporu (Eylül 2005), TEB KOBİ Akademi İller İçin Gelecek Stratejileri, Eskişehir Sonuç Raporu (Nisan 2007) 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

3 ESO Raporunda ATGİ İle İlgili Değerlendirmeler- Stratejik Niyetler
TTGV 22/02/2008 ESO Raporunda ATGİ İle İlgili Değerlendirmeler- Stratejik Niyetler Seramik, Havacılık ve Metal Eşya sektöründe eğitilmiş işgücü ile yazılım destekli, bilgi yoğun ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak Eskişehir’in öncü sektörlerinin ihtiyacı olan eğitilmiş işgücünün inovatif kabiliyetlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak Uluslararası rekabeti sağlayabilecek teknoloji yaratmada nitelikli insan gücü ihtiyacı için Üniversite-Sanayi arasında bir ara-kesit oluşturmak Dış kaynak çekebilmek için insan ve yük taşımacılığında hız, güven ve konforu sağlayan bir altyapı için kent imkanlarına odaklanmak Tanıtım ve pazarlama eksikliğinin fark edilmesi, kadrolaşmanın buna uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda Sanayi Odası’nın üyelerini uyarması ve uyandırmasını sağlayacak çözümler bulması 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

4 ESO Raporunda ATGİ İle İlgili Değerlendirmeler - Ana Stratejiler
TTGV 22/02/2008 ESO Raporunda ATGİ İle İlgili Değerlendirmeler - Ana Stratejiler Devletin ileri teknoloji kullanan, AR-GE yapan yatırımlara teşvik vermesini sağlamak. ETGB’ni büyütmek ve dışa açılmasını sağlamak. Küçük ölçekli firmaları AR-GE üretim pazarlama platformunda birleştirecek mekanizmalar kurmak. Üniversite – Sanayi işbirliğinde sürdürülebilir, kurumsal ve proje bazlı ilişkilerin kurulmasını sağlamak. Seramik Araştırma Merkezi örneğini geliştirilmek ve sektörel bazda çeşitlendirmek. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

5 ESO Raporunda ATGİ İle İlgili Değerlendirmeler - Ana Stratejiler
TTGV 22/02/2008 ESO Raporunda ATGİ İle İlgili Değerlendirmeler - Ana Stratejiler Sanayinin ihtiyacını karşılayacak inovatif düşünceye sahip eleman yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. Ulaşım projelerinin yapımının hızlandırılması için baskı grubu oluşturmak. Eskişehir’in, ürünleri ve firmaları ile birlikte tanıtılmasını ve pazarlanmasını sağlamak. Sanayicilerin birbirlerini, ürünlerini ve imkanlarını tanımalarını ve işbirliği yapabilmelerini sağlayacak ortamlar yaratmak. Pazarlama konusunda bilinç ve yeteneği artırmak. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

6 KOSGEB Raporunda ATGİ İle İlgili Temel Bulgular
TTGV 22/02/2008 KOSGEB Raporunda ATGİ İle İlgili Temel Bulgular KOSGEB Saha Araştırma Raporu’nda anket yapılan 633 işletmenin ‘Geleceğe Dönük İhtiyaçları’ kapsamında ilk iki sıradaki talebi şunlardır; Yatırım İçin Ek Finansman - %58 Teknoloji İyileştirme %57 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

7 TTGV 22/02/2008 Genel Değerlendirme Seramik, metal şekillendirme gibi bazı sektörler ağırlıklı olmakla birlikte farklı sektör/teknolojilerden pek çok firma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölgede yer alan Anadolu ve Osmangazi üniversiteleri önemli bir avantajdır. BİS’de öne çıkan girişimci ve araştırmacı üniversite yapıları için uygun stratejiler geliştirebilecek potansiyelleri vardır. Ülke için önemli bir üniversite-sanayi işbirliği modeli olan Seramik Araştırma Merkezi seramik sektörü için başta know-how transferi olmak üzere önemli pek çok servisi sağlamaktadır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

8 TTGV 22/02/2008 Genel Değerlendirme ESO, bölgenin teknoloji yeteneklerini ve yapılması gerekenleri bilen ve destekleyici bir ortam yaratılmasında, bir çok faaliyetin organizasyonu ve koordinasyonunda etkili bir şemsiye kuruluşudur. OSB, önemli ve estetik unsurlar da dikkate alınarak hazırlanmış, talep gören bir yapılanmadır. Bölge teknoparkı teknoloji destek hizmetleri ve farkındalık yaratılması bakımından önemli işlevleri olan bir yapılanmadır. KOSGEB, firma gelişimleri için önemli diğer bir destek sağlayıcısı olarak görülmektedir. Coğrafi konumu, ulaşım, şehirleşme vb. unsurlarda bölge için avantajlar sağlamaktadır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

9 Genel Değerlendirme Özetle;
TTGV 22/02/2008 Genel Değerlendirme Özetle; Eskişehir’de kapsamlı ve AB’deki uygulamaların benzeri “Bölgesel İnovasyon Sistemi” çalışmasının bölge aktörleri girişimi, yönlendirmesi ve katılımlarıyla yapılması için uygun bir altyapı ve potansiyel olduğu görülmektedir. Bu amaçlı bir proje hazırlığı ile ulusal ya da uluslararası proje desteklerinden yararlanarak yapılması mümkün görünmektedir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

10 ESİNKAP Projesi Bölgede farkındalık yaratılması,
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Projesi Bölgede farkındalık yaratılması, Firmaların ATGİ kapsamında eşik atlaması ve İleride yapılacak kapsamlı BİS çalışmaları için birikim sağlaması ve potansiyel oluşturması bakımından yararlı olacağı düşüncesiyle; ESO öncülüğünde, bölgedeki diğer bazı kurumlarla TTGV işbirliği ile bazı pilot çalışmaların hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

11 ESİNKAP Projesi Projede önerilen pilot çalışmalar şunlardır;
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Projesi Projede önerilen pilot çalışmalar şunlardır; Farkındalık Yaratma Bölgedeki tüm paydaşlara proje konusunda bilgi vermek, farkındalık ve sahiplenme yaratma amacıyla bir toplantı düzenlenecek, broşürler ve web sayfası hazırlanacaktır. Gereksinim Analizi Bölgedeki firmaların, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, rekabet gücü, bilgi teknolojileri, çevre (temiz üretim, eko-verimlilik, enerji verimliliği vb.) gibi alanlarda bilgi ve uzmanlık gereksinimi duyduğu konular belirlenecektir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

12 ESİNKAP Projesi Temel Eğitim
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Projesi Temel Eğitim Bir önceki adımda belirlenen konularda, firmalara gerekli eğitimler verilecektir. Teknoloji/Çevre Gereksinim/Yetenek Değerlendirmesi Eğitime katılan firmalardan seçilen sınırlı bir grubun teknoloji ve çevre alanında yetenek ve gereksinimleri belirlenecektir. Ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması için firmalara önerilerde bulunulacak, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim için aracılık yapılacaktır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

13 ESİNKAP Projesi Proje Hazırlama Eğitimi
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Projesi Proje Hazırlama Eğitimi Yetenek değerlendirmesi yapılan firmalara, Ar-Ge çalışmalarında ulusal ve uluslararası mali kaynaklardan yararlanabilmelerine olanak sağlayacak projeler yazabilmeleri için eğitimler verilecektir. Projelerine ortaklar bulmalarında yararlanabilecekleri başvuru merkezleri ve kaynaklar gösterilecektir. Proje Pazarı Bölgede yerleşik iki üniversitedeki bilgi birikiminin firmaların erişimine açılması amacıyla firmalar ve üniversite temsilcileri bir araya getirilecektir. Ortak proje fikirlerinin yaratılması için uygun işbirliği olanakları sunulacaktır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

14 ESİNKAP Projesi Bölgesel Arayüz Oluşturma
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Projesi Bölgesel Arayüz Oluşturma Ar-Ge çalışmalarına finansal destek sağlamak üzere proje oluşturma ve kaynak arama konusunda firmalara kalıcı destek hizmeti verecek yerel kamu kurumlarında bir arayüz ofisi oluşturulması için gerekli girişimde bulunulacaktır. Arayüz ofisinde çalışacak kişi/kişilerin eğitilmesi ve firmaların kapasite/yetenek değerlendirme çalışmalarına bu kişi/kişilerin de katılımı sağlanacaktır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

15 ESİNKAP Projesi Değerlendirme Toplantısı
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Projesi Değerlendirme Toplantısı Projenin sonunda bir değerlendirme toplantısı yapılacak, elde edilen sonuçlar ve kazanımlar tartışılacaktır. Projenin sürecinin bileşenleri incelenecek, sonuçların kalıcılığı ve devamlılığı için öneriler geliştirilecek ve yerel aktörlerin bilgisine sunulacaktır. Proje sonucuna ilişkin kazanımlar basılı hale getirilerek, bölgede farkındalık yaratmanın etkisi artırılacaktır. İzleme Firmalar tarafından sunulan projeler izlenecek, başarılı sonuçların TTGV aracılığıyla tanıtımı yapılacaktır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

16 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları...
TTGV 22/02/2008 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları... ’ler arası gözlenen ekonomik büyümede lokomotif, doğrudan devlete dayalı genel ekonomik modeller olmuştur. 1980’lere gelindiğinde devlet tarafından sağlanan arza dayalı destek politikaları ile iş ortamının geliştirilmesini hedefleyen sistemler ağırlık kazanmıştır.  Şu anda kullanılan ikinci nesil inovasyon politikalarının ise sistem ve küme odaklı olduğu vurgulanmaktadır. Yakın zamanda gelecek olan üçüncü nesil inovasyon politikalarında diğer sektörlerde veya politik alanlarda gömülü olan bir inovasyon potansiyelinin yaratıldığının varsayılacağı belirtilmektedir. Bunun için, büyük ve küçük tüm firmalar, Ar-Ge kurumları ve sanayi, inovasyon kümeleri arası bağlantılar kurulmasının, yeni bağlantılar kuracak ve mevcut bağlantıları güçlendirecek kamusal politikaların göz önüne alınmasının önemi vurgulanmaktadır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

17 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları...
TTGV 22/02/2008 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları... İnovasyon artan bir şekilde açık bir proses olma özelliği ve karakteristiği göstermektedir. Bu proseste şirketler, müşteriler, yatırımcılar, üniversiteler vb. pek çok kuruluş yer almakta ve bu kuruluşlar arasında kompleks yapılarda işbirlikleri görülmektedir. Bu işbirlikleri, bir proje özelinde Ar-Ge veya benzer özel bir işbirliği (co-operation) olabileceği gibi daha büyük ölçeklerde farklı amaçlar için oluşturulmuş ağyapı (network) ya da küme (cluster)lerde yer alma şeklinde de olabilmektedir. Bu tür işbirliği sistemlerinin önem kazanmaya başlamasının önemli bir sonucu olarak; Bu sistemleri doğal olarak içeren ya da kurulmasını kolaylaştıran bölgesel gelişme politikaları ağırlık kazanmaya başlamıştır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

18 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları...
TTGV 22/02/2008 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları... 1990’lardan sonra şu değişiklikler görülmektedir; Bölge: arası ağırlıkla endüstri siteleri ve büyük üretim ölçekleri görülürken, 1990 sonrası bölgesel inovasyon sistemi yaklaşımı ile politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması yaklaşımı ağırlık kazanmıştır KOBİ’ler: Önceleri tedarik zincirleri içinde üretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışan KOBİ’lerin artık inovasyon lideri olmak gibi vizyonları olduğu gözlenmektedir. Politikalar: Üstten alta doğru merkezi yönlendirmeler ile sanayi politikaları şeklindeki yaklaşım yerini, bölgesel liderlik hedefli inovasyon politikalarına bırakmıştır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

19 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları...
TTGV 22/02/2008 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları... 1990’lardan sonra şu değişiklikler görülmektedir; Teknoloji: Kalite, hassas üretim, teknik eğitim ağırlıklı ve proses inovasyonunun öne çıktığı teknolojik eğilimler yerini Ar-Ge odaklı, bilim-teknoloji eğitimine önem veren ürün geliştirme ağırlıklı teknoloji öncüleri ve teknolojilerin farklı alanlarda kullanımını da dikkate alan inovasyon ağırlıklı bir yapıya bırakmıştır. İş Destekleri: Önceleri iş sigortası, fon destekleri, dikey tedarik ilişkilerini özendiren destekler artık, risk sermayesi, ağyapı ve kümeler ile uluslararasılaşma çabalarını destekler hale gelmiştir. Kamunun Rolü: Standartları sağlama ve uyum, bilginin yayınımı ve iyi örnekleri tanıtma şeklinde özetlenebilecek kamu, giderek artan şekilde bilginin geliştirilmesi, farklılaşma, bölgesel inovasyon sistemlerinin oluşumunda katalizör rolü oynamaya başlamıştır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

20 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları...
TTGV 22/02/2008 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları... Özellikle son dönemlerde, sürdürülebilir kalkınma politikalarıyla birlikte eko-inovasyon kavramı da çok öne çıkmış ve ulusal, bölgesel ve firma ölçeğindeki inovasyon stratejilerinde kapsamlı bir yer almaya başlamıştır. Bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın karşılayabilen kalkınma” olarak tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma, hızla gelişen bilim, teknoloji ve sanayi ile ekonomik açıdan yaşam kalitesini yükseltirken, çevrenin kirletilmemesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde tüketilmesini öngörmektedir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

21 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) İçin Kavramsal Çerçeve
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) İçin Kavramsal Çerçeve Küresel ekonomi ile paradoksal bir şekilde inovasyon çalışmaları bölgesel hale gelmektedir. Benzer şekilde geliştirme çalışmalarının da bölgesel kümelerde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Özellikle ATGİ faaliyetlerinin bölgesel sistemlerde yoğunlaşmasının başlıca nesnel gerekçeleri olarak şunlar öne çıkarılmaktadır; Gömülü bilgiye ulaşılma ve paylaşılmasında bölgesel işbirlikleri ve faaliyetler önem taşımaktadır, Endüstri-üniversite ve kamu kurumları arasında bilgi temelli ağyapılar bölgesel ölçekte daha kolay sağlanabilmektedir, Teknoloji üretici ve kullanıcıları arasındaki etkileşim bölgesel düzeyde daha etkin olmaktadır, Bilgi çeşitliliği ve kritik büyüklüğe ulaşma konusunda bölgesel düzey daha ölçülebilir ve verimli bir ölçek olmaktadır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

22 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Tanımlar
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Tanımlar BİS; yeni bilgilerin ticarileşmesi için, ulusal, küresel ve diğer bölgesel sistemlerle bir alt sistem olarak ilişkili olan ve bilgi üretimi ve yayınımı amaçlı etkileşimi sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Cooke ve arkadaşları 2000). Daha da geniş bir tanımda BİS; sosyal ve sınırsal özellikleri nedeniyle ortaya çıkan firmalararası iletişim, sosyo-kültürel yapı ve kurumsal çevrenin, gömülü ortak öğrenme ve sürekli inovasyon faaliyetlerinin gelişimini biçimlendirdiği bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Böylece, bölgesel düzlemin sosyal ve kültürel önem ve etkisi de vurgulanmaktadır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

23 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Artan Önemi
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Artan Önemi Bir ya da az sayıda firma tarafından gerçekleşmesi mümkün olmayacak stratejik bilgi paylaşımı, endüstriyel lobi faaliyetleri, bir grup için özel eğitim programları, pazarlama faaliyetleri ya da ortak yarar Ar-Ge projeleri vb. amaçlar için kümelenme davranışlarının Silikon Vadisi, Kuzey İtalya, Singapur vb. bölgelerde çok başarılı sonuçlar vermesi bölgesel inovasyon sistem çalışmalarına özel bir önem verilmesine neden olmuştur. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

24 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Modelleri
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Modelleri BİS ile ilgili pek çok klasifikasyon mevcuttur. AB ve ABD tercihlerine bakıldığında, BİS’i kurumsal güdülü (Institutional) ve girişimci güdülü (enterpreneurial) olarak sınıflandırmak mümkündür (Cooke,2004). AB tarafından tercih edilen modelde BİS, ağırlıkla kamu kurumları ya da bölge kurumları tarafından yönlendirilmektedir. ABD’de ise genellikle girişimcilerin kendileri ya da risk sermaye kuruluşları gibi aktörler, BİS şekillenmesinde etkili olmaktadır. AB sisteminin uzun dönemli ve kararlı bir özellik gösterdiği belirtilmektedir. Dış destekler olmadan BİS tasarımı ve uygulanmasının güç olduğu, uygulamalarda gözlenen bazı başarısızlıklarda da desteklerin daha onarıcı etkileri bulunduğu söylenmektedir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

25 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Önemli Noktalar
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Önemli Noktalar BİS kavramsal olarak hala tam anlamıyla anlaşılamamıştır, Başarılı ve verimli politika ve uygulama pratikleri ile ilgili arayışlar hala sürmektedir, Farklılık ve bölgeye ve bölge paydaşlarına odaklılık BİS için de çok önemlidir, Katılımcılık, niyet ve öğrenme isteği başarı için anahtar konumdadır, Merkez ve bölgesel dengesini anlamak kolay olmamaktadır, BİS performansını artırmak için sorun ve problemlerin tanımı iyi yapılmalı, politika ve strateji seviyeleri yeterli düzlemde (sayıda) oluşturulmalıdır. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

26 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Temel Bileşenler
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Temel Bileşenler AB kapsamında yapılan bir atölye çalışmasında bir BİS uygulamasında önem sırasına göre belirlenen temel unsurlar; BİS organizasyonu ve yönetimi İyi iletişim, Projelerin planlanması ve yararlı proje sonuçları, Güçlü yönler ve önceliklerin belirlenmesi, Diğer programlarla bağlar, Değerlendirme ve geri besleme sistemleri, Ortak görüşlerde buluşma, En iyi örnekler yaratma ve kullanma, Hedef grupların belirlenmesi, Projelerin KOBİ’lerle ilgisi, Değişik seviyelerde ağyapıların oluşumu, Sürdürülebilirliğin sağlanması, Pilot projeler için fon kaynağı, Üçlü sarmal için kafa yapısı değişimi. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

27 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Temel Bileşenler
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) Temel Bileşenler Benzer bir çalışmada, katılımcılar Bölgesel inovasyon sistemi için strateji uygulamalarında öncelikleri önem sırasına göre şöyle sıralamaktadır; Diğer bölgesel programlar ile bağlar, Yapısal fonlarla ilişkiler, Pilot uygulamaların sunulması, Ulusal programlarla entegrasyon, Finansman sağlanması, Bölgesel işbirliği, Bölge otoritelerinin sahiplenmesi, İzleme ve değerlendirme sistemleri, Uluslararası işbirliği, Gerekli revizyonların yapılabilirliği. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

28 Bölgesel İnovasyonda Çevre
TTGV 22/02/2008 Bölgesel İnovasyonda Çevre 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

29 Amaç Sanayicinin “çevre”ye bakış açısının değiştirilmesi
Gündemdeki kavramların ve yeni yaklaşımların benimsenmesi Çevre konularının “engel” olmaktan çıkıp fırsat olarak değerlendirilmesi Söz konusu kavramlar ve yaklaşımlar çerçevesinde proje oluşturma yeteneğinin geliştirilmesi Çevre yönetiminin yaygınlaşması ve çevre yönetiminin diğer stratejilere entegre edilerek sürekli hale getirilmesi 22/02/2008 ESİNKAP

30 Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar
Sürdürülebilir Kalkınma: Ekonomik açıdan yaşam kalitesi yükselirken, çevrenin kirletilmemesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde tüketilmesi Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim: Verimlilik artışı ile atık azaltımının birlikte gözetilmesi; Doğal kaynak ve enerji tüketimi Toksik ve tehlikeli kimyasal kullanımı Atık oluşumunun bütüncül bir anlayışla kontrol edilerek, minimize edilmesi 22/02/2008 ESİNKAP

31 Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar
Hammadde kullanımının azaltımı Kaynakta atık azaltımı Enerji verimliliğinin artırılması Çevreye duyarlı tasarım Ürün dayanıklılığının ve ömrünün artırılması Geri dönüşüm çalışmalarını içeren koruyucu/bütünsel/sürekli bir stratejinin ÜRETİM SÜREÇLERİNE ÜRÜNLERE HİZMETLERE uygulanarak Maliyetlerin azaltılması ve çevresel performansın geliştirilmesi ile eko-nomik ve eko-lojik verimliliğinin arttırılması demektir. Eko-verimlilik 22/02/2008 ESİNKAP

32 Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar
Boru Sonu Teknikler Çevre Mevzuatı Baskıları Arıtma/ atık bertaraf maliyetleri Kirlilik önleme, geri dönüşüm, temiz üretim Hammadde ve enerji tüketimlerinin azalması Üretim ve atık yönetimi maliyetlerinin düşmesi 22/02/2008 ESİNKAP

33 Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar
Eko-inovasyon: Teknolojik Gelişim ve İnovasyon Faaliyetleri Çevre Yönetimi Ürün ve süreçlerin Çıktı kalitesi Minimum doğal kaynak Rekabetçi fiyat kriterleri ile yeniden yaratılması 22/02/2008 ESİNKAP

34 Türkiye’deki Mevcut Durum ve Bakış Açısı
Eski teknolojilerin kullanımı, kirletici sektörlerin ağırlığı KOBİ’lerde teknoloji düzeyinin düşüklüğü; kaynak tüketimi ve atık yönetiminin sorun olması Çevre standartlarının ve mevzuatının sağlanamaması Çevre mevzuatındaki gelişmeler – AB uyum süreci IPPC Yönergesi – Mevcut En İyi Teknikler İklim Değişikliği Politikaları “Mevzuatı baskısı” ve “arıtma/atık bertaraf maliyeti” anlayışı 22/02/2008 ESİNKAP

35 Türkiye’deki Mevcut Durum ve Bakış Açısı
ESO Raporu: Sanayicinin beklentisi: Çevrenin ön plana çıkacak Çevre koruma bilinci artacak Çevre mevzuatı yatırımları azaltacak Güçlü yönler: Yeniliğe açık sanayici Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnovasyona yönelik stratejiler Değişim: eko-verimlilik, eko-inovasyon, maliyetlerin düşüşü, rekabet gücü 22/02/2008 ESİNKAP

36 Türkiye’deki Mevcut Durum ve Bakış Açısı
Öncelikler (BTYK, TÜBİTAK, Vizyon 2023): Temiz üretim teknolojileri Enerji teknolojileri Çevre teknolojileri Üretim süreç ve teknolojileri Yenilenebilir enerji teknolojileri Atık azaltımı ve geri kazanım Uygun atık bertarafı 22/02/2008 ESİNKAP

37 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 0 - Yönlendirme Kurulu Oluşumu Bölgedeki önemli aktörlerden katılımcılarla oluşturulacak Yönlendirme Kurulu sadece tasarlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesinde önemli bir fonksiyon üstlenmekle kalmayacak, gerek bu proje kapsamında ve gerekse de daha sonra bölgede yapılacak benzer çalışmalar için önemli bir işbirliği ortamı yaratılması için önemli bir yapılanma olacaktır. Olabildiğince geniş bir yelpazeden kurumların temsilcilerinden oluşması önerilen Yönlendirme Kurulu’nun ilk aşamada oluşturulması gerekli ve önemlidir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

38 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 1- Farkındalık Yaratma Bu çalışma ile olabildiğince geniş bir gruba (Üniversite, KOBİ’ler, büyük şirketler, KOSGEB, Yerel Yönetim, Teknopark vb.) BİS, Proje kapsamı, pilot çalışma detayları, her bir pilot projeden beklenen yararlar, beklenen katılımcı profili vb. konularda bilgilendirme yapmak amacıyla yarım günlük bir toplantı öngörülmektedir. Toplantı içeriği birlikte belirlenecek, toplantı notları ve sunum yapacaklar TTGV tarafından sağlanacak, duyuru, toplantı yeri ve gerekli altyapının ESİNKAP Yönlendirme Kurulu (EYK) tarafından sağlanması beklenmektedir. Çalışma Sonunda Beklenti: Farklı aktörlerden çok geniş bir grup tarafından BİS konusunda farkındalık ve beklenti yaratılması ve pilot çalışmalar için bilgilendirme ve talep oluşturulması 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

39 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 2-Gereksinim Analizi Bu çalışma ile hazırlanacak bir anketin olabildiğince çok sayıda firmalara gönderilmesi ile firmaların ATGİ, çevre vb. konularda durumları ve bilgi ve uzmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu sonuçların değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Anket ön hazırlığının TTGV tarafından yapılması ve EYK ile görüşmeler sonucu son halinin verilmesi ardından, EYK girişimiyle dağıtımlarının ve toplanmasının sağlanması beklenmekte, anketlerin değerlendirilmesi, analiz ve önerilerin geliştirilmesinin EYK ile paylaşılarak TTGV tarafından yapılması planlanmaktadır. Çalışma Sonunda Beklenti: Yüksek oranda geri dönüş alınması ve yapılacak faaliyetler için talep yaratılması. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

40 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 3-Temel Eğitim Eğitim içeriği ve detayları EYK ile birlikte oluşturulacak. Eğitimciler, eğitim notları TTGV tarafından sağlanacaktır. EYK girişimiyle, duyuru, eğitim yeri ve materyalleri ile sunum ve ikramların bölgesel olanaklarla sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, ‘Arayüz’ faaliyetlerinde görev alacak personelin EYK girişimleriyle belirlenmesi ve tüm faaliyetlerde yer almalarının sağlanması. Çalışma Sonunda Beklenti: Eğitime en az 20 firmanın ve bölgede sürdürülebilir çalışmalar yapılmasında görev yapacak “arayüz” faaliyetlerinde görev alacak personelin katılması ve eğitim sonunda ATGİ ve Çevre konularında temel kavramların anlaşılması, firmalarında yapacakları uygulamalar için fikir sahibi olmaları ve daha sonraki etkinlikler için talep yaratılması. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

41 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 4-Teknoloji/Çevre Gereksinim/Yetenek Değerlendirmesi Eğitime katılan firmalardan seçilen sınırlı bir grubun teknoloji ve çevre alanında yetenek ve gereksinimleri belirlenecektir. Ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması için firmalara önerilerde bulunulacak, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim için aracılık yapılacaktır. Bu etkinlik için firmalar YK ile ortaklaşa belirlenecek, değerlendirmenin gerçekleşmesi için doküman, uzman vb. tüm gereksinimler TTGV tarafından sağlanacaktır. Çalışma Sonunda Beklenti: Değerlendirmesi yapılacak 5-6 firmanın kendileri için ATGİ kapsamında strateji ve planlar yapabilir ve ulusal ve uluslararası destek sistemleri için Ar-Ge projesi önerileri geliştirebilir hale gelmesi, ‘arayüz’ elemanlarının proje sonrası talep eden firmalara değerlendirmeyi yapabilir hale gelmesi. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

42 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 5-Proje Hazırlama Eğitimi Yetenek değerlendirmesi yapılan firmalara, Ar-Ge çalışmalarında ulusal ve uluslararası mali kaynaklardan yararlanabilmelerine olanak sağlayacak projeler yazabilmeleri için eğitimler verilecektir. Bu etkinlik için kapsam ve yöntem YK ile belirlenecek ve tüm eğitim notları ve uzmanlar TTGV tarafından sağlanacaktır. Duyuruların yapılması, eğitim yeri altyapısı ve ikramların EYK girişimiyle sağlanması öngörülmektedir. Çalışma Sonunda Beklenti: En az 20 firmadan katılımcı olması, tümü tarafından eğitim süresince bir proje önerisi geliştirilmesi ve eğitim sonunda 1 yıl içinde 10 firmadan proje başvurusunun Ar-Ge proje destek sağlayıcılara yapılması. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

43 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 6-Proje Pazarı  Proje Pazarı organizasyonunun, bu organizasyon için TÜBİTAK PPP desteğinden yararlanılması planlandığından, TTGV desteği ve yönlendirmesi ile bir üniversite ya da bir firma koordinasyonuyla ESO tarafından yapılması öngörülmektedir. Planlama ve dokümanların hazırlanması için TTGV destek sağlayacaktır. Bölgesel organizasyon için düzenleyici kuruluşa ESO desteği yararlı olacaktır. Çalışma Sonunda Beklenti: Üniversitelerden 20, araştırma kurumlarından 10 ve sanayiden 10 olmak üzere 40 proje ve yaklaşık farklı şehirlerden 100’e yakın katılımcı hedeflenmeli. Çalışma sonucunda 3-4 işbirliği ve ÜSİ, ortak proje vb. konularda farkındalık. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

44 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 7-Bölgesel Arayüz Oluşturma Ar-Ge çalışmalarına finansal destek sağlamak üzere proje oluşturma ve kaynak arama konusunda firmalara kalıcı destek hizmeti verecek yerel kamu kurumlarında bir arayüz ofisi oluşturulması için gerekli girişimde bulunulacaktır. Arayüz ofisinde çalışacak kişi/kişilerin eğitilmesi ve firmaların kapasite/yetenek değerlendirme çalışmalarına bu kişi/kişilerin de katılımı sağlanacaktır. Projenin başından itibaren; arayüz faaliyetleri için uygun kurumların ve kişilerin belirlenmesi ve katılımlarının sağlanması için EYK tarafından girişimlerde bulunulması önerilmektedir. Çalışma Sonunda Beklenti: Farklı kurumlardan 3-4 kişinin bu faaliyetler ile ilgili uzmanlaşması, bölgede proje sonrası bu ve benzer çalışmalar için faaliyetlerde bulunması. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

45 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 8-Değerlendirme Toplantısı Projenin sonunda bir değerlendirme toplantısı yapılacak, elde edilen sonuçlar ve kazanımlar tartışılacaktır. Projenin sürecinin bileşenleri incelenecek, sonuçların kalıcılığı ve devamlılığı için öneriler geliştirilecek ve yerel aktörlerin bilgisine sunulacaktır. Proje sonucuna ilişkin kazanımlar basılı hale getirilerek, bölgede farkındalık yaratmanın etkisi artırılacaktır. Projenin belirli aşamalarında EYK ile diğer kurumların bir araya gelerek değerlendirme toplantıları yapmaları önemli görülmektedir. Bölgenin kazanımlarına ilişkin bir etki değerlendirme çalışması yararlı görülmektedir. Bu çalışmanın YK ile birlikte TTGV tarafından tasarlanması, EYK girişimiyle uygulanarak sonuçların TTGV tarafından analizi uygun görülmektedir. Çalışma Sonunda Beklenti: Proje sonucunda, 10 kadar Ar-Ge proje başvurusunun TTGV’ye yapılması hedeflenmektedir. Projenin önemli bir çıktısı da, BİS için planlama ve işbirliği olabilecektir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

46 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP - Pilot Çalışma Adımları 9-İzleme Firmalar tarafından sunulan projeler izlenecek, başarılı sonuçların TTGV aracılığıyla tanıtımı yapılacaktır. İzleme sistematiğinin TTGV tarafından EYK işbirliği ile geliştirilmesi, takip ve verilerin toplanması için YK girişimi yararlı görülmektedir. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

47 ESİNKAP – Proje Taslak Zaman Planı
TTGV 22/02/2008 ESİNKAP – Proje Taslak Zaman Planı Adım Başlangıç (ay) Bitiş (ay) Proje Başlangıç/Ön Hazırlık Çalışması 2 Yerel Aktörlerle Temas 3 Farkındalık Yaratma 4 Gereksinim Analizi 6 Eğitim 7 Teknoloji/Çevre Gereksinim/Yetenek Değerlendirmesi 9 Proje Hazırlama Eğitimi 10 Proje Pazarı 11 Bölgesel arayüz oluşturma 12 Değerlendirme Toplantısı 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP

48 Verimli, işbirlikli ve başarılı bir çalışma diliyoruz.
TTGV 22/02/2008 Verimli, işbirlikli ve başarılı bir çalışma diliyoruz. 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP


"TTGV 22/02/2008 ESİNKAP Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi 22/02/2008 ESİNKAP ESİNKAP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları