Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA HAYATI VE ZAMANI DO Ğ RU KULLANMA B İ L İ NC İ HAZIRLAYAN : ESMA ÇÖKREN SERD İ VAN FAT İ H KUR’AN KURSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA HAYATI VE ZAMANI DO Ğ RU KULLANMA B İ L İ NC İ HAZIRLAYAN : ESMA ÇÖKREN SERD İ VAN FAT İ H KUR’AN KURSU."— Sunum transkripti:

1 DÜNYA HAYATI VE ZAMANI DO Ğ RU KULLANMA B İ L İ NC İ HAZIRLAYAN : ESMA ÇÖKREN SERD İ VAN FAT İ H KUR’AN KURSU

2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ »

3 Dünya hayatı Dünya hayatı nedir? İ slam’ da dünya hayatı nasıl olmalı dır Zaman Tanımı Kur’an’d a zaman İ slam’ da zaman telakkisi Zamanı do ğ ru kullan ma yolları

4 DÜNYA HAYATI : Yeryüzü ve semavatta mevcut tüm mahlûkat belli bir gaye için ve belli bir düzende yaratılmı ş tır. Tüm mahlûkat içinde en özel konuma sahip olan da hiç ş üphesiz “insan”dır. Bu imtihan sürecinde insana da kısa bir “zaman” verilmi ş tir. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (Mülk 2)

5 Öncelikle ş u resmi inceleyerek üzerinde biraz dü ş ünelim…

6 A’la bin Ziyad (ra) ş öyle buyuruyor: “Rüyamda ya ş lı, derisi buru ş mu ş, fakat üzerinde her türlü süs ve zinet e ş yası bulunan bir kadın gördüm. İ nsanlar etrafında toplanmı ş, ş a ş kın ş a ş kın onu seyrediyorlardı. Ben onların bu haline ş a ş ırdım ve kadına kim oldu ğ unu sordum. Kadın, “yazık sana, beni bilemedin mi? Ben dünyayım” deyince, ben “senin ş errinden Allah’a sı ğ ınırım” kar ş ılı ğ ını verdim. Bunun üzerine kadın, “benden kurtulmak istersen, mala, paraya, ş öhrete önem verme” diye konu ş tu.

7 O halde bir de madalyonun di ğ er yüzüne bakalım…

8 عْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir e ğ lence, bir süs, aranızda kar ş ılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarı ş ından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı ş öyle: Bir ya ğ mur ki, bitirdi ğ i bitki çiftçilerin ho ş una gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmı ş olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın ma ğ firet ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanı ş metaından ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. (Hadid 20)

9 Abdullah İ bni Mes’ûd radıyallahu anh ş öyle dedi: Resûlullah (sav) bir hasır üzerinde yatıp uyumu ş tu. Uykudan uyandı ğ ında, hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmı ş tı. Biz: –Yâ Resûlallah! Sizin için bir dö ş ek edinsek, dedik. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: “Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir a ğ acın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim” buyurdular. Tirmizî, Zühd 44

10 Sehl İ bnu Sa’d (r.a.)’den rivayete göre Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “E ğ er dünya Allah (c.c.) nazarında sivrisine ğ in kanadı kadar bir de ğ er ta ş ısaydı tek bir kâfire ondan bir yudum su içirmezdi.” Tirmizi, Zühd 13, (2321); İ bnu Mace, Zühd 11, (2410)

11 "Hâk Teâlâ sevdi ğ i kuluna dünyayı daraltır; sevmedi ğ ine geni ş letir ve kendini unutmaya sebeb kılar. Allahü Teâlâ'yı bir an bile unutturacak dünya me ş galesinden hayır beklenmez." (Fudayl bin İ yad)

12

13

14

15 Zaman : Dönem, evre, süre Zamanın içerisinde var olmaya hayat, hayatta bize ayrılan süreye ise ömür denir.

16 KUR’AN’DA ZAMAN :  Zamana yemin  Kur’an’da “zaman” anlamında kullanılmı ş kelimeler (asr, dehr, vakt, yevm, emed, sermed vb..)  İ badetlerde zaman tanzimi

17 İ slam’da zaman telakkisi:  “ İ ki günü bir olan ziyandadır” sözü  İ badetlerin gün içine yayılması  Mübarek gün ve gecelerin önemi  Tûl-i emelden uzak durmak

18 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa i ş te onlar ziyana u ğ rayanlardır. Munafikûn-9

19 İ slam’da zaman telakkisi:  Dünya – ahiret dengesi “Hiç ölmeyece ğ ini zanneden biri gibi çalı ş, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” (Câmiu’s-Sagîr, II/12, Hadis No:1201)  Bo ş i ş lerden yüz çevirme وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  Bo ş kalmama prensibi فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

20 . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ » İ bni Abbas ( ra.) ’dan rivayet edildi ğ ine göre Resûlullah (sav) ş öyle buyurdu: “ İ ki nimet vardır ki, insanların ço ğ u bu nimetleri kullanmakta aldanmı ş tır: Sıhhat ve bo ş vakit.” Buhârî, Rikak 1.

21 "Kıyamet günü, dört ş eyden sual edilmedikçe, kulun ayakları [Rabbinin huzurundan] ayrılamaz: * Ömrünü nerede harcadı ğ ından, * Ne amelde bulundu ğ undan, * Malını nerede kazandı ğ ından ve nereye harcadı ğ ından, * Vücudunu nerede çürüttü ğ ünden.“ [Tirmizî, Kıyamet 1, (2419).]

22 İ slam’da tatil ve istirahat - Çalı ş arak dinlenme prensibi - Kur’an’da dinlenme وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

23 İ slam’da zaman taksiminde dikkat edilecek üç husus: I. İ badetler II. Rızkın kazanılması III. Murakabe ve tefekkür

24 Evet yetmi ş be ş yıllık düzenli bir ömrün;.Yirmi bir yılı uykuda.on yılı i ş hayatında,.on yılı istirahat,tatil ve e ğ lencede,.üç yılı tahsilde,.üç yılı ibadette,.dört yılı yemekte,.iki yılı temizlik i ş lerinde,.dört yılı yolculukta,.iki yılı durak ve muhtelif yerlerde beklemede,.üç yılı misafirlik ve sohbette,.üç yılı da hastalık ve beklenmedik me ş guliyetlerde geçmektedir.

25 Bu hesaplamaya hayatın ilk on yılı, yani çocukluk dönemi dahil de ğ ildir. Uyku, tatiller, beklemeler ve çocukluk yılları toplandı ğ ında ömrün yarıdan fazlasının de ğ erlendirilemedi ğ i ortaya çıkmaktadır. İ nsanın uykuya ve dinlenmeye olan ihtiyacı inkar edilemez Ne var ki ömrün kalan kısmının da iyi de ğ erlendirildi ğ i söylenemez

26 • Ş u kimseler zamanını de ğ erlendirmi ş sayılırlar : · Bir ö ğ renci olarak bir e ğ itim programında okuyanlar · Evini geçindirmek, helalinden para kazanmak için çalı ş an ki ş i · Hem yararlı bir i ş ile hem de ibadetle me ş gul olanlar

27 · Kitap okuyanlar, yararlı sohbet yapanlar · Sıla-i rahm için, tarihi ve tabii yerleri ibret nazarı ile görmek için seyahat edenler · Ö ğ renmek amaçlı TV izleyen,konferans, vaaz,sohbet vs dinleyenler · Aile fertleri ile oturup sohbet edenler · Evinin i ş i (temizlik,yemek yapma, çe ş itli hizmetler) ile me ş gul olanlar.

28  Ş u kimseler zamanını israf etmi ş sayılırlar: * Yedi-sekiz saatten fazla uyuyanlar, * İş aramak yerine kahvehanelerde oyun ba ş ında duman altı bir halde vakit geçirenler, * Seçici davranmadan her türlü TV programını izleyenler * internette geli ş i güzel sörf ve chat yapanlar, * İ badet saatlerini gafil geçirenler, * Anlamsız ve yararsız hobilerle u ğ ra ş anlar,

29  Ş u kimseler de ömürlerini israf etmi ş sayılırlar · Hayırlı bir evlat yeti ş tirmemi ş, en azında bir ö ğ renci okutmamı ş olanlar · Sadaka-i cariye sayılacak bir kalıcı bir eser bırakmamı ş olanlar, dikili bir a ğ acı bile olmayanlar · Sosyal hayatın i ş leyi ş i bakımından varlı ğ ı ile yoklu ğ u e ş it olanlar varlı ğ ı topluma yük olanlar

30 Zamanı do ğ ru kullanmak için neler yapmalıyız ?

31  Zamanın önemi idrak edilmeli ve genç nesillere de aktarılmalı

32  Zaman yönetimine dikkat edilmelidir ( büyük ta ş lara dikkat!)

33  Yıllık, aylık, haftalık ve günlük planlar yapılmalı

34  Gündüzler kadar gece de iyi de ğ erlendirilmeli وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَويلًا “Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih et.” ( İ nsan 26)

35 "Gecenin sabaha yakın saatlerinde Allah Teâlâ dünya semâsına rahmet ve mağfiretiyle nüzûl ve tecellî edip: Yok mu duâ eden icâbet edeyim? Yok mu benden bir şey isteyen vereyim? Yok mu mağfiret dileyen bağışlayayım? buyurur" (Buhâri, Teheccüd, 14)

36  Dünyanın geçicili ğ i iyi idrak edilmeli Hz. İ sa: "Dünya üç gündür: 1) Dün: Geçmi ş tir elinde ondan bir ş ey yoktur. 2) Bugün: İ çinde bulundu ğ un andır. Bunu ganimet bil de ğ erlendir. 3) Yarın: Gelecektir; fakat yeti ş ip yeti ş meyece ğ ini bilmiyorsun..."

37  Yanlı ş lardan ders alınmalı; hayatın, aynı hatayı ikinci kez tekrar edilemeyecek kadar kısa oldu ğ u unutulmamalıdır.

38 SONUÇ : Zamana hükmeden hayata hükmeder, hayata hükmedenler ise dünyaya hükmederler ve tarihte iz bırakırlar

39 “ İ z bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece… Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun” Mehmet Akif Ersoy

40 24 saatinden birini Hakk’a vermeyene “insan” denilir mi? Mehmet Akif Ersoy

41 “Zaman, kılıç gibidir, e ğ er siz onu kesmezseniz o sizi keser” İ mam Ş afii

42 Hayatta ba ş arılı olanlar, zamanı iyi kullananlardır!


"DÜNYA HAYATI VE ZAMANI DO Ğ RU KULLANMA B İ L İ NC İ HAZIRLAYAN : ESMA ÇÖKREN SERD İ VAN FAT İ H KUR’AN KURSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları