Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları"— Sunum transkripti:

1 Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları
Υποέργο Τουρκικής Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Τουρκικής ΚΠ γ Düzey B1 & Β2 Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları

2 Karşılaştırma B1 İlgi alanlarına giren konuları mantıklı, akıcı ve anlaşılır bir şekilde destekleyebilmek. Günlük olaylara ilişkin, aşina oldukları veya olmadıkları durumlarda, özgüvenle iletişim kurabilmek. B2 Sınavda verilen bilgileri veya kendi şahsi görüş ve deneyimlerini anlatırken, oldukça akıcı ve tutarlı bir şekilde, sürekli bir konuşma üretebilmek. Günlük olaylara bağlı, aşina oldukları veya olmadıkları durumlarda ayrıntılı görüş ifade edebilmek, yorumlayabilmek.

3 B B2 Durum ve şartlara uygun etkili iletişim dili kullanmak, ayrıntılara girebilmek. Sorulan sorulara doğrudan veya dolaylı olarak cevap verebilmek. Olası telâffuz ve tonlama aksaklıklarına rağmen istenen mesajı iletebilmek. Gündelik hayat dilini kullanabilmek. Aşina oldukları konularda ön hazırlık yapmadan, konuşmaya katılabilmek.

4 B B2 Kişisel veya kişisel olmayan deneyimlerden (mutluluk, memnuniyet, hoşnutsuzluk, şaşkınlık, korku vs.) kaynak- lanan duyguları, dolaylı veya dolaysız olarak ifade edebilmek. Kişisel veya sosyal bir konu-da tutarlı bir şekilde açıklayı- cı ve bilgilendirici olabilmek. Çeşitli durumlarda deneyimleri- ni, izlenimlerini, duygularını başkalarına açıklayabilmek. Aşina oldukları bir konunun ana hatlarını özetleyebilmek

5 B B2 Bir problemin sebeplerini ve çözülmediği takdirde oluşabilecek sonuçları yorumlayabilmek. Bir olayı, bir hikâyeyi, bir filmin veya bir kitabın konusunu anlatabilmek, olayları zamansal olarak özetleyebilmek. Basit bir probleme, sorunlu bir duruma çare bulmak veya çözüm önerebilmek. Aşina oldukları bir konunun ana hatlarını özetleyebilmek.

6 B B2 Aşina bir konu hakkında tar-tışabilmek ve bu konuda karşı görüş sunabilmek. Adayların gördüğü, duyduğu veya okuduğu bir konunun ana hatlarını sunabilmesi. Bir düşünce veya fikri destek-leyebilmek, bir sorun için çözüm önerebilmek veya başkaları tarafından önerilen bir çözümü anlayıp ve onunla ilgili olumlu veya olumsuz yorumlarda bulunabilmek. Bir konu veya olay karşısın-da olumlu veya olumsuz duy-gular ifade edebilmek ve bu durumu kabul veya red eden bir tutum gösterebilmek.

7 B B2 Gösterilen bir resmi tasvir edebilmek, açıklayabilmek ve buna dayanarak temel var-sayımlar yapabilmek. Gelecek için yapılan kişisel planlar ve projeler hakkında konuşabilmek. Görsel uyarıcıların (not, diagram, resim, fotoğraf vs.) verdiği bilgilere dayanarak bir konu hakkında konuşabilmek.

8 Aracılık ve Bilgi İletme
Yunanca kısa ve kolay anlaşılır bir metnin konusu ile ilgili bilgiyi Türkçe olarak aktarabilmek. Yunanca bir metni hedef dili (Türkçe) kullanarak tartışabil-mek ve metnin adaya uyan-dırdığı duyguları ifade edebilmek. B2 Yunanca bir metni farklı bir şekilde ifade edebilmek, özetleyebilmek veya metin hakkında yorumlayabilmek. Yunanca bir metni hedef dili (Türkçe) kullanarak tartışa-bilmek, yorumlayabilmek ve yorumlarının nedenlerini ifade edebilmek.


"Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları