Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düzey B1 & Β2 Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düzey B1 & Β2 Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως."— Sunum transkripti:

1 Düzey B1 & Β2 Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Τουρκικής

2 Karşılaştırma B1  İlgi alanlarına giren konuları mantıklı, akıcı ve anlaşılır bir şekilde destekleyebilmek.  Günlük olaylara ilişkin, aşina oldukları veya olmadıkları durumlarda, özgüvenle iletişim kurabilmek. B2  Sınavda verilen bilgileri veya kendi şahsi görüş ve deneyimlerini anlatırken, oldukça akıcı ve tutarlı bir şekilde, sürekli bir konuşma üretebilmek.  Günlük olaylara bağlı, aşina oldukları veya olmadıkları durumlarda ayrıntılı görüş ifade edebilmek, yorumlayabilmek.

3 B1 B2  Gündelik hayat dilini kullanabilmek.  Aşina oldukları konularda ön hazırlık yapmadan, konuşmaya katılabilmek.  Durum ve şartlara uygun etkili iletişim dili kullanmak, ayrıntılara girebilmek.  Sorulan sorulara doğrudan veya dolaylı olarak cevap verebilmek.  Olası telâffuz ve tonlama aksaklıklarına rağmen istenen mesajı iletebilmek.

4 B1 B2  Çeşitli durumlarda deneyimleri- ni, izlenimlerini, duygularını başkalarına açıklayabilmek.  Aşina oldukları bir konunun ana hatlarını özetleyebilmek  Kişisel veya kişisel olmayan deneyimlerden (mutluluk, memnuniyet, hoşnutsuzluk, şaşkınlık, korku vs.) kaynak- lanan duyguları, dolaylı veya dolaysız olarak ifade edebilmek.  Kişisel veya sosyal bir konu- da tutarlı bir şekilde açıklayı- cı ve bilgilendirici olabilmek.

5 B1 B2  Basit bir probleme, sorunlu bir duruma çare bulmak veya çözüm önerebilmek.  Aşina oldukları bir konunun ana hatlarını özetleyebilmek.  Bir problemin sebeplerini ve çözülmediği takdirde oluşabilecek sonuçları yorumlayabilmek.  Bir olayı, bir hikâyeyi, bir filmin veya bir kitabın konusunu anlatabilmek, olayları zamansal olarak özetleyebilmek.

6 B1 B2  Aşina bir konu hakkında tar- tışabilmek ve bu konuda karşı görüş sunabilmek.  Adayların gördüğü, duyduğu veya okuduğu bir konunun ana hatlarını sunabilmesi.  Bir düşünce veya fikri destek- leyebilmek, bir sorun için çözüm önerebilmek veya başkaları tarafından önerilen bir çözümü anlayıp ve onunla ilgili olumlu veya olumsuz yorumlarda bulunabilmek.  Bir konu veya olay karşısın- da olumlu veya olumsuz duy- gular ifade edebilmek ve bu durumu kabul veya red eden bir tutum gösterebilmek.

7 B1 B2  Gösterilen bir resmi tasvir edebilmek, açıklayabilmek ve buna dayanarak temel var- sayımlar yapabilmek.  Gelecek için yapılan kişisel planlar ve projeler hakkında konuşabilmek.  Görsel uyarıcıların (not, diagram, resim, fotoğraf vs.) verdiği bilgilere dayanarak bir konu hakkında konuşabilmek.

8 Aracılık ve Bilgi İletme B1  Yunanca kısa ve kolay anlaşılır bir metnin konusu ile ilgili bilgiyi Türkçe olarak aktarabilmek.  Yunanca bir metni hedef dili (Türkçe) kullanarak tartışabil- mek ve metnin adaya uyan- dırdığı duyguları ifade edebilmek. B2  Yunanca bir metni farklı bir şekilde ifade edebilmek, özetleyebilmek veya metin hakkında yorumlayabilmek.  Yunanca bir metni hedef dili (Türkçe) kullanarak tartışa- bilmek, yorumlayabilmek ve yorumlarının nedenlerini ifade edebilmek.


"Düzey B1 & Β2 Sözlü Anlatım Sınavının Amaçları Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları