Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İyi Bir Makale Nasıl Yazılır? Sonuçlar ve Tartışma Nurdan Köktürk Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İyi Bir Makale Nasıl Yazılır? Sonuçlar ve Tartışma Nurdan Köktürk Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD."— Sunum transkripti:

1 İyi Bir Makale Nasıl Yazılır? Sonuçlar ve Tartışma Nurdan Köktürk Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

2

3 Medikal Yazı •Tez •Makale •Kitap •Kitap bölümü •Proje •Kurs içeriği •Özet

4 Ajanda •Neden Yazarız •İyi Bir Makalede Sonuç Bölümü Nasıl Organize Edilir? •İyi Bir Makalede Tartışma Bölümü Nasıl Organize Edilir? •Reddedilmiş Bir Makale Nasıl Kabul Bulur? •En Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri •Örnekler •Soru ve Tartışma

5 Neden yazarız? •Çalıştığımızı ve zekamızı görünür kılmak için, •Ürün bırakıp birilerinin yararına sunmak için •Ürün bırakmak için •Uzman olabilmek için •Doçentlik sınavını geçebilmek için •Yazmaktan zevk aldığımız için

6 Neden Yazarız? •Kariyer •Profesyonel •Kurumsal •Pratiğe yönelik Peh WCG, Effective Medical Writing, Singapore Med J 2008

7 Neden Yazarız? •Neden konuşuyorsak aynı nedenle yazarız Publish Or Perish • Görünebilir olmak için yazarız

8 Peh WCG, Effective Medical Writing, Singapore Med J 2008

9 PLANLARKEN OKUYUN, PARAMETRELERİ, İSTATİSTİKLERİ, OLGU SAYISINI, DERGİYİ BELİRLEYİN

10 Kime Yazıyoruz? •Başarılı bir araştırma yazarı elde ettiği bulguları hedef kitleye iyi ve anlaşılır biçimde aktarmayı başarabilen kişidir. Peh WCG, Effective Medical Writing, Singapore Med J 2008

11 Kime yazıyoruz? •Bu nedenle okuyucu kitlenin yazarın ne demek istediğini anlaması için, yazarın okuyucu kitlesinin neye ihtiyacı olduğunu anlaması gerekir. •Genel olarak okuyucu kitlenizin, sizin yazdığınız konuyu genel hatlarıyla bilen ancak sizin bildiğiniz kadar bilmeyen bir grup olduğunu bilin The science of scientific writing. www.americanscientist.org

12 Kalemlerimiz, silgimiz, bilgisayarımız, çalışma defterimiz HAZIR 1 •Düşünce Kararlı Olmanın Üzerinde Bir Güç Yoktur •Emekleme Hocanızla her konuda ama öncelikle hipoteziniz konusunda fikir birliğine ulaşın. Tartışın, ifade edin, bulgularınızı küçük küçük not alın ve üzerinde düşünün Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

13 •Bir çalışma takvimi oluşturun. Her bir oturum için son gün koyun. Kalemlerimiz, silgimiz, bilgisayarımız, çalışma defterimiz HAZIR 2 OturumHİPOTEZİNİZ BELLİ. ÖN SONUÇLARINIZI BİLİYORSUNUZ 1Literatür okuyun ve notlar alın 2Çalışmanın şablonunu oluşturun. 3Anahatlarıyla ilk kopyayı yazın. 4Tablo ve figürleri oluşturun 5İlk revizyonu yapın 6İkinci revizyonu hocanızla beraber yapın 7Tablo ve figürleri çok anlaşılır olması için hocanızla yeniden gözden geçirin 8Üçüncü revizyon için metni diğer yazarlara gönderin 9Tüm değişikliklerin üzerinden geçin. Tüm numaraları kontrol edin. Birimleri ve kısaltmaları kontrol edin ve onaylayın. 10Son okuma 1: Hocayla Son okuma 2. Kendiniz SEND Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

14 Literatür okuyun ve notlar alın •Bu iş yazıyı göndereceğiniz günden epeyce önce tamamlanmış olmalı ve İLK ÖNCE YAPILMALI. •SADECE İLGİLİ makaleleri çıkarın. Ancak bu eksik tarama yapın anlamına GELMEZ. •İlgisi en yüksek olan makaleleri ayırın ve ilk önce bunları okuyun. •Genellikle makale üzerlerine bazen de bilgisayarınıza notlar alın: Ana nokta, populasyon, sonuç ve bu makale sizin makalenizin hangi bölümünde refere edilsin? •Bunlara şimdiden ref numarası vermeyin. Onun yerine aldığınız notların ardına parantez içine kısa künye yazın. •Notlarınızı laptopınızda alırsanız işler daha kolay olur. (EndNote kullanma işleri kolaylaştırabilir) Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

15 OturumHİPOTEZİNİZ BELLİ. ÖN SONUÇLARINIZI BİLİYORSUNUZ 1Literatür okuyun ve notlar alın 2Çalışmanın şablonunu oluşturun. 3Anahatlarıyla ilk kopyayı yazın. 4Tablo ve figürleri oluşturun 5İlk revizyonu yapın 6İkinci revizyonu hocanızla beraber yapın 7Tablo ve figürleri çok anlaşılır olması için hocanızla yeniden gözden geçirin 8Üçüncü revizyon için metni diğer yazarlara gönderin 9Tüm değişikliklerin üzerinden geçin. Tüm numaraları kontrol edin. Birimleri ve kısaltmaları kontrol edin ve onaylayın. 10Son okuma 1: Hocayla Son okuma 2. Kendiniz SEND Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

16 •Sizin çalışmanıza çok benzeyen 2-3 çalışmayı şablon hazırlığında kullanmak üzere ayırın. Bütünüyle okuyun. •Metodlarını iyice inceleyin. Kullandıkları parametreleri değerlendirin •Siz de kendi parametrelerinizi benzer biçimde organize edin. •Çalışmaların yayınlandığı dergilere dikkat edin. Sizinki de o dergilerde yayınlanabilir. ŞABLON OLUŞTURMA Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

17 •İNTİHAL “PLAGIARISM” YAPMAYIN!!!!!. •Bire bir alıntıları tırnak içinde belirtin •Kendi yayınınızdan oluşan bir tablo kullanırken bile yayıncıdan izin almalısınız. •Notlarınızı alırken direkt o yazarın sözlerini not almayın •Başkalarının referanslarına ait cümleleri direkt kopyalamayın • Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology Holmes DR. Manuscript Preparation and Publication. Circulation 120; 906-913

18 Literatür Okuyun Ve Notlar Alın •Diğer literatürleri hızlı hızlı okuyun. Girişin başı ve sonuna bakın. Metod ve sonuçların ilk paragrafına bakın ve tartışmanın ilk ve son paragraflarına bakın. En üst sayfaya ya da bilgisayara not edin. Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

19 Literatürleri gruplandırın •Giriş •Metod •Tartışma Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

20 OturumHİPOTEZİNİZ BELLİ. ÖN SONUÇLARINIZI BİLİYORSUNUZ 1Literatür okuyun ve notlar alın 2Çalışmanın şablonunu oluşturun. 3Anahatlarıyla taslak oluşturun. 4İlk kopya: Tablo ve figürleri oluşturun 5İlk revizyonu yapın 6İkinci revizyonu hocanızla beraber yapın 7Tablo ve figürleri çok anlaşılır olması için hocanızla yeniden gözden geçirin 8Üçüncü revizyon için metni diğer yazarlara gönderin 9Tüm değişikliklerin üzerinden geçin. Tüm numaraları kontrol edin. Birimleri ve kısaltmaları kontrol edin ve onaylayın. 10Son okuma 1: Hocayla Son okuma 2. Kendiniz SEND

21 Taslak •Öneri başlık •Ana başlıklar •Burada fazla düz yazı olmamalı ve daha çok not düşme şeklinde olmalıdır Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

22 OturumHİPOTEZİNİZ BELLİ. ÖN SONUÇLARINIZI BİLİYORSUNUZ 1Literatür okuyun ve notlar alın 2Çalışmanın şablonunu oluşturun. 3Anahatlarıyla ilk taslağı oluşturun. 4İlk kopya: Tablo ve figürleri oluşturun 5İlk revizyonu yapın 6İkinci revizyonu hocanızla beraber yapın 7Tablo ve figürleri çok anlaşılır olması için hocanızla yeniden gözden geçirin 8Üçüncü revizyon için metni diğer yazarlara gönderin 9Tüm değişikliklerin üzerinden geçin. Tüm numaraları kontrol edin. Birimleri ve kısaltmaları kontrol edin ve onaylayın. 10Son okuma 1: Hocayla Son okuma 2. Kendiniz SEND

23 İlk Kopya •İlk kopya için mükemmelliyetçi olmayın. Herhangi bir draft hiç yoktan iyidir. •Her bir grup için oluşturulmuş literatür kümelerini önüne yay ve sonuçları tekrar gözden geçirin ve okuduklarınızı konuşur gibi yazmaya başlayın. Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

24 “Blueprint” Bir Makale Yazmak •Özet, Giriş, Materyal-Metod, Sonuç, Tartışma •Materyal ve Metod, Sonuç, Giriş, Tartışma, Özet •Giriş ve Metod, proje aşamasındayken yazılabilir. •Sonuç ve tartışma ancak proje sonuçları ortaya çıktıktan ve tamamlandıktan sonra yazılabilir Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

25 Sonuçlar •Bu bölümün organizasyonu için metottaki alt başlıkları kullanmak gerekir. •Sonuçları aynı sırada vermek gereklidir. Kullandığınız zaman geçmiş zaman olmalı •Prospektif çalışmalar için demografik veriler sonuçların ilk paragrafında tercihen tablolar halinde verilir. •Tabloları karmaşık yapmayın •Tablo isimleri ve figür isimleri metin içinde belirtilirken büyük harf kullanın. •Tabloya çok fazla veri yerleştirmeyin. Kıdemsiz araştırmacılar verilerine kıyamazlar •Sayıların bütünleşmesine dikkat edin •Birimlere dikkat edin •Bu bölümde yorum yapmayın •İstatistiksel fark bulmak her zaman yeterince güçlü bir sonuç olmayabilir. •Bağımsız parametrelerin sonuç üzerindeki etkisini test etmek için “etki büyüklüğü” belirtilmelidir Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

26 Değişkenlerin tablo ve grafik olarak gösterilmesi •Nominal (categorical level) : Var/Yok vs. : Bar grafik veya histogram •Eğer aynı olgu grubundaki iki numerik değer karşılaştırılacaksa scatterplot kullan •Bir veya fazla nominal değişken ve bir numerik değişken için, her bir kategoriye ait numerik değişkenleri gösterebilmek için boxplot kullan. •Zaman içindeki kantitatif ölçümlerin nasıl değiştiği çizgisel grafiklerle anlaşılabilir •Pay grafikler 100’e tamamlanan farklı oranları göstermek için kullanılır Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by Step Guide to Publication for Beginning Investigators 2005; American J Roentgenology

27

28 Figürler Holmes DR. Manuscript Preparation and Publication. Circulation 120; 906-913

29 Kısaltmalar •Bilinenleri ilk geçtiği yerde belirtmeye lüzum yok: hr, min, sec, etc) •Kısaltmaları 3’den fazla tekrar yapacaksanız kullanın •% ve derece sembolleri kullanıldığında yanındaki sayı ile arasında boşluk bırakılmaz. Ancak diğer her durumda yanındaki sayı ile arasında boşluk bırakılır •Birimlerin yanına çoğul konmaz. Litreler gibi ya da mililitreler gibi onun yerine örneğin 5 ml denir Maloy S. Guidelines for Writing a scientific paper 2001

30 Hangisi İyi? •t(zaman)=15', T(sıcaklık)=32º, t=0', T=25º; t=6', T=29º; t=3', T=27º; t=12', T=32º; t=9'; T=31º •Zaman (dak) sıcaklık(ºC) •025 •3 27 •6 29 •9 31 •12 32 •15 32 The science of scientific writing. www.americanscientist.org

31 Resimler •Sadece ana konuya ait resimleri kullanın •Resimler üzerinde ok kullanmak iyi sonuç verir •Eğer ana bulgular tablo, figür ve resimle ifade edildiyse, metin kısmı sadece ana sonuçların özeti şeklinde olmalıdır •Çok az numerik data için tablo kullanmayın •İki parantezi yan yana açmaktan kaçının (…….figure (1) (3). gibi). •Tablo başlığı üstte, figür başlığı altta olur. Figür açıklaması başlığın hemen ardına yazılır. •Figür ve Tablo isimleri metin içinde büyük harf ile geçer. Maloy S. Guidelines for Writing a scientific paper 2001

32 Tartışma ve Sonuç •İlk paragraf: Çalışmanızın sonuçlarını özetlemeli (Geçmiş zaman. Bu çalışmanın major bulguları 1)..2) gibi). Bu çalışma şu konudaki ilk çalışma demeyin. •Literatür özetleyerek başlamayın •Hastalığın temelindeki patogenetik mekanizmaları anlatmayın (Eğer yazınız patoloji yazısı değilse tabii ki). •Lafı boş yere uzatmayın •Girişte sorduğunuz test ettiğiniz ana bulgularınızı tartışın. Herşeyi tartışmaya çalışmayın. •Kendi datanıza sürekli atıf yapmayın. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyin ve burada SAKIN yeni bir data vermeyin. Holmes DR. Manuscript Preparation and Publication. Circulation 120; 906-913

33 Tartışma sonuç: •İlk paragraf: •Sonuçlarınızın yorumu burada verilir. Kanıtın dışına çıkmayın. Çok yorum gereksiz. •Sadece bu sonuçlar için yorum yapın. •Eğer söyleyecek çok şeyiniz varsa o zaman birden çok yazı yazmanız gerekli olabilir. •Birden çok “SONUÇ” tüm sonuçların çok olumlu etkisini azaltabilir. •Sakın prevalans yerine insidans ya da latent yerine persistant demeyin. Perfecting the manuscript: Getting the right words in the right place. Can Med Assoc J 1983: 128 (1): 769

34 Tartışma ve Sonuç •2. paragraf: •Çalışma sonuçlarınız diğer çalışmalarla benzer mi ya da onlardan faklı mı? Literatürde son 5 seneyi tarayın •Benzerlik ve farklılıkların nedenleri neler? Diğer literatürün eksik noktaları var mı? •Hipotezinizi temcit pilavı gibi ısıtmayın! •Diğer çalışmaları yazarken otör ismi geçirmeyin. Çalışmaların tüm detayını vermeyin. Onun yerine o çalışmaların sonuç kısımlarıyla ilgilenin •Literatürdeki çalışmaları verirken sonuçları “geniş zamanla verin”. •Kendi çalışmanızdan bahsederken, sizin bulduğunuz bir yeniliği vurgularken “biz” deyin ama çok vurgulamak gerekmeyen ama yine sizin yaptığınız bir şeyden bahsederken “bulundu, edildi” deyin. NARSİST olmayın. •Öte yandan “….söylenebilir” demek yerine “bir kişi….diyebilir: one could find…” iyi bir cümle değildir. Holmes DR. Manuscript Preparation and Publication. Circulation 120; 906-913 Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

35 Kelimeler •Çok fazla ve özellikle lüzumsuz bağlaç kullanmayın (Phraseology). Kelime sayısı sonsuz olmamalı. •Çok fazla “it” veya “they” kullanıp bunların neyi ifade ettiği konusunda karışıklık oluşmasın. Kişiler bu kelimelerin hangi şeyi ifade ettiğini kolay anlasın. •Cümlelerinizi tekrar etmeyin. •Kısaltmaları ilk geçtiği yerde açıklamayı unutmayın Perfecting the manuscript: Getting the right words in the right place. Can Med Assoc J 1983: 128 (1): 769 Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

36 Tartışma ve Sonuç •3. paragraf: •Çalışma sonuçlarınızın patogenetik mekanizmaları neler olabilir. Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

37 Tartışma ve Sonuç •4. paragraf •Çalışmanızın klinik önemini açıkça ifade edin. •Sizin çalışmanız ne tür bir klinik ders veriyor: Tanısal bir açığı mı tanımladınız? •Dikkate alınması gereken yeni noktalar mı saptadınız? •Eğer temel bilimci iseniz çalışmanız patogeneze ne kattı? •Çalışma sonuçlarınız başka populasyonlara uygulanabilir mi? •Çok genellemeyin! Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

38 Tartışma ve Sonuç •5. paragraf Çalışmanızın limitasyonları neler. Dürüst ve dobra olun ama sonuçlarınızı yerden yere vurmayın. Çalışma metodundaki deneysel eksiklikleri limitasyon gibi vermeyin. Bu bölümün amacı eleştirilerin düzeyini azaltmak gibi görünse de aslında okuyucuya sonuçlarınızın günlük pratikteki yerini gösterir ve yazınızı yorumlamayı kolaylaştırır. Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

39 Tartışma ve Sonuç •Son paragraf: •Özet: Ana bulgularınızı ve sonucunuzu tekrar edin. Klinik ve temel bilimler alanına olan katkınızı tekrarlayın. •Eğer çalışmanızın sonraki bir çalışmayı gerektiriyorsa önerin ama çıkmaz sokağa yönlendiriyorsa “sonraki adım” önermeyin. Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

40 Tartışma ve sonuç •Ana sonuçlarınız •Sonuçlarınızın yorumu •Sonuçlarınızın konu kapsamındaki yorumu (Diğer literatürle ilgisi) •Çalışmanızın klinik ve patofizyolojik etkileri •Limitasyon •Sonuç Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

41 OturumHİPOTEZİNİZ BELLİ. ÖN SONUÇLARINIZI BİLİYORSUNUZ 1Literatür okuyun ve notlar alın 2Çalışmanın şablonunu oluşturun. 3Anahatlarıyla ilk taslağı oluşturun. 4İlk kopya: Tablo ve figürleri oluşturun 5İlk revizyonu yapın 6İkinci revizyonu hocanızla beraber yapın 7Tablo ve figürleri çok anlaşılır olması için hocanızla yeniden gözden geçirin 8Üçüncü revizyon için metni diğer yazarlara gönderin 9Tüm değişikliklerin üzerinden geçin. Tüm numaraları kontrol edin. Birimleri ve kısaltmaları kontrol edin ve onaylayın. 10Son okuma 1: Hocayla Son okuma 2. Kendiniz SEND

42 Revizyon •Eğer ilk kopyayı yazmak “tohum ekmekse” ilk revizyon “çapalamak ve budamaktır” •O çok değerli verilerinizi “uçurmaya” hazır olun. Değiştirmeye üşenmeyin ya da üzülmeyin.. •“OLDU” diyene dek değiştirin. •Paragraf paragraf, parça parça çalışın •“Kapatın” bir gün sonra tekrar açın. •3. ve 4. draftta çalışmanız artık %50-75 oranında hazırdır. Kliewer MA. Writing It Up: A Step-by-Step Guide to Publication for Beginning Inverstigations. Am J Roentgenology 2005; 185: 591-596

43 OturumHİPOTEZİNİZ BELLİ. ÖN SONUÇLARINIZI BİLİYORSUNUZ 1Literatür okuyun ve notlar alın 2Çalışmanın şablonunu oluşturun. 3Anahatlarıyla ilk taslağı oluşturun. 4İlk kopya: Tablo ve figürleri oluşturun 5İlk revizyonu yapın 6İkinci revizyonu hocanızla beraber yapın 7Tablo ve figürleri çok anlaşılır olması için hocanızla yeniden gözden geçirin 8Üçüncü revizyon için metni diğer yazarlara gönderin 9Tüm değişikliklerin üzerinden geçin. Tüm numaraları kontrol edin. Birimleri ve kısaltmaları kontrol edin ve onaylayın. 10Son okuma 1: Hocayla Son okuma 2. Kendiniz SEND

44 OturumHİPOTEZİNİZ BELLİ. ÖN SONUÇLARINIZI BİLİYORSUNUZ 1Literatür okuyun ve notlar alın 2Çalışmanın şablonunu oluşturun. 3Anahatlarıyla ilk taslağı oluşturun. 4İlk kopya: Tablo ve figürleri oluşturun 5İlk revizyonu yapın 6İkinci revizyonu hocanızla beraber yapın 7Tablo ve figürleri çok anlaşılır olması için hocanızla yeniden gözden geçirin 8Üçüncü revizyon için metni diğer yazarlara gönderin 9Tüm değişikliklerin üzerinden geçin. Tüm numaraları kontrol edin. Birimleri ve kısaltmaları kontrol edin ve onaylayın. 10Son okuma 1: Hocayla Son okuma 2. Kendiniz

45 EVET! ARTIK HAZIR!! •SEND Yazınızı gözünüzde büyütmeyin ama küçültmeyin de. Benzer yazıların çıktığı dergileri saptayın.

46 Sıkça yapılan hatalar •Uygunsuz ve yetersiz istatistik •Sonuçlara ait yorumların abartılması (Overinterpretation) •Uygunsuz ya da suboptimal instrumentasyon •Olgu sayısının azlığı •Olgu seçiminde bias •Sorunu ortaya koymada yetersizlik •Datanın tutarsız oluşu ve doğruluğundan şüphe oluşması •Yanlış, yetersiz literatür araştırması •Yetersiz data •Defektif tablo ve figürler •Alexandrov AV. How to write a Research Paper. Cerebrovasc Dis 2004; 18: 135-138

47 ÖZET •Bir makale yazmanın en önemli aşaması başlamaktır. Daha sonrası yazmak istediklerini mantıklı, uyumlu ve anlaşılır bir sıraya koyup yazmaktır. •Bundan sonrası istekli, iyi yazan bir mentorla çalışmayla hallolabilir. •Mentorların en istemedikleri şey, tamamen dezorganize bir yazıyı yeniden oturup baştan yaratmaya çalışmaktır. •Unutmayın yazınızın başlıca düşmanı: ▫Çok kelime ▫Az kelime ▫Yanlış kelime ▫Doğru kelime ama yanlış yer dir

48 MACERANIN SONUNDA KABUL EDİLMİŞ BİR YAZININ KEYFİNİ EN ÇOK ÇIKARMAYI HAKADEN KİŞİ ONU YAZAN YANİ İLK İSİM OLAN KİŞİDİR.


"İyi Bir Makale Nasıl Yazılır? Sonuçlar ve Tartışma Nurdan Köktürk Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları