Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3.1 Örgüt Şemasına Bir Örnek Genel Müdür (CEO) Gnl Md.Yrd. Finans Muhasebe Şefi Gnl Md.Yrd. İmalat Gnl Md.Yrd. İnsan Kaynakları Bütçe Analisti Fabrika.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3.1 Örgüt Şemasına Bir Örnek Genel Müdür (CEO) Gnl Md.Yrd. Finans Muhasebe Şefi Gnl Md.Yrd. İmalat Gnl Md.Yrd. İnsan Kaynakları Bütçe Analisti Fabrika."— Sunum transkripti:

1 3.1 Örgüt Şemasına Bir Örnek Genel Müdür (CEO) Gnl Md.Yrd. Finans Muhasebe Şefi Gnl Md.Yrd. İmalat Gnl Md.Yrd. İnsan Kaynakları Bütçe Analisti Fabrika Müdürü Bakım Müdürü Eğitim Uzmanı S.Yardım Uzmanı

2 3.2 Örgütsel Tasarımın Verimlilik vs. Öğrenme Sonuçları ile İlişkisi Verimlilik için Tasarlanmış Dikey Örgüt Öğrenme için Tasarlanmış Yatay Örgüt Yatay yapı egemen •Paylaşılan görevler, yetkilendirme •Gevşek hiyerarşi, az sayıda kural •Yatay, yüz yüze iletişim •Çok sayıda takım ve görev grupları •Yerinden karar verme Dikey yapı egemen •Uzmanlaşmış görevler •Katı hiyerarşi, çok sayıda kural •Dikey iletişim ve rapor sistemleri •Az sayıda takım, görev grupları ve eşgüdümleyici •Merkezi karar verme Egemen Yapısal Yaklaşım

3 3.3 Proje Yöneticisinin Örgüt Yapısındaki Yeri Genel Müdür Finans Dept. Finans Muhasebesi Butçe Analisti Yönetim Muhasebesi Mühendislik Dept. Ürün Tasarımı Proje Çizimcisi Elektrik Tasarımcısı Satınalma Dept. Satınalmacı Pazarlama Dept. Pazar Araştırmacı Reklam Uzmanı Pazar Planlaması Proje Yön. Yeni ürün A Proje Yön. Yeni ürün A Proje Yön. Yeni ürün A

4 3.4. Wizard Software Şirketinde Yatay Eşgüdüm için Takımlar Genel Müdür Araştırma Gnl Md.Yrd Programlama Gnl Md.Yrd. Pazarlama Gnl Md.Yrd. Hafıza ür. Satış.Yön Hafıza ür. Uluslar arası Yön. Reklam Yön. Video oyunu Baş Programcı Müş.Hiz. Yön Tedarik Yön. Hafıza ür. Arş. Yön. Uygulama ve Test Yön. Video oyunu Temel Arş. Yön. Video oyunu Satış Yön Video Oyunları Ürün Takımı Hafıza Ürünleri Takımı Hafıza ür. Baş Programcı

5 DüşükYüksek Düşük Takımlar Gerekli Yatay Eşgüdümün Derecesi Zaman ve İnsan Kaynağı Cinsinden Eşgüdümün Maliyeti 3.5. Yatay Bağlantı ve Eşgüdüm İçin Mekanizmalar Merdiveni Tam zamanlı bütünleştiriciler Görev grupları Doğrudan ilişki Bilgi sistemleri

6 3.6. Çalışanları Bölümlere Ayırmak İçin Yapısal Tasarım Örnekleri GM Mühendislik Üretim Pazarlama GM 1. Ürün hattı 3. Ürün hattı 2. Ürün hattı GM Ürün 1 İmalat Pazarlama Ürün 2 GM Finans İnsan Kaynakları Temel Süreç 1 A Temel Süreç 2 İşlevlere Göre Ürünlere Göre Bölümleme (Bölümsel) Çokodaklı Bölümleme (Matris veya Melez) Yatay Bölümleme Pazarlama Muhasebe Dağıtım İmalat Modüler Bölümleme

7 3.7 İşlevlere Göre Bölümlenmenin Güçlü ve Zayıf Yanları Güçlü Yanları 1. İşlevsel bölümler içinde ölçek ekonomisi sağlar 2. Derinliğine beceri geliştirmeye olanak sağlar 3. Örgütün işlev amaçlarına ulaşmasını sağlar 4. Bir ya da az sayıda ürünle daha başarılıdır Zayıf Yanları 1. Çevresel gelişmelere yavaş tepki verir 2. Kararların tepede birkmesine, hiyerarşide aşırı yüklenmeye neden olur 3. Bölümlerarasında düşük yatay eşgüdüme neden olur 4. Yenilikçilik azdır 5. Örgütsel amaçları görememe tehlikesi doğar

8 3.8. Info-Tech’de İşlevlerden Ürünlere Göre Yapılanmaya Geçiş İşlevlere Göre Bölümlenme Ar Ge Info-Tech Gen.Müd. İmalat Muhasebe Pazarlama Ürünlere Göre Bölümlenme Elektronik Yayın Info-Tech Gen.Müd. Büro OtomasyonuSanal Gerçeklik A/Gİml Muh Paz A/Gİml Muh PazA/Gİml Muh Paz

9 3.9 Ürün Örgüt Yapısının Güçlü ve Zayıf Yanları Güçlü Yanları 1. Hareketli çevrelerdeki hızlı değişmeler için uygun 2. Ürün sorumluluğu ve ilişki noktaları belirgin olduğu için müşteri doyumuna sağlar 3. İşlevler arasında yüksek eşgüdüm 4. Birimlerin üründeki, bölgedeki ve müşterideki farklılıklara uyumunu sağlar 5. Fazla ürünü bulunan büyük örgütlerde iyi çalışır 6. Kararlar yerinden alınır Zayıf Yanları 1. İşlevsel bölümlerdeki ölçek ekonomisini yok eder 2. Ürün hatları arasındaki eşgüdümü zayıflatır 3. Derinliğine beceri ve teknik uzmanlığı yok eder 4. Ürün hatları arasında bütünleşme ve standardizasyon zorlaşır

10 3.10 Apple Computer için Coğrafik Yapı CEO Steve Jobs Apple Pasifik Apple Avrupa Apple Amerika L. Amerika Karayipler Japonya Avustralya Asya Kanada

11 3.11 Bir Matris Örgütte İkili Yetke Yapısı Ürün Direktörü Genel Müdür Tasarım Gn.Md.Yrd İmalat Gn.Md.Yrd Pazarlama Gn.Md.Yrd Satınalma Yön. Denetçi A Ürünü Yön. B Ürünü Yön C Ürünü Yön D Ürünü Yön

12 3.12 Matris Örgüt Yapısının Güçlü ve Zayıf Yanları Güçlü Yanları 1. Müşteriden gelen ikili istekleri karşılayabilmek için gerekli eşgüdümü sağlar 2. İnsan kaynaklarını ürünler arasında esnek bir biçimde paylaşır 3. Hareketli çevredeki hızlı değişimlere ve karmaşık kararlara uygundur 4. Gerek ürünsel gerekse işlevsel beceri geliştirmeye olanak sağlar 5. Çok ürünü olan orta büyüklükteki örgütlerde iyi çalışır Zayıf Yanları 1. İkili yetke nedeniyle çalışanların bunalmasına, kafalarının karışmasına neden olur 2. Çalışanların insan ilişkilerinde çok iyi olmaları ve yoğun eğitim görmüş olmaları gerekir 3. Zaman alıcıdır, sık toplantılara ve çatışma çözücü çalışmalara gereksinme gösterir 4. Çalışanlar dikey yerine mesleksel ilişkiler kurmadıkça ve yapıyı anlamadıkça çalışmaz 5. Güç dengelerini sağlamak için yoğun çaba gerektirir.

13 3.14 Yatay Yapı Üst Yönetim Takımı Süreç Sorumlusu Süreç Sorumlusu 3. Takım 2. Takım 1. Takım 3. Takım 2. Takım 1. Takım Müşteri Pazar Analizi Araştırma Ürün Planl. Test Analiz Satınalma Malzeme Akışı Dağıtım Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tedarik ve Destek Süreci

14 3.15 Yatay Yapının Güçlü ve Zayıf Yanları Güçlü Yanları 1. Müşteri isteklerindeki değişimlere hızlı tepki vermeyi ve esnekliği sağlar 2. Herkesin dikkatini üretime ve müşteriye bir “değer” sunmaya yöneltir 3. Çalışanların her biri, örgütsel amaçlar hakkında geniş bir bakış açısına sahiptir 4. Takım çalışmasını ve işbirliğini teşvik eder 5. Sorumluluğu paylaşma, karar verme ve sonuçlardan sorumlu olma fırsatı sunarak, çalışanların yaşam kalitesini yükseltir Zayıf Yanları 1. Temel süreçleri belirlemek güç ve zaman alıcıdır 2. Kültürde, iş tasarımında, yönetim felsefesinde, bilişim ve ödül sistemlerinde değişimleri gerektirir 3. Geleneksel yöneticiler, güç ve yetkelerinin azalması durumunda değişimi engelleyebilirler 4. Yatay takım ortamında etkili çalışabilmeleri için işgörenlerin eğitilmesini gerektirir 5. Derinlemesine beceri geliştirmeyi sınırlandırabilir

15 3.16. Premiere Plus Publishing Company’de Modüler Yapı Premiere Plus Publishing Company Strawberry Hill (Derleme hizmetleri modülü) Target Communications (Halkla ilişkiler modülü) A-Z Printshops (Basım modülü) Creative Design Inc. Grafik modülü)

16 3.17. Modüler Yapının Güçlü ve Zayıf Yanları Güçlü Yanları 1. Küçük örgütlerin bile dünya çapında yetenek edinmesini ve kaynaklara ulaşmasını sağlar 2. Fabrikaya, teçhizata veya dağıtım kanallarına büyük yatırımlar yapmaksızın kısa zamanda güçlü bir şirket olmayı sağlar 3. Değişen gereksinimler karşısında örgütün esnek ve duyarlı olmasını sağlar 4. Yönetim giderlerini düşürür Zayıf Yanları 1. Bir çok etkinlikler ve çalışanlar üzerinde yöneticilerin doğrudan kontrolü yoktur 2. Sözleşmeli ortaklarla ilişkileri yürütme ve çatışmaları yönetmek için zaman ve çaba gerektirir 3. Bir ortak sözleşmenin gereklerini yerine getirmezse ya da iflas ederse örgütsel başarısızlık riski doğar 4. Sözleşmeli personelle değiştirilebileceğini hissettiklerinde, çalışanların sadakati azalır, örgüt kültürü zayıflar

17 3.18A. Melez Yapıya Örnek (Sun Petrochemical Products) İşlevsel Yapı Hukuk Müşaviri Genel Müdür İns.Kayn. Direktörü Teknoloji Gn.Md.Yrd. Finans Gn.Md.Yrd. Kimyasal Gn.Md.Yrd. Benzin Gn.Md.Yrd. Yağ Gn.Md.Yrd. Ürün Yapısı

18 3.18B. Melez Yapıya Bir Örnek (Ford Customer Service) Başkan Yrd ve Genel Müdür İnsan Kaynakları Strateji/ İletişim Finans Direktör/ Süreç Sor. Direktör/ Süreç Sor. Direktör/ Süreç Sor. Takım Parça Tedarik/Destek Grubu Araç Servis Grubu Teknik Destek Grubu İşlevsel Yapı Yatay Yapı

19 3.19 Yapı ile Örgütün Verimlilik vs. Öğrenme Gereksinimi Arasındaki İlişki Yatay: Eşgüdüm, öğrenme, yenilik, esneklik Dikey: Kontrol, verimlilik, istikrar, güvenilirlik Egemen Yapısal Yaklaşım İşlevsel Yapı Çapraz Takımlı İşlevsel Yapı Ürün Yapısı Matris Yapı Yatay Yapı Modüler Yapı


"3.1 Örgüt Şemasına Bir Örnek Genel Müdür (CEO) Gnl Md.Yrd. Finans Muhasebe Şefi Gnl Md.Yrd. İmalat Gnl Md.Yrd. İnsan Kaynakları Bütçe Analisti Fabrika." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları