Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EKO 413 SEMİNER Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI 21010009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EKO 413 SEMİNER Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI 21010009."— Sunum transkripti:

1 1 EKO 413 SEMİNER Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI 21010009

2 Meslek ve Çalışma Ortamı Seçimi 2 Eray ADALI 2012-2013 - Yanlış Meslek Seçimi - İlk İş Seçiminin Önemi - Hedefler - Yetenekler ve İlgi Alanları - İmkanlar ve Beklentiler - Çalışma Ortamına Uyum - İdeallere Uyum

3 Meslek ve Çalışma Ortamı Seçimi 3 Eray ADALI 2012-2013 - İnsanlara iş imkanı sağlamak, istihdam artırmak ister misiniz? - Onların işlerini güvence altına almalarına yardım etmek ister misiniz? - Çalışma Ortamlarını sürekli geliştirmek ister misiniz? - Mesleki eğitimlerin süreçleri geliştireceğine inanır mısınız?

4 4 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Eray ADALI 2012-2013

5 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler Misyon Bakanlığın Misyonu; Çalışma hayatını düzenlemek, çalışma barışını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini geliştiren tedbirler almak, toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve istihdamı artıracak şartları geliştirmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve bunları sürekli kılmaktır.  Çalışma Hayatı  Çalışma Barışı  İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştiren Tedbirler  Sosyal Güvenliği Sağlama  İstihdam Artırımı  Yurtdışında Çalışan Türk İşçilerin Çalışma Hayatı  Yurtdışında Çalışan Türk İşçilerin Sosyal Güvenlik Hakları 5 Eray ADALI 2012-2013

6 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler Vizyon Bakanlığın Vizyonu; Çalışabilecek tüm insanların kurallara uygun ve barış içinde çalışabildiği, çalışma yaşamı dışındakilerin istihdama hazırlandığı ve sosyal güvencelerinin sağlandığı bir Türkiye oluşturmaktır. Bakanlığın Vizyonu; Çalışabilecek tüm insanların kurallara uygun ve barış içinde çalışabildiği, çalışma yaşamı dışındakilerin istihdama hazırlandığı ve sosyal güvencelerinin sağlandığı bir Türkiye oluşturmaktır.  Kurallara Uygun ve Barış İçinde Çalışma  İstihdama Hazırlık  Sosyal Güvencenin Sağlanması 6 Eray ADALI 2012-2013

7 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği GörevlerGörevler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendi açıklaması ile amaç ve görevleri şu şekilde belirlenmiştir; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendi açıklaması ile amaç ve görevleri şu şekilde belirlenmiştir;  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak  Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak  Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak  İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak 7 Eray ADALI 2012-2013

8 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği GörevlerGörevler  Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,  Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,  İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulamasını izlemek,  Çalışma hayatını denetlemek,  Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, 8 Eray ADALI 2012-2013

9 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği GörevlerGörevler  Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak  Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak  Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek  Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak 9 Eray ADALI 2012-2013

10 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği GörevlerGörevler  Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,  İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,  Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.,  İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyecek ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak  Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak. 10 Eray ADALI 2012-2013

11 Temelleri, Kuruluşu ve Gelişimi 1930İktisat Vekaleti1930İktisat Vekaleti İş ve İşçiler Bürosuİş ve İşçiler Bürosu 1940Devlet Dairelerin Bakanlıklara Ayrılması1940Devlet Dairelerin Bakanlıklara Ayrılması Çalışma BakanlığıÇalışma Bakanlığı 1970Sosyal Güvenlik Bakanlığı1970Sosyal Güvenlik BakanlığıBağ-kur Sosyal Sigortalar KurumuSosyal Sigortalar Kurumu 1980Çalışma Bakanlığı1980Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik BakanlığıSosyal Güvenlik Bakanlığı  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2000“Tek Çatı”2000“Tek Çatı” 11 Eray ADALI 2012-2013

12 Teşkilat Yapısı Bakanlığın Teşkilat yapısı 4 ana başlık altında yapılanır.Bakanlığın Teşkilat yapısı 4 ana başlık altında yapılanır.  Merkez Teşkilatı  Taşra Teşkilatı  Bağlı Kuruluşlar  İlgili Kuruluşlar 12 Eray ADALI 2012-2013

13 13 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI - Ana Hizmet Birimleri - Danışma ve Denetim Birimleri - Yardımcı Birimler Eray ADALI 2012-2013

14 14 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI Ana Hizmet Birimleri  Çalışma Genel Müdürlüğü  Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri (DİYİH) Genel Müdürlüğü  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eray ADALI 2012-2013

15 15 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI Danışma ve Denetim Birimleri  Teftiş Kurulu Başkanlığı  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı  İç Denetim Birimi Başkanlığı  Strateji Geliştirme Başkanlığı  Hukuk Müşavirliği  Bakanlık Müşavirleri  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Eray ADALI 2012-2013

16 16 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI Yardımcı Birimler  Personel Dairesi Başkanlığı  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  Özel Kalem Müdürlüğü Eray ADALI 2012-2013

17 17 Teşkilat Yapısı TAŞRA TEŞKİLÂTI - Bölge Müdürlükleri - Yurtdışı Teşkilatı - Müşavirlik ve Ataşelikler Eray ADALI 2012-2013

18 18 Teşkilat Yapısı BAĞLI KURULUŞLAR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) - Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Eray ADALI 2012-2013

19 19 Teşkilat Yapısı İLGİLİ KURULUŞLAR - Sosyal Güvenlik Kurumu - Türkiye İş Kurumu - Mesleki Yeterlilik Kurumu Eray ADALI 2012-2013

20 Aranılan Özellikler 20 Eray ADALI 2012-2013 - 4 Yıllık Üniversite Mezunu Olmak - 4 Yıllık Üniversite Mezunu Olmak - KPSS en az 70 Puan - 35 yaş - Yabancı Dil - KPSS Dil En az 42 Doğru Cevap - KPDS En az 70 Puan - Uluslararası geçerliliği olan sınavlar (2yıl) -Askerlik - Askerliği Yapmış Olmak - Askerliği Erteletmiş Olmak - Askerlikle İlişkisi Bulunmamak

21 Başvuru Belgeleri 21 Eray ADALI 2012-2013 - İş Talep Formu - Diploma, Çıkış Belgesi ya da Onaylı Örneği - KPSS Sonuç Belgesi - Yabancı Dil Belgesi - Vesikalık Fotoğraf

22 Mülakat ve Sınavlar 22 Eray ADALI 2012-2013 MÜLAKATLARSINAVLAR

23 Mülakat ve Sınavlar 23 Eray ADALI 2012-2013 MÜLAKATLAR - Güçlü ve Zayıf Yönler - Çalışma Süresi - Gelecek Planları - Baskı ve Stres - Bölüm ve Meslek Seçimi - Sorunlara Çözüm Üretme - Beklentiler - Soru Sorabilme

24 Mülakat ve Sınavlar 24 Eray ADALI 2012-2013 SINAVLAR SINAVLAR - İktisat - Maliye - Muhasebe - Hukuk - Genel Kültür ve Kurum ile ilgili Bilgiler

25 Mülakat ve Sınavlar 25 Eray ADALI 2012-2013 SINAVLAR(İktisat) SINAVLAR(İktisat) Arz miktarı ile arz edilen miktar nedir? Farkları nelerdir? Arz miktarı ile arz edilen miktar nedir? Farkları nelerdir? Doğal işsizlik oranı nedir? doğal işsizlik oranını ile mücadelede kullanılacak iktisat politikaları nelerdir? Doğal işsizlik oranı nedir? doğal işsizlik oranını ile mücadelede kullanılacak iktisat politikaları nelerdir? Döviz kurlarının belirlenmesine ilişkin modeller nelerdir? Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarıya ulaşabilmesi için gerekli faktörler nelerdir? Monopol piyasalarda uzun dönem dengeyi ve sosyal maliyeti, grafik yardımıyla anlatınız. Monopol piyasalarda uzun dönem dengeyi ve sosyal maliyeti, grafik yardımıyla anlatınız. Gayri safi yurt içi hasıla hesaplama yöntemlerini sıralayarak, üretim yaklaşımı yöntemini anlatınız. Gayri safi yurt içi hasıla hesaplama yöntemlerini sıralayarak, üretim yaklaşımı yöntemini anlatınız.

26 Mülakat ve Sınavlar 26 Eray ADALI 2012-2013 SINAVLAR(Maliye) SINAVLAR(Maliye) Bütçenin kapatılma yöntemleri nelerdir? Bütçenin kapatılma yöntemleri nelerdir? Verginin yansıması nedir? Yansıma şekilleri nelerdir? Verginin yansıması nedir? Yansıma şekilleri nelerdir? Çarpan ve hızlandıranın ekonomi üzerindeki etkileri ve aralarındaki farklar nelerdir? Çarpan ve hızlandıranın ekonomi üzerindeki etkileri ve aralarındaki farklar nelerdir? Gelir dağılımını belirleyen faktörler nelerdir? Gelir dağılımını belirleyen faktörler nelerdir? Az gelişmiş ülkelerde “noksan istihdamdan tam istihdama geçişi zorlaştıran faktörler” nelerdir? Anlatınız Az gelişmiş ülkelerde “noksan istihdamdan tam istihdama geçişi zorlaştıran faktörler” nelerdir? Anlatınız Devlet borçlanmasının etkileri ve sonuçlarını anlatınız. Devlet borçlanmasının etkileri ve sonuçlarını anlatınız.

27 Mülakat ve Sınavlar 27 Eray ADALI 2012-2013 SINAVLAR(Muhasebe) SINAVLAR(Muhasebe) Bilanço nedir?amortisman nedir? Bilanço nedir?amortisman nedir? Açılış Bilançosu verileri eşliğinde, genel geçici mizan, genel kesin mizan, gelir tablosu, dönem sonu bilançosu oluşturulması Açılış Bilançosu verileri eşliğinde, genel geçici mizan, genel kesin mizan, gelir tablosu, dönem sonu bilançosu oluşturulması İşletmeye ait bilanço kalemleri eşliğinde, cari oran, nakit oran, finansal kaldıraç hesaplamaları ve oranların yorumlanması İşletmeye ait bilanço kalemleri eşliğinde, cari oran, nakit oran, finansal kaldıraç hesaplamaları ve oranların yorumlanması Gelir tablosu verileri eşliğinde, rapor tipi gelir tablosu oluşturulması Gelir tablosu verileri eşliğinde, rapor tipi gelir tablosu oluşturulması Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Satıcılar Yardımcı Defteri ne kayıt Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Satıcılar Yardımcı Defteri ne kayıt

28 Mülakat ve Sınavlar 28 Eray ADALI 2012-2013 SINAVLAR(Hukuk) SINAVLAR(Hukuk) Yasama sorumsuzluğu ile yasama dokunulmazlığı nedir aralarındaki farklar nelerdir? Zilyetlik nedir? Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar nelerdir? Zilyetliğin idari yoldan korunmasını anlatınız Yürütmeyi durdurma kararı? Nedenleri, özellikleri hukuki sonuçları nelerdir? Borçlar Kanununa göre “istihdam edenin sorumluluğu” nedir? Koşullarını kısaca yazınız. “Elektronik imza” ve “görme engellilerin imzaları” nın hangi hallerde geçerli ve bağlayıcı olacağını genel hukuk kuralları çerçevesinde tartışınız. Anayasa Mahkemesinin görevleri nelerdir? Kararlarının niteliklerini açıklayınız.

29 Mülakat ve Sınavlar 29 Eray ADALI 2012-2013 SINAVLAR (Genel Kültür ve Kurum ile İlgili Sorular) SINAVLAR (Genel Kültür ve Kurum ile İlgili Sorular) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri Nelerdir? Asgari Ücret nedir? Asgari ücret Tespit Komisyonu Üyeleri Kimlerdir? Kurumumuz Bakanlık Makamında hangi isimler görevlidir? Yıllık ücretli izine hak kazanma şartları ve hizmet suresine göre, yıllık ücretli izin sürelerini yazınız

30 Teşekkürler… 30 Eray ADALI 2012-2013 Sunumuma katılıp takip ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkürü bir borç bilirim. Eray ADALI iletisim@erayadali.com.tr Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili hazırlanan bu sunuma http://www.erayadali.com.tr/eko413csgb.ppsx bağlantısı aracılığıyla da ulaşabilirsiniz Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili hazırlanan bu sunuma http://www.erayadali.com.tr/eko413csgb.ppsx bağlantısı aracılığıyla da ulaşabilirsiniz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluşumu yapısı ve teşkilatlanması ile ilgili hazırlanmış olan detaylı yazıya http://www.erayadali.com.tr/eko413csgb.pdf bağlantısı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.


"1 EKO 413 SEMİNER Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI 21010009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları