Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aktif Yaşlanmanın Değerlendirilmesinin Önemi: Ekonomik ve Toplumsal Kazançlar Doç. Dr. İlhan Dülger 30 Kasım 2012 Gaziantep – AB Grundtvig İzleme Toplantısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aktif Yaşlanmanın Değerlendirilmesinin Önemi: Ekonomik ve Toplumsal Kazançlar Doç. Dr. İlhan Dülger 30 Kasım 2012 Gaziantep – AB Grundtvig İzleme Toplantısı."— Sunum transkripti:

1 Aktif Yaşlanmanın Değerlendirilmesinin Önemi: Ekonomik ve Toplumsal Kazançlar Doç. Dr. İlhan Dülger 30 Kasım 2012 Gaziantep – AB Grundtvig İzleme Toplantısı

2 Toplam Nüfus içinde Yaşlı Nüfus Artışı

3 Yaşlıların Yaşlanması Devri Yaklaşıyor: 80+ Yaşlar • Gençlerin topluma bağımlılık oranında düşme • Yaşlıların topluma bağımlılık oranında yükselme • 80+ yaş «Çok Yaşlı Toplum Krizi» dönemi: - Aktif İşgücü (15-64) oranında düşme - Aktif Yaşlılık (65 – 79) oranında yükselme - Emekli nüfus oranında yükselme - 80+ yaş nüfus, 65+ yaş nüfusun iki misli

4 (-15 yaş) & (64+ yaş) = Bağımlılık Oranları Türkiye 1990 2015 -15 Yaş Nüfus % 65 % 45 64+ Yaş Nüfus % 60 % 69

5 80+ Yaşlar için Bazı Öncelikler • Yaşlı Sağlığı merkezleri, yaşlı/aile hekimleri, hastanelerde geriatri girişleri… • Uzun Süreli Yaşlı Bakımı Sigortası (% 0.97 – 2.0. arası bir maliyetle 10. sigorta kolu) • Evde Bakım • Hasta ve yatalaklar için Tıbbi Bakım Evleri • Toplumsal destek ve yardım programları

6 Kısa ve Uzun Vadede Dünyada Yaşlanma YAŞ YAPISINDA KAYMA • Şu anda gelişmiş ve gelişmekte olanlarda en hızlı artış 64+ • Şu anda dünyada artık (ortalamada) işgücü orta yaşa giriyor (45 - 59) (2030’da Türkiye %26.8 ile en yükseklerden) • Şu anda dünyada emekliler aktif yaşlanma dönemindeler (65-80/85) • 2025’te dünya nüfus artışı % 0.86’ya düşecek • 2050’de dünya nüfus artışı % 0.30’a düşecek • 2050 +‘de toplam dünya nüfusunda azalma başlayacak

7 Yaşlılık Politikaları Kapsamı Ne Olmalı • Yalnızca maddi yardım değil • Yalnızca sağlık hizmeti değil • Toplumda “yaşlılık farkındalığı” gelişmesi Aktif yaşlanmada “faal” kavramı nedir? • İş gücü piyasası ve uygun çalışma • İhtiyaçları doğrultusunda tercih yapabilmek (meraklar/hobi, eğitim, kendini gerçekleştirme) • Gönüllü faaliyetlerde bulunma, etkin olma • Beden hareketi bilinci, düzenli fırsat kullanımı • Meslekte birikimini aktarma kanalları • Örgütlü, kurumsal faaliyetlere katılma • Tüm politika kararlarına yaşlı katılımı aranması

8 2010 Avrupa 65+ yaş nüfus % 22 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Yılı Yaşlanmakta olan İşgücünün Temel İhtiyaçları Eurofound - Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS) • toplumun Aktif Yaşlı gücünü değerlendirmesi • Emeklilik yaşının 70’e alınması • Emeklilik yaşı kademe ve aylık seçenekleri verilmesi • Emekliliğe kademeli geçiş seçenekleri «köprü istihdam» • Kısmî zamanlı çalışmanın düzenlenmesi ve kısa işler • çalışma saatleri esnekliği ile daha uzun süre günlük çalışma • Yaşlı çalışanın deneyimlerinin genç çalışanlara aktarılması düzenlemesi • İş ve meslek gelişmeleri karşısında HİE fırsatları • Yeni teknolojilere uyum Eğitimi

9 İnsanın En Verimli Yaşı : 57 • Çıkardığı işi en az maliyetle en etkili yapmak • Riski hesaplayabilmek • Kararlarda isabet • Bilgi, birikim ve deneyimi birleştirmek • Birikim gereken işlerde 2 – 10 kişinin yerini tutabilmek • Yaşam sıkıntıları azaldığı için rahat çalışmak • İşinin, mesleğinin önemini fark /idrak etmiş olmak • Kalan zamanını yüksek verimde kullanma isteği • Öz-disiplin geliştirmiş olmak • Program ve zamanlama alışkanlıkları gelişmiş olmak • Ödül ve Nobeller yaşı 50+

10 Kuşaklararası Dayanışma • Toplumda gelenek, görenek, kurum • Ülkede «Toplumsal Sözleşme» Anayasal «sosyal devlet» ve «sosyal haklar» temelinde «sosyal uzlaşma» Kuşaklararası Dayanışma = • Sosyal Güvenlik Sistemi, Emeklilik Hakkı Aktif İşgücünün emekli nüfusa gelir güvencesi için kamu harcamalarına katılması, sürekliliği. SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ???? • 10 milyon emekli (6,2 milyonu erken emekli) 2011’de 91,6 milyar TL sadece emekli aylığı

11 11 Türkiye’de Toplumsal Yaşlılık 2011-12 yıl ortası itibariyle Türkiye Nüfusu 73 723 000 65+ yaşlı nüfus: % 7,5 5 530 000 (yeşil kartlı) Emekli nüfus: 9 582 000 Karşılama oranı: 1.67 kişi Sigortalı Faal Sigortalı nüfus: 14 316 000 (4,5 kişi) % 83 Karşılama oranı: 2.83 kişi Nüfus Sigortalı Bağımlıları: 35 613 000 Sosyal güvencesiz : 11 533 000 yeşil kartlı %17 Hiç güvencesiz: 1 000 000

12 Türkiye Emekli Profili Araştırması 2010 Mevcut Emeklilerin Emekli Oldukları Yaş • 50 yaş altı % 62.2 • 50 - 60 yaşlar arası % 34.8 • 60 + yaş % 3.0 Emekli aylığı alanların yaşı: 55 - 65 arası % 47.7 Emeklinin bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı • 1-3 çocuk % 61.4 • 4+ çocuk % 11.2 Bakmakla yükümlü olduğu çocukları iş bulamayan • 1-3 çocuk % 55.7 • 4+ çocuk % 4.8 Emekli aylıklarını yeterli bulmayan % 95.7

13 Türkiye Emekli Profili Araştırması 2010 • Kendi evinde oturan % 66.7 • Dengeli beslenmeyen % 81.9 • Düzenli spor - hareket yapmayan % 94.7 • Sürekli bir hastalığı olan % 47.7 • Borcu olan % 74.3 • Bir işte çalışmadığını söyleyen % 89.3 • İlerde evde bakım isteyen % 90.4 --------------------------------- 2011’de 91,6 milyar TL sadece emekli aylığı ödendi.

14 2011 TÜİK Yaşam Memnuniyeti & Eurobarometer Araştırmaları 64+ Yaşlar Türkiye • % 20 emekli aylığından memnun • % 47.8 mutlu • % 72.9 umutlu • % 49 torun bakıyor • % 40 ailesine maddi destek aktarıyor • % 96.7 toplumsal baskı ile karşılaşmıyor • % 34 emeklilikten sonra çalışmayı istiyor • % 5 gönüllü çalışma yapıyor • Değerler: sağlık % 85.6, sevgi % 7.54, para % 4, iş-başarı % 0 • Hayatında en önemli kişi: çocukl %19.7, eş % 6.5, torun %5

15 Eğer Ortalama Yaşta Vefat Ederseniz Emekli Aylığı ile Yaşama Süreniz Avrupa’da, emekli aylığı ile yaşama süresi 12 - 15 yıl (Son yıllarda işsizlik nedeniyle daha yukarı yaşlar işten çıkarıldılar) Ortalama emeklilik yaşı 65, ortalama yaşama süresi de 77-80 • Almanya’da emeklilik yaşı 65, yaşama süresi 77 (12 yıl) • En uzun Fransa’da emeklilik yaşı 60, yaşama süresi 78 (18 yıl) Türkiye’de emeklilerin % 62.2’si, 38 -50 yaş arasında emekli Ortalama yaşama süresi 74. % 62.2’nin emekli aylığı ile yaşama süresi (36 – 24 yıl) % 34.8’in emekli aylığı ile yaşama süresi (24 – 14 yıl) % 3.0’ün emekli aylığı ile yaşama süresi (14 yıl) Not: Halen kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaşta emeklilik imkânı var 65 yaşın tam uygulanması 2030’u aşacak.

16 Ekonomik Yaşlanma = Emeklilik = Kayıplar Dönemi Kuşaklararası İstismar Ekonomisinde Türkiye’de ekonomik yaşlanma 50 yaşın altında Devlet Gelirlerine yüklenen Emeklilik Yapısı : • Esasen Vergi Yükü • Esasen gençlerin önünü kesiyor, işsizlik, sigortasızlık, düşük ücret, göç, beyin göçü • İşverene, gençler üzerinden destekleme

17 Avrupa – Avusturalya (IFA) Yaşlının aile ilişkileri • Günlük işlerinde gençlere yaşlıların yardımı % 76 • Günlük işlerinde gençlerin yaşlılara yardımı %34 • Hanehalkı 50 yaş üzeri olan evler Avustralya’da 36 % Avrupa’da 21 % çocuklarına para aktarımında bulunuyor • Çocuklarına yapılan para aktarımlarının % 65’i hediye ediliyor, % 35’i borç veriliyor • Hanehalkı 50 yaş üzeri olan evlerin Avusturalya’da % 8’i, Avrupa’da % 3’ü çocuklarından para desteği alıyor

18 UZUN YAŞAMA Zorunluluğu Karşısında ÇÖZÜM NEDİR? • Çözüm: İlâve uzun yıllar için felsefe, kullanım tarzları, teşkilatlanma • Yan Çözüm: Bilim ve Tıp • Asıl Çözüm: Uzun yaşamaya - bireysel bakış açımızı oluşturmak - bireysel hedef(ler)imizi koyabilmek

19 Aktif Yaşlanma Yıllarını 2010 – 2035 yılları arasında yaşamak: Bir KUTLAMA Bir BARIŞÇI MEYDAN OKUMA


"Aktif Yaşlanmanın Değerlendirilmesinin Önemi: Ekonomik ve Toplumsal Kazançlar Doç. Dr. İlhan Dülger 30 Kasım 2012 Gaziantep – AB Grundtvig İzleme Toplantısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları