Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz."— Sunum transkripti:

1 OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz

2

3

4

5 19. YÜZYIL  ÇÖKÜŞ MÜ?  KURTULUŞ VE MODERNLEŞME Mİ?  BATI SORUNU!  DOĞU SORUNU!

6 BAŞLANGIÇ  LALE DEVRİ!  3. SELİM (1789-1807)  REFORM ÇABASI > TEPKİLER  KABAKÇI MUSTAFA İSYANI  4.MUSTAFA (1807-1808)  YENİÇERİLERİN DİRENCİ

7

8

9

10

11 II. MAHMUT  BUGÜNÜN BAŞLANGICI  ORDUDA REFORM  > REFORMLA GÖREVLİ ORDU  AYAN VE DEREBEYLERİNİN TASFİYESİ > “SENED-İ İTTİFAK”  28 Eylül 1808

12

13  Padişahın emirleri her yerde tatbik edilecek, âyânlar padişaha sadakatte kusur etmeyecek  Asker toplamakta âyânlar yardımcı olacak  Devlete dair vergiler muntazam toplanacak  Sadâret makamının kanun ve adalete uygun emirlerine itaat edilecek  İstanbul’da yeniçeri ve sair ocaklarda isyan çıktığı takdirde âyânlar da gelip hiçbir ayrılık gözetmeden isyanların bastırılmasına yardımcı olacaklar

14 VE YENİÇERİLERİN SONU  Haziran 1826  Bütünüyle topçu ateşi tarafından yokedildiler  Mal ve mülklerine el konuldu  Bektaşi tarikatı yasaklandı  Yeni ordu:  ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE  Bugüne kadar gelen ordu birimleri:  bölük,tabur,alay,ordu

15

16 REFORMLAR REFORMLAR  EVKAF NEZARETİ  DÜZENLİ BÜTÇE UYGULAMASI VE İLGİLİ BİRİMLER  MÜHENDİSHANELER  Berr-i Hümayun, Bahr-i Hümayun  Mekteb-i Şahane-i Tıbbiye  Bürokratların eğitimi: Mekteb-i İrfaniye  Askerlerin Eğitimi: Mekteb-i Ulum-u Harbiye  Musika-yı Humayun Mektebi

17 SANAYİ DEVRİMİ !?  1827 DİKİMHAME  1830 BARUTHANE  1835 FESHANE  HEREKE YÜNLÜ KUMAŞ  BEYKOZ DERİ

18

19 İDAREDE REFORM  “NEZARET” LER  hariciye,dahiliye,adliye,umur-u maliye vb.  “MECLİS-İ VÜKELA”  TAŞRA TEŞKİLATI:  VİLAYET, KAZA, NAHİYE, KÖY  ŞEHİR YÖNETİMİ: Şehremini  DANIŞMA ve YÖNETİM MECLİSLERİ  Meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye  Meclis-i Nafıa  Meclis-i Ticaret

20  BATILI KÜLTÜR KALIPLARI  FES  CEKET PANTALON  MUZIKA-YI HUMAYUN > DONİZETTİ, GUATELLİ  1831 İLK GAZETELER : Takvim-i Vekayi Moniteur Ottoman Moniteur Ottoman  1831 İLK NÜFUS SAYIMI

21 Ve BİTMEZ TÜKENMEZ SAVAŞLAR  1768-1774 RUSYA  1787-1792 RUSYA  1798-1801 FRANSA (MISIR,SURİYE)  1804-1813 SIRBİSTAN BAĞIMSIZLIK  1806-1809 RUSYA  1821 ROMANYA(BAĞIMSIZLIK)  1821-1830 YUNAN (BAĞIMSIZLIK)

22

23

24  1827-1829 RUSYA  1831-1833 MISIR  1848 ROMANYA  1853-1856 RUSYA (KIRIM SAVAŞI)  1866-1868 GİRİT (BAĞIMSIZLIK)  1875-1876 BULGARİSTAN,SIRBİSTAN  1877-1878 RUSYA, SIRBİSTAN  1896-1897 YUNANİSTAN  1912 İTALYA (TRABLUSGARP)  1912-1913 BULGARİSTAN, YUNANİSTAN, SIRBİSTAN  1914-1918 DÜNYA SAVAŞI

25

26 REFORMLARA DEVAM  ABDÜLMECİD  (1839-1861)

27

28 1839 TANZİMAT FERMANI  Tahta geçtiğimiz mutlu günden bu yana bütün çabalarımız, hep ülkenin kalkınması, ahalimiz ve fakirlemizin refahı amacına yönelik oldu.  Eğer, yüce devletimize dahil ülkelerin coğrafi konumu, verimli toprakları ve halkının yetenekleri gözönünde tutularak gerekli girişimler yapılırsa, yüce Tanrı'nın yardımı ile, beş-on yılda kalkınabileceğimiz söz götürmez.

29  Ulu Tanrı'nın yardımına ve Peygamberimiz hazretlerinin ruhaniyetine sığınarak, yüce devletimizin ve ülkemizin iyi bir biçimde yönetilmesi için bundan böyle bazı yeni yasalar çıkarılması gerekli görüldü.  Söz konusu yasaların başında can güvenliği; ırk, namus ve malın korunması; vergi toplanması; halkın askere alınıp silah altında tutulma süresi gibi hususlar gelmektedir.

30  Şöyle ki; Dünyada can, ırz ve namustan daha kıymetli birşey yoktur. Bir insan bunları tehlikede görünce, yaradılıştan kötü olmasa bile, canını ve namusunu korumak için olmadık çarelere başvurur. Bunun devlet ve memlekete zarar vereceği açıktır. Buna karşılık, can ve namustan emin olan bir kimse sadakat ve doğruluktan ayrılmaz, işi ve gücü ile devletine ve milletine yararlı olur.

31  Mal güvenliğinin olmadığı yerde ise kimse devlet ve ulusuna ısınamaz, ülkesinin yükselmesi ile ilgilenmez, hep korku ve üzüntü içinde yaşar. Buna karşılık, malından, mülkünden emin olduğu zaman hep kendi işi ve işinin genişletilmesi ile uğraşır. Devlet ve millet gayreti, vatan sevgisi kendisinde her gün artar

32  Vergi konusuna gelince: Bir devlet, ülkesini korumak için askere ve gerekli öbür masraflara muhtaçtır. Bu, para ile olur. Para, tab'adan toplanacak vergiler ile oluştuğundan bunun en iyi şekilde toplanması gerekir.

33 Daire-i Adl?!!! ADALET REAYAPARA ASKER DEVLET

34 Bugünlük bu kadar  Devamı haftaya ..... Devamı haftaya .....

35  Kullanılan müzikler:  Derya Turkan : Minstrel’s Era  III.Selim : Suzidilâra Peşrev  Donizetti Paşa : Mecidiye Marşı  Sultan Abdülaziz : Valse Davet


"OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları