Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum : Murat SONEL  SEMİNER KONULARINIZ  SU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ  BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİ  SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE KAPALI DEVRELER  DEMİR ÇELİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum : Murat SONEL  SEMİNER KONULARINIZ  SU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ  BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİ  SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE KAPALI DEVRELER  DEMİR ÇELİK."— Sunum transkripti:

1

2 Sunum : Murat SONEL

3  SEMİNER KONULARINIZ  SU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ  BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİ  SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE KAPALI DEVRELER  DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR  BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR Sunum : Murat SONEL

4 SLS TEKNİK LTD.ŞTİ. su teknolojisinde 15 yıllık deneyime sahip, elemanlarca kurulmuş ve özellikle Ege Bölgesinde çalışan bir kuruluştur. Satılan ürünlerin en uygun şekilde kullanımı, istenilen sonuçların alınması ve kimyasal işlem maliyetinin en elverişli düzeyde sürdürülebilmesi için düzenli teknik servis hizmeti ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Soğutma sistemlerinde uygulanan şartlandırma ve koruma programlarının gerçek maliyeti, malzemeye ödenen bedele ilaveten; Toplam su ve enerji tüketimi, Korozyon, kireçlenme ve mikrobiyolojik oluşumlara yeterince önlenemiyorsa bunlara bağlı üretim ve malzeme kayıpları, Etkin laboratuar kontrolünün getireceği maliyetlerin toplamıdır. Bu nedenle SLSTREAT® (SLS TEKNİK) programlarının seçim ve izlenmesinde, teknik sonuçlar yanında işletmeye getirdiği gerçek maliyet de dikkatle gözlenir ve sürekli değerlendirilir.

5 SLSTREAT  stabilizasyon uygulamasında : •İzmir’de yerli bilgi ve deneyimle üretilen, uluslararası markalar ile tamamen eşdeğer performansa sahip ekonomik bir program sizlere sunulmaktadır. •Tüm ürünler çevre sağlığı yönünden zararsızdır. •Birim zamanda ve birim yüzeyde yüksek ısı alışverişine olanak sağlayan yüksek teknik özelliklere sahiptirler. •Formülasyonda kullanılan tüm hammaddeler ISO Sertifikalı ve Dünya çapındaki üreticilerin özel seçilmiş ürünleridir.

6 Sunum : Murat SONEL •Dozajları düşüktür, zira aktif maddeler en etkili şekilde formüle edilmişlerdir. •Düzenli ve yeterli teknik servis hizmeti ücretsiz olarak, İzmir’den hizmet verecek konunun uzmanı mühendislerimiz tarafından sağlanır. •Önerilen ürünler hem korozyon hem de scale inhibitörü olarak etkilidir. •Laboratuar analizleri tarafımızdan bedelsiz olarak yapılarak teknik servis raporları ekinde düzenli olarak sizlere ulaştırılır.

7 Sunum : Murat SONEL •SLSTREAT uygulamaları sırasında sorumlu teknik personele eğitici kısa seminerler tarafımızdan düzenlenir. •Operasyon personelinin bilinçlendirilmesi ve mevcut sistemde olumlu gelişmeler için sürekli olarak araştırma ve gözlemleme yeteneğine sahip olmalarına yardımcı olunur.

8  Birçok endüstriyel üretim proseslerinde etkin ve uygun çalışma için soğutma suyu kullanılır.  Rafineriler, demir çelik fabrikaları, petro kimyasal üretim ve kimyasal proses işletmeleri ve elektrik santralleri üretim sırasında soğutma suyu sistemini kullanırlar.  Soğutma suyu sistemleri prosesin sıcak hattından soğutma suyuna ısı transfer iletimi yaparak sıcaklık ve basıncı kontrol altında tutarlar. Sunum : Murat SONEL

9 Doğal Su Kaynakları Yeryüzünün %76’sı sudur. Bunun yalnızca %2,6’sı tatlı sudan oluşmaktadır. Bu miktarın da %80’i buzullardır Doğada bulunan su kaynakları genel olarak 4 grupta toplanır; 1)Yağmur suları (hiç kullanılmamakta) 2)Yüzey suları i)Göl suları ii)Nehir suları 3)Deniz suları (Soğutma amacıyla) 4)Yeraltı suları i)Kaynak suları ii)Kuyu suları

10  Dünyada 1 günde toplam 1,200 km 3 su buharlaşır  Toplam dünya su rezervi 1,4 milyar km 3 Sunum : Murat SONEL

11  Su molekülleri 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur ve polar özelliktedir.  Hidrojen atomlarının oksijen atomu ile olan polar (kovalent) bağları arasındaki açı 105 o dir.  Molekül, lineer yapıda olmadığı için kuvvetli çözücü nitelik taşır. Sunum : Murat SONEL

12

13  Su molekülleri negatif ve pozitif iyon yapısında olan tuz kristallerini şiddetle çözme eğilimindedir. Sunum : Murat SONEL

14  Oksijen%46  Silikon%28  Aluminyum%8  Demir%5  Kalsiyum%4  Sodyum%3  Potasyum%2  Magnezyum%2  Diğer elementler%2 Sunum : Murat SONEL

15 Su içindeki safsızlıklar Su içerisindeki çözünmüş bileşikler için ölçü birimi: ppm (parts per million)= gr/m 3 5 ppm CaCO 3 = 1 ton su içerisinde 5 gr. CaCO 3 Su içerisindeki H 2 O olmayan herşey safsızlık demektir Sistemlerdeki problemlerin kaynağı bu safsızlıklardır.

16 Sunum : Murat SONEL Ham suyun içerdiği safsızlıklar 1)Çözünmüş Gazlar Oksijen, azot, karbondioksit, hidrojensülfür, v.b. 3)Çözünmüş katı maddeler Tuzlar ve silis bileşikleri. 3)Katı asıltılar (süspansiyon maddeler ve kolloidal maddeler) Çamur, organik madde, yosun, kil, v.b.

17  Kalsiyum BikarbonatCa(HCO 3 ) 2  Magnezyum BikarbonatMg(HCO 3 ) 2  Sodyum BikarbonatNa(HCO 3 )  Demir BikarbonatFe(HCO 3 ) 2  Kalsiyum KlorürCaCl 2  Sodyum KlorürNaCl  Magnezyum KlorürMgCl 2  Kalsiyum SülfatCaSO 4  Magnezyum SülfatMgSO 4  Sodyum SülfatNa 2 (SO 4 )  SilisSiO 2  Sodyum SilikatNa 2 SiO 3 Sunum : Murat SONEL

18  Çözünmüş Gazlardan Arıtılma Yöntemleri  1) Havalandırma (hava üfleme) CO 2, H 2 S  2) Vakum Uygulanarak (su üzerindeki basınç azaltma)  0 2, N 2, NH 3 (Kondenselerde)  3) Basınç altında içinden buhar geçirilerek 0 2, N 2, CO 2  (Degazörlerde)  4) Kimyasal tutucularla (nötralize ederek veya bileşik oluşturarak) Sunum : Murat SONEL

19  Çözünmüş katı maddelerden arıtılma yöntemleri  Kireç  Soğuk Soda  Sıcak Soda  Sodyum Katyon Değiştirici  Katyon Değiştirici  Anyon Değiştirici  Buharlaştırma  Demineralizasyon  Revers Osmose Sunum : Murat SONEL

20  Katı asıltı maddelerden arıtılma yöntemleri  1) Dinlendirme  2) Tane büyütme ve çöktürme (koagülasyon ve sedimentasyon)  3) Filtrasyon ve Berraklaştırma Sunum : Murat SONEL

21  1) Bulanıklık (TSS)  2) pH Değeri  3) Asitlik  4) Alkalite  5) Sertlik  6) Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS)  7) İletkenlik  8) Sıcaklık  9) Çözünmüş Oksijen  10) Silis Sunum : Murat SONEL

22 süspansiyon (süzülerek ayrılabilir) kolloidal  Su içerisinde çözünmemiş olarak süspansiyon (süzülerek ayrılabilir) ve kolloidal (süzülemez) halde bulunan çok küçük çaplı organik ve inorganik tanecikler suya bulanıklık verir.  Büyük bir kısmı çökeltme veya süzme işlemleri ile giderilir.  Kum, çakıl, aktif karbon filtreleri veya membranla filtrasyon  mg/lt SiO 2 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) Sunum : Murat SONEL

23  Suyun içerdiği H + iyonlarının eksi logaritmasıdır.  pH = -log(H + )   H + pH=7 OH -  pH = 1 ise su kuvvetli asidik özelliktedir.  pH = 13 ise su kuvvetli bazik özelliktedir.  pH = 7 ise nötral özelliktedir.  Suyun pH değerini belirleyen en önemli etken CO 2 /HCO 3 - /CO 3 2- dengesidir.  Sunum : Murat SONEL

24  Suya doğal asitlik değerini çözünmüş inorganik ve zayıf organik asitler ve CO 2 verir.  Suda çözünmüş CO 2 hemen su ile reaksiyona girerek karbonik asit oluşturur. Bu da iyonlarına ayrışır. Saf su denge halinde 1600 ppm CO 2 çözer.  CO 2 +H 2 O H 2 CO 3  H 2 CO 3 H + + HCO 3 -  Sularda çözünmüş CO 2 ise suyun pH’ını iyice düşürdüğünden suya korozif etki kazandırır.  Bir suyun asitliği 1 lt. suda asitlik yapan bileşenleri titre etmek için gereken NaOH miktarı ile belirlenir. Sunum : Murat SONEL

25

26  Suyun içerdiği OH (hidroksit), CO 3 (karbonat), HCO 3 (bikarbonat) iyonları suyun alkalitesini (bazlığını) oluşturur.  Alkalite, p-Alk (phenolphtalein) ve m-Alk (metil oranj) değerleri ile belirlenir.  Su 0,02N H 2 SO 4 ile titre edilir. pH=8,2’ye kadar okunan sarfiyat p-Alk. pH=4,2’ye kadar okunan sarfiyat m-Alk. ‘dir. (mor renk)  Sunum : Murat SONEL

27  p ve m değerlerinden yola çıkılarak suyun içerdiği OH, CO 3, HCO 3 iyonlarının miktarları belirlenir.  p-Alkalite= OH - + ½ (CO 3 -2 )  m-Alkalite= CO 3 -2 + HCO 3 - + OH -  Toplam Alkalite= m-Alkalite Sunum : Murat SONEL

28

29  Ph’a etki eden iyonlar;  OH -, H +, CO 3 -2, HCO 3 -, H 2 CO 3  pH< 4,2 Alkalite yok M,P =0  Ortamda sadece H + ve H 2 CO 3 var.  H + + OH - H 2 O (pH=7) 4,2 < pH < 8,2 P=0 (ilk olarak m-Alk görürüz) Ortamda H + biter ve H 2 CO 3 azalmaya başlar. H 2 CO 3 + OH - H 2 O + HCO 3 -  Sunum : Murat SONEL

30 4,2 < pH < 10,2M,P  0 Ortamda H 2 CO 3 azalmaya CO 3 artmaya başlar. 8,2’den sonra p-Alk. Görülmeye başlar. pH > 10,2 M,P  0 (CO 3 -2, OH - ) Ortamda yalnızca CO 3 ve OH - iyonları kalır. Eğer P=Mise; Ortamda CO 3 =0 olur sadece OH - iyonları serbest dolaşır. Sunum : Murat SONEL

31  Suyun içerisindeki çözünmüş Ca ve Mg tuzları suyun sertliğini belirler  Sertlik ikiye ayrılır;  1) Geçici Sertlik (Alkali sertliği ; bikarbonat alkalitesi)  Suyun içerdiği Ca ve Mg bikarbonat tuzlarının miktarı geçici sertliği belirler. Reaksiyon ürünlerinin çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılıdır.  Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + H 2 O + CO 2  Mg(HCO 3 ) 2 Mg(OH) 2 + 2 CO 2  Sunum : Murat SONEL ISI

32  2) Kalıcı Sertlik   Ca ve Mg ‘un sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe ise kalıcı sertlik denir.   Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz.   Bu tuzlar nötr’dür alkalite oluşturmaz.  Sunum : Murat SONEL

33  Toplam sertlik;  Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına toplam sertlik denir.  Pratikte Ca ve Mg sertliği olarak ayrılabilir.  Suların sertliği yumuşatma işlemleri ile giderildikten sonra katma suyu olarak kullanılabilir. Sunum : Murat SONEL

34  Suda çözünmüş ve suya iletkenlik kazandıran tüm inorganik katı maddeleri belirler.  Kullanılacağı sisteme göre belirli değerlerin altında tutulması gereklidir.  Suyun bileşimini ve niteliğini belirleyen en önemli etmenlerden biridir.  İletkenlik ile arasında bağıntı vardır.  Sunum : Murat SONEL

35  Suyun iyonlaşmış halde içerdiği çözünmüş madde miktarını belirler. (Suyun akım taşıma kapasitesi)  Su saflaştıkça iletkenlik azalır. Ancak en saf suda bile iletkenlik görülür.  Katyon iletkenliği ; Suyun bir hidrojen katyon reçinesinden geçirildikten sonraki iletkenliğine katyon iletkenliği denir. Su buhar çevriminde kaçakların saptanmasında kullanılır.  Sunum : Murat SONEL

36  Bazı bileşiklerin özgül iletkenlikleri;  (Sudaki 1 ppm çözeltisinin iletkenliği) Sunum : Murat SONEL

37  Toplam çözünmüş katı madde (TDS) ile arasındaki bağıntı;  TDS = İletkenlik x 0,5 (Saf sularda)  TDS = İletkenlik x 0,68 (İletkenlik <1000 µS/cm)  TDS = İletkenlik x 0,75 (1000<İletkenlik<4000)  TDS = İletkenlik x 0,82 (4000<İletkenlik<10000) Sunum : Murat SONEL

38 Kimyasal maddelerin suda çözünmüş halleri elektrik akımını farklı şiddetlerde iletirler. HCl: iyi Amonyak: ZayıfAlkol ve şeker : Yalıtkan Sıcaklık arttıkça iyonların hızı artar dolayısıyla iletkenlik yükselir. (% 2 / °C) Vizkosite düştükçe iyonlaşma artar iletkenlik artar. Sunum : Murat SONEL

39  Suların nitelikleri ile ilgili analizler yapılırken aynı sıcaklıkta olması sağlanır veya sıcaklık dönüşümü hesapları yapılarak verilir.  Sistemde oluşabilecek korozyonun veya kireç oluşumunun en belirleyici faktörlerinden biridir.  Sıcaklık arttıkça korozyon hızı artar:  Sıcaklık arttıkça depozit oluşumu hızlanır.  Saf Su 25 o C sıcaklıkta pH=7  0 o C’de pH=7,5  60 o C’de pH=6,5 Sunum : Murat SONEL

40  Gazların çözünürlüğü sıcaklık, basınç ve gazın cinsine bağlıdır.  Polar gazlar (HCl, NH 3 gibi) çok rahat çözünürler Nonpolar gazlar ( O 2,N 2 gibi) çok az çözünürler. İyonize olmayan gazlar (Nonpolar gazlar) serbest halde olurlar ve mekanik yollarla giderilebilirler. Sunum : Murat SONEL

41 

42  Taş yapıcı ve birikinti oluşturan bileşiklerden biridir.  Temizlenmesi çok zordur.  Oluşturduğu uçucu bileşiklerle buhar fazına geçer.  Özellikle türbin kanatçıklarında oluşturduğu birikintilerle frekans tutturulmasını zorlaştırır.  Sunum : Murat SONEL

43

44 Kazan Sistemi Su Yumuşatma Ünitesi (Reçine Tankı) Ham Su Baca Brülör Ayna Yanma Odası Kazan Besi Suyu Blöf Buhar İŞLETME İÇERİSİ (EŞANJÖRLER,PİŞİRME, TEKSTİL MAKİNALARI. VS) Kondens dönüş KONDENS TANKI Reverse Osmosis

45  Problemlerinden korunmak için kimyasal şartlandırma yapıyoruz Sunum : Murat SONEL Depozit Oluşumu Korozyon

46  Kazan içerisinde ve buhar hatlarında  Çözünmüş Oksijen (O 2 )  Karbondioksit (CO 2 )  bulunması nedeniyle oluşur.  Sunum : Murat SONEL

47  Kazan içerisine çözünmüş halde giren oksijen kazan içerisindeki ve buhar hatlarındaki demirle birleşerek pas oluşturur  Fe + 1/2 O 2 +H 2 O Fe(OH) 2  Karbonidoksit ise Karbonik asit formuna dönüşerek pH’ın düşmesine neden olur  CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 Sunum : Murat SONEL

48 Boru kesitinin metalografik görüntüleri anot katod e - Fe 2+ Fe 3+ pas OH - Çelik boru kesiti Su

49 Sunum : Murat SONEL Pitting (oyuk) Kaplama altı korozyonu Lokal Korozyon (Paslanmaz Çelik) Erozyon Korozyonu Düzlemsel Korozyon

50  Kazanda Depozitin başlıca oluşma nedenleri;  Kazan Besleme Suyunun iyi yumuşatılmaması (sertlik kaçakları)  Demineralize su kullanmama  Yeterli Blöf Yapmama  Kazanda başlıca depozit tipleri;  Kalsiyum Depoziti (kireç, kalsiyum sülfat)  Magnezyum Depoziti (Magnezyum sülfat)  Demiroksit depoziti (pas)  Demirsilikat  Sunum : Murat SONEL

51  1) Kalsiyum Depoziti  Sert Kireçtaşı (CaCO 3 ) tabakası  oluşumu sonucunda ısı iletkenliği  kaybı. ENERJİ KAYBI.  2) Temizleme maliyetleri ve temizlik riski  3) Depozit altı korozyon oluşması ve sonucunda  kazan boruları ve yanma odası duvarlarında delinmeler. Sunum : Murat SONEL

52 2,88Demir Oksit (pas) 0,90Silikat 2,60Kalsiyum Karbonat 2,30Kalsiyum Sülfat 44,64Çelik 392,90Bakır Isı İletkenlik KatsayısıMalzeme

53 Sunum : Murat SONEL

54  CaHCO 3 (Kalsiyum bikarbonat) çözünür  CaCO 3 (Kalsiyum Karbonat) çöker  Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O  NaHCO 3 (Sodyum Bikarbonat) çözünür,çökmez  Na Yumuşatma Ca Ters Yıkama Ca Na (Tuzlu su ile) NaCl ISI Na Kazana Ca

55  Çeşitli nedenlerle buhara su karışması ve sulu buharın kullanım yerine  kadar olan hatlarda korozyona neden olması.  Buhar sistemlerinin yanlış dizayn edilmesi  Yanlış kapasite artırımı  Çekilen buharın üretilenden fazla olması  Sürekli çalışmayan kazanlarda tam olarak buhar fazı oluşmadan çekiş yapılması  Yeterli alt blöf yapılmaması neticesinde kazan içerisindeki viskozitenin artması.  Yüksek pH ve Alkaliteyle çalışılması Sunum : Murat SONEL

56  Genellikle 2 ayrı kimyasaldan oluşan paket program uygulanır: 1. SLSTREAT ® 1010 F (Kazan içerisinde kireçlenme önleyici, oksijen giderici ve köpük kesici ) 2. SLSTREAT ® 2020  ( Buhar hatlarında korozyon önleyici) Sunum : Murat SONEL

57  Çalışma Basıncı 20 bar’dan düşük kazan ve jeneratörler için;  pH= 10,5 –11,5  İletkenlik= 7000  S/cm  Klorür= 500 ppm  Toplam Sertlik= 1,5 Fransız  Silis= 100 ppm  Bu değerler en yüksek çalışma değerleri olup kesinlikle aşılmamalıdır Sunum : Murat SONEL

58  pH= 8,5 – 9,5  İletkenlik= 1-2  S/cm  Toplam Sertlik= 0  Silis= 0,02 ppm  Demir= 0,10 ppm  Bu değerler en yüksek çalışma değerleri olup kesinlikle aşılmamalıdır.  Hatlarda oluşacak pas doğrudan buhar kullanım yeri olan proseslere gider, bu kısın çamaşırhaneye yada gıda da kullanılan pişirme kazanlarına gidebilir. Sunum : Murat SONEL

59

60  Buhar Kazanları  Sıcak Su Kazanları  Soğutma Kuleleri  Hava Soğutmalı Sistem Soğutma Kuleleri  Yangın Söndürme Sistemleri  Yüzme Havuzları  Revers Osmosis Sistemleri  Atıksu Arıtma Sistemleri  İçme ve Kullanma Suyu Sistemleri Sunum : Murat SONEL

61  Buhar Kazanları, Buhar ve Kondens Hatları  Soğutma Kuleleri  Hava Soğutmalı Sistemler, Chiller Devreleri ve Sıcak Su Kazanları ile Isıtma Yapılan Kapalı Devreler Sunum : Murat SONEL

62  Buhar kazanı içerisinde elde edilen buharın Buhar  Hatları ve Kondens Hatları ile kullanılacak üniteye  iletilmesi.  Oluşabilecek Problemler 1. Korozyon 2. Kireçlenme ve depozit Sunum : Murat SONEL

63  Merkezi Klima Sistemlerinde, odalarda ve ortak alanlarda  Fan-Coil’lerde ısınan suyun Chiller devresiyle soğutulması  ve bu Chiller devresinde ısınan gazın Soğutma kuleleri  tarafından soğutulması prensibiyle çalışır. Sunum : Murat SONEL Fan Coil Soğutma Kulesi

64 Sunum : Murat SONEL Blöf Buharlaşma CROSS - FLOW TYPE (Çapraz Akışlı Tip)

65 Sunum : Murat SONEL Blöf Buharlaşma COUNTER - FLOW TYPE (Karşı Akışlı Tip)

66 Sunum : Murat SONEL

67 1. Korozyon 2. Kireçlenme 3. Kirlilik 4. Mikrobiyolojik Oluşumlar Sunum : Murat SONEL

68  Boruların delinmesi  Eşanjör borularının veya plakalarının delinmesi  Depozit oluşumundan dolayı ısı transfer kayıpları  Soğutma devrelerinde verim düşmesi  Onarım için yüksek masraflara yol açması Sunum : Murat SONEL

69 Korozyon inhibitörleri Korozyondan Koruma Mekanizma Koruyucu tabaka oluşturma Koruyucu Film Tabakası

70 Sunum : Murat SONEL Kireç Önleyiciler Mekanizma Kireç kristallerinin oluşumunun önlenmesi (Threshold-effect)

71 Sunum : Murat SONEL Kirliliğin Önlenmesi Dispersant Mekanizma Küçük partiküllerin birleşip çökelmesinin önlenmesi

72 Sunum : Murat SONEL Mikroorganizmaların Kontrolü Biyosid, biodispersant Mekanizma Bakterilerin, yosunların mantarların öldürülmesi Biyolojik yükün dispers edilmesi

73  Soğutma kulelerinde genellikle 3 ayrı kimyasaldan  oluşan paket program uygulanır. 1. Korozyon ve Kireç Önleyici 1. SLSTREAT® 3030 2. SLSTREAT® 3031 2. Kirlilik Önleyici Dispersant 1. SLSTREAT® 5050 3. Bakteri ve Yosun Önleyici 1. SLSTREAT® 4040 2. SLSTREAT® 4041 Sunum : Murat SONEL

74  Sıcak Su Kazanı – Boiler arasında  Sıcak Su Kazanı – Plakalı Eşanjör arasında  Soğutma Devresi eşanjörü- Fan Coil’ler arasında  Hava Soğutmalı Sistemlerde  Tamamen atmosfere kapalı biçimde kendi içerisinde  su sirkülasyonu olan ve çok az su eksilten devreler.

75 Sunum : Murat SONEL Kapalı Devreler Isıtma veya Soğutma Ünitesı Sıcak Su Kazanı yada Soğutma ünitesi Kapalı Devre Kapalı devre

76 1. Korozyon 2. Kireçlenme 3. Kirlilik 4. Mikrobiyolojik Oluşumlar Sunum : Murat SONEL

77  Kapalı Devre Sistemlerinde 1 korozyon önleyici ve  1 Biyosit olmak üzere 2 ayrı kimyasal uygulanır  Korozyon ve Depozit İnhibitörü  SLSTREAT 5072  SLSTREAT 3032  Bakteri ve Mikroorganizma Önleyici  SLSTREAT 4040 Sunum : Murat SONEL

78  Standart Methots For The Examination Of Water And Wastwater 20th Edition  The Nalco Water Handbook Second Edition  Henkel Water Treatment  Drew Principles Of Industrial Water Treatment Eleventh Edition  Gıda Maddeleri Muayene Ve Analiz Notları Bursa 1988 Sunum : Murat SONEL


"Sunum : Murat SONEL  SEMİNER KONULARINIZ  SU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ  BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİ  SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE KAPALI DEVRELER  DEMİR ÇELİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları