Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hakkımızda; 1991 yılında Flash Gümrükleme Dış Tic. Ltd. Şti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hakkımızda; 1991 yılında Flash Gümrükleme Dış Tic. Ltd. Şti"— Sunum transkripti:

1 Hakkımızda; 1991 yılında Flash Gümrükleme Dış Tic. Ltd. Şti
Hakkımızda; yılında Flash Gümrükleme Dış Tic. Ltd. Şti. adıyla kurulan şirketimiz, Gümrük Mevzuatı’nda yapılan değişiklik dolayısıyla 2004 yılından itibaren İleri Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. adı altında, kadrosunu daha da zenginleştirerek ve tecrübesini dinamikliğiyle birleştirerek hizmet hayatını sürdürmektedir. Flash Gümrükleme de firmamıza lojistik destek vermek amacıyla grubumuz bünyesinde halen çalışmalarını sürdürmektedir Uzman yönetici kadromuz, Gümrük Mevzuatı ve prosedürleri hakkındaki bilgi ve tecrübesiyle yönlendirdiği kadrosuyla hızlı şekilde gümrük işlemlerinizde sonuca gitmekte ve güvenli şekilde eşyalarınızı sizlere teslim etmektedir. Vizyonunu güzide Ülkemizin dış ticarette önlenemeyecek yükselişinde sektöründe bilgi ve tecrübesiyle öne çıkmak ve lider kuruluşlardan biri haline gelmek olarak belirleyen İleri Gümrük Müşavirliği, bu doğrultuda bilgi ve tecrübelerini, titiz çalışma prensipleriyle birleştirerek müşterilerine verdiği hizmeti; kişiye özel, kaliteli, güvenilir,ekonomik ve hızlı hale getirmiştir.Dünya ticaretinde yeni açılımlar doğrultusunda uluslar arası mal ve hizmet hareketlerinden müşterilerinin en karlı şekilde istifade etmelerini ve olumsuz etkilerinden korunmaları şirket misyonumuzun en önemli unsurudur..Gümrük ve Dış Ticaret ,Yatırım Teşvik Mevzuatı’nda sizlere en hızlı ve güvenilir hizmeti verirken, diğer yandan işlemlerinizi sizin için en ekonomik hale getirmeyi de kendine ayrıca görev bilmektedir.

2 Faaliyet Alanları; Tüm İstanbul Gümrükleri ve Serbest Bölgeler’ de aktif personeli bulunan firmamız çevre illerde de faaliyet gösterebilmektedir. Sahip olduğumuz deneyim sayesinde eşyalarınızın gümrüklemesinde her sektöre ait hammadde, yarı mamul ve mamul ithalat ve ihracat işlemlerinizi Gümrük Mevzuatına bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca işlemlerinizde gerek duyulacak diğer kuruluşlardan alınacak her türlü izin ve belge, dahilde işleme ve yatırım teşvik gibi işlemler için de sizlere yardımcı olabilmekteyiz. Bu hizmet yapımız ile halihazırda tüm sektörlerde öncü kuruluşlar haline gelmiş ve gelmekte olan firmalara hizmet vermekteyiz. Bu sektörler; - Makine ve Yedek Parça Sektörü İç Dekorasyon Malzemeleri Sektörü - Otomotiv ve Yedek Parça Sektörü Ayakkabı Sektörü - Dericilik Sektörü Maden ve Metal Ürünleri Sektörü - Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Gıda Ürünleri Sektörü - Medikal ve Tıbbi Cihazlar Sektörü Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü - Kağıt ve Karton Sektörü Kozmetik Sektörü - Bilişim, Elektrik ve Elektronik Sektörü Oyuncak Sektörü - Cam ve Cam Ürünleri Sektörü - Ev Eşyaları ve Aksesuarları Sektörü

3 İthalat Hizmetlerimiz
  •  Eşyanın gümrüğe geliş takibi   •  Ordino alımı   •  Özet beyan   •  Küşat işlemleri •  Gümrük işlemlerinin takibi Danışmanlık Hizmetleri ve Destek Hizmetleri   •  Vergilerinin yatırılması   •  Teminat yatırılması ve çözülmesi •  G.T.İ.P. belirleme   •  İthal edilen malın çekim ve sevk işlemleri •  Tüm işlemlerle ilgili ön fizibilite çalışması   •  TSE, Tarım B.’lığı ve Sağlık B.’lığı gibi   •  Tüm izin belgelerinin temini     kuruluşlardan gereken belgelerin temini •  Serbest bölge kuruluş ve ruhsat işlemleri   •  D.İ.İ.B. ve ön izinlerin alınması ve takibi •  Geçici ithal ve kota işlemleri   •  Yaşadığınız problemlerle ilgili çözüm önerileri İhracat Hizmetlerimiz •  Nakliye hizmetleri •  Depolama hizmetleri   •  ATR, EUR 1, Menşe Şahadetnamesi, veterinerlik sağlık   sertifikası,kontrol belgesi ve tasdik işlemleri   •  İlgili ihracatçı birliklerine üyelik ve e-birlik sistemi ile gerekli   işlemlerin vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi   •  Gümrük işlemlerinin takibi   •  Fatura ve çeki listesi düzenleme   •  Nakliye işlemleri

4 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TANIMLAR

5 İhracat: Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılmasına ilişkin dış ticaret işlemi. İhracat Vergileri: Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile tanım politikası veya işlenmiş tarım ürünleri ile ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergilerini ifade eder. İhtisas Gümrüğü: Sadece Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen eşyanın gümrük işlemlerinin yapıldığı ve bu eşyaların muayenesi için özel cihazlarla donatılmış gümrük idareleridir. İkinci Muayene: Kontrol amacıyla gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları,kontrolörler ve gümrük idare amirleri tarafından muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış giriş,çıkış ve transit eşyasının ikinci defa muayene edilmesidir.bu kişiler gümrük işlemlerinin her safhasında gözetim ve denetlemeye yetkilidirler. İskonto: Bir varlığın üzerinde kayıtlı değerinde yapılan indirimdir. İthalat: Dış ticaret işlemleri kapsamında bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet satın alması. İthalat Vergileri: Eşyanın ithalatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini ifade eder. İthalatta Gözetim Önlemleri: Bir malın ithalatını gözetim altında tutarak, zarar tehdidinin fiili hale dönüşmesi olasılığı karşısında hızla harekete geçmesinin sağlanmasını amaçlayan önlemler. Kambiyo: Para veya para yerine geçen değerlerin değiştirilmesi ile ilgili işlemler. KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu): Ülke kaynaklarının verimli ve ülke yararına kullanılmasına katkı sağlamak, belirli kredilerden kesilen fon tutarlarını ülke ekonomisi için önceliği bulunan sektörlerde kullanılmasını gerçekleştirmek amacını güden, ithalatta vadeli mal alışlarında mal bedelinden belirli bir oranda alınan fondur.

6 Kota: Bir takvim yılı içinde veya belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ticaret miktarıdır. Menşe: Eşyanın ekonomik milliyetine menşe denir. Muayene: Eşyanın beyana uygunluğunun denetlenmesi amacıyla gümrük muayene memuru veya diğer yetkili memurlar tarafından yapılan fiziki, belge veya sonradan kontrolüdür 1)Fiziki muayene: Eşyanın gümrük muayene memurları veya muayeneye yetkili diğer görevliler tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan fiziki muayene üç şekilde yapılmaktadır: a)Tam muayene: Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesini ifade eder. b)Kısmi muayene: Eşyayı temsil eden bir yada birkaç kabın açılarak muayenesini ifade eder. c)Haricen muayene: Eşyanın kaplarının dıştan muayenesini ifade eder. 2)Belge Kontrolü: Belge kontrolünde, beyannameyi alan muayene memuru beyannamedeki bilgileri ve eklerini inceler; tarife, kıymet, miktar, yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemler ve duruma göre TEV(Telafi Edici Vergi) söz konusu ise, buna ilişkin belge kontrollerinin de yaptıktan sonra uygun bulur ise, bu hususu beyanname üzerinde gösterir ve beyanname üzerinde onay verir. 3)Sonradan Kontrol: Sonradan kontrol eşyanın ve buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya verilen eşyanın mükellefe tesliminden sonra kontrol edilmesidir. Mücbir Sebep: Önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden kaynaklanmayan olay.

7 Navlun: Dış ticarette alınan taşıma ücretidir.
ÖTV(Özel Tüketim Vergisi): Bazı lüks mallardan alınan vergidir. Anti Damping Vergisi: Dış ticarette damping yaparak haksız rekabete neden olan ülke veya firmalara konan vergi. Antrepo: Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den geçirilmesi yasak olmayan veya yabancı memleket eşyası ile çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek ürünlerin transit veya yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşyayı konulan yerlerdir. Basitleştirlmiş Usul: Gümrük idarelerinde uygulanan usul ve formalitelerinin basitleştirilmesi amacıyla bazı şartlara bağlı olarak genel kurallarda yapılan değişikliklerdir. CE İşareti: Bir ürünün AB tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibari ile sınıflandırılması ürün gruplarını uyması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuat ve emirlere uygunluğunu gösteren işaret. Dahilde İşleme: İhracatı teşvik amacı ile üçüncü ülke girdileri kullanılarak üretilen eşya için izin belgesi sahibine gümrük vergileri açısından avantaj sağlayan bir gümrük rejimidir. Damping: Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olması. Dış Ticaret: Bir ülkedeki tüm kamu ve özel kuruluş ve kişilerin diğer ülkelerle yaptıkları mal ve hizmet alım satımı. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri: Ödenmiş sermayesi ve ihtiyaçları toplamı belli bir baremin üstünde olan ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirdikleri ihracat miktarı dikkat alınarak dış ticaret müsteşarlıkları tarafından dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket.

8 Faktoring: Faktor denilen bir finans firması tarafından ihracatçının bir ihracatından alacaklarını tümü satın alınarak ihracat bedelinin ithalatçı firma tarafından ödenmemesinden doğan riski ortadan kaldıran bir ihracat finansmanı yoludur. Finansal Kiralama: Bir menkul veya gayrimenkul ekonomik ömrünün belirli süresi veya tamamı boyunca mülkiyetinin kiraya veren ve kullanım hakkını ise belirli bir bedel karşılığında kiracıda bırakan kira süresi sonunda varlığın geri verilmesi veya belirli bir bedel karşılığında mülkiyetin kiracıya devredilmesini öngören bir finansman yoludur. Forfaiting: İhracat işlemlerinden doğan, ancak henüz vadesi gelmemiş bir alacağın, daha sonra hak sahiplerine rücu hakkı olmaksızın forfaiten denilen firmalarca satın alınmasıdır. Geçici İhracat: Gümrük kanunun ilgili maddesine göre geri getirilmek üzere yapılan ihracat işlemidir. Genelge: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını açıklamak ve belirli bir konuda açıklayıcı bilgi vermek üzere yetkili idareler tarafından ilgili kurum ve kişilere gönderilen yazı, tamim. Geri Gelen Eşya: Gümrük mevzuatı uyarınca boyanmak, tamir gibi çeşitli nedenlerle geçici çıkış yapılan, sair nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkan yolcu ve yük eşyaları ile kesin ihracat yapılmış fakat sipariş ve ev safına uymayan ürünlerin Türkiye’ye geri gelmesini ifade eder. GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu): Dış ticarete konu olan malların çeşitli özellikleri dikkate alınarak numaralandırılmasında her mal veya mal grubuna verilen kod numarası. Gümrük Vergileri: Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin yada ihracat vergilerinin tümünü ifade eder.

9 Hariçte İşleme: Serbest dolaşımdaki eşyanın gümrük bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilip işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesine imkan tanıyan gümrük rejimidir. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleri, gümrük kontrolü altında işleme rejimi hükümleri uyarınca yapılır. Elde edilen bu tür ürünler işlenmiş ürün olarak adlandırılır. Reddiyat: Eşyadan çeşitli nedenlerle alınan fazla verginin gümrük mevzuatınca belirlenen süre içerisinde geri verilmesidir. Sahte Menşeli Eşya: Gerek iç gerek dış ambalajlarında üretildiği memleketten başka ülkeler menşeli olduğunu gösteren veya sandıran isim veya işaret taşıyan eşyadır. Sektörel Dış Ticaret Şirketi: Aynı üretim dalındaki küçük ve orta ölçekli firmaların, ihracat sektörü içinde bir organizasyon içinde toplanarak dünya pazarına açılmalarını ve dış ticarette uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen statü. Serbest Bölge: Türkiye gümrük bölgesinin parçaları olmakla birlikte, a)Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabii tutulmamak, serbest dolaşıma girmemek kaydıyla konulduğu; gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen; b)Serbest dolaşımdaki eşyanın ise çıkış rejimi hükümlerine tabii tutularak konulduğu yerlerdir.

10 Standardizasyon: Üretim, ticaret veya hizmet alanlarında faaliyetlerin yeknesak kurallara göre düzenlenmesi. Supalan: Eşyanın geçici depolama alanına boşaltılmaksızın bulunduğu aracın üzerine muayene edilerek sahibine teslim edilmesi işlemine supalan denir. Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994’ün XVI. ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini ifade eder. Tasarruflu Yazı: Kanun, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ veya idareye intikal etmiş çeşitli konularda idarenin resmi görüşünün duyulması amacıyla çıkarılan yazı. Tasfiye: Gümrüğe terk edilen, terk edilmiş sayılan, müsadere edilen veya bekletilmesi sakıncalı görülen eşyanın tüzükte belirlenen esaslara göre tahsisi, satılması veya imha işlemidir. Tebliğ: Kanun, tüzük, yönetmeliklerin uygulanışı göstermek veya herhangi bir konuda bilgi vermek üzere Resmi Gazete’de yayımlanan resmi yazılardır. TEV(Telafi Edici Vergi): Yapımında kısmen veya tamamen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılan eşyanın gümrük birliğine üye diğer bir ülkeye ihracı sırasında ortak gümrük tarifesi üzerinden alınan vergi. Teminat Mektubu: Kanunen kabul edilen bir banka tarafından verilen, gümrük vergilerinin zamanında ve usulüne uygun olarak bankanın gerektiğinde ödemeye kefil olduğu güvence belgesi. Tescil Onayı: Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde yürütülecek işlemlere ilişkin yönetmelik uyarınca, tescil edilen özet beyan veya gümrük beyannamesinin ilgili memur tarafından bilgisayar ortamında kabulü ile bunların dökümleri üzerine imza atılmak ve mühür basılmak suretiyle yapılan onay işlemidir.

11 Transit: İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyayla, ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması rejimidir. Transit Ticaret: İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın yurt dışından gelen faturasından daha yüksek bedelli yeni bir fatura kesilerek ve alınan faturalarla birlikte bankadan transit ticaret formunu onaylatılarak ve gümrük işlemleri bitirilerek Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir serbest bölgeye, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki serbest bölgeye veya başka bir ülkeye gönderilmesidir. Yatırım Teşvik: Yatırımları özendirmek için devlet tarafından yatırımcılara sağlanan maliyeti düşürücü veya karlılığı arttırıcı kolaylıklar, ödemeler gibi önlemler. Yönetmelik: Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri tarafından, kendi görev sahalarını ilgilendiren, kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla çıkartılan idari tasarruflardır.

12 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

13 1)TİCARİ BELGELER 1-1)Proforma Fatura(Proforma Invoice) Satıcı firma tarafından düzenlenen ve alıcı firmaya gönderilen bir tür satış teklifidir. Satın alınması talep edilen mal veya hizmetin adı, birim fiyatı, bu fiyatın hangi süre içinde geçerli olduğu, ödeme şartları, teslim şekli v.b. diğer bilgiler içerir. 1-2)Ticari Fatura(Commercial Invoice) Satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir. Genel olarak aşağıdaki hususları içerir; -Düzenlendiği dilde “fatura” başlığı, -Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi/unvanı, adresi, kaşesi, imzası, -Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası, -Malın tam tanımı, -Birim fiyatı ve toplam fiyatı, -Teslim şekli, -Ödeme şekli, -Malın ağırlığı ve miktarı. 1-3)Çeki Listesi (Weight List) Ticari faturada belirtilen malın brüt ve net ağırlığına ilişkin bilgilerin ayrı bir belgede beyan etmesidir. Gümrüklerde malların sayılması sırasında veya hasar durumunda sigorta şirketlerince aranan bir belgedir.

14 1-4) Koli/Ambalaj Listesi (Packing List) Bu belge; paket, ambalaj, koli veya konteynır içindeki malların miktarlarını belirtmek için düzenlenen belgedir. 1-5)Spesifikasyon belgesi (Cert. of spesification) Koli listesindeki bilgilere ek olarak her kalem mala alt birim fiyatı ve tutarını da gösterir. 1-6)İmalatçının veya Satıcının Kalite veya Gözetim Belgesi (Quality or Inspectıon Certificate) İmalatçı veya satıcı firma tarafından tanzim edilen ve kendilerince malın incelendiğini, sözleşme veya sipariş niteliklerine uygun olduğunu teyid eden bir belgedir 1-7)Üçüncü Tarafın Düzenlediği Kontrol Belgesi (Third pary Certificate of Inspection) İthalatçı firma, sipariş ettiği malın niteliklerini sipariş evsafına uygun olup olmadığı konusunda malın incelenmesi ve kalite kontrolünün bağımsız veya tanınmış bir kontrol/gözetim şirketince yapılmasını isteyebilir. Bu durumda bağımsız gözetim firmalarının vereceği rapor üçüncü tarafın düzenlediği bir kontrol belgesidir. 1-8)İmalatçının Analiz Belgesi (Analysis Certifcate) Maden veya kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların ithali veya ihracı söz konusu olduğunda, formüllerindeki elementler isimlerinin ve oranlarının gösterdiği bir belgedir. Doğrudan imalatçı firma tarafından düzenlenebileceği gibi, alıcının isteği halinde bağımsız bir gözetim şirketi tarafından da düzenlenmesi talep edilebilir. 1-9)Gemi Ölçü Raporu (Ship’s Ullage Report) Gemiye, sıvı olarak yüklenen yakıt, kimyevi madde, hammadde v.b. nin, yükleme sırasında gemiyi hangi ölçüde doldurduğunu belgeleyen ve aynı zamanda varış limanında yapılan boşaltma sırasında ne kadar fire verildiğinin hesaplanmasında kullanılan özel bir ticari belgedir.

15 2)RESMİ BELGELER 2-1)A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate) Malların, Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Avrupa Birliği ülkesi ülkelerden Türkiye’ye doğrudan doğruya nakledilmesi halinde düzenlenen ve ihracatçı ülke çıkış gümrüklerince, ihraç sırasında vize edilen bir belgedir. Söz konusu Belge Gümrük Vergilerinin hesaplanmasında bir takım indirimler sağladığından, düzenleme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde ilgili giriş gümrüğüne ibraz edilmelidir. 2-2)EUR 1 Dolaşım Belgesi (EUR 1 Movement Certificate) Türkiye ile EFTA (İsviçre, İzlanda, Norveç, Lıechtensteın) ülkeleri menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere ihracatçı ülke gümrük idaresice yetkili kılınan kurallarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen sertifikadır. 2-3)Konsolosluk Faturası (Consulate Invoice) Bazı ülkelerin ithalat mevzuatında bu belgenin giriş gümrüklerince aranması şartı yer alabilir. İhracatçı malını ihraç edeceği ülkenin konsolosluğundan temin ettiği boş fatura formunu doldurarak konsolosa tasdik ettirir. Böylece bir yandan malın ihraç fiyatının cari piyasa fiyatlarına uygunluğu ithal ülkesinin konsolosu tarafından kontrol edilirken öte yandan damping yapılmaması ve ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırmaması sağlanır. 2-4)Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) Bazı ihracatçı ülkeler, ticari faturaların, ihracatçının ülkesine bulunan kendi büyükelçileri veya konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isterler. İhracatçı, kendi ticari faturasını düzenleyip ilgili ülkenin elçilik veya konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra diğer belgelerle birlikte gerekli işlem için bankasına verilir.

16 2-5)Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Orijin) Malların menşeini yani imal edildikleri ülkeyi gösteren ithal edilen mallara indirimli gümrük vergisi uygulaması için ibrazı gereken, genellikle yerel ticaret odalarınca onaylanan bir belgedir. 2-6)Bitki, Sağlık ve Veteriner Sertifikaları (Health/ Sanitary/Phytosanitary/ Veterinary Certificate) Gıda maddeleri, deri, et, canlı hayvan ve bazı ambalaj maddeleri alım satımında alıcı tarafından istenen bu maddelerin mikrop, bakteri, haşarat v.s.’den arınma durumunda olduğunu, tüketime uygun bulunduğunu belgeleyen, yerel sağlık mercileri tarafından tasdik edilmiş belgelerdir. 2-7)Helal Belgesi (Halal Certificade) Müslüman ülkeler tarafından yapılan et ithalatında, alıcı tarafından talep edilen bir belge olup, canlı hayvan kesiminin İslam dininin kurallarına göre yapıldığını teyit eden bir belgedir. Yerel müftülüklerce düzenlenir. 2-8)Boykot/kara Liste Sertifikası (Black list Certificade) Birbirleriyle savaş halinde olan veya ticari ilişkileri kesilmiş yada zedelenmiş ülkeler birbirlerini kara listeye aldıklarından, belirli bir ticari ilişkinin kendi kara listeleri ile hiçbir ilgisinin olmadığının beyan ve onaylanmasını isterler. Bu belgeler bizzat ihracatçılar tarafından düzenlenip onaylanabileceği gibi alıcının ismini vereceği bir merci tarafından da düzenlenebilir. 2-9)Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate) Alım satım konusu tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu belirten genellikle ihraç ülkesinin yetkili mercii (Atom Enerji Komisyonu) tarafından düzenlenen bir belgedir.

17 3)TAŞIMA BELGELERİ 3-1)Deniz Konşimentosu (Marine Bill of Lading/Ocean Bill of Lading) Gemi şirketinin veya onun yetkili acentasının malı yükletene verdiği, emre ve nama düzenlenebilen ve belge konusu malların taşınmak üzere kabul edildiğini gösteren bir makbuz ve aynı zamanda yükleme kaydı konduğunda bir taşıma sözleşmesidir. Belirtilen malın mülkiyetini de temsil eder ve belgeleri ciro edilmesiyle mal el değiştirir. Deniz konşimentosu kıymetli evrak hükmündedir. 3-2)Taşıma Senetleri Havayolu Taşıma Senetleri (Airway Bill) FIATA Belgeleri: FCR (Forwander’s Certificate of Receipt) FCT (Forwender’s Certificate of Transport) Karayolu Taşıma Belgesi: CMR (Convertion Marchandises Roiters) (Ing: International Consignment Note) Hamule Senedi: CIM (Rail Consigment Note) Paket Postası Makbuzu

18 4)SİGORTA BELGELERİ 4-1)Sigorta Mektubu (Letter of Insurance) Sigorta mektubu, genellikle bir sigorta acentası tarafından sigorta poliçesine baz olacak sigortalama işleminin yapılmış olduğunu üçüncü şahıslara duyurmak için düzenlenen bir belgedir. Sigorta mektubu, bankalar dahil üçüncü şahıslar nezdinde bir güvence oluşturmaz. Bu nedenle, uygulamada kabul gören bir evrak değildir. 4-2)Sigorta Sertifikaaı (Certificate of Insurance) Sigorta şirketi ile sigortalanan arasında bir anlaşmaya varılmasından sonra, sigortalanan sigorta şirketine her sevkiyatın değerini ve ayrıntılarını bildirir. Bunun üzerini sigorta şirketi, kapsanan riskleri ve sigortalanan malların değerini gösteren bir belge düzenler ve sigortalanana iletir. Sigorta sertifikası da, sigorta mektubu gibi bankalar dahil üçüncü şahıslar nezdinde bir güvence oluşturmaz. Bu nedenle, uygulamada kabul gören bir evrak değildir. 4-3-)Sigorta Poliçesi (Insurance Policy) Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin en kesin delilidir. Kapsanan risklerin tüm ayrıntıları sigorta poliçesinde gösterilir. Sigorta belgelerinin bankalarca kabul edilebilir olmasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. -Sigorta poliçesi ”poliçe” ibaresini taşımalı, -Sigorta poliçesi, sigorta şirketlerinin yetkili imzalarını taşımalı, -Poliçe üzerinde sigortanın adı/ünvanı açıkça belirtilmiş olmalı, -Sigorta bedelinin %10 fazlası ile yapılmış olmalı, -Kapsanan veya talep edilen riskler kontrol edilmeli, -Hasar durumunda, hasar bedeli nerede kim tarafından ödeneceği poliçe üzerinde açıkça belirtilmeli, -Sigorta poliçesinin geçerlilik süresi kontrol edilmeli, -Sigortalanan malların tanımları kontrol edilmeli

19 5)FİNANSMAN BELGELER 5-1)Poliçe (Bill of Exchange-Draft) Poliçe bir kişinin imzalayarak bir başka kişiye yönettiği ve o kişiden belirtilmiş bir süre sonra talep ettiği anda, belirlenmiş bir miktarda parayı kendisine veya belirlenmiş bir üçüncü kişiye ödenmesi için düzenlediği yazılı bir ticari senettir. Diğer ifade ile, poliçe alacaklı tarafından düzenlenerek imzalandıktan sonra borçlusuna iletilir. Poliçe bir kambiyo senedi olarak kıymetli evrak hükmündedir. 5-2)Bono (Promisory Note) Bir kambiyo senedi olan bonoda poliçe gibi bir ödeme aracıdır ancak, bonoda iki taraf vardır ve borçlu tarafından düzenlenip alacaklıya iletilir. Bono sadece emre yazılı olarak düzenlenebilir. 5-3)Sevk Emri (Delivery Order) Bankaların, emirlerinde bulundukları malların ithalatçıya veya ihracatçıya sevk edilmesi için malların depolandığı bir üçüncü şahıs ambarına verdikleri yazılı bir talimattır. 5-4)Ambar Teslim Makbuzu (Warehouse Receipt) Ambar firması tarafından malların teslim alındığına dair düzenlenen teslim alındı makbuzudur. Bu belge ciro edilemez ve makbuz üzerinde belirtilen mallara ait haklar bir üçüncü şahısa devredilemez.

20 ULUSLAR ARASI TESLİM ŞEKİLLERİ
(INCOTERMS-2000)

21 Dış ticaret işlemleri, alıcı ile satıcının sözleşme yapması ile başlar
Dış ticaret işlemleri, alıcı ile satıcının sözleşme yapması ile başlar. Sözleşmelerde tarafların yükümlülükleri ve haklarının kesin bir biçimde şarta bağlanması gerekir. Malların bir yerden başka bir yere taşınmasında hangi tarafın ne yükümlülüğü olduğu, hükümlülükler yerine gelmediği takdirde risklerin nasıl bölüşüleceği, taşıma sırasında mallarda gelebilecek kaybolma ve hasar riskinin hangi tarafa ait olacağı gibi soruların karşılıkları, sözleşmelerde açık olarak yer almalıdır. INCOTERMS: Dış ticaret alanında en yaygın kullanılan taşıma terimlerinin yorumu için geçerli olmak üzere ICC (Uluslar arası Ticaret Odası) tarafından oluşturulan bir dizi tarafsız uluslar arası kurallar bütünüdür. INCOTERMS’in temel amacı, bu tür taşıma terimlerinin ülkeden ülkeye farklı biçimlerde yorumlanmasından kaynaklanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak yada büyük ölçüde azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. INCOTERMS İLK KEZ 1936 yılında yayınlanmıştır.1953, 1967, 1976, 1980 ve 1990 yıllarında yapılan çeşitli ek ve değişiklikler ile en son tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan INCOTERMS 2000, Milletlerarası Ticaret Odasının 560 sayılı broşürü kapsamında yayınlanmıştır. INCOTERMS 2000 de 13 terim bulunmaktadır. Bu 13 terim dört ana gruba ayrılmıştır. Her bir terimin taşıdığı ilk harf o terimin dahil olduğu grubu göstermektedir.

22 Buna göre: Grup E, Çıkış EXW: EX WORKS (İŞ YERİNDE TESLİM) Grup F, NAVLUN ÖDENMEMİŞ FCA: FREE CARRIER (TAŞIYICIYA TESLİM) FAS: FREE ALONGSIDE SHIP (GEMİNİN BARDASINDA TESLİM) FOB: FREE ON BOARD (GÜVERTEDE TESLİM) GRUP C, NAVLUN ÖDENMİŞ CFR: COST AND FREIGHT (MAL BEDELİ VE NAVLUN) CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT (MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN) CPT: CARRIAGE PAID TO. (TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM) CIP: CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM) GRUP D, VARIŞ DAT: DELIVERED AT TERMINAL ( TERMİNALDE TESLİM) DAP: DELIVERED AT PLACE ( YERİNDE TESLİM)

23 Uluslararası Ticaret Odası’ nın (ICC) 7’ inci gözden geçirme Incoterms klozları 2010 yılı eylül sonunda yayınlandı. Incoterms 2000 Kurallarını yeniden gözden geçirerek, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Incoterms Kuralları’ nın revize edilip anlaşılır hale getirilen şekli 1 Ocak 2011’ den itibaren yürürlüğe girmiştir. Uzun süre sonra revize edilen yeni uygulama 2000 yılından beri dünya ticaretinde meydana gelen önemli değişiklikleri yansıtmaktadır. Gözden geçirilen Incoterms’ de şartların 2010’ da 13’ ten 11’ e düşürüldüğü yeni klozlar şu şekildedir. Yeni kurallara göre dört şart yürürlükten kaldırılarak, kaldırılan şartlara karşılık 2 yeni kloz oluşturuldu. Delivered At Place – Yerinde Teslim (DAP) ve Delivered At Terminal – Terminalde Teslim (DAT) klozları, DAF, DES, DEQ, DDU klozlarının yerini almış olup, her türlü taşıma modunda uygulanabiliyor. Kullanımı sonlandırılan klozları şu şekilde özetleyebiliriz; DAF: DELİVERED AT FRONTER (SINIRDA TESLİM) DES: DELİVERED EX SHIP (GEMİDE TESLİM ) DEQ: DELIVERED EX QUAY (QUTY PAID) (RIHTIMDA TESLİM GÜM. RES. ÖD.) DDU: DELIVERY DUTY UNPAID (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEMİŞ OLARAK TESLİM) DDP: DELIVERY DUTY PAID (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM)

24 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ

25 PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT)
İthalatçının ihracatçıya sağladığı bir ön finansman imkanıdır. İhracatçı açısından, peşin ödeme en ideal ödeme şeklidir, zira malların hazırlanması ve sevk edilmesi için gerekli finansman peşinen sağlanmakta ve malların sevkinden sonra ödemenin yapılmaması diye bir risk bulunmamaktadır. Öte yandan peşin ödeme ithalatçıya büyük riskler yüklemektedir. İhracatçı mal bedelini aldıktan sonra çeşitli nedenlerle malların sevkiyatını yapmayabilir. Bu nedenle peşin ödeme ihracatçı açısından avantajlı, ancak ithalatçı açısından oldukça büyük risk taşıyan bir ödeme şeklidir. VESAİK MUKABİLİ (CASH AGAİNST DOCUMENTS) İhracatçının, akreditifli ödeme şeklinde olduğu kadar güvence altında olmadığı bir ödeme şeklidir. Zira her ne kadar alıcı ile satıcı arasında varılan mutabakata göre mallar sevk edildikten sonra, ihracatçının, bankası vasıtasıyla tahsile gönderdiği vesaiki muhabir banka mal bedelini tahsil etmeden ithalatçıya tahsil etmiyor ise de; sevk edilen malların ithalatçı tarafından müracaatta bulunulmayıp gümrükten çekilmemesi yani malların ithal edilmemesi riski mevcuttur. Vesaik Mukabili Ödeme genellikle, birbirlerini çok iyi tanıyan ihracatçı ve ithalatçı firmalar tarafından banka komisyonları ile masraflardan kaçınmak amacıyla tercih edilmektedir. MAL MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAİNST GOODS) İhracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malı sevk eder. Sevkiyata ait vesaiki doğrudan veya herhangi bir bedel tahsil edilmeksizin teslim edilmek üzere bir banka kanalıyla ithalatçıya gönderir. Vesaiki teslim alan ithalatçı, malları gümrükten çeker, satıcı ile aralarındaki mutabakaya göre tespit olunan süre içinde mal bedelini öder. İthalatçı malları aldığı halde ödemeyi yapmayabilir.

26 AKREDİTİF (LETTER OF CREDIT)
Bir bankanın başka şahıs lehine belli miktarda ve belli bir süre ile nezdinde kredi açması için muhabirine verdiği yazılı talimattır. Bir başka deyişle; ihracat v ithalat yapanların şahsi itibarlarının yerine bir bankanın itibarının yer alması olup, sevk sırasında ihraç edilen mal bedelinin ihracatçının eline emniyetle geçmesini sağlayan bir taahhüttür. Esas olarak akreditif, hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı koruyan bir işlemdir. İhracatçı malların sevkini müteakip akreditif şartlarına uygun vesaiki bankasına ibraz ettiği takdirde, ödemenin kendisine yapılacağının garantisi altındadır. Öte yandan ithalatçı ise, sevkiyat gerçekleştirilmeden ödemenin yapılmayacağını ve ihracatçıya ancak uygun vesaik ibrazı karşılığında ödemenin yapılacağını bilir. Bir akreditif işleminde banka, ithalatçı ve ihracatçı arasında aracılık rolünün üstlenir ve belirli koşulların yerine getirilmesinden sonra ihracatçıya ödemenin yapılacağına dair teminatı ithalatçının yerine banka verir. Bu nedenle, banka akreditif şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususunu kendisine ibraz edilen vesaiki dikkatle incelendikten sonra belirli ve vesaik uygun ise ihracatçıya ödemeyi yapar.

27 PRATİK BİLGİLER Bir 40’lık konteyner yaklaşık 12 metre 3,700 kg ağırlığında genişliği 2,35 metre yüksekliği 2,40 metredir. Bir 20’lik konteyner yaklaşık 5,9-6 metre. 2,200 kg ağırlığında genişliği 2,35 metre yüksekliği 2,40 metredir. Bu ölçüler dikkate alındığında konteynerlerin içindeki eşyanın ambalajına göre ne kadar eşya olduğunu tahmin etmek daha kolay olacaktır. Liman sahalarında konteynerleri taşıyan, indirme ve kaldırma işlemlerini yapan makinaların(kalmar,belotti gibi) gösterge tablolarında kaldırdıkları eşyaların ağırlığını da göstermekte olup tartılması gereken eşyalarla ilgili ön bilgi için bunlardan faydalanılabilir. Bir eşyanın porselen mi seramik mi olduğunu en kolay o eşyayı ışığa tutarak anlayabilirsiniz. Işığa tuttuğunuzda ışık eşyanın öbür tarafından görünüyorsa porselendir görünmüyorsa seramiktir. Bir eşyayı yaktığınızda yeşil yeşil duman çıkıyorsa plastik, siyah duman çıkıyor ve araba lastiği kokusu geliyorsa kauçuk olduğu kanaatine varabilirsiniz. Örme kumaş genellikle kilo ile satılır. Otomobil lastiklerinin yan taraflarında ebatları, hız limitleri ve üretim tarihleri yazdırılır. Örneğin: 205/55 R15 H OT (1008) buradaki H harfi hıuz limitini göstermektedir. bu harfin karşılığı hız limiti 210 km. dir. T olması durumunda 180 km., V olması durumunda 230 km. W olması durumunda daha yüksek hız limitine sahip anlamındadır. Buradaki 1008 in anlamı ise bu lastik 2008 yılının 10.haftasında üretilmiş demektir. Bu tarihten lastiklerin yatık olup olmadıklarını anlayabilrsiniz. Bir otomobil lastiğinin ömrü kullanılsın veya kullanılmasın 5 yıldır.

28 AB ÜYESİ ÜLKELER EFTA ÜLKELERİ Avusturya Polonya İsviçre
AB ÜYESİ ÜLKELER EFTA ÜLKELERİ Avusturya Polonya İsviçre Belçika Portekiz İzlanda Kıbrıs Romanya Liechtenstein Çek Cumhuriyeti Slovakya Norveç Danimarka Slovenya Estonya İspanya Finlandiya İsveç Fransa Birleşik Krallık Almanya Hollanda Yunanistan Malta Macaristan Lüksemburg İrlanda Bulgaristan İtalya Letonya Litvanya

29 Anlaşmanın Yürürlüğe Girişi Anlaşmanın Geçerlilik Tarihi
STA İMZALADIĞIMIZ ÜLKELER Anlaşmanın Yürürlüğe Girişi Anlaşmanın Geçerlilik Tarihi EFTA İsrail Makedonya Hırvatistan Bosna ve Hersek Filistin Tunus Fas Suriye Mısır Arnavutluk Gürcistan Karadağ Sırbistan Şili Lübnan Ürdün

30 ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER
EEC European Economıc Community /Avrupa Ekonomik Topluluğu EFTA European Free Trade Associaton / Avrupa Serbest Ticaret Birliği FAO Food and Agriculture Organisation of United Nations / Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu GATT General Agrement on Tariffis and Trade / Gümrük VE Ticaret Genel Anlaşması IATA Internatıonal Air Transport Association / Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği IBRD İnternational Bank for Reconstruction and Develepoment / Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası ICC Internatıonal Chamber of Commerce / Uluslar arası Ticaret Odası ICJ International Court of Justice / Uluslar arası Adalet Divanı ILO İnternational Labor Organisation / Uluslararsı İşçi Örgütü IMF İnternational Money Fund / Uluslar arası Para Fonu ITU İnternational Teleccomunication Union / Uluslar arası Telekominikasyon Birliği NATO North Atlantıc Treaty Organisation / Kuzey Atlantik Savunma Paktı OECD Organisation for Econnomıc Cooperation and Development / Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü OPEC Organisation of the Petroleum exporting Conutries / Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü UN Unıted Nations / Birleşmiş Milletler UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultur Organisations / Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü UNICEF United Nations İnternational Childrens Ememrgency Fund / Uluslar arası Çocuk Acil Yardım Fonu WHO World Health Organisation / Dünya Sağlık Örgütü

31 MUHTELİF ÖLÇÜLER

32 GİYİM ÖLÇÜLERİ Erkek takım ve palto ölçüleri
İngiltere : 36,38,40,42,44,46,48,50 Amerika : 36,38,40,42,44,46,48,50 Avrupa : 46,48,50/52,54,56,58/60,62,64 Erkek gömlek ölçüleri İngiltere : 14,14‘5f,15,15‘5f,16,16’5f,17,17‘5f Amerika :14,14‘5f,15,15‘5f,16,16’5f,17,17‘5f Avrupa : 35,36/37,38,39/40,41,42/43,44,45 Erkek ayakkabı ölçüleri İngiltere : 7,7‘5f,8,8’5f,9,9‘5f,10,10‘5f Amerika : 7,7‘5f,8,8’5f,9,9‘5f,10,10‘5f,11 Avrupa : 41,42,43,44 Erkek çorap ölçüleri İngiltere : 9‘5f,10,10‘5f,11,11‘5f,12 Avrupa : 39,40,41,42,43,44 Kadın elbise – Takım ölçüleri İngiltere : 8,10,12,14,16,18,20,22 Amerika : 8,10,12,14,16,18,20 avrupa : 34,36,38,40,42,44,46,48 italya : 38,40,42,44,46,48,50,52 Kadın Çorap Ölçüleri İngiltere : 7,7'5f,8,8'5f,9,9'5f,10,10'5f Amerika :7,7‘5f,8,8’5f,9,9‘5f,10,10‘5f İtalya : 0,1,2,3

33 AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ Kilogram kg gr. Kentel k kg Ton T kg Kiloton ton Megaton ton Gram gr / 1000 kg Desigram dg / 10 gr Santigram sg / 100 gr Miligram mg / 1000 gr DİĞER HACİM ÖLÇÜLERİ Yarda Küp ,764 m'5f Ayak Küp ,316 dm'5f İnc Küp ,387 cm'5f Libre Ton libre ,1016,05 kg Libre (Pavund) ons 453,60 gr Ons (Ounce) /16 libre 907,180 kg Long Ton (İngiliz) libre, 1016,047 kg Ons (Ounce-Sıvı) litre Pint ( İngiliz ) Litre Pint (Amerikan) litre Quart (Amerikan) litre Gallon (İngiliz) litre Gallon (Amerikan) litre Bishel (Amerikan) litre Bushell (İngiliz) litre Baril litre İstanbul Kilesi litre Dolu (yarım) litre Şinik litre

34 DİĞER ALAN ( yüzey , satıh ) ÖLÇÜLERİ
1 Dönüm m'5f Büyük Dönüm m'5f 1 Hektar Dönüm C erip (Hektar) m'5f İran Feddanı m'5f Mısır Feddanı m'5f Mimari arşın kare 0,574 m'5f Çarşı arşın kare ,462 m'5f Endaze Kare ,422 m'5f Mil Kare ,589 km'5f Acre ( Eykır ) ,047 m'5f=0,404 Hektar Yarda Kare ,8361 m. Ayak Kare ,290 dm'5f İnch Kare ,452 cm'5f HACİM ( katılar için ) ÖLÇÜLERİ Metre Küp m'5f m'5f Dekametre Küp dm'5f m'5f Hektometre Küp hm'5f m'5f Kilometre Küp Km'5f m'5f Desimetre Küp dm'5f 1/1000 m'5f Santimetre Küp cm'5f 1/ m'5f Milimetre Küp mm'5f 1/ m'5f HACİM ( sıvılar için ) ÖLÇÜLERİ Litre l litre Dekalitre dal Litre Hektolitre hl Litre Kiloli kl Litre Desilitre dl / 10 Litre Santilitre sl /100 litre Miliitre ml / 1000 Litre

35 ALAN ( yüzey , satıh ) ÖLÇÜLERİ
Metrekare m'5f Dekametrekare Dm'5f m'5f Hektometrekare hm'5f m'5f Kilometrekare km'5f m'5f Desimetrekare dm'5f /100 m'5f Santimetrekare cm'5f / m'5f Milimetrekare mm'5f / m'5f DİĞER AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ 1 Kile Şinik kg 1 Şinik Kutu 1 Kutu Zarf 1 Tıl Okka ,564 kg 1 Batman 6 Okka Tıl ,692 kg 1 Kantar Tıl Okka ,408 kg 1 Çeki Kantar Okka ,632 kg 1 Lodra de Çeki dirhem 564,08 gr 1 Okka Dirhem kg 1 Miskal dirhem gr 1 Dirhem denk gr 1 Denk Çekirdek 0,801 gr 1 Çekirdek 2 krat gr 1 Krat Buğday gr 1 Zerre gr 1 Konya Kilesi kg

36 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Metre m 1 m. Dekametre Dm 10 m Hektometre hm 10 Dm = 100 m Kilometre km 10 hm = 100 dm = 1100 m Desimetre dm 1 / 10 m. Santimetre cm 1 / 100 m Milimetre mm 1 / 1000 m Mikro 1 / m ULUSLARARASI NAKLİYATTAKİ KG/HACİM STANDARTLARI 1 Ton 1 m'5f UÇAK 6 m'5f 167 kg. KAMYON 3 m'5f 333 kg. DENİZ 1 m'5f kg.

37 DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
Parmak (ınch=push) 2,540cm Ayak (food=kedem) 12 parmak=30,48 cm Yarda (yard) 3 ayak=1.609,30 m İngiliz mili (kara) 5380 ayak=1.609,30 m İngiliz mili (deniz) 6080 ayak=1.853,0 m Türk mili 1.895,00 metre Fransız mili 1.852,00 metre Alman mili 7.500,00 metre Rus mili 7.467,00 metre Yunan mili 10.000,00 metre Coğrafi mili 7.420,00 metre MM INCHES A0 : 841*189 33,1*46,8 A1 594*841 23,4*33,1 A2 420*594 16,5*23,4 A3 297*420 11,7*16,5 A4 210*297 8,3*11,7 A5 148*210 5,8*8,3 A6 105*148 4,1*5,8 A7 74*105 2,9*4,1

38 KONTEYNER ÖLÇÜLERİ 40' HighCube Konteyner Ölçüleri İç Boyutlar
20 Foot standart konteyner 20 ft*8ft*8ft 6in/6.1m*2.4m*2.6m(resim-1) Ortalama iç boyutlar L1, B1, H1, B2, H2 kapı boyutları 5.890 mm, mm, mm. 2.335 mm, mm Ortalama m3 33,3 Boş konteyner ağırlığı 1.800 kg ile kg arasında değişir. Maksimum taşıma kapasitesi Brüt kg kg arasındadır. 40' HighCube Konteyner Ölçüleri İç Boyutlar 12.031mm 2.348mm 2695 mm Kapı Boyutları 2336mm 2585mm Boş konteyner ağırlığı 3940kg 8690 lbs Yükleme Hacmi 76 m3 40 Foot standart konteyner Sütun1 40 ft*8ft*8ft 6in / 12.2m*2.4m*2.6m(resim-1) Ortalama iç boyutlar L1, B1, H1, B2, H2 Kapı boyutları mm, mm, mm, 2.335 mm, mm Ortalama m3 66.9 Boş konteyner ağırlığı 3.700 kg ile kg arasında değişir.

39 40 Foot Open-Top Konteyner
40 ft*8ft*8ft 6in / 12.2m*2.4m*2.6m(resim-2) Ortalama iç boyutlar L1, B1, H1, B2, H2, L2, B4 Kapı boyutları mm, mm, mm, mm Tavan açıklığı 2.230 mm, mm, mm, mm Yükseklik (yan) H3 1.950 mm En (üst) B3 1.840 mm Ortalama m3 64.5 Boş konteyner ağırlığı 3.949 kg ile kg arasında değişir. Maksimum taşıma kapasitesi Brüt kgdır. 20 Foot Open-Top Konteyner 20 ft*8ft*8ft 6in/6.1m*2.4m*2.6m(resim-2) Ortalama iç Boyutlar L1, B1, H1, B2, H2, L2, B4 Kapı boyutları 5.890 mm, mm, mm, 2.335 mm, mm, mm, mm Tavan açıklığı 1.974 mm Yükseklik (yan) H3 1.840 mm En (üst) B3 Ortalama m3 32.4 Boş konteyner ağırlığı 2.093 kg ile kg arasında değişir. Maksimum taşıma kapasitesi Brüt kg kg arasındadır.

40 İLERLEMENİN EN GÜVENLİ YOLU


"Hakkımızda; 1991 yılında Flash Gümrükleme Dış Tic. Ltd. Şti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları