Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsanın İletişim Kapasitesi İletişim OrtamıGeçici Hafızaya Kayıt Hızı Kalıcı Hafızaya Kayıt Hızı Duyma640.000 b/s2 b/s Tat, KokuVeri Yok Dokunma13.000.000.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsanın İletişim Kapasitesi İletişim OrtamıGeçici Hafızaya Kayıt Hızı Kalıcı Hafızaya Kayıt Hızı Duyma640.000 b/s2 b/s Tat, KokuVeri Yok Dokunma13.000.000."— Sunum transkripti:

1 İnsanın İletişim Kapasitesi İletişim OrtamıGeçici Hafızaya Kayıt Hızı Kalıcı Hafızaya Kayıt Hızı Duyma640.000 b/s2 b/s Tat, KokuVeri Yok Dokunma13.000.000 b/s40 b/s Gözle İzleme1.000.000.000 b/s3.125 b/s Bilinçli İzleme7.000.000.000 b/s21.843 b/s İnteraktif İletişim880.000.000.000 b/s2.750.000 b/s Kaynak: MIT&HPLab proje sonuçları, Palo Alto, 1997

2 Bütçe Nedir? Bütçe genel anlamda tutar olarak ifade edilen ve bir hesap dönemi içindeki tahsilatlarla harcamaların tahminini içeren faaliyet planıdır. Kamu otoritesi ve üst yöneticiler tarafından gelecek bir faaliyet faaliyet dönemi için belirlenen politikaların, amaçların, hedeflerin resmi ve sayısal ifadesidir..Neredeyiz?.Nereye varmak istiyoruz?.Oraya nasıl gideceğiz?

3 Bütçenin Hazırlanma Gerekçesi KURUMSALLIK GEREĞİ MEVZUAT GEREĞİ

4 Denetim kurulu MADDE 9………….. Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek, yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir. Mevzuat (4562 Sayılı OSB’ler Kanunu) Yönetim aidatları MADDE 16……………………………… Yönetim kurulunun yıllık bütçesinde belirtilen, bölgenin alt yapı ve müşterek hizmetlerine ait tüm masraflar önceki yıla ait kesin hesap da dikkate alınarak katılımcılar tarafından karşılanır. Ortak yerler MADDE 19.- OSB alanından katılımcıların ortak yararlanmasına tahsis edilenlerin giderleri, OSB bütçesinden karşılanır. ………………………………………………………………..

5 Genel kurul çağrısının şekli MADDE 21…………… (3) ……yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço, gelir-gider veya kar/zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi ve belgeler gönderilir. (149. maddede aynı hüküm OSB Üst Kuruluşu için de öngörülmüş) Mevzuat (Uygulama Yönetmeliği) Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri MADDE 35 ……………………………….. 3.(i) OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımlarını ve bütçesini onaylamak, 3.(y) bu yetkisini yönetim kuruluna devredemez (163. maddede benzer hüküm OSB Üst Kuruluşu genel kurulu için de öngörülmüş) Genel kurul gündemi MADDE 25 ……………………………. (g) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması, (153. maddede aynı hüküm OSB Üst Kuruluşu için de öngörülmüş)

6 Yönetim kurulunun görev ve yetkileri MADDE 41 – ………….. ç.1) Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, Mevzuat (Uygulama Yönetmeliği) İmar uygulaması yapım yöntemleri MADDE 82 –……………………. b) OSB ilanından önce kısmen veya tamamen sanayi alanı olarak planlanmış, proje alanı binalı veya binasız arazi veya arsa olarak özel mülkiyete dağılmış, OSB bütçe imkanları nedeniyle kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemeyen OSB’lerde Bakanlığın ön izniyle 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca imar uygulaması yapılır. Denetim kurulunun görev ve yetkileri MADDE 46 – ……………….. c) Bütçe, bilanço ve gelir –gider cetvelini denetlemek,

7 Mevzuata uymak ve geleceğin planlamasını ölçülebilir hale getirmek amacıyla, aklımızdan geçenleri bir sistem dahilinde rakamlaştırarak hazırlanan bütçeler. (Asgari Bütçe) Bütçeye Yüklenen Fonksiyon Performans değerlendirme aracı olarak da bütçeler… İş parçalara ayrılır. Yapılan işleri maliyet merkezlerlerine ayırabiliriz. Her bir işin ve her bir merkezin sorumlusunu tespit ederek yetkiye paralel bir sorumluluk tanımlayabiliriz. Tespit ettiğimiz yetkiliden yetkisi kapsamındaki işler için gelecek yılın bütçesini hazırlamasını talep edebiliriz. Üst yönetimin kontrolünden sonra hazırlanan bütçeyi işletmenin hedefi olarak ortaya koyabiliriz. Böylece işin sahibini net olarak ortaya çıkarır, ödüllendirmelerle motivasyonu artırabiliriz. (Performans Bütçeleri) Bütçeye, işletmemizin verimli çalışması, çalışanlarımızın etkinliği, işletmemizde iç kontrolün sağlanması gibi fonksiyonların yüklendiği bütçeler. (Faaliyet Bütçeleri)

8 Bütçe Belirsizlikler İçinde Öngörebilmektir

9 1.Kim tarafından Hazırlanır? 2.Hazırlama ne kadar süre alır? 3.Veriler nereden sağlanır? 4.Kim tarafından kontrol edilir. 5.Hangi tarihte hazırlanır 6.Yıl boyu tahmin aralıkları nedir? 7.Dönem içinde revize yapılır mı? 8.Fiili gerçekleşme ile karşılaştırma yapılır mı? 9.Bütçenin misyonu nedir? 10.Uyumlaştırma var mı? Asgari Bütçe Bütçe Açısından Önemli Sorunlar 1.Muhasebe birimi tarafından 2.15-20 gün 3.Muhasebe kayıtlarından ve başkandan… 4.Başkan tarafından 5.Genel kuruldan önce iş yoğunluğunun uygun olduğu zamanda 6.Bir yıl 7.Hayır 8.İhtiyaç hissedildiğinde 9.Aidat belirleme ve genel kurulu bilgilendirme aracıdır. 10.hayır Verilen Cevaplar

10 a)iştirak payları. b)katılım payları ve hizmet karşılıkları. c)İhale dosyası satış bedelleri ile proje tasdik ve vize bedelleri. d)Su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirleri. e)Arsa satışından sağlanan gelirler. f)Bağışlar. g)Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri. h)Banka faizleri. i)Gecikme cezaları. j)İlan ve reklam gelirleri. k)Diğer gelirler. Asgari Bütçe Formatı Gelir Bütçesi 1.Hizmet Üretim Giderleri (verilen hizmetler için yapılan harcamalar) 2.Genel Yönetim Giderleri (Hesap planındaki kırılımlara göre oluşturulan gider grupları) 3.Yatırım Giderleri (bütçenin hazırlandığı yıl yapılacak yatırım harcamaları) Gider Bütçesi (Faaliyet Giderleri) YÖNETİM AİDATLARI

11 1.Kim tarafından Hazırlanır? 2.Hazırlama ne kadar süre alır? 3.Veriler nereden sağlanır? 4.Kim tarafından kontrol edilir. 5.Hangi tarihte hazırlanır 6.Yıl boyu tahmin aralıkları nedir? 7.Dönem içinde revize yapılır mı? 8.Fiili gerçekleşme ile karşılaştırma yapılır mı? 9.Bütçenin misyonu nedir? 10.Uyumlaştırma var mı? Faaliyet Bütçesi Bütçe Açısından Önemli Sorunlar 1.Muhasebe birimi koordinasyonunda tüm birimler tarafından 2.30 gün 3.Muhasebe kayıtlarından ve ilgili birimlerden 4.Yönetim Kurulu tarafından 5.Yıl sonuna kadar 6.Bir yıl 7.Hayır 8.Yapılır 9.Faaliyetlerin yönünü takip etme aracıdır. 10.Rakamlar aşırı dalgalanma göstermez Verilen Cevaplar

12 A.Hizmet Üretim Gelirleri B.Diğer Hizmet Gelirleri Faaliyet Bütçesi Formatı Gelir Bütçesi 1.Hizmet Üretim Giderleri (verilen hizmetler için yapılan harcamalar) 2.Genel Yönetim Giderleri (Hesap planındaki kırılımlara göre oluşturulan gider grupları) 3.Yatırım Giderleri (bütçenin hazırlandığı yıl yapılacak yatırım harcamaları) Gider Bütçesi (Faaliyet Giderleri) YÖNETİM AİDATLARI Bütçelenen nakit akımları

13 1.Kim tarafından Hazırlanır? 2.Hazırlama ne kadar süre alır? 3.Veriler nereden sağlanır? 4.Kim tarafından kontrol edilir. 5.Hangi tarihte hazırlanır 6.Yıl boyu tahmin aralıkları nedir? 7.Dönem içinde revize yapılır mı? 8.Fiili gerçekleşme ile karşılaştırma yapılır mı? 9.Bütçenin misyonu nedir? 10.Uyumlaştırma var mı? Performans Bütçesi Bütçe Açısından Önemli Sorunlar 1.Her bir gider ve gelirin oluştuğu birim yöneticisi tarafından 2.3 ay 3.Geçmiş yıl, piyasa ve beklentilerden 4.Üst yönetim tarafından 5.Yıl sonundan önce (15 aralık) 6.Aylık ya da üçer aylık dönemlerde 7.Evet 8.Yapılır, gerekçelendirilir ve raporlanır. 9.Motivasyon ve kurumsallaşma aracıdır. 10.Uyumlaştırma bölümler arasında sağlanır. Verilen Cevaplar Kimin, ne zaman, neyi, nasıl yapacağını içeren bir bütçe el kitabı olduğu için işler otomatik olarak ilerlemektedir.

14 Bu Kadar Fonksiyonu Kim Başarır?

15 A.Hizmet Üretim Gelirleri B.Diğer Hizmet Gelirleri Performans Bütçesi Formatı Gelir Bütçesi 1.Hizmet Üretim Giderleri (verilen hizmetler için yapılan harcamalar) 2.Genel Yönetim Giderleri (Hesap planındaki kırılımlara göre oluşturulan gider grupları) 3.Yatırım Giderleri Gider Bütçesi (Faaliyet Giderleri) YÖNETİM AİDATLARI Bütçelenen nakit akımları Yatırım fizibilitesi hazırlanır. Yatırımın bölgedeki işletmelere, ulusal ekonomiye ve OSB bölge müdürlüğüne sağlayacağı katkı rakamlarla ifade edilir.

16 Yatırım Bütçesi Yatırımlar takvim yılını aşabilir. Bu durumda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. -Yatırım maliyetine giren kalemler ayrıntılı olarak çıkarılmalıdır. - Yatırımın finansmanı açıklanmalıdır. - Gelir ve gider tahminleri yıllık olarak yapılmalıdır. - Yatırımın başlangıç ve bitiş yılı ile yatırımın toplam ömrü öngörülmelidir. - Yatırımın OSB müdürlüğüne etkisinin yanı sıra bölgeye ve milli ekonomiye etkisi değerlendirilmelidir.

17 Bütçenin Hazırlanmasında Öncelik 1.Kesin olan gelir ve giderler 2.Standart gelir ve giderler 3.Personel ücretleri 4.Yatırım projelerinin ilgili bütçe yılına düşen bölümü 5.Aidatlar 6.Yapılacak yatırımlar 7.Nakit bütçesi 8.Proforma gelir tablosu ve bilanço

18 Bütçe Hazırlık Basamakları Uzun Vadeli (Stratejik) Planlar Yıllık Bütçe Faaliyet Bütçesi Yatırım Bütçesi Hizmet Üretim Birimleri Bütçesi Faaliyet Giderleri Bütçesi GiderlerGelirler Nakit Bütçesi Bütçelenmiş Gelir Tablosu Bütçelenmiş Bilanço


"İnsanın İletişim Kapasitesi İletişim OrtamıGeçici Hafızaya Kayıt Hızı Kalıcı Hafızaya Kayıt Hızı Duyma640.000 b/s2 b/s Tat, KokuVeri Yok Dokunma13.000.000." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları