Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENE HAVZASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENE HAVZASI."— Sunum transkripti:

1 ERGENE HAVZASI

2 ERGENE HAVZASI

3 ERGENE HAVZASI

4 ERGENE HAVZASI

5 ERGENE HAVZASI Arazi Kullanımı Alan (ha) Tarım Alanları 1.239.102
Orman ve Fundalık Araziler Çayır ve Meralar ( Yeşil Alan) Tarım Dışı Kullanılan Alanlar (Yerleşim) Su Alanları Ağır Taşlık ve Diğer Alanlar TOPLAM Nüfus (2007 sayımı) Kent Nüfusu Kırsal Nüfus TOPLAM

6 ERGENE HAVZASI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Havza Koruma Eylem Planları Hazırlama Projesi kapsamında 9 ADET HİDROLOJİK HAVZA İÇİN “Havza Koruma Eylem Planları” hazırlanacak; 5 ADET HAVZA İÇİN güncelleme yapılacaktır.

7 ERGENE HAVZASI Havza Koruma Eylem Planı Çerçevesinde Havzada Planlanan Faaliyetler ÇEVRE DOSTU ÜRETİME GEÇİLMESİ (TEKSTİL SEKTÖRÜ), DEŞARJ STANDARTLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ, RENK STANDARDININ GETİRİLMESİ, 3. ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KURULMASI, SANAYİ ATIKSULARININ ORTAK ARITIMININ SAĞLANMASI, 4. ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARINA DESTEK VERİLMESİ, 5. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ UYGULANMASI, 6. KİRLETİCİLİĞİ YÜKSEK SANAYİYE İZİN VERİLMEMESİ, 7. YERALTI SUYU KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ, 8. BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KURULMASI,

8 ERGENE HAVZASI 11. DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI,
Havza Koruma Eylem Planı Çerçevesinde Havzada Planlanan Faaliyetler 9. DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ VE ISLAH EDİLMESİ, 10. TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ, 11. DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI, 12. NEHİR SU KALİTESİ İZLENMESİ, 13.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ, 14.ERGENE HAVZASI’NDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONLA MÜCADELE EDİLMESİ, 15. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ.

9 ERGENE HAVZASI ERGENE HAVZASI SAĞ SAHİL ORMANCILIK FAALİYETLERİ PLANI
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Daire Başkanlığınca Ergene Havzası Sağ Sahil Ormancılık Faaliyetleri Planı, yılında hizmet alımı yoluyla hazırlanmaya başlanmış ve Plan tamamlanarak 2012 yılı başında teslim alınmıştır. Hazırlanan planda, Ergene Havzası Sağ Sahil Bölümünde bulunan alanlar incelenmiş; Bu alanlarda yapılması gereken Ağaçlandırma ha. Bozuk Ormanların Rehabilitasyonu ha. Meşe Rehabilitasyonu ha. Mera Islahı ha. Özel Ağaçlandırma ha. Erozyon Kontrolü (Toprak Muhafaza) ha. Rüzgar Erozyonu Önleme Çalışmaları (Tarla Kenarı) km. Dere Rehabilitasyonu km. Yol Kenarı Ağaçlandırmaları km. çalışmalarının nerelerde ve ne şekilde yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Hazırlanan Ormancılık Faaliyetleri Planının uygulaması Orman Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

10 ERGENE HAVZASI BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI
Birimi Sol Sahil Sağ Sahil TOPLAM Genel Alan Hektar Orman Alanı 65.346 Verimli Orman 28.943 74.497 Bozuk Orman 30.869 39.309 70.178 OT Alanı 5.534 59.327 64.861 Mera Alanı 1.683 36.358 38.041 Tarım Alanı Yerleşim Alanı 2.619 5.258 7.877

11 ERGENE HAVZASI Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde hektar alanda ağaçlandırma erozyonla mücadele ve ıslah çalışması yapılmıştır. FAALİYET EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ TOPLAM Ağaçlandırma(ha) 43.001 34.419 24.589 Rehabilitasyon(ha) 12.654 10.623 5.788 29.065 Erozyon Kontrolu(ha) 50 450 500 Özel Ağaçlandırma(ha) 5.524 1.211 2.726 9.461 Mera Islahı(ha) 924 875 1.799 TOPLAM(ha) 62.153 47.128 33.553

12 ERGENE HAVZASI YAPILAN ÇALIŞMALAR HAVZA VERİTABANI MEŞCERE HARİTALARI
KADASTRO HARİTALARI MERA HARİTALARI KARAYOLLARI HARİTALARI EROZYON HARİTALARI EĞİM HARİTASI TOPRAK HARİTASI (KULLANILMADI) CORINE HARİTALARI (93 NOKTA TEST EDİLDİ)

13 ERGENE HAVZASI

14 POTANSİYEL ALANLAR TABLOSU
Sıra No İli İşletme Müd. İşletme Şefliği Yapılacak Uygulamanın Şekli Ağaç. (Ha.) Reha. (Ha.) Meşe Reha. (Ha.) Top.Muh(Ha.) Özel Ağaç. (Ha.) Taşlık (Ha.) Teknik ve Sosyal Yönden Çalışılmayacak Alan (Ha.) Askeri Alan (Ha.) Önceden Yapılmış Çalışmalar (Ha.) Toplam (Ha.) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 Edirne Kırklareli 661.14 0.00 459.73 29.61 521.27 33.22 Dereköy 8.38 40.02 55.32 103.72 Değirmendere 443.07 482.34 176.76 158.47 207.60 510.52 227.45 2.27 Kirazpınar 27.23 57.81 85.03 Kofcaz 161.00 377.84 Lüleburgaz 185.12 451.69 339.59 316.09 160.99 8 Pınarhisar 149.16 637.97 63.38 3.94 913.34 679.87 Üsküp 85.42 952.33 32.54 20.18 611.64 Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Toplamı 55.99 Vize Sergen 39.16 88.01 1.90 153.98 283.05 326.53 94.82 225.27 992.13 Tekirdağ Çerkezköy Kömürköy 6.72 41.41 48.14 15 Saray 32.41 229.42 35.39 14.53 311.75 16 Vize Orman İşletme Müdürlüğü Toplamı 358.94 268.58 103.45 456.05 17 Keşan Uzunköprü 346.41 396.16 205.61 337.47 103.28 216.02 18 19 Keşan Orman İşletme Müdürlüğü GENEL TOPLAM 7185 2628 12856 1941 55 5310 6687 11400 48038 ERGENE HAVZASI

15 ERGENE HAVZASI ERGENE HAVZASI SOL SAHİL ORMANCILIK FAALİYETLERİ PLANI
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığınca Ergene Havzası Sol Sahil Ormancılık Faaliyetleri Planı, 2012 Şubat ayında hizmet alımı yoluyla ihale edilmiş ve Plan hazırlanmaya başlanmıştır. Hazırlanacak olan planda, Ergene Havzası Sol Sahil Bölümünde bulunan orman, bozuk orman, mera ve hazine arazileri belirlenecek; Bu alanlarda yapılması gereken Ağaçlandırma Bozuk Ormanların Rehabilitasyonu Meşe Rehabilitasyonu Mera Islahı Özel Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü (Toprak Muhafaza) Rüzgar Erozyonu Önleme Çalışmaları (Tarla Kenarı) Dere Rehabilitasyonu Yol Kenarı Ağaçlandırmaları çalışmalarının nerelerde ve ne şekilde yapılması gerektiği ortaya konacaktır.


"ERGENE HAVZASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları