Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ
ADI:MERVE SOYADI:TARCAN SINIF:7/B NO:566 ÖĞRETMEN:ŞÜKRÜ ŞİMŞEK

2 1.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, nesneyi bulmaya yöneliktir? A)Uzun zamandır kardeşiyle mi görüşmüyor? B)Çantasında çocuk dergisi mi varmış? C)Yayla çorbasını mı çok seviyormuş? D)Yangında çam ağaçları mı yanmış?

3 CEVAP:C

4 2. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?
A)Yaklaşık beş saat süren zorlu bir ameliyattı. B)Çocuklarına akşamları birkaç sayfa kitap okurdu. C)Meydandaki asırlık çınar ağacının bazı dalları kurumuş. D)Balkona çıkıp biraz temiz hava almalısın.

5 CEVAP:A

6 3. SORU “Binanın hangi cephesinde çatlaklar oluşmuş?” sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesidir? A)Nesne B)Dolaylı tümleç C)Özne D)Yüklem

7 CEVAP:B

8 4. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur?
A)Siz buraları baharda görmelisiniz. B)Cebindeki bozuk paraları kumbaraya attı. C)Dolabın üst gözünde ütülü giyecekler vardı. D)Bir çocuk koşarak okula gidiyordu.

9 CEVAP:A

10 5. SORU “Genç ressam, kısa süre sonra bu salonda tablolarını sergileyecek.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A)Kim B)Nerede C)Neyi D)Nasıl

11 CEVAP:D

12 6. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci, ötekilerden farklı bir soruya cevap vermektedir? A)Mahalle sakinleri muhtarı kıyasıya eleştiriyor. B)Çocuk, bu karikatürlerin hepsini özenerek çizmiş. C)Yemekler pişesiye biz evde oluruz. D)Şoför yeni alınan otobüsü dikkatli kullanıyor.

13 CEVAP:C

14 7. SORU O gömleğin aynısını nerede bulabilirim? Sorusuna verilecek cevap cümlenin hangi öğesidir? A)Yüklem B)Belirtili nesne C)Belirtisiz nesne D)Dolaylı tümleç

15 CEVAP:D

16 8. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tümleci yoktur?
A)Bu kitapları öğrencilere okutacağız. B)Yaşlı kadın merdivenleri dinlenerek çıktı. C)Sizin geldiğinizi öğrenince çok sevindik. D)Yarın bizde yola çıkacağız.

17 CEVAP: A

18 9.SORU Ressamımız, ünlü şairin kitabında bulunan şiirlerini tuvale büyük bir ustalıkla aktarmış. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Kim B)Neyi C) Nasıl D)Nerede

19 CEVAP:D

20 10.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok dolaylı tümleç vardır? A)Valizleri, arabanın bagajından güçlükle çıkardılar. B)Bu güzel çiçeklerden bana da verir misiniz? C)Raflarda son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarda vardı. D)Gezdiği yerlerle ilgili izlenimlerini bu deftere not etmiş.

21 CEVAP:B

22 11.SORU Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur? A)Sınavın ertelendiğini çocuklar bilmiyormuş. B)Kurumumuz, sınav sonuçlarını kısa sürede açıkladı. C)Bazı gazetecilerin sorularına yetkililer cevap vermedi. D)Futbol takımımız, yarın sabah İngiltere’ye, hareket edecek.

23 CEVAP:B

24 12.SORU Bu sabah günlük gazeteleri---.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öğeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, zarf tümleci ve yüklem olur? A) yeni bir dağıtıcı getirdi. B)çok büyük bir dikkatle okudum. C)hava aydınlanmadan eve getirdiler. D)apartman kapısının önüne bırakmışlar.

25 CEVAP:B

26 13.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır?
A)Birazdan arkadaşlarıyla okul kütüphanesine gidecek. B)Küçük çocuk, İstiklal Marşı’nı güzel okudu. C)Kimseye sezdirmeden odaya girmişti. D)Dışarıda insanı titreten bir soğuk vardı.

27 CEVAP:D

28 14.SORU “O çocuğun elindeki neydi?” cümlesindeki sorunun cevabı aşağıdaki öğelerden hangisi olur? A)Yüklem B)Belirtili nesne C)Belirtisiz nesne D)Dolaylı tümleç

29 CEVAP:A

30 15.SORU Masanın üzerindeki çeşit çeşit meyveler çok güzel görünüyordu.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A)Özne, yüklem B)Özne, nesne, yüklem C)Dolaylı tümleç D)Özne, zarf tümleci, yüklem

31 CEVAP:D

32 16.SORU Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe sayısı bakımından ötekilerden farklıdır? A)Burası yaz aylarında kalabalıklaşır. B)Edebiyatımızın ünlü isimlerinden biriydi. C)Çantasından çıkardığı kalemi bana verdi. D)Pencerenin kırılan camını dün değiştirtmiş.

33 CEVAP:B

34 17.SORU Amansız bir hastalığa yakalanan çocuk çaresizdi.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A)Özne, yüklem B)Özne, nesne, yüklem C)Zarf tümleci, özne, yüklem D)Dolaylı tümleç, özne, yüklem

35 CEVAP:A

36 18.SORU Bahçeden taşlığa geçip kapıyı açınca yüzünü ılık bir bahar havası okşadı. Bu cümlede altı çizili sözcüğün oluşturduğu öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A)Evin etrafı yüksek bir duvarla çevriliydi. B)Yeni aldığı kitabın üstüne ismini yazdı. C)Otomobilin sesi oldukça boğuk çıkıyordu.

37 CEVAP:B

38 19.SORU Sabahleyin kalktığımda her taraf bembeyaz karlarla kaplıydı.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A)Özne, ilgeç tümleci, yüklem B)Dolaylı tümleç, özne, yüklem C)Zarf tümleci, özne, ilgeç tümleci, yüklem D)Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem

39 CEVAP:C

40 20. SORU “Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri bu kitapta toplamış.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A)Özne, yüklem B)Nesne, yüklem C)Nesne, dolaylı tümleç, yüklem D)Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

41 CEVAP:C

42 21. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A)Zifiri karanlıkta yolumuzu bulmakta zorlanıyorduk. B)Burası sık çam ağaçlarıyla kaplı dik bir yamaçtı. C)Yol kenarında, yıllanmış ıhlamur ağaçları vardı. D)Akşamüzeri iki arkadaş iskelede dolaşmaya çıkmıştık.

43 CEVAP:B

44 22. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne, özne ve yüklemden oluşmuştur? A)Yaşlı kadın koltuk değnekleri olmadan yürüyemiyordu. B)Çocukları evlenince kendi isteğiyle huzurevine gitti. C)Evdeki bütün işleri bir hizmetçi kız yapıyordu. D)Çocuklarının ayda bir ziyaretine gelmesi bile ona yetiyordu.

45 CEVAP:C

46 23. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap cümlesi sadece nesneden oluşmuştur? A)-Bu akşam nereye gidiyoruz? -Sinemaya. B)-Ödül olarak ne verdiler sana? -Bir haftalık tatil. C)-Bundan sonraki ders kimin? -Türkçe öğretmeninin. D)-İşçiler ücretlerini kimden alıyorlar? -Müdürden.

47 CEVAP:B

48 24. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır?
A)Resimle anlatılan bir hayatı daha çekici bulurum. B)Küçükken en tatlı eğlencem, resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. C)Her resimli kitap beni günlerce oyalamaya yeterdi. D)Okumaya başladıktan sonra kitaplara ilgim daha da arttı.

49 CEVAP:C

50 25. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir? A)Şimdi nerede o sıcak yaz günleri? B)Siz de bizim mahalleden misiniz? C)Kimdi bugün tatil olduğunu iddia eden? D)Sana da ona aldığım yemekten mi alayım?

51 CEVAP:D

52 26. SORU Ulusların aralarındaki kültür alışverişinin artması, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına, ortak yanlarını bulmalarına, evrensel barışın oluşmasına katkıda bulunur. Cümlesindeki altı çizili söz cümlenin hangi öğesidir? A)Dolaylı tümleç B)belirtili nesne C)Belirtisiz nesne D)Yüklem

53 CEVAP:A

54 27. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur? A)Yediği lokmalar boğazında düğümlendi. B)Soğuk havalarda dışarıya çıkmazdı. C)Kardeşine bu hediyeyi dün aldı. D)Bu fabrikada yıllar yılı çalışmıştı.

55 CEVAP:C

56 28. SORU Sanatçılar duyarlılıkları nedeniyle---. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öğeleri sırasıyla özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşur? A)çabuk alınan, çabuk kırılıveren insanlardır. B)çevreye daha çok dikkat eder. C)diğer insanlarda ayrılır. D)olacakları önceden sezer.

57 CEVAP:A

58 29. SORU Tanzimat döneminde, yazarlar daha çok sosyal sorunları ele almıştır. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Özne B)Yüklem C)Nesne D)Dolaylı tümleç

59 CEVAP:D

60 30. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, nesneyi bulmaya yöneliktir? A)Eczanın hangi sokakta olduğunu biliyor musunuz? B)Fotoğrafları hangi stüdyoda çoğaltabiliriz? C)Konuşmaları kasete niçin kaydetmiyorsunuz? D)Bugünlerde ailenden mektup mu bekliyordun?

61 CEVAP:D


"TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları