Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

0434006/1 Yeni Kontrasepsiyon Seçenekleri Prof.Dr.Umur Çolgar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "0434006/1 Yeni Kontrasepsiyon Seçenekleri Prof.Dr.Umur Çolgar."— Sunum transkripti:

1 0434006/1 Yeni Kontrasepsiyon Seçenekleri Prof.Dr.Umur Çolgar

2 0434006/2 Modern Kontrasepsiyon - 1 •Modern kontrasepsiyon yöntemlerinin kullanılmaya başlaması kadınların istediklerinden daha çok çocuk yapmalarını önlemiş ve onların ev işleri dışında bir meslek sahibi olarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yol açmıştır.

3 0434006/3 Modern Kontrasepsiyon - 2 •Modern yöntemler ayrıca yenidoğan ve anne ölüm oranlarını da azaltmış ve provoke abortus ve kürtaj sayılarının da düşmesine neden olmuştur.

4 0434006/4 Türkiyedeki Yenilikler •Kullanım süresi uzamış doğum kontrol hapları ( 24/4 ) Yazz ® •Kontraseptif Vaginal Halka Nuva Ring ®

5 0434006/5 The first low-dose OC with Drsp in a unique 24/4-day regimen •YAZZ ® contains EE 20 µg/drsp 3 mg •The 24/4-day regimen provides three additional days of EE/drsp with antimineralocorticoid and antiandrogenic activity

6 0434006/6

7 0434006/7 NuvaRing ® Dizayn & İçerik Halka plastik etilen venyl acetate (EVA)‘dan yapılmıştır. Dış çapı 54 mm, kalınlığı 4 mm’dir. Etinilöstradiol (EE) ve etonogestrel (ENG) içerir. EE ve ENG, %100 EVA’dan oluşan ince bir dış tabaka ile çevrili EVA çekirdekten standart bir şekilde dağılır.

8 0434006/8 NuvaRing ® Dizayn, içerik ve kullanım •Herbir siklusda 1 halka •Tedavi şekli –Halka 3 hafta yerleşik kalır –1 hafta ara verilir •Halkada toplam 11,7 mg.Etonogestrel ve 2,7 mg Ethinyl Estradiol mevcuttur. •Herbir halka günde –15 µg Ethinyl östradiol –120 µg Etonogestrel salıverir

9 0434006/9 NuvaRing®’in yerleştirilmesi Kullanıcı NuvaRing’i vajinaya yerleştirirken, kendisi için en rahat pozusyonu seçebilir; örn. bir bacağını yukarıya kaldırabilir, çömelebilir veya sırtüstü yatabilir. Halka, başparmakla işaret parmağı arasında sıkıştırılmalı ve vajinaya yerleştirilmelidir.

10 0434006/10 Hormonların Salınımı Nuvaring yerleştirildiğinde ısısı vücut ısısına yükselir ve halka ile vajina arasındaki hormon gradyan farkı nedeniyle, ENG ve EE otomatik olarak vajinal duvardan kan akımına salınır.

11 0434006/11 NuvaRing ® Farmakokinetik Veriler: ENG ve EE Serum Düzeyleri Timmer & Mulders, Clin Pharmacokinet, 2000;39:233–42 -500 0 500 1000 1500 2000 05101520 Yerleştirme sonrası süre (gün) Etonogestrel (pg/mL) 0 10 20 30 40 50 60 Etinilöstradiol (pg/mL) Etonogestrel Ethinilöstradiol

12 0434006/12 Serum Etinilöstradiol Düzeyleri Karşılaştırma verisi: Halka / Patch / Hap Van den Heuvel et al. 2005Contraception 72 (2005) 168– 174 Tedavi Uygulama sonrası süre (gün)

13 0434006/13 Doruk Serum EE Düzeyleri Tüm farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.05) 37.1 108 168 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Cmax (pg / ml) NuvaRing (15 μg EE) Patch (20 μg EE) Pill (30 μg EE) Van den Heuvel et al. 2005Contraception 72 (2005) 168– 174 •Maksimum konsantrasyon (Cmax) OK grubunda en yüksek, NuvaRing grubunda en düşüktür. •0. günden son değerlendirme gününe kadar AUC (Eğri Altında Kalan Alan) patch grubunda en geniş, NuvaRing grubunda en düşüktür.

14 0434006/14 Sistemik Dolaşımdaki Aylık Toplam EE Düzeyleri Tüm farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.05) 11,1 37,5 22,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 AUC 0-last (ng*h / ml) NuvaRing (15 μg EE) Patch (20 μg EE) Pill (30 μg EE) Van den Heuvel et al. 2005Contraception 72 (2005) 168– 174 •0. günden son değerlendirme gününe kadar AUC (Eğri Altında Kalan Alan) patch grubunda en geniş, NuvaRing grubunda en düşüktür.

15 0434006/15 Ovulasyon İnhibisyonu Mulders & Dieben, Fertil Steril, 2001;75:865–70 0 40 80 120 160 200 -7071421 Time (days) E2 (pmol/L) Progesteron (nmol/L) 0 2 4 6 8 10 Foliküler çap (mm) Östradiol (E2) Progesteron Foliküler çap Tedavisiz hafta süresince foliküller büyümeye başlar ve E 2 üretimi artar. Ring yerleştirilmesi sonrası, foliküller geriler ve ring kullanımı süresince küçük kalırlar. Serum E 2 düzeyleri de ring kullanımını takiben düşer ve çalışma sonuna kadar 50 pmol/L limitinin altında kalır. Progesteron konsantrasyonu 3 haftalık ring kullanımı boyunca ovulasyonun olmadığını gösterir şekilde düşüktür. Zaman (günler)

16 0434006/16 Etkinlik- Avrupa Kayıt Çalışması Roumen et al., Hum Reprod, 2001;16:469–75 GebelikSiklusPearl Index95% CI612,1090.650.24–1.41 NuvaRing’in etkinliği ve güvenirliği geniş Avrupa kayıt çalışmasında değerlendirilmiştir. 12 ülke, 52 merkez,1145 kadın. 1 yıl NuvaRing kullanımı (13 siklus)

17 0434006/17 Düzensiz Kanama / Lekelenme Roumen et al., Hum Reprod, 2001;16:469–75 4.4% (N = 1145-ITT) 0 5 10 15 12345678910111213 Siklus Kadın yüzdesi (%) Düzensiz kanama nadir: %2.6-6.4 (çoğu lekelenme tarzında)

18 0434006/18 NuvaRing vs LNG/EE Düzensiz Kanama / Lekelenme Oddsson et al., 2005 Human Reproduction Vol.20, No.2 pp. 557–562, 2005 NuvaRing ® (N=512) LNG / 30μg EE (N=518) *P=0.003 **P=0.002 0 5 10 15 20 Düzensiz kanama insidansı (%) * * 2 345679810111213 Siklus NuvaRing grubunda kadınların % 2.0 – 6.4’ünde, OK grubunda % 3.5 – 12.6’sında düzensiz kanama gözlenmiştir.

19 0434006/19 Düzensiz Kanama / Lekelenme NuvaRing ® (N=499) DRSP / 30μg EE (N=484) 0 5 10 15 20 Düzensiz kanama insidansı (%) 2 345679810111213 Milsom et al. Human Reproduction Vol.21, No.9 pp. 2304–2311, 2006 Düzensiz kanama veya lekelenme insidansı: NuvaRing grubunda % 3.6 – 6.2, OK grubunda % 4.7 – 10.4. (OR 0.61 [%95 CI: 0.46 – n0.80] isttatistiksel olarak anlamlı)

20 0434006/20 Düzenli Adet Görme Oranları Oddsson et al., Human Reproduction Vol.20, No.2 pp. 557–562, 2005 Tüm sikluslarda fark istatistiksel olarak anlamlı P ≤ 0.005 NuvaRing ® (n=512) LNG / 30μg EE (n=518) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Öngörülebilir kanama düzeni (%) Siklus 123456789101112 NuvaRing grubunda kadınların % 58.8-72.8’inde, OK grubunda % 43.4 – 57.9’unda kanama düzenlidir.

21 0434006/21 Siklus Özellikleri Orta Derece ve Şiddetli PMS NuvaRing ® DRSP / 30EE (N = 499)(N = 484) 12.614.7 Başlangıç (%) 12.614.7 4.54.7 Siklus 13 (%) 4.54.7 Milsom et al. Human Reproduction Vol.21, No.9 pp. 2304–2311, 2006

22 0434006/22 Siklus Özellikleri Orta Derece ve Şiddetli Dismenore NuvaRing ® DRSP / 30EE (N = 499)(N = 484) 17.419.0 Başlangıç (%) 17.419.0 5.96.4 Siklus 13 (%) 5.96.4 Milsom et al. Human Reproduction Vol.21, No.9 pp. 2304–2311, 2006

23 0434006/23 NuvaRing ® Vücut Ağırlığı Üzerine Etki NuvaRing ® DRSP / 30EE (N = 499)(N = 484) 62.4 ± 8.4 62.8 ± 8.1 Başlangıç (kg, sd) 62.4 ± 8.4 62.8 ± 8.1 62.8 ± 8.8 62.8 ± 8.2 13. siklus (kg, sd) 62.8 ± 8.8 62.8 ± 8.2 Milsom et al. Human Reproduction Vol.21, No.9 pp. 2304–2311, 2006 6. Siklus takibinde NuvaRing ile 0.37 kilo artışı, KOK ile 0.03 kilo azalması var. (p=0.042)

24 0434006/24 Avrupa NuvaRing ® Etkinlik Çalışması: Yan Etki İnsidensi (n=1145) Roumen et al., Hum Reprod, 2001;16:469–75 %6.6 %11.8 Bulantı %2.8 %4.5 Meme ağrısı %1.9 %2.8 Tedaviye bağlı Yan etki Total • Bulantı ve meme ağrısı insidansı düşük EE dozu nedeniyle diğer KOK’lardan daha düşüktür. Başağrısı

25 0434006/25 Yan Etkiler - 2 NuvaRing ® DRSP / 30EE (N=499) %(N=484) % 17.418.4 - Başağrısı 17.418.4 3.4 5.2 - Meme ağrısı3.4 5.2 2.85.8 - Bulantı 2.85.8 12.26.8 - Vajinit12.26.8 7 0.4 - Metoda bağlı olaylar 7 0.4 4.8 1.6 - Lökore 4.8 1.6 - 1.2 2.1 - Ciddi yan etki 1.2 2.1 Ahrendt et al., Contraception 74 (2006) 451– 457

26 0434006/26 NuvaRing ® Hemostaz Üzerine Etkisi: Anti-Koagülasyon Magnusdottir et al., Contraception 2004;69:461-7 -10 0 10 20 30 Başlangıçtan itibaren ortalama değişiklik yüzdesi AT IIIProtein CProtein S NuvaRing ® (N=44) LNG / 30 μg EE (N=43)

27 0434006/27 PlazminojenT-PAPAP* kompleks Magnusdottir et al., Contraception 2004;69:461-7 NuvaRing ® (N=44) LNG / 30 μg EE (N=43) NuvaRing ® Hemostaz Üzerine Etkisi: Pro-Fibrinolizis -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Başlangıçtan itibaren ortalama değişiklik yüzdesi (6 siklus sonra) *plasmin-antiplasmin

28 0434006/28 PAI*-1D-dimerFDP** NuvaRing ® Hemostaz Üzerine Etkisi: Anti-Fibrinoliz ve Fibrin Devir Hızı (turnover) Magnusdottir et al., Contraception 2004;69:461-7 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Başlangıçtan itibaren ortalama değişiklik yüzdesi NuvaRing ® (N=44) LNG / 30 μg EE (N=43) *plasminogen activator inhibitor; **fibrinogen yıkım ürünleri.

29 0434006/29 Tuppurainen et al., Contraception 2004;69:389-94 * * * * = p ≤ 0.0023 T. Kolesterol HDL 2TrigliseridHDLHDL 3LDL NuvaRing ® 6 Siklus Sonra Lipid Metabolizması Üzerine Etkisi (1) -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Başlangıçtan itibaren ortalama değişiklik yüzdesi NuvaRing ® (N=40) LNG / 30 μg EE (N=43)

30 0434006/30 * * * * = p ≤ 0.0023 Apo A-1Lipo (a)CBGApo BSHBG Tuppurainen et al., Contraception 2004;69:389-94 NuvaRing ® 6 Siklus Sonra Lipid Metabolizması Üzerine Etkisi (2) -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Başlangıçtan itibaren ortalama değişiklik yüzdesi NuvaRing ® (N=40) LNG / 30 μg EE (N=43)

31 0434006/31 N = 59 13 tedavi siklusu Archer et al., Fertil Steril 2002;S25:O-65 İyileşme Değ. yok KolposkopiNugent skoruPap smear Kötüleşme NuvaRing ® - Lokal Etkiler 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kadın yüzdesi

32 0434006/32 AmoksisilinDoksisiklin 0100200300400500 0 1000 1500 2000 2500 NuvaRing yerleşimi sonrası saatler Serum ENG düzeyi (pg/mL) 0100200300400500 0 1000 1500 2000 2500 NuvaRing yerleşimi sonrası saatler Serum ENG düzeyi (pg/mL) Tekbaşına NuvaRing (kontrol) NuvaRing + amoksisilin / doksisiklin (etkileşim) NuvaRing ® Birlikte Antibiyotik Kullanımı Dogterom et al., Contraception, 2004;9(suppl1):P192

33 0434006/33 NuvaRing ® Birlikte Antibiyotik Kullanımı - 2 AmoksisilinDoksisiklin NuvaRing yerleşimi sonrası saatler Serum EE düzeyi (pg/mL) 300 0100200300400500 0 10 20 30 40 0100200400500 0 10 20 30 NuvaRing yerleşimi sonrası saatler Serum EE level (pg/mL) Tekbaşına NuvaRing (kontrol) NuvaRing + amoksisilin / doksisiklin (etkileşim) Dogterom et al., Contraception, 2004;9(suppl1):P192

34 0434006/34 NuvaRing ® Endometrial Histoloji •NuvaRing ile 26 siklus tedavi (N = 103) •Yaş: 18-35 •Başlangıçta,13. ve 26. siklusda biyopsi •26. siklusda tüm olgularda normal biyopsi sonuçları Sonuç: •NuvaRing’in uzun dönem kullanımı endometrial histoloji üzerinde olumsuz yan etki yapmamıştır Bulten et al, Contraception 72 (2005) 362– 365

35 0434006/35 NuvaRing ® Düşük (abortus) Sonrası Kullanım •81 kadın •İlk trimesterda yapılan cerrahi yada medikal abortus sonrası hemen NuvaRing kullanımı Sonuçlar: •Yan etkiler hafiftir ve genellikle hormonal kontrasepsiyon ile ilişkilidir •Enfeksiyon gözlenmemiştir •Abortus sonrası NuvaRing kullanımı kabul edilebilir bir yöntemdir Fine et al Contraception 75 (2007) 367– 371

36 0434006/36

37 0434006/37

38 0434006/38

39 0434006/39

40 0434006/40

41 0434006/41 NuvaRing ® Kullanıcı Kabulü Yerleştirme ve Çıkarma Kolaylığı Dieben et al., Obstet Gynecol, 2002;100:585–93 0 25 50 75 100 Kolay yerleştirmeKolay çıkarma Kullanıcı oranı (%) Daima/Sıklıkla Arasıra Nadiren/Asla %98

42 0434006/42 Dieben et al., Obstet Gynecol, 2002;100:585–93 NuvaRing ® Kullanıcı Kabulü Seksüel Konfor 0 25 50 75 100 Cinsel birleşme sırasında kullanıcı ringi hisseder Cinsel birleşme sırasında partner ringi hisseder Partner ringe itiraz eder Kullanıcı oranı (%) Daima/Sıklıkla Arasıra Asla/Nadiren %3 %7 %2

43 0434006/43 NuvaRing ® Ringsiz Aralık Olmaksızın Uzun Süreli Tedaviler Tedaviden bir önceki siklus Tedavi A) Normal rejim: 3 hafta (1 ring) / 1 hafta •4 grup, 1 yıl takip Miller et al., Obstet & Gynecol Vol 106, No 3, 2005 Tedavi B) 6 hafta (2 ring) / 1 hafta Tedavi C) 12 hafta (4 ring) / 1 hafta Tedavi D) 51 hafta (17 ring) / 1 hafta

44 0434006/44 NuvaRing ® Ringsiz Aralık Olmaksızın Uzun Süreli Tedaviler •4 grup, 1 yıl takip A: 3 hafta 1 Ring sonrası 1 hafta ara (N = 108) B: 6 hafta 2 Ring sonrası 1 hafta ara (N = 107) C: 12 hafta 4 Ring sonrası1 hafta ara (N = 105) D: 51 hafta 17 Ring sonrası 1 hafta ara (N = 109) •Uzatılmış tedavi rejimlerinde total kanama günleri daha kısadır •Total kanama ve lekelenme günleri tüm rejimlerde benzer •Uzun sürel KOK kullanımında olduğu gibi, tedavili dönem uzadıkça düzensiz kanama sıklığı artar •Etkinlik aynıdır Sonuç •Uzatılmış NuvaRing kullanımı kabul edilebilir bir tedavidir Miller et al., Obstet & Gynecol Vol 106, No 3, 2005

45 0434006/45

46 0434006/46

47 0434006/47

48 0434006/48

49

50 0434006/50 NuvaRing’e Ne Zaman Başlanmalı ? Bir önceki siklusta hiçbir hormonal kontraseptif kullanılmamışsa Doğal siklusun ilk günü yerleştirilir. Siklusunun 2.-5. gününde de başlanabilir ama bu durumda ilk siklusun ilk 7 günü boyunca prezervatif veya spermisid gibi bir bariyer yöntemi önerilmektedir. Kombine hormonal kontraseptiften NuvaRing’e geçilmesi Daha önce kullanılan kombine hormonal kontraseptifi herhangi bir gün bırakarak NuvaRing kullanmaya başlanabilir ama başlangıç günü, hormonal yöntemi sürekli ve hatasız bir şekilde kullanan kadınlarda en geç, her zamanki dönemin en son gününün ertesi günü olmalı ve kadın gebe olmadığından emin olmalıdır. Yalnızca progestagen içeren bir hormonal kontraseptiften (minipill, implant veya enjeksiyon) veya progestagen- salan bir rahim içi sistemden (RİA) NuvaRing’e geçilmesi Minipill kullanan bir kadın NuvaRing kullanmaya herhangi bir gün başlayabilir. İmplant veya RİA kullanan bir kadın bunların çıkarıldığı gün, enjektabl yöntem kullanıyorsa bir sonraki dozun uygulanacağı gün geçiş yapmalıdır. Tüm bu kadınlarda ilk 7 gün boyunca ilave olarak, prezervatif ya da spermisid kullanmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayındaki komplet abortus sonrası Kadın, böyle bir düşüğü izleyen ilk 5 gün içerisinde NuvaRing kullanmaya başlayabilir; ilave bir kontraseptif yöntem kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Eğer NuvaRing kullanımına ilk 5 gün içerisinde başlanmazsa kadın; “Bir önceki siklusta hiçbir hormonal kontraseptif kullanılmamış” gibi tedavi edilir. Doğumu veya gebeliğin ikinci üç aylık dönemindeki düşüğü takiben Bebeğini emzirerek beslemeyi tercih etmeyen kadınlarda kontraseptif amaçla NuvaRing kullanılmasına, doğumdan 4 hafta sonra başlanabilir. Bebeğini emzirerek besleyen kadınların çocuk memeden kesilinceye kadar NuvaRing değil de başka bir kontraseptif yöntem uygulaması tavsiye edilir. Gebeliğin ikinci üç aylık döneminde gerçekleşen düşüğü takiben NuvaRing’e, düşük tarihinden 4 hafta sonra başlanabilir. NuvaRing doğumdan ya da düşükten sonra kullanılmaya başlandığında, tromboembolik hastalık riskinin artttığı göz önünde bulundurulmalıdır. NuvaRing’i doğum sonrasında kullanmaya başlayan kadınlarda, ilk 7 gün boyunca prezervatif ya da spermisid gibi ilave bir kontraseptif yöntem önerilir. Böyle bir kadın henüz hiç siklus geçirmemişse, NuvaRing’e başlanmadan önce ovülasyon ve gebelik olasılıkları üzerinde durulmalıdır.

51 0434006/51 NuvaRing Tedaviye Nasıl Başlanır? •Daha öncesinde hormonal kontrasepsiyon kullanılmamışsa –Adetin 1. günü yerleştirilirse: hemen etkili –2-5. günü yerleştirilirse: ilk 7 gün süresince ilave bariyer yöntemi gerekir •Kombine hormonal bir metoddan geçiş yapılacaksa –Herhangi bir gün geçiş yapıldığında: •Önceki yöntem düzenli ve doğru bir şekilde kullanıldıysa •Kadın gebe değilse –Önceki metodun hormon-free aralığı önerilen süreden daha uzun olmamalıdır


"0434006/1 Yeni Kontrasepsiyon Seçenekleri Prof.Dr.Umur Çolgar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları