Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

{ MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "{ MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan."— Sunum transkripti:

1 { MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan

2 20 yaşından sonra tüm kadınlar ayda bir kez memenin yumuşak olduğu dönemlerde kendi kendine meme muayenesi yapmalı. 40 yaşından sonra yılda bir mamografi yapılmalı. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Meme Kanserinde Erken Tanı İçin Ne Yapılmalı?

3 Mamografi, ultrason veya meme MR’da saptanan lezyondan biyopsi yapılır. Biyopsi ile memede saptanan kütlenin kanser olup olmadığı ve kanser ise hangi tür olduğu saptanır. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Meme Kanserinde Görüntüleme Tetkikleri ve Biyopsi

4 Meme kanseri tanısı sonrası hastalığın yayılımını (evresini) saptamak cerrahi tedavi ve tıbbi tedavi kararı öncesi son derece önemlidir. Meme MRI, USG, Mamografi ve PET-BT hastalığın yayılımı için tercih edilebilecek yöntemlerdendir. PET-BT 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Hastalığın yayılımının (evresi) saptanması için neler yapılabilir?

5 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan 1- Memenin tamamının alınması 2- Memenin bir kısmının alınması 3- Meme cildinin korunarak memenin tamamen alınması ve meme cildi içine hastanın kendisinden yağ doku nakli veya özel dolgu maddeleri ile memenin şekillendirilmesi. 4- Meme cildi ve meme başının korunarak meme içinin tamamen alınması ve meme cildi içine hastanın kendisinden yağ doku nakli veya özel dolgu maddeleri ile memenin şekillendirilmesi. Meme Kanserinde Cerrahi Yöntemler Nelerdir? Meme kanseri cerrahisinde hastalığın yayılma düzeyi (evresi) önemlidir. Çok erken evrede memenin tamamının alınmasına gerek olmayabilir.

6 Mastektomi (Modifiye Radikal Mastektomi) Meme koruyucu cerrahinin yapılamayacağı hastalarda tercih edilen yöntemdir. Ancak meme cildi koruyucu yöntemlerde başarı ve deneyim arttıkça bu yöntemin hastalar ve cerrahlar tarafından tercih edilme oranları azalmaktadır. Meme Koruyucu Cerrahi Çok erken evre veya meme volümünün uygun olduğu durumlarda tercih edilen yöntemlerden birisidir. Hastalığın erken evrede saptanma oranı arttıkça bu yöntemin tercihi de artmaktadır. Bu nedenle bireylerin bilinçli olması ve hastalığın erken evrede yakalanması için kendi kendine meme muayenesi ve mamografi son derece önemlidir. Meme Kanserinde Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

7 Meme Cildi Koruyucu Koruyucu Mastektomi Günümüzde meme cerrahisinde kozmetik başarı plastik cerrahinin bu alana desteği ile her geçen gün artmaktadır. Özellikle çok erken evre olmayan ve meme koruyucu cerrahiye uygun olmayan hastalarda hastanın meme cildinin, hatta meme başının cilt ile birlikte korunması cerrahi sonrası kozmetik başarıyı ve hasta memnuniyetini artırmaktadır. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Meme Kanserinde Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

8 Memede tümörü büyük olmayan hastalarda koltuk altına sirayet oranı düşüktür. Koltuk altı lenf bezi tutulum riski düşük olan hastalarda koltuk altı lenf bezlerinde cerrahi işlem sırasında özel boyalar veya radyoaktif madde enjeksiyonu ile kuşkulu lenf bezleri örneklenebilir ve bunlarda tutulum yok ise koltuk lenf bezlerinin alınmasına gerek olmayabilir. Bu işlem sayesinde gereksiz koltuk altı lenf bezi ameliyatları azaltılmış olur ve sonrasında gelişebilecek lenf ödem dediğimiz tedavisi güç olan kolda şişlikten hasta korunabilir. Koltuk altı lenf bezlerinin alınmasında bekçi lenf bezi örneklemesi nedir? 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan

9 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Meme kanserleri başlıca 4 değişik alt gruba ayrılır. Tedavi kararında hangi tür meme kanseri ile karşı karşıya olduğunuz önemlidir. Meme Kanserleri Arasında Farklılıklar Var mıdır? 1.Grup: Kadınlık hormonuna duyarlı 2.Grup: Kadınlık hormonuna duyarlı ancak Her2 algacı taşır 3.Grup: Kadınlık hormonuna duyarsız sadece Her2 algacı taşır 4.Grup: Kadınlık hormonuna duyarsız ve Her2 algacı taşımaz (üçlü negatif grup olarak da bilinir)

10 Meme ve koltuk altı lenf bezleri dışına yayılmamış kanserlere erken evre meme kanseri denir. Meme kanseri ameliyatı sonrası koruyucu amaçlı kemoterapi, akıllı ilaç uygulaması ve/veya hormonal tedavi, radyoterapi uygulanabilir. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Sonrası Tedavi

11 Erken evre meme kanserlerinde ameliyat sonrası uygulanacak tedavilerde amaç hastalığın yenileme riskini azaltmaktır. Tedavi seçiminde hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar, hastalığın türü ve evresine (1. evre, 2. evre, 3. evre) göre koruyucu tedavi belirlenir. Lenf bezine sirayet etmemiş ve kadınlık hormonuna duyarlı olumlu özellik taşıyan tümörlerde kemoterapiye gerek olmayabilir. Bu gibi tümörlerde özel genetik testler (Oncotype Dx, Mamoprint) yapılarak hastanın kemoterapiye gerçekten ihtiyaç duyup duymadığı belirlenebilir. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Evre Meme Kanserinde Cerrahi Sonrası Tedavi Seçimi

12 Tümörü büyük veya lenf bezi sirayeti olan tümörlerde çoğunlukla koruyucu amaçlı kemoterapi tercih edilir. Kemoterapi için genellikle tercih edilen uygulama sayısı 21 günde bir 4-8 kürdür. Her2 algacı taşıyan kanserlerin tedavisinde akıllı ilaç olarak bilinen Herceptin kemoterapiye yardımcı olarak kullanılır. Hormona duyarlı meme kanserinde kemoterapi ve radyoterapi sonrası 5-10 yıl süresince ağızdan hap şeklinde hormonal tedaviler koruyucu amaçlı kullanılır. Koltuk altı lenf bezi tutulumu fazla olan veya tümörü büyük olan hastalarda kemoterapi sonrası koruyucu amaçlı ameliyat bölgesine radyoterapi uygulanır. Koltuk altı lenf bezi tutulumu olsun veya olmasın meme koruyucu cerrahi sonrası kalan meme dokusunu korumak amacı ile radyoterapi uygulanır. Evre Meme Kanserinde Cerrahi Sonrası Tedavi Seçimi 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan

13 Kemoterapi sonrası saç kaybınız için sevimli önlemler alabilirsiniz. Dignicap ile kemoterapi sırasında saçlı derinin soğutulması %85 oranında başarı sağlamaktadır. Bu yöntemi arzu etmezseniz peruklar veya güzel bir bone, şapka tercih edebilirsiniz. Saç kaybı kalıcı bir sorun değildir. Tedaviden 3 ay sonra yerine gelmekte ancak bir miktar kıvırcık olabilmektedir. Saç Kaybı Önlenebilir 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan

14 Meme kanseri ile başa çıkmada rehabilitasyon son derece önemlidir. Beslenme rehabilitasyonu, psikolojik rehabilitasyon, cinsel rehabilitasyon, fizik tedavi ve lenf ödem rehabilitasyonu gelişmiş kanser merkezlerinde hastalara sunulmaktadır. Hekiminizle görüşmeli ve size yol göstermesini istemelisiniz. Yaşam Kalitesi Yaşamın Kendisinden de Önemlidir. (Alex Carel, 1873-1944, nobel ödüllü bilim adamı) 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan

15 Kemoterapi sürecinizi resim, koro, tiyatro, yoga gibi sanatsal tedaviler ve meditasyon içeren yöntemler ile çok daha kolay geçirebilirsiniz. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Tedavi Sırasında ve Sonrasında Yaşam Kalitesi Artırılabilir

16 Henüz çocuk sahibi olmamış meme kanseri bayanlar, uygulanacak tıbbi tedaviler (kemoterapi) öncesi hekimleri ile görüşerek yumurtalarını veya evliyseler embriolarının saklanmasını (dondurulmasını) istemeliler. Bu sayede kemoterapinin oluşturabileceği doğurganlık kaybından korunabilir ve gelecekte çocuk sahibi olabilme umutlarını sürdürebilirler. Doğurganlığınız Korunabilir 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan

17 Ateş basması, halsizlik, kas eklem ağrısı, uykusuzluk, bulantı, ağrı gibi tatsız şikayetleri azaltmak için yetkin profesyonellerce uygulanan akupunktur, hipnoterapi ve yoga gibi yöntemlerin meme kanserli hastalara yararı uluslararası bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Gelişmiş kanser merkezleri bu yöntemleri uygulamalı ve hastalarına önermelidir. Hastalığa ve Tedaviye Bağlı Yan Etkiler Ortadan Kaldırılabilir 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan

18 Genetik geçişli meme kanserleri tüm meme kanserlerinin %10’unun kapsar ve farklı tedavi ve takip yöntemleri gerektirebilir. Bu grup hastalarda her iki memenin alınması ve hatta koruyucu amaçlı yumurtalıkların alınması önerilebilir. Genetik Geçişli Meme Kanserleri 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan 30 yaş altı bayanlarda, her iki memesinde kanser saptananlarda, meme kanseri ve yumurtalık kanserinin her ikisine yakalanan bayanlarda ve anne, teyze ve kuzenlerinde meme kanseri saptanan hastaların genetik geçişli meme kanseri ile karşı karşıya olabilirler. Bu grupta yer alan hastaların genetik geçişli meme kanseri olduklarını anlamak için genetik konsültasyon istenmeli.

19 Kanserli Hasta Çocukları İle Görüşme Kanserli hasta çocuklarına psikolog desteği

20 Meme kanserinde erken tanı konulur ve tedavi edilirse hastalıktan yaşam boyu kurtulmak mümkündür. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Binlerce hasta meme kanserinden iyileşmekte ve normal yaşamlarına dönmektedirler.

21 Acil şifalar dilerim… 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan Başarılı kanser tedavisi bilgi ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanan, birbiri ile uyum içinde çalışan bir ekiple mümkündür.


"{ MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. 20 Slayt İle Kanser Eğitimi Dr. Özdoğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları