Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

tarihçe Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952’de İstanbul’da kurulan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "tarihçe Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952’de İstanbul’da kurulan."— Sunum transkripti:

1

2

3 tarihçe Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952’de İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikası ile gerçekleştirdi. Eczacıbaşı bugün, temel olarak yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri alanında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak çalışan bir sanayi kuruluşları topluluğudur. Topluluk yapısında, bu temel sektörler dışında finans, bilgi teknolojileri, kaynak teknolojileri, madencilik ve gayrimenkul geliştirme alanında etkinlik gösteren kuruluşlar da yer alıyor. Topluluk, dünyanın tek çatı altında toplanmış en büyük seramik sağlık gereçleri fabrikalarından birine sahip bulunuyor. Temizlik kağıtları pazarında ise Türkiye'de liderliği elinde tutuyor. Topluluğun sermayesi halka açık kuruluşlarını EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. oluşturuyor. Eczacıbaşı, altısı yabancı ortaklı olmak üzere toplam 39 kuruluşu, çalışanı ve 2011 sonu itibariyle 5,35 milyar TL cirosu ile Türkiye'nin önde gelen sanayi toplulukları arasında yer alıyor.

4 Varliklarin değerlendirilmesi
DÖNEN VARLIKLAR 2010 2011 YÜZDE Hazır Değerler %-38 Ticari Alacaklar %16.04 Stoklar %32 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar %9.49 Maddi Olmayan Dur.Var. %16.31

5 1)DÖNEN VARLIKLAR A)Hazır Değerler
2010 2011 Değişim Yüzde Hazır Değerler %-38 Nakit oranı 0.06 0.02 Nakit oranı s.o --- 0.35 NAKİT ORANI: HAZIR DEĞERLER/ K.V.Y.K İşletme hazır değerler kalemi 2011 yılında 2010 yılına göre TL azaltmış yüzde oranında ise %-38 oranında azalma görülmektedir.Bu azalmanın sebebi; İşletmenin stok kaleminin artması Nakit’e çevirebileceği menkul kıymetinin olmaması olabilir. İşletmenin nakit oranı istenilen seviyeden düşüktür.Buda işletmenin elinde nakit’inin bulunmadığını gösterir.İşletmenin nakit oranını artırabilmesi için hazır değerlerini artırması ve K.V.Y.K azaltması gerekir.Hazır değer azalması işletme açısından olumludur.

6 ALACAK DEVİR HIZI=NET SATIŞLAR/TİCARİ ALACAKLAR
B)Ticari Alacaklar 2010 2011 Değişim Yüzde Ticari Alacaklar %16.04 Alacak dev.hızı 16 gün 33 gün Alacak dev.hızı s.o --- 61 gün ALACAK DEVİR HIZI=NET SATIŞLAR/TİCARİ ALACAKLAR İşletmenin ticari alacakları 2011 yılında 2010 yılına göre TL artmış yüzde oranında ise %16.04 artış görünmektedir. İşletme müşterilerine vade tanımıştır.Bu artışın nedeni aktifteki hazır değerlerin azalması pasifteki ticari borçlar kaleminin artması olabilir. İşletmemizin 2011 yılı sektör ortalaması 61 gündür.Bizim işletmemiz ise alacaklarını 33 gün de tahsil etmektedir.Bu süre sektör ortalamasına bakıldığında iyi bir sonuçtur.Sektör ortalamasının altında bir politika izlemektedir.

7 STOK DEVİR HIZI:SATIŞLARIN MALİYETİ/STOKLAR
C)Stoklar 2010 2011 Değişim Yüzde Stoklar %32 Stok Dev.Hızı 88 gün 93 gün Stok Dev.hızı s.o --- 70 gün STOK DEVİR HIZI:SATIŞLARIN MALİYETİ/STOKLAR Stok kalemi 2011 yılında 2010 yılına göre TL artmıştır yüzde olarak ise %32 oranında artış göstermiştir bu artışın nedeni; Aktif kalemin hazır değerlerdeki azalış olarak gösterilebilir.İşletme elinde bulunan nakit’i stoklarında kullanmış olabilir. İşletme 33 günde bir stok alımı yapmaktadır.İşletme ticari alacaklarını kısa sürede tahsil etmesinden dolayı stok alım süresini uzatmıştır.

8 2)DURAN VARLIKLAR A)Maddi Duran Varlıklar
2010 2011 Değişim Yüzde Maddi Dur.Var. %9.49 İşletme 2011 yılında 2010 yılına göre oranında artmış yüzdesel olarak ise %9.49 oranında artış olmuştur.Bu artışın nedeni ; İşletmenin hazır değerler kalemindeki azalış olabilir. İşletme satıcılara borçlanarak işletmenin elinde bulunduracağı maddi duran varlıklarına yatırım yapmış olabilir

9 B)Maddi Olmayan Duran Varlık
2010 2011 Değişim Yüzde Maddi olmayan duran varlıklar %16.31 İşletmenin maddi olmayan duran varlıkları 2011 yılında 2010 yılına göre artmıştır yüzde olarak ise %16.31 oranında artış yaşanmıştır. Bu artışın nedeni; Aktif kalemdeki hazır değer azalışından pasif kalemdeki ticari borç ödenecek vergi ve borç karşılıkları artışından kaynaklanabilir.

10 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2010 2011 Yüzde değişim K.V.Y.K %93.29 U.V.Y.K. %-35.01 ÖZKAYNAKLAR %-15.83

11 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A)Mali Borç
2010 2011 Değişim Yüzde Mali borçlar %157.45 İşletmenin mali borçlarındaki bu artışın nedeni aktifteki stok,maddi ve maddi olmayan varlıklarını artırmak için banka kredisine başvurmuş olabilir. İşletmenin mali borçlar kaleminde 2011 yılında 2010 yılına göre TL oransal olarak ise % oranında artış olmuştur.

12 B)Ticari Borçlar 2010 2011 Değişim Yüzde Ticari Borç 78.663.872
%44.94 İşletmemiz kısa vadeli ticari borçlar kalemi 2011 yılında 2010 yılına göre TL oransal ise %44.94 oranında artış olmuştur.Bu artışın nedenleri; Aktifteki stoklar ticari alacaklar,maddi ve maddi olmayan duran varlıktaki artış olabilir. İşletme ticari alacak ve stoklar kalemini artırmak için satıcı kredisine yönelmiş olabilir. Ticari borç ve mali borcun artışının sebebi mali borç alıp ticari borcunu kapatmış olması olabilir.

13 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A)Mali Borç
2010 2011 Değişim Yüzde Mali borçlar %-47.82 İşletmenin mali borcu 2011 yılında 2010 yılına göre TL yüzde olarak ise % oranında azalma olmuştur. Bu azalışın nedeni hazır değerlerdeki azalış olabilir.

14 B)Ticari borç İşletmenin ticari borcu bulunmamaktadır.

15 ÖZKAYNAKLAR İşletmemizin öz kaynakları 2011 yılında yılına göre yüzdesel olarak oranında azalış olmuştur. Bu azalışın nedeni; Geçmiş yıl zararının yüksek olmasından dolayı olabilir. Kısa vadeli yabancı yükümlülüklerinin artması olabilir.

16 C)DİĞER KARŞILAŞTIRMALAR ANALİZİ
DÖNEN VARLIKLAR VE KISA VADELİ BORÇLAR İLİŞKİSİ DURAN VARLIKLAR VE DEVAMLI SERMAYE İLİŞKİSİ DÖNEM NET KARI

17 1)DÖNEN VARLIKLAR VE KISA VADELİ BORÇLAR İLİŞKİSİ
2010 2011 Dönen var./top.varlık 0.40 0.46 k.v.y.k/top. yab.kay. 0.51 0.75 k.v.k/toplam varlık 0.42 0.67 2010 2011 SEKTÖR ORTALAMASI Cari oran 0.95 0.70 2.60

18 İşletmenin 2010 yılına ait varlıkların %40’ını,2011 yılında ise %46’sını dönen varlıklar oluşturmaktadır. İşletmenin 2010 yılı toplam yabancı kaynaklarının %51’ini,2011 yılında ise %75’ini k.v.y.k oluşturmaktadır.Bu kalemin artması işletme için olumsuz olabilir.işletmenin kar edebilmesi için u.v.y.k kullanması gerekir.k.v.y.k kullanmak işletmeyi geri ödemede zorlayabilir. İşletme 2010 yılında toplam varlıklarının %42’sini,2011 yılında %67 ise k.v.y.k ise finanse etmektedir. İşletmenin cari oranı 2010 yılında 0.95,2011 yılında ise %70’dir.Bu oranlar sektör ortalamasının altında olduğu için çalışma sermayesi yetersizdir ve kısa vadeli borçları ödeyemez.

19 2)DURAN VARLIK VE DEVAMLI SERMAYE İLİŞKİSİ
2010 2011 Sektör ortalaması Duran var/top.var 0.60 0.54 0.55 u.v.y.k/top.varlık 0.41 0.22 0.26 u.v.y.k/top.yab.kay. 0.49 0.25 0.14 Öz ser./top.var. 0.17 0.18 0.64 Duran var./dev.ser. 1.03 1.34 0.78 Duran varlık artmış yüzde olarak ise %9.37 oranında artmıştır. kalemimiz 2011 yılında 2010 yılına göre TL artmıştır.

20 1)İşletmenin 2010 yılında toplam varlıklarının %60nı yılında ise %54ini duran varlıkları oluşturmaktadır. 2) İşletme 2010 yılında toplam varlıklarının %41ini yılında ise %22sını uzun vadeli kaynakla finanse etmiştir. 3)U.V.Y.K 2010 yılında işletmenin toplam yabancı kaynaklarının %49unu 2011 yılında ise %25ini oluşturmaktadır. 4)İşletme 2010 yılında varlıklarının %07sini 2011 yılında ise %18ini öz sermaye ile finanse etmektedir. Öz sermaye değeri düşüktür. Buda işletmenin kredi bulabilmesini zorlaştırır. Çünkü işletme borçla finansmanı tercih etmiştir. 5)Duran varlık/devamlı sermaye oranı işletmemizin finansmanda genel ilkeye uyup uymadığını gösterir da bu oran 1.03 iken 2011 de 1.34’tür.2010 yılında finansmanda genel ilkeye uyulmuştur.Fakat 2011 de 1in üzerinde olduğu için finansmanda genel ilkeye uyulmamıştır.

21 KARLILIK ORANLARI İşletmemiz dönem sonunda zarar etmiştir.Bundan dolayı karlılık oranları hesaplanamaz.

22 Sektör Ort. Cari Oran………………………………………… … Asit-Test Oranı…………………………………… Nakit Oranı………………………………………… Alacak Devir Hızı………………………………… gün gün 61gün Stok Devir Hızı…………………………………… gün gün 70gün Dön. Var./Top. Var……………………………… K.V.Y.K/Top.Yab.Kay…………………………… Dur.Var/Top. Var…………………………………… U.V.Y.K/Top.var…………………………………… Özsermaye/Top.Var…………………………… Dur.Var/Devamlı Ser………………………………

23 GENEL YORUM Cari oran sektör ortalamamız 2011 yılı için 2,60’dır.İşletmemizin cari oranları ise 2010 yılı için 0.95,2011 yılında ise 0.70’tir.İşletmemizin yılında cari oranı istenilenin altındadır.İşletmenin çalışma sermayesi yetersizdir. İşletmenin her iki yılda da nakit oranı sektör ortalamasının altındadırr.Bu durum işletmenin nakit sıkıntısı çektiğini gösterir. Faaliyet oranlarına bakıldığında işletmenin yılında 16 günde,2011 yılında ise 33 günde alacaklarını tahsil etmektedir.Sektör ortalaması ise 61 gündür ve işletmenin alacaklarını daha kısa sürede tahsil ettiğini gösterir.Bu durumda işletme açısından olumlu bir durumdur.

24 İşletmenin stok devir hızı sektör ortalamasının üstündedir
İşletmenin stok devir hızı sektör ortalamasının üstündedir.İşletme 2010 yılında 88 günde, yılında ise 93 günde bir stok yenilemektedir. Bütün bu oranlara baktığımızda diyebiliriz ki işletme kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyemez. Çalışma sermayesi yetersizdir. İşletmenin karlılık oranlarının dahada iyi olması için satış maliyetlerini ve faaliyet giderlerini düşürmelidir. İşletme finansmanda genel ilkeye uygun değildir.

25 Ortaklığın Kayıtlı ve Ödenmiş Sermayesi,
Kayıtlı Sermaye TL Çıkarılmış Sermaye TL Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketin ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Şirket’imizin hisse senedi değeri, 31 Mart 2011 tarihi itibariyle İMKB’deki kapanış fiyatı 3,04 TL olmuştur. Son üç yılda dağıtılan kar payı bulunmamaktadır. Şirket’imizin sermayesinin yüzde 10’undan fazlasına sahip bulunan ortaklar tabloda gösterilmiştir. Ortaklar Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) Eczacıbaşı Holding A.Ş ,96 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ort. A.Ş ,49 İtibariyle halka açık kısım içerisinde Ana ortaklara ait payların tutarı ve oranı aşağıdaki gibidir. Ortaklar Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) Eczacıbaşı Holding A.Ş ,32 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ort.A.Ş ,48

26 İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler:
Kuruluşumuzun finansal yapısını güçlendirmek amacı ile satın alma ödemelerinin vadeleri uzatılmakta, acil olmayan yatırımlar ertelenmekte, optimum stok seviyesinde çalışılmakta ve gider kalemleri incelenerek tasarrufa azami dikkat gösterilmektedir. Döviz kuru riskine karşı koruma sağlayabilmek için uygun kurlarda bankalarla vadeli işlem sözleşmeleri yapılmaktadır.

27 2010 YILI GELİR TABLOSU (TL) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri, net …………………………………… Satışların Maliyeti (-) ………………………………...( ) BRÜT KAR……………………………………… Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ……………. ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ………………………….. ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri ………………………………… Diğer Faaliyet Giderleri (-) ………………………… ( ) FAALİYET KARI………….…………………… Esas Faaliyet dışı gelirler……………………………… Esas Faaliyet dışı giderler(-) …………………………... ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYET ÖNCESİ KARI……... … Dönem Vergi gelir/gideri (-)…………………………...…( ) Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) ……………………...… NET DÖNEM KARI…………………………………

28 2011 YILI GELİR TABLOSU (TL) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri, net …………………………………… Satışların Maliyeti (-) ………………………………… ( ) BRÜT KÂR……………………………………… Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ……………. ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ………………………….... ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri ………………………………...… Diğer Faaliyet Giderleri (-) ……………………………..... ( ) FAALİYET KÂRI….………….……………………… Esas Faaliyet dışı gelir ………………………………..… Esas Faaliyet dışı gider(-)…………………………….. ( ) VERGİ ÖNCESİ ZARAR ….…………………………( Dönem Vergi gelir/gideri (-)…………………………...…( ) Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri ………...……………….… NET DÖNEM ZARARI………………………….……( )


"tarihçe Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952’de İstanbul’da kurulan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları