Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması Şimdi Tanrı egemenliğinin temasını, Kutsal Yazılardaki gerçekliği ayırt edebileceğimiz gerçeği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması Şimdi Tanrı egemenliğinin temasını, Kutsal Yazılardaki gerçekliği ayırt edebileceğimiz gerçeği."— Sunum transkripti:

1 Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması Şimdi Tanrı egemenliğinin temasını, Kutsal Yazılardaki gerçekliği ayırt edebileceğimiz gerçeği temeline dayalı olarak birlikte inceleyelim. Bu egemenlik üç temel yönü içerir: 1. Egemenliğe bağlı olanlar. Bu Tanrının halkıdır. 2. Egemenliğin kapsadığı alandır. Burası Tanrı’yla başka tanrıların Rab olamadığı halkının ortasıdır/arasıdır. 3. Egemen olanın ilişkisi. Bu Tanrı’nın kurduğu O’nun egemenliğinin doğası ve ona bağlı olanların O’nun sonsuz ve değişmeyen karakteridir. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın krallığının görülen kavramlarını, şu öğeleri yazarak özetleyebiliriz: Tanrı halkı, Tanrı’nın yeri(nde), Tanrı’nın krallığı(nda).

2 Tanrı Kraldır Çünkü RAB ulu Tanrı'dır, Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. Mezmur 95:3 RAB egemenlik sürüyor… tahtın öteden beri kurulmuş; Varlığın öncesizliğe uzanır. Mezmur 93:1-2 Dağlar var olmadan,daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. Mezmur 90:2 Başlangıçta Tanrı… Yaratılış 1:1 2

3 Tanrı Yaratandır “Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın, Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.” Esinleme 4:11 Söz 3

4 Tanrı’nın Krallığı Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun." Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı … Yaratılış 1:26-28 RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu Yaratılış 2:15 Ve ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu “. Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün." Yaratılış 2:16-17 4 Yer = Tanrı’nın Huzuru Halk Bereket Yasa

5 Tanrı’nın Krallığı Tanrı’nın halkı Tanrı’nın yerinde, Tanrı’nın yasası ve bereketi altında yaşıyor 5

6 Yıkılan Tanrı’nın Krallığı Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. Kocası da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar Yaratılış 3:6-7 Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı Yaratılış 3:23 6

7 Vaat Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim nun soyu senin başını ezecek Sen onun topuğuna saldıracaksın. Yaratılış 3:15 Krallığı yeniden inşa etme vaadi 7

8 Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12 İnsanın isyanı ve Ölümün İlerleyişi 8

9 RAB Avram'a, "Ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git" dedi, "Seni büyük bir ulus yapacağım seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacağım. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki halkların hepsi Senin aracılığınla kutsanacak." Yaratılış 12:1-3 Vaat İBRAHİMİBRAHİM Yer / Toprak Halk Bereket Vaat Edilen Krallık Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun Tanrısı olacağım. Yaratılış 17:7 9

10 Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlılar'ın elinden kurtaracağım, o ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine,Kenanlılar'ın, Hititler'in, Amorlular'ın, Perizliler'in, Hivliler'in,Yevuslular'ın topraklarına götüreceğim Mısırdan Çıkış 3:8 Kölelikten Cennete Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. Mısırdan Çıkış 6:7a RAB Avram'a şöyle dedi: "Şunu iyi bil ki, soyun yabancı bir ülkede garipler gibi yaşayacak. Dört yüz yıl kölelik edip baskı görecek... Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek” Yaratılış 15:13-16 10

11 Tanrı şöyle konuştu: "Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim. Benden başka tanrın olmayacak ……….. Mısırdan Çıkış 20:1-3 Kralın Yasası Yasa Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. RAB dağdan kendisine seslendi: "Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Mısırlılar'a ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için bir kâhinler krallığı, kutsal bir ulus olacaksınız. İsrailliler'e böyle söyleyeceksin.” Mısırdan Çıkış 19:3-6 11

12 Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak için onları Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB benim. Mısırdan Çıkış 29:46 Tanrı’nın Yeri (konutu) Tanrı’nın Huzuru 12

13 HAKİMLERHAKİMLER ‘…Bütün varlığınızla ve yüreğinizle biliyorsunuz ki, Tanrınız RAB'bin size verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı; hepsi gerçekleşti, boş çıkan olmadı.’ Yeşu 23:14 RAB onlar için ne zaman bir hakim çıkardıysa, onunla birlikte oldu; hakim yaşadığı sürece onları düşmanlarının elinden kurtardı. Baskı ve zulüm altında inledikleri zaman RAB onlara acıyordu. Ne var ki, hakimleri ölür ölmez yine başka ilahlara bağlanıyor, onlara kulluk edip tapınıyorlardı. Bu yolda atalarından beter oldular. Yaptıkları kötülüklerden ve inatçılıktan vazgeçmediler. Hakimler 2:18-19 O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. Hakimler 21:25 Hakimlerin... zamanı 13

14 KRALLARKRALLAR Yasa Tanrı’nın Krallığı "Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde ve, 'Çevremizdeki ulusların tümü gibi biz de başımıza bir kral atayalım' dediğinizde atayacağınız kral Tanrınız RAB'bin seçtiği kişi olmalıdır“...Kral tahtına oturunca, Levili kâhinlerin koruması altındaki Kutsal Yasa'nın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak...Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Tanrısı RAB'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin. Yasa Kitabı 17:14-15, 18-20 Tanrı’nın Krallığı için Bir Kral 14 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. 2. Samuel 7:13-14

15 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedin ve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun… ya Rab Yahve, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak” 2. Samuel 7:24,29b Bereket Tanrı’nın Krallığı "RAB verdiği sözü yerine getirdi. RAB'bin sözü uyarınca, babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrail'in Tanrısı RAB'bin adına tapınağı ben yaptırdım. Ayrıca, RAB'bin atalarımızı Mısır'dan çıkardığında onlarla yaptığı antlaşmanın içinde korunduğu sandık için tapınakta bir yer hazırladım.” 1. Krallar 8:20-21 Krallık Neredeyse Kuruldu 15 Halk Tanrı’nın Krallığı Yasa Tanrı’nın Krallığı Yer veya Konut Tanrı’nın Krallığı

16 Tanrı’nın Krallığı geldi… Tanrı’nın Halkı Yahuda ve İsrail halkı kıyılardaki kum kadar kalabalıktı 1. Krallar 4:20 Tanrı’nın Yasası Tanrı’nın Yerinde Süleyman, Fırat Irmağı'ndan Filist'e, oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere egemendi. 1. Krallar 4:21 Tanrı’nın Bereketi Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar Yahuda ve İsrail halkının her bireyi Süleyman'ın yaşamı boyunca kendi asması ve incir ağacı altında güvenlik içinde yaşadı 1. Krallar 4:25 Tanrı vaatlerini tutar "Sözünü tutup halkı İsrail'e esenlik veren RAB'be övgüler olsun. Kulu Musa aracılığıyla verdiği iyi sözlerin hiçbiri boşa çıkmadı. 1. Krallar 8:56 16

17 İsrailliler Yarovam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar ve bunlardan ayrılmadılar. Sonunda RAB kulları peygamberler aracılığıyla uyarmış olduğu gibi, onları huzurundan kovdu. İsrailliler kendi topraklarından Asur'a sürüldüler. Hâlâ orada yaşıyorlar. 2. Krallar 17:22-23 RAB Yeruşalim ve Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı 2. Krallar 24:20 Krallık çabucak geriler... 17

18 Yeni bir vaat – Kısım 1 "'Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. Hezekiel 36:24-28 18

19 19 "İsrail ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor" diyor RAB, Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün, onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı" diyor RAB. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB, "Yasamı içlerine yerleştirecek, Yüreklerine yazacağım. Onların Tanrısı ben olacağım, Onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, 'RAB'bi tanıyın' diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni" diyor RAB. "Çünkü suçlarını bağışlayacak, Günahlarını artık anmayacağım.” Yeremya 31:31-34 Yeni bir Vaat - Kısım 2 Eski Antlaşma Yeni Antlaşma Tanrı’yla ilişki lütufla kurulur İtaat Tanrı’yla ilişki içinde olanlar için yaşamın bir parçasıdır. Yasa dışsaldır, taşa yazılmıştır. İnsanın yüreği, Adem’in ki gibi Tanrı’nın yasalarına itaatsizlik etmeye meyillidir. İtaat Tanrı’yla ilişki içinde olanlar için yaşamın bir parçasıdır. Yasa içseldir, insan yüreğine yazılmıştır.Tanrı’nın ruhu insanın yüreğinde yaşacak ve Tanrı’nın yasasına itaat etmesine yardımcı olacaktır. Kurbanlar ve bir kahin aracılığıyla yılda bir kez günahların bağışı mümkündür. Tanrı onların günahlarını artık hatırlamayacaktır. Mükemmel bir kahin ve -birkez ve sonsuza dek- mükemmel kurban günah problemini sonsuza dek çözecektir.

20 Hala bekleniyor 20 "İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB. Malaki 3:1

21 Meryem Buna göre, İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar da on dört kuşak geçti. Matta 1:17 İBRAHİM İshak Yakup Yahuda Peres Hesron Ram Aminadab Nahşon Salmon Boaz Obed İşay KRAL DAVUT Süleyman Rehavam Abiya Asa Yehoşafat Yoram Uziya Yotam Ahaz Hizkiya Manaşe Amon Yoşiya YEKONYA (SÜRGÜN) Şaltiyel Zerubabel Abihud Elyakim Azor Sadok Ahim Elihud Elazar Matan Yakup Yusuf + İSA MESİH Yeni Mısırdan Çıkış 21

22 Tanrı’nın Huzuru İSAİSA Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, ‘Tanrı bizimle’ demektir. Matta 1:22-23 Huzur Tanrı’nın Krallığı 22

23 Tanrı’nın Yasası “Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem; Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü benim halkım İsrail’i güdecek olan önder senden çıkacaktır.” Matta 2:6 Yasa Tanrı’nın Krallığı İSAİSA 23

24 Tanrı’nın Halkı Sonra Firavun'a de ki, 'RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur. Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim.” Mısırdan Çıkış 4:22-23 Halk Tanrı’nın Krallığı İSAİSA 24 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım.» Matta 2:14-15

25 İsa - suçsuz bedel Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü. 1 Peter 3:18a İSAİSA 25

26 İsa dirildi İSAİSA İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Romalılar 4:25 Tanrı, bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. Elçilerin İşleri 2:32 26

27 Tanrı’nın Yüce Kralı O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür. “Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.” Elçilerin İşleri 2:33,36 İSAİSA İSAİSA Öğrencileri Cennet İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. Elçilerin İşleri 1:9 Yasa Tanrı’nın Krallığı 27

28 Tanrı’nın Huzuru Halkıyla Birlikte Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Efesliler 1:13-14 İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 1. Korintliler 12:13 28 Huzur Tanrı’nın Krallığı

29 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” Matta 28:18-20 İSAİSA İsa Rabdir Kutsal Ruh Tanrı’nın Krallığını Bildirme O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. Koloseliler 1:13 2929 Yasa Tanrı’nın Krallığı

30 Tanrı’nın Huzuruna Kabul Edilme Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi. Başkâhinin yıldan yıla kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yer'e girişinin tersine, Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi. Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. İbraniler 9:24-26 Kutsallar Kutsalı Kutsal Yer İSAİSA 30 Huzur Tanrı’nın Krallığı

31 İSAİSA Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. Efesliler 1:3 Bereket Tanrı’nın Krallığı Tanrı’nın Bereketi Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanrı'nın çocukları' deniyor! 1. Yuhanna 3:1 Çünkü eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Romalılar 5:17 3131

32 İsa’nın Krallığı İlerliyor İSAİSA Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: «Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesihinin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan, aşağı atıldı. Kardeşlerimiz, Kuzu'nun kanıyla ve ettikleri tanıklığın bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar can sevgisinden vazgeçmişlerdi. Esinleme 12:10-11 Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu, birbirinize düşman edeceğim; Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.” Yaratılış 3:14-15 Vaat 3232

33 Kralın Dönüşü İSAİSA Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Yuhanna 14:3 “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?” diye sordular. “Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.” Elçilerin İşleri 1:113

34 Tanrı’nın Atadığı Yargıç İSAİSA Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın, insanları gizli suçlarından ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Romalılar 2:16 “Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Elçilerin İşleri 17:31 3434

35 İSAİSA Cennet Cehennem Tanrı adil olanı yapacak; size sıkıntı verenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahatlatacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri, O'nun varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Tüm bunlar, Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacaktır. 2. Selanikliler 1:8-10 Yargı Günü “İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.” Matta 25:31-33 3535

36 Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.” Esinleme 21:1-3 Yeni Gök Yeni Yeryüzü Tanrı’nın Krallığı Tamamlandı İSAİSA Huzur/Konut Halk Bereket Yasa 3636

37 Tanrı’nın Krallığı Detaylı bilgi için tıklayın: Tanrı’nın Krallığı (Egemenliği) ve Eski AntlaşmaTanrı’nın Krallığı (Egemenliği) ve Eski Antlaşma 3737

38 Hristiyan Yaşamı Aklanma İsa’ya iman aracılığıyla Tanrı’yla doğru ilişki içinde olma Yüceltilme Ölümden sonra İsa gibi mükemmel olmak Kutsallaşma Kutsallaştırma süreci (İsa’ya benzeme) yaşam boyunca devam eder Şimdiyse günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız, kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:22 Ben henüz mükemmel değilim,...fakat bu amaca ulaşmak için çabalıyorum 3838

39 3939 Hepimizin yüzleştiği Seçim Tanrı’yı Kralınız olmasını reddedin ve kendi yaşamınızı yönetin Ölüm, yargı ve Tanrı tarafından sonsuza dek cezalandırma Tanrı’yla doğru ilişkiye girme ve sonsuz yaşam İsyanınızı, itaatsizliğinizi itiraf edin, İsa’ya yaşamlarımızın Kralına boyun eğin, onun yaşamına, ölümüne ve dirilişine güvenin. Seçiminiz nedir?

40 Bedeli Düşünün Hristiyan olmadan önce bedelini düşünmelisiniz. 1.Kendini reddeden bir yaşam Yaşam amacımız, hırsımız ve arzumuz artık bize ait değildir, fakat Kral İsa’ya aittir. Artık kendimiz için yaşamayız, İsa’ya aitiz. Tanrı ve O’nun Krallığı için yaşarız. 2. Acı veren bir yaşamdır Bir Hristiyan için acı çekmek seçenek değildir. Biz Rabbimiz İsa acı çektiği için acı çekiyoruz. Bu Hristiyanların yaşamdan zevk almadığı ve eğlenmedikleri anlamına gelmez. Hristiyalar yaşamları boyunca inançlarından dolayı zorluklarla karşılaşacaklardır. Canını kurtarmak isteyen, onu yitirecek; canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Matta 16:25 40

41 4141 Eğer bu mesajımız size faydalı olduysa lütfen başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Aşağıdaki iletişim yollarından biriyle bize rahatça ulaşabilirsiniz: Email: webservant@isamesih.org http://www.isamesih.org http://www.isanincilesi.com MSN: webservantg@hotmail.com Yahoo ID: webservant_g ICQ: 58688624webservant@isamesih.org http://www.isamesih.org http://www.isanincilesi.comwebservantg@hotmail.com Ücretsiz İncil: http://www.isamesih.org/mektuplasma.php Ücretsiz İsa VCD: http://www.isamesih.org/isavcd.phphttp://www.isamesih.org/mektuplasma.phphttp://www.isamesih.org/isavcd.php Bu PowerPoint ve PDF dosyasının içeriğini değiştirmeksizin dilediğiniz gibi dağıtabilirsiniz, her türlü medya formatına çevirebilirsiniz. Bu dosyanın Türkçesinin Her hakkı İsaMesih.Org’a aittir. İngilizcesi ismi ‘Story of A Kingdom’dır ve http://www.atthecastle.org.uk/book/ adresinden alınmıştır. 2000-2004 İsaMesih.Org http://www.atthecastle.org.uk/book/


"Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması Şimdi Tanrı egemenliğinin temasını, Kutsal Yazılardaki gerçekliği ayırt edebileceğimiz gerçeği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları