Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006 A. Feridun GÜNGÖR Yeminli Mali Müşavir KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006 A. Feridun GÜNGÖR Yeminli Mali Müşavir KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006."— Sunum transkripti:

1 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006 A. Feridun GÜNGÖR Yeminli Mali Müşavir KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006 A. Feridun GÜNGÖR Yeminli Mali Müşavir

2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

3 •Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler, küreselleşme ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin (MNE) artan ticari faaliyetleri önemli seviyelere ulaşmıştır. •Bugün gayrisafi dünya hasılasını %75’i, 30 ülkeden kaynaklanmaktadır. •Türkiye ekonomisi de dünya ekonomisindeki bu değişimlerden etkilenmektedir. •2005 yılında 9.866 Milyon Dolar, 2006 yılında 12.407 Milyon Dolar DYY yapıldı. Toplam DYY 42.200 Milyon Dolara ulaştı. •Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler, küreselleşme ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin (MNE) artan ticari faaliyetleri önemli seviyelere ulaşmıştır. •Bugün gayrisafi dünya hasılasını %75’i, 30 ülkeden kaynaklanmaktadır. •Türkiye ekonomisi de dünya ekonomisindeki bu değişimlerden etkilenmektedir. •2005 yılında 9.866 Milyon Dolar, 2006 yılında 12.407 Milyon Dolar DYY yapıldı. Toplam DYY 42.200 Milyon Dolara ulaştı. Neden Transfer Fiyatlandırması?

4 •Kendi vergi bazını korumak amacıyla transfer fiyatlandırması ile ilgili detaylı düzenlemeleri yürürlüğe koyan ülke sayısı giderek artmaktadır. • Hem gelir idareleri hem de gümrük idareleri transfer fiyatlandırmasıyla ilgili konulara daha fazla kaynak ayırmaktadırlar. •Çokuluslu şirketler açısından transfer fiyatlandırması giderek daha önemli bir konu haline gelmektedir. •Kendi vergi bazını korumak amacıyla transfer fiyatlandırması ile ilgili detaylı düzenlemeleri yürürlüğe koyan ülke sayısı giderek artmaktadır. • Hem gelir idareleri hem de gümrük idareleri transfer fiyatlandırmasıyla ilgili konulara daha fazla kaynak ayırmaktadırlar. •Çokuluslu şirketler açısından transfer fiyatlandırması giderek daha önemli bir konu haline gelmektedir.

5 Çokuluslu Şirketlerin Vergi Direktörleri için En Önemli Vergi Konuları

6 Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Detaylı Dokümantasyon Yükümlülüğü Koyan Ülkeler

7 Çokuluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İncelemelerde İncelenen Ana Konular

8 Çokuluslu Şirketlerde Yürütülen Vergi İncelemesi Sonuçları

9 Transfer Fiyatlandırması Yolu ile Örtülü Kazanç Dağıtımı •Kurumlar Vergisi Kanunu’nun temel yaklaşımı ; İlişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alımlarında kullanılan fiyatların emsaline uygun olmaması halinde kazancın kısmen veya tamamen örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilir. •İlişkili Kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar. •Kurumlar Vergisi Kanunu’nun temel yaklaşımı ; İlişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alımlarında kullanılan fiyatların emsaline uygun olmaması halinde kazancın kısmen veya tamamen örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilir. •İlişkili Kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar.

10 İlişkili Kişi Tanımı Ortaklar İştirakler Ortağın Eşi Alt ve Üst Soy, 3. Derece Dahil Hısımlar İdare ve Denetim Bakımından Bağlı Bulunulan Gerçek ve Tüzel Kişiler İdare ve Denetim Bakımından Kontrol Altında Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Vergi Cenneti A Şirketi kurumkurum

11 Emsallere Uygunluk İlkesi Nedir? •Emsallerine Uygunluk İlkesi ; •ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder ( arm’s length principle) •Emsallerine Uygunluk İlkesi ; •ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder ( arm’s length principle)

12 TF’sı Uygulamasının Öngördüğü Yenilikler •Transfer fiyatlandırması yöntemlerini tespit etmektedir. •Peşin fiyat anlaşmalarına imkan vermektedir (APA). •Dökümantasyon / ispat zorunluluğunu vergi mükellefine yüklemektedir. •Örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilen kazanç tutarı ilgili kişiler nezdinde de elde edilmiş sayılmaktadır. •Transfer fiyatlandırması yöntemlerini tespit etmektedir. •Peşin fiyat anlaşmalarına imkan vermektedir (APA). •Dökümantasyon / ispat zorunluluğunu vergi mükellefine yüklemektedir. •Örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilen kazanç tutarı ilgili kişiler nezdinde de elde edilmiş sayılmaktadır.

13 TF Uygulamasının Getirdiği Yükümlülükler Transfer fiyatlandırması olarak adlandırdığımız bu yeni düzenlemenin mükellefler açısından getireceği yükümlülükleri 3 temel başlık altında sıralamak mümkündür. 1.Mükellefler, ilişkili kişilerle gerçekleştirecekleri ticari münasebetlerinde, kanunda yer verilen yöntemlerden kendi işlemleri bakımından en uygun olanını seçip tercih edilen yöntemin gerektirdiği şekilde mal ve hizmetlerini fiyatlandırması gerekecektir. 2.Mükellefler, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit etmiş oldukları yöntemlere ilişkin hesaplamalarına esas teşkil edecek dokümanları hazırlamak ve bunları muhafaza etmeleri gerekecektir. 3.Mükellefler (hazırladıkları ve muhafaza ettikleri dokümanları),vergi idaresinin talebi üzerine incelenmesi maksadıyla ibraz edilmeye hazır tutacaklardır. Transfer fiyatlandırması olarak adlandırdığımız bu yeni düzenlemenin mükellefler açısından getireceği yükümlülükleri 3 temel başlık altında sıralamak mümkündür. 1.Mükellefler, ilişkili kişilerle gerçekleştirecekleri ticari münasebetlerinde, kanunda yer verilen yöntemlerden kendi işlemleri bakımından en uygun olanını seçip tercih edilen yöntemin gerektirdiği şekilde mal ve hizmetlerini fiyatlandırması gerekecektir. 2.Mükellefler, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit etmiş oldukları yöntemlere ilişkin hesaplamalarına esas teşkil edecek dokümanları hazırlamak ve bunları muhafaza etmeleri gerekecektir. 3.Mükellefler (hazırladıkları ve muhafaza ettikleri dokümanları),vergi idaresinin talebi üzerine incelenmesi maksadıyla ibraz edilmeye hazır tutacaklardır.

14 Uygulamanın Getirdiği Yükümlülükler Mükellefler, emsallere uygunluk ilkesi gereği uygulamaya karar verecekleri transfer fiyatlandırması yöntemlerinin seçim esnasında: •İlişkili kişilerle gerçekleştirdikleri ticari işlemleri analiz etmeleri, •İlişkili kişilerle gerçekleştirdikleri işlemlerle mukayese edilebilecek mahiyette bağımsız kişiler arasında gerçekleştirilen işlemleri bulmaları, •Emsallere uygunluk ilkesi gereği tespit edecekleri yöntem dahilinde fiyatlandırma yapmaları gerekecektir. Mükellefler, emsallere uygunluk ilkesi gereği uygulamaya karar verecekleri transfer fiyatlandırması yöntemlerinin seçim esnasında: •İlişkili kişilerle gerçekleştirdikleri ticari işlemleri analiz etmeleri, •İlişkili kişilerle gerçekleştirdikleri işlemlerle mukayese edilebilecek mahiyette bağımsız kişiler arasında gerçekleştirilen işlemleri bulmaları, •Emsallere uygunluk ilkesi gereği tespit edecekleri yöntem dahilinde fiyatlandırma yapmaları gerekecektir.

15 Uygulanacak Yöntemin Seçilmesine İzlenecek Aşamalar İlişkili Kişi ile Gerçekleştirilen İşlemin Analiz Edilmesi İşleme Mukayese Teşkil Edecek ve Bağımsız Kişiler Arasında Olan Emsaller Bulunması Kullanılmakta Olan Veri ve Varsayımların Doğruluğundan Emin Olunması Bu Emsal ve Verilere Göre Kullanılacak Yönteme Karar Verilmesi TRANSFER FİYATININ HESAPLANMASI 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

16 Yöntem Belirlenmesi İçin Gerekli Olan Şartlar Mukayese Edilebilir İşlemler Comparable Transactions Mukayese Edilebilir İşlemler Comparable Transactions Mukayese Edilebilir Koşullar Comparable Circumstances Mukayese Edilebilir Koşullar Comparable Circumstances Mukayese Edilebilir Bağımsız Kişiler Comparable Independent Enterprises Mukayese Edilebilir Bağımsız Kişiler Comparable Independent Enterprises Bu 3 unsurun bir arada olması gerekmektedir

17 Emsallere uygun fiyatın tespiti, aşağıda belirtilen yöntemlerden mükellef için en uygun olanının kullanılması ile mümkün olmaktadır. •Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi •Maliyet Artı Yöntemi •Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi •Mahiyete Uygun Belirlenecek Diğer Yöntem Emsallere uygun fiyatın tespiti, aşağıda belirtilen yöntemlerden mükellef için en uygun olanının kullanılması ile mümkün olmaktadır. •Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi •Maliyet Artı Yöntemi •Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi •Mahiyete Uygun Belirlenecek Diğer Yöntem Emsallere Uygunluk İlkesini Esas Alan TF Yöntemleri

18 Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri OECD Rehberi 1.Kar Bölüşüm Yöntemi 2.İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi 1.Kar Bölüşüm Yöntemi 2.İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi Diğer Yöntemler Geleneksel Yöntemler 1.Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 2.Maliyet Artı Yöntemi 3.Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 1.Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 2.Maliyet Artı Yöntemi 3.Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen Ana Yöntemler

19 Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Comparable Uncontrolled Price Method) •Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, uygulanacak fiyatın mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında hiçbir şekilde ilişki bulunmayan kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder. •Karşılaştırılabilir emsal bulma güçlüğü vardır. •Çoğu zaman kullanılan emsallerin ilişkili işlem ile ilişkisiz işlem arasındaki farklılıklara göre düzeltilmesi gerekir. •Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, uygulanacak fiyatın mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında hiçbir şekilde ilişki bulunmayan kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder. •Karşılaştırılabilir emsal bulma güçlüğü vardır. •Çoğu zaman kullanılan emsallerin ilişkili işlem ile ilişkisiz işlem arasındaki farklılıklara göre düzeltilmesi gerekir.

20 •Tercih edildiği mallar: –Emtia (Benzin, demir-çelik, tahıl vb.) –Marka, know-how’a bağlı olmayan fabrika malları •Tercih edilmediği mallar: –Yarı mamüller –Marka, know-how’a bağlı olan fabrika malları •Tercih edildiği mallar: –Emtia (Benzin, demir-çelik, tahıl vb.) –Marka, know-how’a bağlı olmayan fabrika malları •Tercih edilmediği mallar: –Yarı mamüller –Marka, know-how’a bağlı olan fabrika malları Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Comparable Uncontrolled Price Method)

21 Örnek 1: •Fiyat farklılığı X ürününün niteliğine mi bağlı? Örnek 1: •Fiyat farklılığı X ürününün niteliğine mi bağlı? A Şirketi (Yabancı Ülke) A Şirketi (Yabancı Ülke) B Şirketi (Türkiye) B Şirketi (Türkiye) X Ürünü YTL 100 X Ürünü YTL 150 C Şirketi (Yabancı Ülke) C Şirketi (Yabancı Ülke) D Şirketi (Türkiye) D Şirketi (Türkiye) İlişkisi Olmayan Şirketler Arasındaki Satış: İlişkili Şirketler Arasındaki Satış: Sorular: - Satışa konu olan X ürünleri arasında satış fiyatını etkileyebilecek bir farklılık var mı? - X ürünün tedarikçileri satıcı firmalara herhangi bir indirim ya da satış primi sağlıyor mu? Sorular: - Satışa konu olan X ürünleri arasında satış fiyatını etkileyebilecek bir farklılık var mı? - X ürünün tedarikçileri satıcı firmalara herhangi bir indirim ya da satış primi sağlıyor mu?

22 Örnek 2: •Nakliye ve Sigorta Masrafını Kim Üstleniyor ? Örnek 2: •Nakliye ve Sigorta Masrafını Kim Üstleniyor ? A Şirketi (Yabancı Ülke) A Şirketi (Yabancı Ülke) B Şirketi (Türkiye) B Şirketi (Türkiye) X Ürünü YTL 150* X Ürünü YTL 100** C Şirketi (Yabancı Ülke) C Şirketi (Yabancı Ülke) D Şirketi (Türkiye) D Şirketi (Türkiye) İlişkili Olmayan Şirketler Arasındaki Satış: İlişkili Şirketler Arasındaki Satış: Soru: - Nakliye ve sigorta masrafları arasındaki farklılık tespit edilebiliyor mu? Soru: - Nakliye ve sigorta masrafları arasındaki farklılık tespit edilebiliyor mu? * Nakliye ve sigorta masrafı alıcı şirket tarafından karşılanıyor. ** Nakliye ve sigorta masrafı satıcı şirket tarafından karşılanıyor. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Comparable Uncontrolled Price Method)

23 Örnek 3: •Satış Miktarının Satış Fiyatına Etkisi Var Mı? Örnek 3: •Satış Miktarının Satış Fiyatına Etkisi Var Mı? A Şirketi (Yabancı Ülke) A Şirketi (Yabancı Ülke) B Şirketi (Türkiye) B Şirketi (Türkiye) X Ürünü 1.000 Ton 80 YTL/Ton 1.000 Ton 80 YTL/Ton X Ürünü D Şirketi (Türkiye) D Şirketi (Türkiye) İlişkili Olmayan Bir Şirkete Yapılan Satış: İlişkili Bir Şirkete Yapılan Satış: Soru: - Satış miktarları arasındaki fark, satış fiyatını etkileyebilecek nitelikte mi? Soru: - Satış miktarları arasındaki fark, satış fiyatını etkileyebilecek nitelikte mi? 500 Ton 100 YTL/Ton 500 Ton 100 YTL/Ton A Şirketi (Yabancı Ülke) A Şirketi (Yabancı Ülke) Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Comparable Uncontrolled Price Method)

24 •Maliyet art yöntemi, fiyatın ilgili mal veya hizmet maliyetinin makul bir brüt kar oranı kadar artırılmasını ifade eder. •Makul kar oranı, kullanılan kaynak ve üstlenilen risk ile piyasa koşulları dikkate alınarak tespit edilir. •Maliyet art yöntemi, fiyatın ilgili mal veya hizmet maliyetinin makul bir brüt kar oranı kadar artırılmasını ifade eder. •Makul kar oranı, kullanılan kaynak ve üstlenilen risk ile piyasa koşulları dikkate alınarak tespit edilir. Maliyet Artı Yöntemi (Cost Plus Method)

25 •Tercih edildiği mallar: –Yarı mamül –Müşterek üretim anlaşmasına (joint facility agreement) konu mallar –Uzun dönemli alış-satış anlaşmasına konu mallar –Hizmet veya hizmet olarak sınıflandırılabilen işlemler •Tercih edildiği mallar: –Yarı mamül –Müşterek üretim anlaşmasına (joint facility agreement) konu mallar –Uzun dönemli alış-satış anlaşmasına konu mallar –Hizmet veya hizmet olarak sınıflandırılabilen işlemler

26 Maliyet Artı Yöntemi (Cost Plus Method) Örnek 1: •Maliyete Genel ve İdari Giderler Dahil Ediliyor Mu ? Örnek 1: •Maliyete Genel ve İdari Giderler Dahil Ediliyor Mu ? Üretici A (A Ülkesi) Üretici A (A Ülkesi) B Şirketi (Türkiye) B Şirketi (Türkiye) X Ürünü %5 Kar Marjı* X Ürünü %3-%5 Kar Marjı** Üretici X (A Ülkesi) Muhtelif Alıcılar Satıcı ve Alıcının Bağımlı Şirketler Olması: * Üretici firma genel ve idari giderlerini işletme gideri olarak kabul ettiği için satılan malın maliyetine dahil etmiyor. Alıcı ve Satıcıların Bağımsız Şirketler Olması: Üretici Y (A Ülkesi) **Üretici firmalar genel ve idari giderlerini satılan malın maliyetine dahil ediyorlar.

27 Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi (Resale Price Method) •Yeniden satış yöntemi, uygulanacak fiyatın işlem konusu mal ve hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış karı düşülerek hesaplanmasını ifade eder. •Brüt satış karının makul olması neyi ifade eder? İlişkisiz kişilere satışlar var mı? İlişkisiz kişilerin benzer faaliyetlerinde satış karı bilinebiliyor mu? •Yeniden satış yöntemi, uygulanacak fiyatın işlem konusu mal ve hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış karı düşülerek hesaplanmasını ifade eder. •Brüt satış karının makul olması neyi ifade eder? İlişkisiz kişilere satışlar var mı? İlişkisiz kişilerin benzer faaliyetlerinde satış karı bilinebiliyor mu?

28 •Tercih edildiği mallar: –Pazarlama faaliyetine konu mallar, –Dağıtımcılarca satılan mallar, •Tercih edildiği mallar: –Pazarlama faaliyetine konu mallar, –Dağıtımcılarca satılan mallar, Yeniden Satış Fiyat Yöntemi (Resale Price Method)

29 Örnek 1: •Dağıtımcı Sattığı Mallar İçin Garanti Veriyor Mu? Örnek 1: •Dağıtımcı Sattığı Mallar İçin Garanti Veriyor Mu? Dağıtımcı A Müşteri C X Ürünü Brüt satış karı: % 20 Brüt satış karı: % 20 X Ürünü Brüt satış karı: % 15 Brüt satış karı: % 15 Dağıtımcı B Müşteri D Satılan Ürün Dağıtımcının Garantisinde: Satılan Ürün İçin Dağıtımcı Garanti Vermiyor: Soru: - Dağıtımcıların kar marjını karşılaştırabilmek için garantinin etkisi dikkate alınıyor mu? Soru: - Dağıtımcıların kar marjını karşılaştırabilmek için garantinin etkisi dikkate alınıyor mu?

30 Örnek 2: •Dağıtımcılar Pazarlama Faaliyeti Dışında Bir Hizmet Veriyor Mu? Örnek 2: •Dağıtımcılar Pazarlama Faaliyeti Dışında Bir Hizmet Veriyor Mu? Dağıtımcı B (B Ülkesi) Dağıtımcı B (B Ülkesi) - Satıcı Yalnız Pazarlama Faaliyetinde Bulunan İlişkili Olmayan Dağıtımcılara Satış Yapıyor: - Satıcı Yalnız Pazarlama Faaliyetinde Bulunan İlişkili Olmayan Dağıtımcılara Satış Yapıyor: Soru: - Pazarlama faaliyeti dışında sunulan hizmetin (teknik servis gibi) karşılaştırılabilirliğe etkisi var mı? Soru: - Pazarlama faaliyeti dışında sunulan hizmetin (teknik servis gibi) karşılaştırılabilirliğe etkisi var mı? YTL 120 Satıcı A (A Ülkesi) Satıcı A (A Ülkesi) Dağıtımcı C (C Ülkesi) Dağıtımcı C (C Ülkesi) YTL 120 Dağıtımcı B (B Ülkesi) Dağıtımcı B (B Ülkesi) - Satıcı Pazarlama Faaliyeti Dışında da Hizmet Sunan Bağımlı Dağıtımcıya Satış Yapıyor: - Satıcı Pazarlama Faaliyeti Dışında da Hizmet Sunan Bağımlı Dağıtımcıya Satış Yapıyor: Satıcı A (A Ülkesi) Satıcı A (A Ülkesi) YTL 120 Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi (Resale Price Method)

31 Çokuluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması için Kullanılan Yöntemler Mal Satışları Grupiçi Hizmet Satışları Lisans Sözleşmeleri Masraf Paylaşım Anlaşmaları Finansman Hizmeti Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi30%17%33%İç-43%İç 21%Dış 14%Dış Yeniden Satış Fiyatı17%-- -- Masraf Dağıtım Yöntemleri-17%- 31%- Maliyet Artı Yöntemi26%57%- 50%- Kar Paylaşımı Yöntemi4%-8% - Kar Bazlı16%-12% -15% Diğer Belirtilmeyen7%8%25% 19%21%

32 Advance Pricing Arrangements (APA) OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi: •APA’lar, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde belirli bir dönem için kullanılacak transfer fiyatının belirlenmesine yönelik olarak, bir takım kriterlerin (yöntem, karşılaştırma ölçütleri ve gelecekteki olaylara ilişkin varsayımlar gibi) esas alındığı sözleşmelerdir. •Bu anlaşmalara ilişkin süreç, esas olarak mükellefler tarafından başlatılır ve vergi idareleri ile müzakereler gerektirir. OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi: •APA’lar, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde belirli bir dönem için kullanılacak transfer fiyatının belirlenmesine yönelik olarak, bir takım kriterlerin (yöntem, karşılaştırma ölçütleri ve gelecekteki olaylara ilişkin varsayımlar gibi) esas alındığı sözleşmelerdir. •Bu anlaşmalara ilişkin süreç, esas olarak mükellefler tarafından başlatılır ve vergi idareleri ile müzakereler gerektirir.

33 Advance Pricing Arrangements (APA) •Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemlerin, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebileceği belirtilmiştir. •Bu şekilde belirlenen yöntem, 3 yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. •Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemlerin, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebileceği belirtilmiştir. •Bu şekilde belirlenen yöntem, 3 yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.

34 Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri ve Diğer Vergi Kanunları •Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri sadece vergiye tabi olacak kurum kazancının belirlenmesine yöneliktir ve fiyat tespit yöntemlerinin diğer vergi uygulamaları açısından da geçerli olacağına dair hüküm içermemektedir. •Genel olarak, diğer vergi kanunlarımızda da emsallerine uygunluk ilkesi benimsenmiş, bedelin bulunmadığı veya bilinmediği durumlar ile bedel düşüklüğünün izah edilemediği durumlarda emsal bedelin matraha esas tutar olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir. •Diğer vergi kanunlarındaki emsal bedel uygulamasının, esas olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin hükümlere göre bulunan fark tutarların diğer vergi kanunlarının uygulanması açısından doğrudan esas alınması, yasal çerçeve değişmediği sürece mümkün görünmemektedir. •Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri sadece vergiye tabi olacak kurum kazancının belirlenmesine yöneliktir ve fiyat tespit yöntemlerinin diğer vergi uygulamaları açısından da geçerli olacağına dair hüküm içermemektedir. •Genel olarak, diğer vergi kanunlarımızda da emsallerine uygunluk ilkesi benimsenmiş, bedelin bulunmadığı veya bilinmediği durumlar ile bedel düşüklüğünün izah edilemediği durumlarda emsal bedelin matraha esas tutar olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir. •Diğer vergi kanunlarındaki emsal bedel uygulamasının, esas olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin hükümlere göre bulunan fark tutarların diğer vergi kanunlarının uygulanması açısından doğrudan esas alınması, yasal çerçeve değişmediği sürece mümkün görünmemektedir.

35  Mükellefler, tespit edilen fiyat ve bedellerin hesaplanmasına dayanak teşkil eden kayıt, cetvel ve belgeleri, ispat edici kağıtlar olarak saklamakla yükümlü tutuluyor.  Dökümantasyan yükümlülüğüne dair Bakanlar Kurulu’nun getireceği düzenlemeler bekleniyor.  Mükellefler, tespit edilen fiyat ve bedellerin hesaplanmasına dayanak teşkil eden kayıt, cetvel ve belgeleri, ispat edici kağıtlar olarak saklamakla yükümlü tutuluyor.  Dökümantasyan yükümlülüğüne dair Bakanlar Kurulu’nun getireceği düzenlemeler bekleniyor. İspat Yükümlülüğü

36  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının sonucu, kazancın tamamen veya kısmen dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar olarak değerlendirilmesidir.  Söz konusu kazanç, ilgili maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının sonucu, kazancın tamamen veya kısmen dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar olarak değerlendirilmesidir.  Söz konusu kazanç, ilgili maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Örtülü Olarak Kazanç Dağıtımının Sonucu

37  Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, kanun maddesindeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.  Düzeltme işlemi, kazancı dağıtan mükellef açısından, kazancın dağıtılmış kar payı sayılacağından dolayı kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmak suretiyle; kazancı elde eden taraf açısından ise hesap dönemi sonu itibariyle iştirak kazancı olarak dikkate alınmak suretiyle gerçekleşecektir.  Ancak, Kanun’un lafzında yer alan “tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması” ifadesinden kastın ne olduğu hususunun Maliye Bakanlığı tarafından açıklığa kavuşturulması gerekiyor.  Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, kanun maddesindeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.  Düzeltme işlemi, kazancı dağıtan mükellef açısından, kazancın dağıtılmış kar payı sayılacağından dolayı kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmak suretiyle; kazancı elde eden taraf açısından ise hesap dönemi sonu itibariyle iştirak kazancı olarak dikkate alınmak suretiyle gerçekleşecektir.  Ancak, Kanun’un lafzında yer alan “tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması” ifadesinden kastın ne olduğu hususunun Maliye Bakanlığı tarafından açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Düzeltme Muhatabı ve Gerekli Olan Şartlar

38  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın kar payı olarak değerlendirilmesi stopaj uygulamasını da gündeme getirmektedir.  Bu durumda, örtülü olarak kazanç elde eden ilişkili kişilerin statülerine göre stopaj yükümlülüğünün olup olmayacağı değişecektir.  Örneğin, ilişkili kişinin tam mükellef kurum olması durumunda stopaj yapılmayacak, gerçek kişi olması durumunda ise stopaj hesaplanması gerekecektir.  Örtülü olarak dağıtılan ve kar payı olarak dikkate alınan kazanç net kar payı olarak mı kabul edilecek?  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın kar payı olarak değerlendirilmesi stopaj uygulamasını da gündeme getirmektedir.  Bu durumda, örtülü olarak kazanç elde eden ilişkili kişilerin statülerine göre stopaj yükümlülüğünün olup olmayacağı değişecektir.  Örneğin, ilişkili kişinin tam mükellef kurum olması durumunda stopaj yapılmayacak, gerçek kişi olması durumunda ise stopaj hesaplanması gerekecektir.  Örtülü olarak dağıtılan ve kar payı olarak dikkate alınan kazanç net kar payı olarak mı kabul edilecek? Stopaj Uygulaması

39  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesi hükmüne göre; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.  Bu durumda, KDV Kanunu 30/d maddesi uyarınca, örtülü olarak dağıtılan kazanca isabet eden KDV’nin indirimi reddedilecek mi?  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesi hükmüne göre; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.  Bu durumda, KDV Kanunu 30/d maddesi uyarınca, örtülü olarak dağıtılan kazanca isabet eden KDV’nin indirimi reddedilecek mi? Yüklenilen KDV’nin İndirimi

40  B.K.’nca ilan edilecek ülke ve bölgelerde bulunan kişilerden (Türkiye’deki tam mükellef kurumların bu nitelikli ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) emsaline uygun olmayan fiyatlardan mal almaları durumunda, nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen ödemeler üzerinden %30 oranında vergi kesintisi yapmaları gerekiyor. Vergi Cennetlerinde Faaliyette Bulunan Kimseler ile Yapılan İşlemler

41 Ana Merkez Masraf Dağıtımı  5422 Sayılı KVK’nda, dar mükellef statüsündeki kurumların ana merkezlerinin veya Türkiye dışındaki şubelerinin gider veya zararlarına iştirak etmek üzere ayırmış oldukları paylar kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendiriliyordu.  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda; dar mükellef kurumların Türkiye’deki kurum kazançlarının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan payların vergiye tabi kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.  5422 Sayılı KVK’nda, dar mükellef statüsündeki kurumların ana merkezlerinin veya Türkiye dışındaki şubelerinin gider veya zararlarına iştirak etmek üzere ayırmış oldukları paylar kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendiriliyordu.  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda; dar mükellef kurumların Türkiye’deki kurum kazançlarının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan payların vergiye tabi kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

42 Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Yönetmelik  Kanun maddesinde transfer fiyatlandırması ile ilgili usullerin belirlenmesinde Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.  Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan bir yönetmelik ile transfer fiyatlandırması uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapılması beklenmektedir.  Söz konusu yönetmelikteki açıklamaların OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’ndeki açıklamalara paralel olması beklenmektedir.  Kanun maddesinde transfer fiyatlandırması ile ilgili usullerin belirlenmesinde Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.  Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan bir yönetmelik ile transfer fiyatlandırması uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapılması beklenmektedir.  Söz konusu yönetmelikteki açıklamaların OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’ndeki açıklamalara paralel olması beklenmektedir.

43 Sonsözler •Transfer fiyatlandırması, bugün itibariyle dünyada vergi idarelerinin ve firmaların gündemindeki en önemli konulardan biridir. •Vergi idarelerinin, sınır ötesi işlemlerden daha fazla vergi tahsilatı yapabilmek maksadıyla transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulamasında giderek daha agresif bir tutum aldıkları görülmektedir. •Transfer fiyatlandırması konusunu iyi idare edemeyen ülkeler kendi vergi bazlarını koruyamamakta ve zararlı vergi rekabetinden daha olumsuz etkilenmekte, bunun yanı sıra vergi sistemlerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle uluslar arası sermaye hareketlerinden yeterince pay alamamaktadırlar. •Transfer fiyatlandırması, bugün itibariyle dünyada vergi idarelerinin ve firmaların gündemindeki en önemli konulardan biridir. •Vergi idarelerinin, sınır ötesi işlemlerden daha fazla vergi tahsilatı yapabilmek maksadıyla transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulamasında giderek daha agresif bir tutum aldıkları görülmektedir. •Transfer fiyatlandırması konusunu iyi idare edemeyen ülkeler kendi vergi bazlarını koruyamamakta ve zararlı vergi rekabetinden daha olumsuz etkilenmekte, bunun yanı sıra vergi sistemlerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle uluslar arası sermaye hareketlerinden yeterince pay alamamaktadırlar.

44 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

45  Düzenlemenin amacı, bazı ülkelerin diğer ülkeler aleyhine fon ve yatırımları kendi ülkelerine çekmek için vergi erteleme olanağı getiren ve zararlı vergi rekabetine yol açan uygulamalarından korunmaktır. Neden Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC)?

46  Bu düzenleme ile yatırımlarını yurt dışında düşük vergi oranlı ülkelere iştirakler vasıtasıyla yönlendiren mükelleflerin belli şartlar dâhilinde buradan elde ettikleri gelirlerinin Türkiye’ye aktarılması beklenilmeksizin vergilendirilmesi sağlanmaktadır. CFC Düzenlemesi

47 Kontrol Edilen Yabancı Kurum CFC Nedir?  Tam mükellef gerçek kişi veya kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştirakler; “Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC)” olarak tanımlanmaktadır.

48 CFC Kazancının Türkiye’de Vergilendirilme Şartları TR X Ülke Türkiye İştirak Oranı > %50 A A • Yıllık Gayrisafi Hasılat > 100.000 YTL • Efektif Vergi Yükü < %10 • Gayrisafi Hasılat >= %25 pasif karakterli gelir Tam Mükellef Kurum

49 %10’luk Azami Vergi Yükünün Tespiti Esas itibariyle vergi yükü şu şekilde hesaplanmalıdır. TVY = Toplam Vergi Yükü, TV = Gelir Üzerinden Tahakkuk Eden Vergiler, DKK= Dağıtılabilir Kurum Kazancı Bu durumda; TVY = Esas itibariyle vergi yükü şu şekilde hesaplanmalıdır. TVY = Toplam Vergi Yükü, TV = Gelir Üzerinden Tahakkuk Eden Vergiler, DKK= Dağıtılabilir Kurum Kazancı Bu durumda; TVY = TV DKK + TV Efektif vergi yükünün hesabında, CFC’nin kazancı üzerinden diğer ülkelerde ödediği vergiler dikkate alınacak mı?

50 “Pasif Karakterli Gelir” Kavramı  Faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış gelirleri gibi gelirler ile,  Faaliyetler ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdam etmek suretiyle yürütülenler dışındaki ticari, zirai ya da serbest meslek kazançları, “Pasif Karakterli Gelir” olarak nitelendirilir.

51 “Pasif Karakterli Gelir” Kavramı  Burada dikkate alınması gereken “pasif “ ya da “aktif” karakterli gelir, kontrol edilen yabancı iştirak tarafından elde edilen gelirlerdir.  Kontrol edilen yabancı kurumların iştirak etmiş oldukları diğer alt kurumların elde etmiş oldukları kazançların “ pasif ” ya da “aktif” karakterli olmasının uygulama açısından bir etkisi yoktur.

52 Kontrol Unsurunun Tespitinde İştirak Şekilleri  Asgari %50 kontrol oranının tespitinde tam mükellef gerçek kişi ve kurumların,  Doğrudan veya dolaylı olarak,  Ayrı ayrı ya da birlikte sahip oldukları sermaye payları veya kar payının veya oy kullanma hakkının dikkate alınması gerekmektedir.  Kontrol unsurunun yüzde 50’yi geçip geçmediğinin belirlenmesinde tam mükellef kurumların yanı sıra varsa tam mükellef gerçek kişilerin iştirak payları da dikkate alınır. Buna karşın, CFC kazancının vergilendirilmesinde sadece tam mükellef kurum nezdinde ve tam mükellef kurumun iştiraki oranındaki CFC kazancı konsolide edilir.  Asgari %50 kontrol oranının tespitinde tam mükellef gerçek kişi ve kurumların,  Doğrudan veya dolaylı olarak,  Ayrı ayrı ya da birlikte sahip oldukları sermaye payları veya kar payının veya oy kullanma hakkının dikkate alınması gerekmektedir.  Kontrol unsurunun yüzde 50’yi geçip geçmediğinin belirlenmesinde tam mükellef kurumların yanı sıra varsa tam mükellef gerçek kişilerin iştirak payları da dikkate alınır. Buna karşın, CFC kazancının vergilendirilmesinde sadece tam mükellef kurum nezdinde ve tam mükellef kurumun iştiraki oranındaki CFC kazancı konsolide edilir.

53 Ayrı Ayrı İştirak TR 1 A A X Ülke Türkiye TR 2 %30 İştirak %25 İştirak Toplam İştirak > %50 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Tam Mükellef Gerçek Kişi veya Kurum Tam Mükellef Kurum

54 Dolaylı İştirak TR A A B B %70 İştirak %80 İştirak Dolaylı İştirak > %50 Y Ülke X Ülke Türkiye Kontrol Edilen Yabancı Kurum

55 Dolaylı İştirak TR A A B B %70 İştirak %80 İştirak Y Ülke X Ülke Türkiye • Dolaylı iştirak testi sadece kontrol unsuru olup olmadığının tespiti için mi kullanılacaktır? • Dolaylı iştirak kazancının, doğrudan iştirak bulunmadığı durumda da vergilendirilmesi mümkün mü? Kontrol Edilen Yabancı Kurum • Aksi takdirde, kanundaki “..yurt dışı iştirakin kazancı, tam mükellef kurumun kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir” ifadesi ne şekilde uygulanacak? • Normal şartlarda, B’den A’ya, A’dan da TR’ye kar dağıtımı olduğunda ÇVÖ Anlaşmasına istinaden Türkiye’de istisna uygulandığı durumda, B’nin kazancının bu uygulama kapsamında TR’nin kazancına dahil edilip vergilenmesi gerekir mi?

56 İştirak Oranının Yıl İçinde Değişiklik Göstermesi 1.1.2006 - 30.6.2006 A A Kontrol Edilen Yabancı Kurum TR %60 TR A A Kontrol Edilen Yabancı Kurum %45 1.7.2006 - 31.12.2006 A’nın kazancının, yıl içindeki en yüksek iştirak oranı olan % 60 oranına göre TR’de beyan edilmesi gerekir. En yüksek oran kontrol unsurunun tespitinde kullanılacak olup, A’nın kazancının sene sonundaki %45 iştirak payına göre TR’de beyan edilmesi gerekir. ? ? ? ?

57 Kazancın Elde Edildiği Tarih TR B B Kontrol Edilen Yabancı Kurum A A • Kanunda, 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. • A’nın 1.1.2006 tarihinden sonra kendi faaliyetine ilişkin elde ettiği kazanç ile 1.1.2006 tarihinden sonra B’den elde ettiği temettü kazançları, TR açısından 2006 yılında elde edilmiş kazanç kabul edilecektir. Türkiye’deki Kurum Tarafından Matraha İlave Edilen Tarih Matraha İlave Edilen Kazancın Kaynağında Elde Edildiği Tarih Elde Etme Tarihi ? ?

58 Gayrisafi Kazancın YTL Karşılığının Tespiti  Yurt dışı iştirakin kazancının, Türkiye’deki şirketin hesaplarına dahil edilmesi sırasında, iştirakin hesap döneminin son gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru dikkate alınarak YTL’ye çevrilmesi gerekmektedir.

59 Kazanç İbaresi “Zarar”ı İçerir mi?  Uygulamanın amacı; düşük vergi oranlı ülkelerde elde edilen karın Türkiye’deki ortağa dağıtılmaması nedeniyle Türkiye’de meydana gelen vergi kaybının önlenmesidir.  Bu nedenle, kontrol edilen yabancı iştiraklerin zararlarının Türkiye’deki ortağa aktarılması, uygulamanın amacına aykırıdır.  Uygulamanın amacı; düşük vergi oranlı ülkelerde elde edilen karın Türkiye’deki ortağa dağıtılmaması nedeniyle Türkiye’de meydana gelen vergi kaybının önlenmesidir.  Bu nedenle, kontrol edilen yabancı iştiraklerin zararlarının Türkiye’deki ortağa aktarılması, uygulamanın amacına aykırıdır.

60 Vergilendirme Dönemi ve Geçici Vergi Uygulaması  Yurt dışındaki iştirakin elde etmiş olduğu kazanç iştirakin hesap döneminin kapandığı ayın son günü itibariyle Türkiye’deki tam mükellef kurumun kazancı sayılacak ve bu tarih itibariyle Türkiye’deki şirketin içinde bulunduğu geçici vergi döneminin matrahına dâhil edilecektir.

61  Kontrol edilen yurt dışı iştiraklerin Türkiye’de vergiye tabi tutulacak karları vergi öncesi kurum kazançları olacaktır.  Yurt dışında ödenen vergiler ise 33 üncü madde hükmüne göre Türkiye’de ödenecek olan kurumlar vergisinden (geçici vergiler dahil) mahsup edilecektir. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

62 TR Kontrol Edilen Yabancı Kurum İştirak Şube •Kontrol Edilen yabancı kurumun kendi ülkesi dışındaki iştiraki vasıtasıyla elde etmiş olduğu gelir üzerinden bu iştirakin ülkesinde ödenmiş olan vergiler, Türkiye’de ödenecek olan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir mi? •Kontrol Edilen yabancı kurumun kendi ülkesi dışında şube vasıtasıyla elde etmiş olduğu gelir üzerinden ilgili ülkede ödenmiş olan vergiler, Türkiye’de ödenecek olan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir mi? B B A A X Ülkesi Y Ülkesi Türkiye

63 Türkiye’de Vergilendirilen Kazancın Daha Sonra Türkiye’deki Ortağa Dağıtılması  Türkiye’de vergilenmiş kazancın yurt dışındaki iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kar paylarının vergilenmiş kısmı kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.  Dağıtılan kısım önceden vergilenen kısımdan fazla ise sadece aşan kısım vergilendirilecektir.

64  Çifte vergilemeyi önleme anlaşması olup olmaması kanun uygulaması açısından durumu değiştirmemektedir.  Ancak, ilgili ülke anlaşmasında temettü gelirleri ile ilgili bir istisna söz konusu ise, kontrol edilen yabancı kurum uygulamasında da bu istisnanın uygulanması gerektiği düşüncesindeyiz. ÇVÖ Anlaşmalarının Kontrol Edilen Yabancı Kurum Uygulamasına Etkisi

65 Vergi Cennetlerine Yönelik Uygulamalar

66 Neden Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemelerden Stopaj? Yapılan düzenleme ile, vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişilere çeşitli adlar altında yapılacak ödemelerin, Türkiye’deki vergi matrahlarını azaltmak amacı ile kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

67 Vergi Cennetlerine Stopaj Uygulaması  Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır.

68 Kendilerine Yapılan Ödemelerden Stopaj Yapılacak Kurumlar Vergi Cenneti A Vergi Cenneti C Şube İlişkili veya ilişkisiz Şirket a a B B A A C C İştirak Vergi Cenneti B Ödeme %30 Tam mükellef kurum

69 “ Her Türlü Ödemeler ”den Ne Anlaşılmalı?  Kanun hükmünde nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemelerin, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın üzerinden stopaj yapılacağı belirtilmesi nedeniyle, iştirak kar payları, borç ödemeleri, sermaye gibi ödemelerin de tevkifat kapsamında olduğu yorumu yapılabilmektedir.  Ancak, gerek kanunun uygulama amacı, gerekse de kanun gerekçesinde açıklama dikkate alındığında vergiye tabi kazancı aşındırması söz konusu olmayan kar payı, borç ana para geri ödemesi ve sermaye tahsisi gibi ödemelerin bu kapsamda olmadığı düşüncesindeyiz.

70 Ödemeler Üzerinden Yapılacak Olan Tevkifat Oranı  Kanunda, yukarıda belirtilen ödemeler üzerinden %30 oranında stopaj yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  Bakanlar Kurulu’na bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına (%60) kadar artırmaya ilişkin yetki verilmiştir.

71 Bakanlar Kurulu’nca Stopaj Oranı Belirlenecek Ödemeler  Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri,  Emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler,  Yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler için Bakanlar Kurulunun ayrı stopaj oranı belirlemesi mümkündür.  Navlun ödemeleri bu kapsamda değerlendirilecek mi?

72 İstisnalar  Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kar payı ödemeleri,  Sigorta ve reasürans ödemeleri, Stopaja tabi değildir.  Finans kuruluşlarının tanımı nedir? SPV’ler finans kurumu sayılır mı?

73  Vergi cennetlerinde bulunan kurumların Türkiye’deki bankalar ve aracı kurumlardan elde ettikleri menkul sermaye iratları için bu madde hükmü yerine Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci maddesi dikkate alınacak. Banka ve Aracı Kurumlar Tarafından Menkul Sermaye İradı Ödemeleri

74 Vergi Cennetlerinde Faaliyet Gösteren Kontrol Edilen Yabancı Kurumlar  Bu kurumların Türkiye’deki beyannameye dahil edilen kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden, ödeme anında yapılan stopajın bu kazanca isabet eden kurumlar vergisini aşmayan kısmı mahsup edilebilecek.

75 Vergi Cennetlerinde Faaliyet Gösteren Şubelere Yapılan Ödemeler  Kanunda, tam mükellef kurumların vergi cennetlerinde bulunan işyerlerine yapılan ödemelerin de tevkifat kapsamında olacağı belirtilmiştir.  Ancak, stopaj tutarının Türkiye’deki kazançtan mahsubundan söz edilmemiştir.  Bu durumda, Şube’nin karının konsolide edilmesi nedeniyle kurumlar vergisi; ödemeler nedeniyle de stopaj yapılması çifte vergilemeye neden olmayacak mı?

76 Uygulamanın Yürürlüğe Giriş Tarihi  Söz konusu hüküm 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 21.6.2006 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak, kanun maddesinin uygulanacağı ülkeler henüz Bakanlar Kurulu’nca ilan edilmedi. Bu nedenle, bu ülkeler ilan edilene kadar madde hükmünün uygulanması da mümkün gözükmüyor.  1.1.2006 tarihinden, ilgili ülkelerin belirlendiği tarihe kadar yapılmış olan ödemeler ne olacak?


"KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006 A. Feridun GÜNGÖR Yeminli Mali Müşavir KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İstanbul YMM Odası 19 Ekim 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları