Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emniyetle İlgili Altın Kurallar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emniyetle İlgili Altın Kurallar"— Sunum transkripti:

1 Emniyetle İlgili Altın Kurallar

2 Neden şimdi? BP’de sıkça yapılan rutin ancak tehlikeli etkinliklerde, BP Amoco birleşmesinden bu yana 69 çalışanımızın ölümüyle sonuçlanan çeşitli kazalar oldu 18 Trafik kazası 11 Yangın ve Patlamalar 10 Çarpma ya da ezilme 8 Yüksekten düşme 3 Boğulma 3 Elektrik çarpması Kaza araştırmalarımız sonucunda şu bulgulara ulaştık: Güvenli çalışma prosedürleri yoktu, uygulanmıyordu ya da zorunlu değildi Bir çoğu birbirinin aynı ölümlerdi Bir çoğu kolaylıkla önlenebilir türdendi

3 Günlük tehlikeli etkinliklerin yönetilmesinde yardımcı olacak, kontrol listesi biçiminde temel kurallar Bu tehlikeli etkinliklerde meydana gelen daha önceki olaylardan ve atlatılan kazalardan alınan derslerin ve oluşturulan en iyi uygulamaların paylaşılması Bu tür sık karşılaşılan tehlikelerin kontrol edilmesinde tutarlılık yaratmak Tüm çalışma alanlarında her yerde uygulamak SEÇ-G’nin Doğru Uygulanmasıyla ilgili beklentilerin sağlanmasına destek olmak

4 Çalışma izni Enerjiyi Devre Dışı Bırakma Kazı Çalışmaları Kısıtlı alanlara giriş Yüksekte Çalışma Yük Kaldırma İşlemleri Yol Emniyeti Değişim Yönetimi Sıcak Çalışma

5 ‘SEÇ-G’ prensiplerinin doğru uygulanmasıyla aralarında nasıl bir ilişki vardır
gHSEr’in SEÇ-G prensipleriyle ilgili beklentileri, tehlikelerin ve risklerin düzenli olarak değerlendirilmesini ve doğru işlemlerin ve prosedürlerin yürürlükte olmasını gerektirmektedir. Emniyetle İlgili Altın Kurallar, en sık karşılaşılan risklerin bazılarıyla ilgili yorumları, alınan derslerden çıkarılmış sonuçları içerir ve aşağıda bazıları verilen önemli Beklentiler ile ilgili çok yararlı bir kılavuz görevini üstlenir: Madde 2 – Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Riskleri yönetmek ve olası kazaların etkilerini önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır Riskler belirlenmeli, kararlar belgelenmeli ve çalışma alanındaki prosedürlerde uygulanmalıdır Madde 6 – İşletme ve Bakım İlgili yetkililer tanımlanmış halde açık biçimde belirtilen prosedürler yürürlükte olmalıdır Madde 7 – Değişim Yönetimi Değişikliklerin etkisi biçimsel olarak değerlendirilmeli, yönetilmeli, belgelenmeli ve onaylanmalıdır Madde 13 – Değerlendirme, Güvence ve Geliştirme Yönetimin belirlediği işlemlerin yürürlükte olduğundan emin olmamız için uygulama ve uyum düzenli olarak değerlendirilmelidir Öğrenme işlemlerinde elde edilen bulgular önem sırasına konmalı, izlenmeli ve kullanılmalıdır

6 Çalışma İzniyle İlgili Altın Kural
Kapalı alanlara giriş, enerji sistemleri üzerinde çalışma, potansiyel yeraltı tehlikelerin varolabileceği alanlarda kazı çalışmaları ya da potansiyel olarak patlama riski içeren ortamlarda yapılacak ateşli çalışmalarda aşağıdaki sıralanan özellikleri taşıyan bir izin alınmalıdır: işin kapsamını tanımlayan tehlikeleri belirleyen ve riskleri değerlendiren tehlikeleri ortadan kaldıracak ya da hafifletecek kontrol önlemlerini belirten çalışmayı diğer ilgili çalışma izinlerine ya da eş zamanlı işlemlere bağlayan sorumlu kişi ya da kişiler tarafından onaylanmış olan bu çalışmayla yukarıdaki bilgileri ilgili herkese ileten yapılacak iş sonrası rutin operasyona başlangıç için yeterli kontrol sağlayan

7 Enerjiyi Devre Dışı Bırakmakla İlgili Altın Kural
Aşağıdaki işlemler gerçekleşmeden mekanik, elektriksel, proses, hidrolik ya da diğer enerji sistemleri devre dışı bırakılamaz: devre dışı bırakma ve birikmiş enerjinin boşaltılma yöntemine uzman kişiler karar vermeli ve bu işlemler, yine onlar tarafından yapılmalıdır birikmiş her türlü enerji boşaltılmış olmalıdır devre dışı bırakma noktalarında, kilit ve etiketlerden oluşan sistemler kullanılmalıdır devre dışı bırakma işleminin etkili olduğundan emin olmak için testler yapılmalıdır devre dışı bırakma işleminin etkinliği düzenli olarak izlenmelidir

8 Kazı Çalışmalarıyla İlgili Altın Kural
Toprak yüzeyinde toprağın kaldırılmasıyla oluşturulmuş suni bir kesik, oyuk, çukur ya da girintinin bulunduğu çalışmalar, aşağıdaki şartlar sağlanmadan yapılamaz: uzman bir kişi ya da kişiler tarafından çalışma sahasının tehlike değerlendirmesinin yapılması boru hatları, elektrik kabloları gibi yer altındaki tüm tehlikelerin belirlenmesi, konumlandırılması ve gerekiyorsa devre dışı bırakılması Kazılmış bir alana personelin girmesi gerektiğinde: giriş yapılan yer kapalı alan tanımına giriyorsa kapalı alanlara giriş izni alınmalıdır sistemli biçimde destekleme, eğim verme, teraslama vs. gibi çalışmalarla toprak hareketleri kontrol altına alınmalı ve çökmeler önlenmelidir toprak ve çevre koşulları, olası değişikliklere karşı sürekli olarak izlenmelidir

9 Kapalı Alanlara Girişle İlgili Altın Kural
Aşağıdaki koşullar yerine gelmeden kapalı alanlara giriş yapılamaz: tüm diğer seçenekler olanak dışı olarak değerlendirilmiş olmalıdır sorumlu kişi ya da kişilerce izin verilmiş olmalıdır izin tüm ilgili personele iletilmeli ve gerekiyorsa görünecek yerlere asılmalıdır çalışmada yer alacak tüm kişiler, yapılacak iş konusunda uzman olmalıdır alanı etkileyebilecek tüm enerji kaynakları devre dışı bırakılmış olmalıdır atmosfer testi yapılmalı, doğrulanmalı ve risk değerlendirilmesinde belirtilen sıklıkta tekrar edilmelidir gözcü olarak görevli bir kişi hazır bulundurulmalıdır izin verilmemiş kişilerin girişi önlenmelidir

10 Yüksekte Çalışmayla İlgili Altın Kural
Yerden 2 metre (6 feet) ya da daha yüksekte, aşağıdaki şartlar sağlanmadan çalışma yapılamaz: uzman bir kişi tarafından kontrol edilmiş, korumalı ya da korkuluklu sabit bir platform kullanılmalıdır, veya aşağıda sıralanan unsurları içeren, düşmeyi önleyici teçhizatlar kullanılmalıdır: tercihen baş hizasından yukarıya takılmış uygun bir tutucu destek her bağlantı noktasında çift mandallı, kendiliğinden kilitlenmeli geçme kancalar içeren emniyet kemeri sentetik fiber kemer malzemesi darbe emici serbest düşüşü 2 metre (6 feet) ya da daha az mesafeyle sınırlandıracak düşme engelleme teçhizatı düşme engelleme teçhizatının ve sisteminin görsel incelemesi yapılmalı, hasarlı ya da kullanılmış her türlü teçhizat kullanımdan alınmalıdır kişiler, yapılacak iş konusunda yeterli/bilgili olmalıdır

11 Yük Kaldırma İşlemleriyle İlgili Altın Kural
Vinç, asansör ya da diğer mekanik kaldırma araçlarının kullanıldığı kaldırma işlemleri aşağıdaki şartlar sağlanmadan başlatılmayacaktır: kaldırma çalışması uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmeli, kaldırma yöntemi ve gerekli teçhizatlar belirlenmelidir motorlu kaldırma araçlarının operatörleri, o araç için eğitilmiş ve sertifika almış olmalıdır yük bağlama işlemi, uzman kişi ya da kişilerce yapılmalıdır kaldırma araçları ve teçhizatları geçmiş 12 ay içerisinde (en az) kullanılabilirliğini belirtecek şekilde sertifikalanmış olmalıdır kaldırılan yük kaldırma aracının dinamik ve/veya statik kapasitelerini aşmamalıdır kaldırma aracında bulunan her türlü emniyet teçhizatı çalışır durumda olmalıdır her kaldırma işleminden önce, tüm kaldırma araçları ve teçhizatı uzman kişi ya da kişilerce görsel olarak incelenmelidir

12 Yol Güvenliğiyle İlgili Altın Kural
Sürüş kabiliyetine sahip aygıtlar da dahil olmak üzere tüm araçlar aşağıdaki şartlar sağlanmadan kullanılmamalıdır: aracının kullanım amacına uygun olduğu, muayenesi yapıldığı ve emniyetli biçimde çalıştırılabileceği onaylanmış olmalıdır yolcu sayısı, üreticinin araç için belirttiği tasarım değerlerini aşmamalıdır taşınan yük güvenli olmalı ve üreticinin araç için belirttiği tasarım değerlerini ya da yasal sınırları aşmamalıdır araçta bulunan herkes için emniyet kemerleri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır motosiklet, bisiklet, dört tekerlekli motosiklet, kar motosikleti ve benzer türdeki araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular emniyet kaskı takmalıdırlar Aşağıdaki şartlar sağlanmadığı sürece sürücülerin araçları kullanmalarına izin verilmez: sürücüler kullanacakları araç sınıfı için eğitilmiş, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdırlar alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdırlar sürüş sırasında cep telefonları ya da telsiz kullanmamalıdırlar (en iyi uygulama, sürüş sırasında tüm telefonların ve iki yönlü iletişim sağlayan telsizlerin kapatılmasıdır)

13 Değişim Yönetimiyle İlgili Altın Kural
Organizasyonlarda, personelde, sistemlerde, işlemlerde, prosedürlerde, teçhizatlarda, ürünlerde, malzemelerde, maddelerde, kanunlarda ya da yönetmeliklerde meydana gelen geçici ya da kalıcı değişimlerden kaynaklanan çalışmalar, duruma göre aşağıda sıralanan unsurları içeren Değişim Yönetimi süreci tamamlanmadan yapılamaz: değişimden etkilenen herkesin katılımıyla yapılan risk değerlendirmesi değişimin zaman çizelgesinin yapılması ve aşağıdaki maddelerle ilgili uygulanması gereken her türlü kontrol önlemini açıkça belirten bir çalışma planının geliştirilmesi: teçhizat, tesisler ve süreçler işletme, bakım ve denetleme prosedürleri eğitim, personel ve iletişim dökümentasyon tüm çalışma planının sorumlu kişi ya da kişilerce onaylanması 

14 Sıcak Çalışmayla İlgili Altın Kural
yangına veya patlamaya sebep olan alev, kıvılcım veya yüksek enerji boşalımı (elektrik) gibi ateşleyici kaynak yaratacak işler aşağıdaki şartlar yerine getirilmeden başlatılamaz bütün diğer seçenekler/kurallar yerine getirilmelidir bütün kolay tutuşan maddeler yalıtılmalı, ortadan kaldırılmalı, ve/veya ateşleyici kaynaktan korunmalıdır uzman bir kişi atmosferi test etmeli, risk değerlemesine göre belirli aralıklarla bu test tekrarlanmalıdır çalışma izni düzenlenmelidir Oksijen ve yanıcılar seviyesi kabul edilebilir aralıklarda olmalı veya özel kontrol önlemleri alınmalıdır etkili bir yangınla mücadele araçları bulunmalıdır aşağıdaki üç şart “zorunludur” Sıcak çalışma başlamadan önce, yetkili bir denetçi çalışma sahasına onay vermelidir Sıcak çalışma izni sınırlı bir süre, mesela birkaç saat için verilmelidir Sıcak çalışma uzman bir kişi tarafından devamlı kontrol edilmelidir

15 Emniyetle İlgili Altın Kurallar
Liderin görevi Uygulama: Bu kuralların aktarılmasından, ilgili eğitimlerin verilmesinden ve uygulanmasından İş Ünitesi liderleri sorumludur. Teşvik: Yönetimin her kademesinde bulunan yöneticiler, tüm çalışma sahasında güvenli çalışma ve davranışları teşvik eden bir liderlik sergilemeli ve böyle bir ortam oluşturulmasına çabalamalıdır. Güvence: Yönetim zaman zaman rutin ve riskli etkinlikleri gözden geçirerek Altın Kurallar’ın tüm organizasyona yerleştiğinden emin olmalıdır “Bu basit altın kurallar temel düzeyde bir yol gösterici niteliktedir. Herkesin bunları okumasını ve onlara uygun şekilde davranmasını istiyorum. Hepimizin emniyeti, her zaman ve her koşul altında en yüksek standartlara gereken özeni göstermekteki ortak kararlılığımıza bağlıdır.” Lord John Browne – Aralık 2001


"Emniyetle İlgili Altın Kurallar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları