Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 1 KUYUMCULUK MUHASEBESİ BURSA S.M.M.M. ODASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 1 KUYUMCULUK MUHASEBESİ BURSA S.M.M.M. ODASI."— Sunum transkripti:

1 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 1 KUYUMCULUK MUHASEBESİ BURSA S.M.M.M. ODASI

2 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 2 Kuyumculuğun Tarihçesi  Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre kuyumculuk mesleğinin piri Hazreti Davut (A.S.)’dır.  H.z.Davut’un Zebur’un ayetlerini altın ile yazdırmak istemesi neticesinde devrin hattatlarına görev vermiş ve kuyumculuğun temelleri atılmıştır.

3 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 3 Kuyumculuğun Tarihçesi  H.z. Davut’tan sonra kuyumculuk mesleğinin İslamiyet'te rağbet gördüğünü görebiliriz. Kabe’nin tezyini için Süryani nakkaşlarla başlayan meslek, göçlerin de etkisi ile Anadolu’da da yayılmış, özellikle Konya ve havalisinde kabul gören bir meslek haline gelmiştir.

4 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 4 Kuyumculuğun Tarihçesi  Osmanlı Döneminde de, özellikle Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran zaferinden sonra, İstanbul’a dönüşünü Ermeni nakkaşlarla yapması ve onlara sermaye vererek Kapalı çarşı ve Çuhacı han gibi yerlerde işyerleri açması neticesinde kuyumculuk mesleğinin Osmanlı’larda da revaçta olan bir meslek olduğunu gözlemliyoruz.

5 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 5 Kuyumculuğun Tarihçesi  Cumhuriyet tarihimizde de, Kuyumculuğun ivme kaybetmeden önemini koruduğunu görebiliriz. Türk kültüründe altının ve kuyumculuğun önemli bir yer edinmesinde, altının iyi ve güvenilir bir yatırım aracı olmasıdır.

6 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 6 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI 1.) GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ a.)G.V.K. 37. maddeye göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.Dolayısıyla kuyumculuktan elde edilen gelirler “Ticari Kazanç”tır. a.)G.V.K. 37. maddeye göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.Dolayısıyla kuyumculuktan elde edilen gelirler “Ticari Kazanç”tır. b.) Kuyumculuk faaliyeti ile uğraşanlar, Basit Usul mükellef olamazlar. b.) Kuyumculuk faaliyeti ile uğraşanlar, Basit Usul mükellef olamazlar. c.) Kuyumculuk faaliyetini şirket adı altında gerçekleştiren mükelleflerin de kazançları “ticari kazanç” dır. c.) Kuyumculuk faaliyetini şirket adı altında gerçekleştiren mükelleflerin de kazançları “ticari kazanç” dır.

7 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 7 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI 2.) K.D.V. KANUNU  KDV Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca külçe altın, külçe gümüş ve kıymetli taşların (elmas,pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci,) teslimi KDV'den müstesnadır. Bu hüküm, kuyumcuları tamamen KDV'nin kapsamı dışında bırakmamakta, yasanın 23. maddesiyle bunların yapacakları teslimler özel matrah şekline tabi tutulmaktadır. Kanunun 23. maddesinin e bendinde “Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.  Maliye Bakanlığınca 9 ve 69 nolu KDV Genel Tebliğleri çıkarılarak konu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. İthalat veya dahilden satın alma yoluyla temin edilen külçe altından bizzat imal edilen veya fason olarak imal ettirilen veya teslim edildiği şekilde satın alınan ziynet eşyası ile sikke altınların tesliminde satış bedelinden teslim konusu mamulün bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden has bedel düşüldükten sonra kalan miktar katma değer vergisinin matrahı olacaktır.  Diğer taraftan, külçe altından (hurda altın dahil) altın mamulü veya altın ihtiva eden eşya imalatı ile uğraşanların yaptıkları işler karşılığında aldıkları ücretler üzerinden ayrıca katma değer vergisini hesaplayacakları tabiidir.

8 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 8 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI 3.) VERGİ USUL KANUNU a.) Değerleme; V.U.K. 274 md. “Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir.” denilmektedir. V.U.K. 274 md. “Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir.” denilmektedir. Uygulama da, “Altın ve altından mamul ürünlerin borsası olması dolayısıyla borsa rayici ile değerlenmesi gerekir” görüşü vardır. Bize göre bu görüş yanlıştır.Çünkü “altın” bir emtiadır ve iktisadi işletmenin envanterine kayıtlıdır. Dolayısıyla yukarıdaki kanun maddesinde de belirtildiği gibi değerleme yöntemi Maliyet Bedeli olmalıdır. Uygulama da, “Altın ve altından mamul ürünlerin borsası olması dolayısıyla borsa rayici ile değerlenmesi gerekir” görüşü vardır. Bize göre bu görüş yanlıştır.Çünkü “altın” bir emtiadır ve iktisadi işletmenin envanterine kayıtlıdır. Dolayısıyla yukarıdaki kanun maddesinde de belirtildiği gibi değerleme yöntemi Maliyet Bedeli olmalıdır.

9 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 9 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI b.) Enflasyon Düzeltmesi  - V.U.K.'nun mükerrer 298. maddesinin A fıkrasının 9 no’ lu bendi ile 348 no’ lu V.U.K. tebliğe göre münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım satım imalatı ile uğraşan bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2005 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar.  - V.U.K.'nun mükerrer 298. maddesinin A fıkrasının 9 no’ lu bendi ile 348 no’ lu V.U.K. tebliğe göre münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım satım imalatı ile uğraşan bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2005 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar.  - 9 no’ lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince enflasyon düzeltmesi yapılmaması halinde V.U.K.'nun 353. maddesinin 6. bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.  - 19 no’ lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, esas faaliyetleri olan kuyumculuk işi yanında bu faaliyetlerinin bir cüzü niteliğinde olan platin, kıymetli taş alım-satımı veya imali gibi faaliyetleri bulunan mükelleflerce de enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Ancak kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

10 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 10 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  GRAM Kuyumculuk sektöründe önemli bir ölçü birimidir.Gramın ast katlarının da bilinmesi gerekir. Gramın ast katları; Kuyumculuk sektöründe önemli bir ölçü birimidir.Gramın ast katlarının da bilinmesi gerekir. Gramın ast katları; * Desigram ( 1 gr= 10 desigram) * Desigram ( 1 gr= 10 desigram) * Santigram(1 gr= 100 Santigram) * Santigram(1 gr= 100 Santigram) * Miligram (1 gr= 1000 miligram) * Miligram (1 gr= 1000 miligram) Örnek: Bir yüzük 3,55 gr ise; bu 3 gram 55 santigrattır.(Kuyumcular santim der) Örnek: Bir yüzük 3,55 gr ise; bu 3 gram 55 santigrattır.(Kuyumcular santim der)

11 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 11 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  ONS (ONCETROY) İngiliz ağırlık ölçü birimi Librenin ast katlarındandır.Dünya altın piyasasında kullanılan bir ölçü birimidir. İngiliz ağırlık ölçü birimi Librenin ast katlarındandır.Dünya altın piyasasında kullanılan bir ölçü birimidir. 1 Kg has altın = 32,15 Ons ‘dur. 1 Kg has altın = 32,15 Ons ‘dur.

12 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 12 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  KARAT (KIRAT) Kıymetli taşların ölçü birimi olarak kullanılır. Bizde kırat, Avrupa ve Arap ülkelerinde karat olarak kullanılır. Kıymetli taşların ölçü birimi olarak kullanılır. Bizde kırat, Avrupa ve Arap ülkelerinde karat olarak kullanılır. Genellikle Elmas ve Pırlantanın ağırlık ölçüsüdür. Genellikle Elmas ve Pırlantanın ağırlık ölçüsüdür. 1 gram = 5 karat (kırat) 1 gram = 5 karat (kırat)

13 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 13 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  MİSKAL Genelde İnci ağırlığını ifade edebilmek için kullanılan ölçü birimidir. Genelde İnci ağırlığını ifade edebilmek için kullanılan ölçü birimidir. Kalite açısından düşük kaliteli inciler için miskal ağırlık ölçüsü, daha kaliteli inciler için karat ağırlık ölçüsü kullanılır. Kalite açısından düşük kaliteli inciler için miskal ağırlık ölçüsü, daha kaliteli inciler için karat ağırlık ölçüsü kullanılır. 1 miskal = 24 karat = 4,80 gram’dır. 1 miskal = 24 karat = 4,80 gram’dır.

14 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 14 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  AYAR HESAPLARI Kuyumculuk sektörünün muhasebe işlerini sağlıklı bir şekilde takip ve vergi matrahını doğru tespit edebilmek için bilinmesi gereken en önemli unsur ayar hesaplarıdır. Kuyumculuk sektörünün muhasebe işlerini sağlıklı bir şekilde takip ve vergi matrahını doğru tespit edebilmek için bilinmesi gereken en önemli unsur ayar hesaplarıdır.

15 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 15 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  AYAR (KIRAT) Bir külçede değerli maden miktarının ağırlığa oranına ayar denir. Ayarlar ya binde, ya da kırat esasına (24 paydasına) göre ifade edilir. Bir külçede değerli maden miktarının ağırlığa oranına ayar denir. Ayarlar ya binde, ya da kırat esasına (24 paydasına) göre ifade edilir. Örnek : 14 kırat=0,585 ayar demek, bin gramlık külçede 585 gram saf, 415 gram saf olmayan maden var demektir. Örnek : 14 kırat=0,585 ayar demek, bin gramlık külçede 585 gram saf, 415 gram saf olmayan maden var demektir.

16 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 16 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  AYAR (KIRAT) Binde’ ye göre verilen ayarlar 0,333 – 0,585 – 0,750 – 0,916 – 0,995 şeklinde yazılır. Kırat esasına göre 24 paydasına göre ifade edilir. 22 ayar denildiğinde 22/24=0,916 ayardır. 22 ayar denildiğinde 24 gramlık külçede 22 gram saf, 2 gram saf olmayan maden vardır. Binde’ ye göre verilen ayarlar 0,333 – 0,585 – 0,750 – 0,916 – 0,995 şeklinde yazılır. Kırat esasına göre 24 paydasına göre ifade edilir. 22 ayar denildiğinde 22/24=0,916 ayardır. 22 ayar denildiğinde 24 gramlık külçede 22 gram saf, 2 gram saf olmayan maden vardır.

17 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 17 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER AYAR (Kırat) Milyem (Binde altın) AÇIKLAMA 24 AYAR 0,995 milyem 1000 Milyeme karşılık gelir =24 gr saf 22 AYAR 0,916 milyem 22 gram saf, 2 gram saf olmayan maden 18 AYAR 0,750 milyem 18 gram saf, 6 gram saf olmayan maden 14 AYAR 0,585 milyem 14 gram saf, 10 gram saf olmayan maden 08 AYAR 0,333 milyem 8 gram saf, 16 gram saf olmayan maden

18 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 18 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  ALAŞIM ( HALİTA ) İki madenin bir arada eritilmesiyle meydana gelen karışıma ALAŞIM denir. İki madenin bir arada eritilmesiyle meydana gelen karışıma ALAŞIM denir. Bir alaşımda 3 elaman vardır. Bir alaşımda 3 elaman vardır. 1.) Alaşımın ayarı (A) 1.) Alaşımın ayarı (A) 2.) Alaşımın hası (H) 2.) Alaşımın hası (H) 3.) Alaşımın ağırlığı (V) dir. 3.) Alaşımın ağırlığı (V) dir.

19 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 19 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER  Saf maden miktarının külçe ağırlığına olan oranına Ayar demiştik.İşte bu ayarın formülü, alaşım elamanlarının yardımı ile şu şekilde olur. A= H / V A= H / V Bu formüle göre H=V veya H=0 olamaz. Eğer olursa alaşımdan bahsedilemez. Bu formüle göre H=V veya H=0 olamaz. Eğer olursa alaşımdan bahsedilemez. H=V olduğu zaman A=1 olur.Bu durumda elimizdeki külçe saf madenden ibarettir ve karışımdan bahsedilemez. H=V olduğu zaman A=1 olur.Bu durumda elimizdeki külçe saf madenden ibarettir ve karışımdan bahsedilemez. Aynı şekilde H=0 olursa, külçede has maden yok demektir. Aynı şekilde H=0 olursa, külçede has maden yok demektir.

20 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 20 MUHASEBE UYGULAMALARI 1.) Aksoy Kuyumculuk gramı 75 TL’den 15 Kg. 0,995 ayarında has altın almıştır.  ----------------------- / / 2011 ------------------------------ 150 İLK MADDE VE MAL. 1.119.000,00 150 İLK MADDE VE MAL. 1.119.000,00 150.24 24 Ayar Saf altın 150.24 24 Ayar Saf altın 102 BANKALAR 1.119.000,00 102 BANKALAR 1.119.000,00 102.01 X BANK 102.01 X BANK 15 Kg * 0,995 = 14.920 gram has * 75 TL 15 Kg * 0,995 = 14.920 gram has * 75 TL ----------------------- / / 2011 -------------------------------- ----------------------- / / 2011 --------------------------------

21 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 21 MUHASEBE UYGULAMALARI 2.) Stoklardaki 15 Kg has altının 10 kilogramını, bilezik yapımı için bilezik atölyesine gönderilmiştir.İşçilik olarak 800 TL ödenmiştir. ----------------------- / / 2011 ---------------------- ----------------------- / / 2011 ---------------------- 157 DİĞER STOKLAR 746.250,00 157 DİĞER STOKLAR 746.250,00 157.24 24 Ayar Saf altın 157.24 24 Ayar Saf altın 150 İLK MADDE VE MAL. 746.250,00 150 İLK MADDE VE MAL. 746.250,00 150.24 24 Ayar Saf altın 150.24 24 Ayar Saf altın  10 Kg * 0,995 = 9.950 gram has * 75 TL

22 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 22 MUHASEBE UYGULAMALARI  ----------------------- / / 2011 ----------------------------- 153 TİCARİ MALLAR 800,00 153.22 22 AYAR BİLEZİK 191 İNDİRİLECEK K.D.V. 144,00 191.18 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR 746.250,00 153.22 22 AYAR BİLEZİK 100 KASA HESABI 944,00 100 KASA HESABI 944,00 100.01 TL Kasası 100.01 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR 746.250,00 157 DİĞER STOKLAR 746.250,00 157.24 24 Ayar Saf altın 157.24 24 Ayar Saf altın Bilezik atölyesinden gelen 10.862,44 gram bilezik ve işçilik kaydı

23 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 23 MUHASEBE UYGULAMALARI  10.000 gram olan maden nasıl 10.862,44 gram haline geldi ? Bunu da değersiz maden ilave formülüyle buluruz.  Değersiz maden ilave formülü=H-AV / A ( 0,995 * 10000 gr.) – ( 0,916 * 10000 gr) ( 0,995 * 10000 gr.) – ( 0,916 * 10000 gr) x= ---------------------------------------------------------- x= ---------------------------------------------------------- 0,916 0,916 9950 – 9160 790 9950 – 9160 790 x= ----------------- = ------- = 862,44 gram x= ----------------- = ------- = 862,44 gram 0,916 0,916 0,916 0,916

24 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 24 MUHASEBE UYGULAMALARI 3.) Stoklardaki kalan 5 Kg has altının 1 kilogramını, alyans yapımı için alyans atölyesine gönderilmiş ve 18 ayar alyans yaptırılmıştır.İşçilik olarak 1.500 TL ödenmiştir. ----------------------- / / 2011 ---------------------- ----------------------- / / 2011 ---------------------- 157 DİĞER STOKLAR 74.625,00 157 DİĞER STOKLAR 74.625,00 157.24 24 Ayar Saf altın 157.24 24 Ayar Saf altın 150 İLK MADDE VE MAL. 74.625,00 150 İLK MADDE VE MAL. 74.625,00 150.24 24 Ayar Saf altın 150.24 24 Ayar Saf altın  1 Kg * 0,995 = 995 gram has * 75 TL

25 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 25 MUHASEBE UYGULAMALARI  ----------------------- / / 2011 ----------------------------- 153 TİCARİ MALLAR 1.500,00 153.18 18 AYAR ALYANS 191 İNDİRİLECEK K.D.V. 270,00 191.18 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR 74.625,00 153.18 18 AYAR ALYANS 100 KASA HESABI 1.770,00 100 KASA HESABI 1.770,00 100.01 TL Kasası 100.01 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR 74.625,00 157 DİĞER STOKLAR 74.625,00 157.24 24 Ayar Saf altın 157.24 24 Ayar Saf altın Alyans atölyesinden gelen 1.326,66 gram alyans ve işçilik kaydı

26 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 26 MUHASEBE UYGULAMALARI 4.) Stoklardaki geri kalan 4 Kg has altını, Altın toptancısına vererek karşılığında 14 ayar yüzük, küpe,kolye,zincir almıştır.İşçilik olarak 1.000 TL ödenmiştir. ----------------------- / / 2011 ---------------------- ----------------------- / / 2011 ---------------------- 157 DİĞER STOKLAR 298.500,00 157 DİĞER STOKLAR 298.500,00 157.24 24 Ayar Saf altın 157.24 24 Ayar Saf altın 150 İLK MADDE VE MAL. 298.500,00 150 İLK MADDE VE MAL. 298.500,00 150.24 24 Ayar Saf altın 150.24 24 Ayar Saf altın  4 Kg * 0,995 = 3.980 gram has * 75 TL

27 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 27 MUHASEBE UYGULAMALARI 153 TİCARİ MALLAR 1.000,00 153.14 14 AYAR ürünler 191 İNDİRİLECEK K.D.V. 180,00 191.18 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR 298.500,00 153.14 14 AYAR ürünler 100 KASA HESABI 1.180,00 100 KASA HESABI 1.180,00 100.01 TL Kasası 100.01 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR 298.500,00 157 DİĞER STOKLAR 298.500,00 157.24 24 Ayar Saf altın 157.24 24 Ayar Saf altın Toptancıdan gelen 6.826,76 gram 14 ayar ürünler ve işçilik kaydı

28 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 28 MUHASEBE UYGULAMALARI 5.) Mağazaya gelen müşteri 300 gr bileziğini, gramı 73 TL’den satmıştır.Alım işlemi Gider Pusulası ile yapılmıştır.  ----------------------- / / 2011 ----------------------------- 153 TİCARİ MALLAR 22.500,00 153.H22 Hurda 22 AYAR BİLEZİK 100 KASA HESABI 22.500,00 100 KASA HESABI 22.500,00 100.01 TL Kasası 100.01 TL Kasası …….. no.lu Gider Pusulası ile 300 gr. Bilezik alışı …….. no.lu Gider Pusulası ile 300 gr. Bilezik alışı

29 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 29 MUHASEBE UYGULAMALARI 6.) Kuyumcu son aldığı 300 gr bileziği bilezik atölyesine göndererek yeni bilezik yapımı istemiştir. İşçilik olarak 100 TL ödenmiştir. 6.) Kuyumcu son aldığı 300 gr bileziği bilezik atölyesine göndererek yeni bilezik yapımı istemiştir. İşçilik olarak 100 TL ödenmiştir. --------------- / / 2011 ---------------------- --------------- / / 2011 ---------------------- 157 DİĞER STOKLAR 22.500,00 157 DİĞER STOKLAR 22.500,00 157.22 22 Ayar Hursa Bilezik 157.22 22 Ayar Hursa Bilezik 153 TİCARİ MALLAR 22.500,00 153 TİCARİ MALLAR 22.500,00 153.H22 Hurda 22 AYAR BİLEZİK 153.H22 Hurda 22 AYAR BİLEZİK  300 gr hurda bileziğin atölyeye gönderilmesi

30 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 30 MUHASEBE UYGULAMALARI  ----------------------- / / 2011 ----------------------------- 153 TİCARİ MALLAR 100,00 153.22 22 AYAR BİLEZİK 191 İNDİRİLECEK K.D.V. 18,00 191.18 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR 22.500,00 153.22 22 AYAR BİLEZİK 100 KASA HESABI 118,00 100 KASA HESABI 118,00 100.01 TL Kasası 100.01 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR 22.500,00 157 DİĞER STOKLAR 22.500,00 157.22 22 Ayar altın 157.22 22 Ayar altın Bilezik atölyesinden gelen 300 gram bilezik ve işçilik kaydı

31 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 31 MUHASEBE UYGULAMALARI 7.) Bir kuyumcu toptancısı vitrinde gördüğü 526,66 gramlık alyanslardan almıştır.Satış bedeli 40.000 TL banka hesabına yatmıştır.(Altının gr. 76 TL’den satılmıştır.) 7.) Bir kuyumcu toptancısı vitrinde gördüğü 526,66 gramlık alyanslardan almıştır.Satış bedeli 40.000 TL banka hesabına yatmıştır.(Altının gr. 76 TL’den satılmıştır.) *Bu satışta has altın ile işçilik bedelinin ayrılması gerekir. *Bu satışta has altın ile işçilik bedelinin ayrılması gerekir. Has altın bedeli (1. Yöntem ) Has altın bedeli (1. Yöntem ) 526,66 gr. (18 ayar) 526,66 gr. (18 ayar) 526,66*0,750= 395,00 (24 ayar) 526,66*0,750= 395,00 (24 ayar) 395,00 * 76 TL = 30.020,00 TL 395,00 * 76 TL = 30.020,00 TL Has altın bedeli (2. Yöntem ) Has altın bedeli (2. Yöntem ) Has altının satış fiyatı 76 TL * 0,750 = 57 TL Has altının satış fiyatı 76 TL * 0,750 = 57 TL 526,66 gr * 57 TL = 30.020,00 TL 526,66 gr * 57 TL = 30.020,00 TL İşçilik İşçilik 40.000,00 – 30.020,00 = 9.980,00 TL (KDV dahil) 40.000,00 – 30.020,00 = 9.980,00 TL (KDV dahil) 9.980,00 / 1,18 = 8.457,63 TL’dir. 9.980,00 / 1,18 = 8.457,63 TL’dir.

32 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 32 MUHASEBE UYGULAMALARI  ----------------------- / / 2011 ----------------------------- 120 ALICILAR HESABI 40.000,00 120.01 As Kuyumculuk Ltd.Şti. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 38.477,63 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 38.477,63 600.18.01 18 Ayar Alyans Satışları 30.020,00 600.18.01 18 Ayar Alyans Satışları 30.020,00 600.50 İşçilik Gelirleri 8.457,63 600.50 İşçilik Gelirleri 8.457,63 391 HESAPLANAN K.D.V. 1.522,37 391 HESAPLANAN K.D.V. 1.522,37 391.18 % 18 Hesaplanan KDV 391.18 % 18 Hesaplanan KDV …………. Ft.lı satış

33 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 33 MUHASEBE UYGULAMALARI  ----------------------- / / 2011 ----------------------------- 102 BANKALAR HESABI 40.000,00 102.01 X BANK 120 ALICILAR HESABI 40.000,00 120 ALICILAR HESABI 40.000,00 120.01 As Kuyumculuk Ltd.Şti. As Kuyumculuk Ltd.Şti. nin ödemesi As Kuyumculuk Ltd.Şti. nin ödemesi

34 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 34 MUHASEBE UYGULAMALARI  Zer Kuyumculuk A.Ş. 2.162,44 gr Bilezik ile 14 ayar olan yüzük, küpe, kolye ve zincirlerden toplam 2.826,76 gr altın almıştır. Satış Bedeli 300.000,00 TL’dir. (Altının gramı 77 TL’den satılmıştır.) *Bu satışta da has altın ile işçilik bedelinin ayrılması gerekir. *Bu satışta da has altın ile işçilik bedelinin ayrılması gerekir. Has altın bedeli ( Bilezik ) Has altın bedeli ( Bilezik ) Has altının satış fiyatı 77 TL * 0,916 = 70,53 TL Has altının satış fiyatı 77 TL * 0,916 = 70,53 TL 2.162,44 gr * 70,53 TL = 152.516,89 TL 2.162,44 gr * 70,53 TL = 152.516,89 TL Has altın bedeli ( 14 ayar ürünler ) Has altın bedeli ( 14 ayar ürünler ) Has altının satış fiyatı 77 TL * 0,583 = 44,89 TL Has altının satış fiyatı 77 TL * 0,583 = 44,89 TL 2.826,76 gr * 44,89 TL = 126.893,25 TL 2.826,76 gr * 44,89 TL = 126.893,25 TL

35 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 35 MUHASEBE UYGULAMALARI İşçilik İşçilik 300.000,00 – 279.410,14 = 20.589,86 TL (KDV dahil) 300.000,00 – 279.410,14 = 20.589,86 TL (KDV dahil) 20.589,86 / 1,18 = 17.449,03 TL’dir. 20.589,86 / 1,18 = 17.449,03 TL’dir. K.D.V. = 3.140,83 TL’dir. K.D.V. = 3.140,83 TL’dir.

36 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 36 MUHASEBE UYGULAMALARI  ----------------------- / / 2011 ----------------------------- 120 ALICILAR HESABI 300.000,00 120.02 Zer Kuyumculuk A.Ş. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 296.859,17 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 296.859,17 600.22 22 Ayar Bilezik Satışları 152.516,89 600.22 22 Ayar Bilezik Satışları 152.516,89 600.14 14 Ayar ürün Satışları 126.893,25 600.14 14 Ayar ürün Satışları 126.893,25 600.50 İşçilik Gelirleri 17.449,03 600.50 İşçilik Gelirleri 17.449,03 391 HESAPLANAN K.D.V. 3.140,83 391 HESAPLANAN K.D.V. 3.140,83 391.18 % 18 Hesaplanan KDV 391.18 % 18 Hesaplanan KDV …………. Ft.lı satış

37 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 37 MUHASEBE UYGULAMALARI  Muavin ve Envanter Dökümleri 150.24 (Miktar) 150.24 (Miktar) 15.000 15.000 10.000 10.000 1.000 1.000 4.000 4.000 15.000 15.000 stok>>> stok>>> 15.000 15.000 0

38 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 38 MUHASEBE UYGULAMALARI 153 22 (Miktar ) 153 22 (Miktar ) 153 22 (Tutar ) 153 22 (Tutar ) 10.862,44 300,00 300,00 2.162,44 2.162,44 800,00 800,00746,250,00 100,00 100,00 22.500,00 22.500,00 149.100,02 149.100,02 11.162,44Stok>>>> 2.162,44 2.162,44 9.000,00 9.000,00769.650,00Bakiye>>>149.100,02620.549,98

39 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 39 MUHASEBE UYGULAMALARI 153 18 (Miktar ) 153 18 (Miktar ) 153 18 (Tutar ) 153 18 (Tutar ) 1.326,66 1.326,66 526,66 526,66 1.500,00 1.500,00 74,625,00 74,625,00 30.220,22 30.220,22 1.326,66 Stok>>>> 1.326,66 Stok>>>> 526,66 526,66 800,00 800,00 76.125,00 76.125,00Bakiye>>> 30.220,22 30.220,22 45.904,78 45.904,78

40 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 40 MUHASEBE UYGULAMALARI 153 14 (Miktar ) 153 14 (Miktar ) 153 14 (Tutar ) 153 14 (Tutar ) 6.826,76 6.826,76 2.826,76 2.826,76 1.000,00 1.000,00298,500,00 124.014,12 6.826,76 Stok>>>> 6.826,76 Stok>>>> 2.826,76 2.826,76 4.800,00 4.800,00299.500,00Bakiye>>>124.014,12175.485,88

41 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 41 MUHASEBE UYGULAMALARI  ENFLASYON DÜZELTME  Mart / 2011 dönemine ait verileri enflasyon düzeltmesine tabi tutacağız. Bu uygulamayı yapabilmemiz için Aralık-2010 ve Mart- 2011 dönemlerine ait ÜFE oranlarını bilmemiz gerekiyor. Buna göre;  Aralık-2010 ÜFE oranı= 180,25  Mart -2011 ÜFE oranı= 189,98  Ortalama Düzeltme katsayısı =  Dönem ÜFE / ((Dönem ÜFE+Önceki dönem ÜFE) / 2 ) Katsayı = 189,98 / ((189,98+180,25)/2) = 189,98 / 185,12 = 189,98 / 185,12 = 1,0262 = 1,0262

42 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 42 MUHASEBE UYGULAMALARI  ENFLASYON DÜZELTME  153.22 Hesabının enflasyon düzeltmesi 620.549,98 * 1,0262 = 636.808.39 620.549,98 * 1,0262 = 636.808.39 636.808.39 - 620.549,98 = 16.258,40 TL 636.808.39 - 620.549,98 = 16.258,40 TL  153.18 Hesabının enflasyon düzeltmesi 45.904,78 * 1,0262 = 47.107.49 45.904,78 * 1,0262 = 47.107.49 47.107.49 - 45.904,78 = 1.202,71 TL 47.107.49 - 45.904,78 = 1.202,71 TL  153.14 Hesabının enflasyon düzeltmesi 175.485,88 * 1,0262 = 180.083,61 175.485,88 * 1,0262 = 180.083,61 180.083,61 - 175.485,88 = 4.597,73 TL 180.083,61 - 175.485,88 = 4.597,73 TL

43 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 43 MUHASEBE UYGULAMALARI  ----------------------- 31 / 03 / 2011 ----------------------------- 153 TİCARİ MALLAR 22.058,84 153.22 22 AYAR BİLEZİK 16.258,40 153.18 18 AYAR ALYANS 1.202,71 153.14 14 AYAR ÜRÜNLER 4.597,73 648 ENFLASYON DÜZ.KARLARI 22.058,84 648 ENFLASYON DÜZ.KARLARI 22.058,84 31.03.2011 tarihli enflasyon düzeltme kaydı

44 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 44 MUHASEBE UYGULAMALARI  Şirket sermayesinin 500.000,00 olduğu durumda, şirket sermayesine de enflasyon muhasebesi uygulanacak.  500.000,00 * 1,0262 = 513.100,00 513.100,00 – 500.000,00 = 13.100,00 TL  ----------------------- 31 / 03 / 2011 ----------------------------- 658 ENFLASYON DÜZ. ZARARLARI 13.100,00 658 ENFLASYON DÜZ. ZARARLARI 13.100,00 502 SERMAYE OLUMLU FARKLARI HS. 13.100,00 502 SERMAYE OLUMLU FARKLARI HS. 13.100,00 31.03.2011 tarihli enflasyon düzeltme kaydı

45 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 45 MUHASEBE UYGULAMALARI  Katsayı 1 (Bir)in altında olursa; 658 ENFLASYON DÜZ. ZARARLARI ve 658 ENFLASYON DÜZ. ZARARLARI ve 503 SERMAYE OLUMSUZ FARKLARI 503 SERMAYE OLUMSUZ FARKLARI hesapları kullanılır. hesapları kullanılır.


"SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU 1 KUYUMCULUK MUHASEBESİ BURSA S.M.M.M. ODASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları