Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN AYAKLARINDAN BİRİSİ OLARAK YARGIDA ZAMAN YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN AYAKLARINDAN BİRİSİ OLARAK YARGIDA ZAMAN YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN AYAKLARINDAN BİRİSİ OLARAK YARGIDA ZAMAN YÖNETİMİ

2 Yargıda Zaman Yönetimi

3 Mahkeme Yönetim Sisteminin Ulusal ve Uluslararası Paydaşları  Avrupa Konseyi  Adalet Bakanlığı  HSYK

4 Yargıda Zaman Yönetimi Erzurum Adliyesinin Yargıda Zaman Yönetimi Projesi kapsamında paydaş kabul ettiği kurumlar;  Erzurum Barosu  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Adli Tıp Grup Başkanlığı  Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü  Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı

5 MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Projenin temel amacı Projenin temel amacı, Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak yargının mevcut iş yükünü azaltacak, yargılama süreci içerisinde yer alan bürokratik işlemlerin tekrarlanmasını, iş yükünün artmasını, yargılama süresinin uzamasını önleyecek, kişilerin yargıya yaptıkları başvurularda daha etkin sonuçlar almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetim sisteminin ve bu sisteminin işlemesini sağlayacak teknik alt yapının kurulması ayrıca söz konusu sistemi etkin ve süratli bir şekilde sürdürebilecek donanıma sahip bir personel kadrosunun eğitilmesinin sağlanmasıdır.

6 Saturn Nedir ? o Study and o Analysis of Judicial o Time o Use o Research o Network Yargıda Zaman Kullanımına İlişkin Çalışma ve Analiz Araştırma Ağı

7 CEPEJ SATURN REHBER İLKELERİ Rehber İlke 1 Yargılama işlemlerinin ne kadar zaman alacağı hem genel düzeyde (belirli dava türlerinin standart/ortalama süresinin veya belirli mahkeme türlerinin yürüttüğü işlemlerin standart/ortalama süresinin planlanması) hem de somut işlemler düzeyinde planlanmalıdır.

8 Rehber İlke 2 Yargılama sürecinin zaman yönetimi ile tarihlerin belirlenmesi veya usule ilişkin olarak atılması planlanan tüm adımların zamanlamasının hesaplanması konusunda adliye kullanıcıları ile irtibat kurulmalıdır. Rehber İlke 3 Adli zaman çizelgelerine ilişkin standartlar veya hedeflerden sapmalar olduğunun fark edilmesi veya sapmalar olacağının öngörülmesi halinde, bu sapmaların nedenlerini ortadan kaldırmak adına derhal harekete geçilmelidir.

9 Rehber İlke 4 Toplam yargılama süresi nedeniyle kişilerin makul bir zaman zarfında yargılanma haklarının ihlal edilmesine yol açabilecek davalara özel ihtimam gösterilmelidir. Rehber İlke 5 Yargılama esnasında herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmediği sürelerin (bekleme zamanı) çok uzun olmasını önlemek adına izleme yapılmalı ve bu tür uzun sürelerin söz konusu olması halinde işlemlerin hızlandırılması ve gecikmenin telafi edilmesi için özel çaba gösterilmelidir.

10 Rehber İlke 6 Mahkemeler, yargılamanın önemli basamaklarına ilişkin bilgileri toplamalı ve bu basamaklar arasında geçen süreyi kayıt altına almalıdır. İzlenen bu basamaklar çerçevesinde Zaman Yönetim Kontrol Listesinin Dördüncü Göstergesi işlenmelidir. Rehber İlke 7 Toplanan bilgiler, çalışmalarında kullanmak üzere mahkemelere, hakimlere ve adaletin yönetiminden sorumlu olan merkezi makamlara temin edilmelidir. Bilgiler uygun formatta olmak kaydıyla taraflar ve kamuoyuyla da paylaşılmalıdır.

11 Rehber İlke 8 Toplanan tüm bilgiler sürekli olarak analiz edilmeli ve performansın izlenmesi ve geliştirilmesi alanında kullanılmalıdır. Rehber İlke 9 Analizlerin sonuçlarına ilişkin en az yılda bir kez olmak kaydıyla periyodik raporlar hazırlanmalı ve bu raporlarda uygun tavsiyelere yer verilmelidir. Rehber İlke 10 Daha üst düzeyde (ulusal, bölgesel) belirlenen standart ve hedeflerin yanı sıra, bireysel olarak mahkemeler düzeyinde de özel hedefler belirlenmelidir. Bu hedeflerin belirlenmesi sürecine aktif şekilde önderlik etmeleri veya katılmaları adına, mahkemelere gereken yetki ve bağımsızlık tanınmalıdır.

12 Rehber İlke 11 Hedefler amaçların açık tanımını içermeli ve ulaşılabilir olmalıdır. Hedefler yayımlanmalı ve periyodik olarak yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Rehber İlke 12 Hedefler, mahkemenin performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Hedeflere ulaşılamaması halinde, durumun telafi edilmesi adına somut adımlar atılmalı ve eylemler gerçekleştirilmedir.

13 Rehber İlke 13 Mahkeme düzeyinde belirlenmiş olan hedeflerden önemli derecede sapma olması halinde, sorunun nedeninin hızlı ve yeterli şekilde ele alınmasına yönelik özel araçlar mevcut olmalıdır. Rehber İlke 14 Mümkünse hakim, usule ilişkin takvim konusunda tüm taraflarla anlaşmaya varmaya çalışmalıdır. Bu çerçevede, kendisine gereken nitelikteki adli personel (katip) ve bilgi teknolojileri temin edilmelidir. Rehber İlke 15 Üzerinde anlaşmaya varılan takvime mümkün mertebe sadık kalınmalı ve sapmalar önemli gerekçesi olan nedenlerle sınırlı kalmalıdır. Esasen, önceden belirlenmiş olan sürenin uzatılması yalnızca tüm tarafların kabul etmesi veya adaletin menfaatinin gerektirmesi halinde mümkün olmalıdır.

14 Yargıda Zaman Yönetimi Proje kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 2012 yılına ait veriler Dosya SayılarıYüzdelik Dilim 2011 Yılında ve Önceki Yıllardan Devreden 11428%42 2012 Yılı İçerisinde Gelen 15546%58 Toplam Dosya Sayısı 26974 Çıkan Dosya Sayısı 15072%56 Derdest Dosya Sayısı 11902%44 Daimi Arama Dosya Sayısı 8000%67

15

16 Yargıda Zaman Yönetimi Dosya SayısıYüzdelik Dilim Takipsizlik Kararı 8391 %56 İddianame (Ağır Ceza) 298 %2 İddianame (Asliye Ceza) 1928 %13 İddianame (Sulh Ceza) 2387 %15 İddianame (Çocuk Mah.) 428 %3 Birleştirme Kararı 544 %4 Görevsizlik Kararı 70 %06 Yetkisizlik Kararı 978 %6 Fezleke 17 %01 Başka Büroya Gönderilen 31 %03 Toplam 15072 %100

17 Yargıda Zaman Yönetimi Erzurum Yargı Çevresinde Kolluk Aşaması Sonrası Cumhuriyet Savcılığında Suç Tiplerine Göre Soruşturma Süreleri Suç TipiSoruşturma Süresi Yağma48 gün Şantaj75 gün İhale102 gün Hakaret54 gün Fuhuş54 gün Tehdit45 gün İrtikap30 gün Suç TipiSoruşturma Süresi Yaralama63 gün Kaçakçılık42 gün İftira75 gün Hırsızlık42 gün Dolandırıcılık60 gün Cinsel Taciz75 gün Zimmet42 gün

18 Yargıda Zaman Yönetimi Suç TipiSoruşturma Süresi Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 45 gün Mala Zarar Verme 51 gün Parada Sahtecilik 45 gün Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 60 gün Adam Öldürme 75 gün Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 39 gün Resmi Evrakta Sahtecilik 57 gün Taksirle Ölüme Neden Olma 36 gün Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma 63 gün Mühür Bozma 30 gün Bilişim Sistemleri 60 gün Özel Belgede Sahtecilik 75 gün Marka Hakkına Tecavüz 180 gün

19 Yargıda Zaman Yönetimi Suç Tiplerine Göre Soruşturma Süresi 6 ayı Geçen dosya sayısı Suç TipiDosya Sayısı Yağma3 Şantaj2 Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma4 Korku, Panik Yaratacak Şekilde Ateş Etme1 İhale9 Parada Sahtecilik2 Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği2 Hakaret111 Gizliliğin İhlali1 Mala Zarar Verme11

20 Yargıda Zaman Yönetimi Suç TipiDosya Sayısı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme3 Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme5 Kredi Kartı Sahteciliği8 Adam Öldürme15 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki2 Resmi Evrakta Sahtecilik13 Taksirle Ölüme Neden Olma7 Suç Eşyasının Kabul Edilmesi9 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet3 Tehdit30 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma5 Taksirle Yaralama8 Yaralama186

21 Yargıda Zaman Yönetimi Erzurum Yargı Çevresinde Bir Kısım Suç Tipleri (Kasten Yaralama-Hırsızlık-Dolandırıcılık-Resmi Belgede Sahtecilik-Cinsel Amaçlı Suçlar-Kasten Öldürme) Baz Alınarak Tespit Edilen Gecikme Sebepleri 1. Cumhuriyet Başsavcılığında İşlemsiz Kalması 2. Kolluğa yazılan yazının gereğinin gecikmesi 3. İkamet adreslerinin değişmesi ve yeniden belirlenememesi 4. Yasal bekleme süreleri 5. Kolluk dışındaki birimlere yazılan yazı cevaplarının gecikmesi 6. Taraf sayısının fazlalığı 7. Soruşturma dosyasındaki suç sayısının fazlalığı 8. Kolluk eksiklerinin Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasında giderilmesi 9. İstinabe evrakının cevabının gecikmesi 10. Şüphelilerin kaçması veya yakalanamaması 11. Sonuç alıcı yazışma yapılmaması 12. Adli Tıp (Tıbbi mütalaaların gecikmesi)

22 Yargıda Zaman Yönetimi

23 2013 Yılında Cumhuriyet Savcılığına Kolluktan Gönderilen Evrakların Kollukta Bekleme Süreleri Kolluk İsmiGönderilen Müzekkere Sayısı Ortalama Bekleme Süresi Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü49 21 gün Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği97 18 gün Yenişehir Polis Merkezi Amirliği39 12 gün Dadaşkent Polis Merkezi Amirliği9 11 gün İl Emniyet Müdürlüğü2 9 gün

24 Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı Çalışmaları 2011 yılı içerisinde toplam 1831 adet muayene işlemini icra eden Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı; toplam 2137 adet de ölü muayene ve otopsi işlemi icra etmiştir. Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın tam anlamıyla açılarak hizmet vermesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığımızın iş yükünün hafifleyeceği de aşikardır.

25 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN AYAKLARINDAN BİRİSİ OLARAK YARGIDA ZAMAN YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları