Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yazılım Projeleri Yönetimi 6. Bölüm – Projenin İzlenmesi ve Denetlenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yazılım Projeleri Yönetimi 6. Bölüm – Projenin İzlenmesi ve Denetlenmesi"— Sunum transkripti:

1 Yazılım Projeleri Yönetimi 6. Bölüm – Projenin İzlenmesi ve Denetlenmesi 1oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

2 Özet  İ lerleme raporlama sistemini belirlemek  Grafiksel raporlama araçlarını kullanmak  Raporların ayrıntı düzeyine karar vermek  Proje toplantılarını yönetmek  Kapsam de ğ işimini yönetmek  Problemleri yönetmek 2oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

3 İzleme ve Denetleme için Kullanılabilecek Araçlar, Şablonlar ve Süreçler oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr3  İ çinde bulunulan zaman aralı ğ ına ait raporlar  Birikimli (cumulative) raporlar  Aykırı durum raporları  Kırmızı ışık raporları  Sapma raporları  Gannt çizgeleri  Kilometre taşları çizgeleri  Kazanılan de ğ er incelemesi  Kilometre taşları ile kazanılan de ğ erlerin birarada gösterimi  Proje durum de ğ erlendirme toplantıları  Problem çözme toplantıları

4 Projeyi Takvime Uygun Tutmak oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr4  Günlük ekip toplantıları düzenle  Görevleri olabildi ğ ince kısa zamanda tamamla  Problemleri olabildi ğ ince kısa zamanda raporla  Sapmaların kurbanı olma  Tahmin etmeye çalışma. Sor!  Yeterince iyiyse, yeterlidir  Gereksinimleri karşıla, fazlasını yapma  Takım arkadaşlarına karşı açık ve dürüst ol

5 Etkin Raporların Genel Özellikleri oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr5  Zamanında, eksiksiz, yeterli ve sezgisel bilgi verir  Fazla iş yükü getirerek üretkenli ğ i azaltmaz  Proje ekibi ve üst yönetimce kabul edilir  Olası problemler hakkında uyarıcı niteliktedir  Kolay anlaşılır

6 Proje Durum Raporu Türleri oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr6  İ çinde bulunulan zaman aralı ğ ı raporları  Birikimli raporlar  Aykırı durum raporları  Kırmızı ışık raporları  Sapma raporları Kırmızı Işık Raporu

7 Hangi Bilgi Nasıl Raporlanmalı? oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr7  Bir zaman aralı ğ ı ve haftanın bir günü belirlenmeli  Raporlanacak bilgiler  Bu zaman aralı ğ ında yapılan işler,  Önceki kestirimler ve yeni yapılan kestirimler,  Başlama ve bitiş zamanları,  Gerçekleşen ve kalan süreler (duration),  Harcanan ve kalan işgücü,  Projenin yüzde kaçının tamamlandı ğ ı  Süre?  Maliyet?  Kaynakların işgücü?  Tamamlanan görevler?

8 Gannt Çizgeleri 8oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

9 Birikimli Raporlar – Kilometre Taşı Çizgeleri Proje Ayı Ay Erken Ay Geç Takvime uygun İ lk ayki rapora göre kilometre taşında 1 haftalık gecikme İ kinci ayki rapora göre gecikme telafi edilmiş, km taşı zamanında gerçekleşecek 1, 2 ve 3 standart sapma (etkinlik sürelerinin standart sapması) 6. ay raporuna göre km taşında 6 haftalık gecikme olacak Olması gereken km taşı etkinli ğ i ARDIŞIK KAYMALAR: Önlem alınmalı! 9oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

10 Birikimli Raporlar – Kilometre Taşı Çizgeleri Proje Ayı Ay Erken Ay Geç Takvime uygun KÖKLÜ DE Ğİ Ş İ KL İ K: Durum irdelenmeli 10oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

11 Birikimli Raporlar – Kilometre Taşı Çizgeleri Proje Ayı Ay Erken Ay Geç Takvime uygun ARDIŞIK G İ D İ ŞAT: Takvimde sapma 11oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

12 Birikimli Raporlar – Kilometre Taşı Çizgeleri Proje Ayı Ay Erken Ay Geç Takvime uygun TAKV İ MDE ÖNEML İ SAPMA: Nedeni bulunup önlem alınmalı 12oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

13 Zaman İ lerleme 2/3 Zaman - 3/4 İ lerleme 1/3 Zaman - 1/4 İ lerleme Birikimli Raporlar – Kazanılan Değer STANDART S E Ğ R İ S İ 13oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

14 Ö ğ renme zamanı yok Birikimli Raporlar – Kazanılan Değer ATILGAN E Ğ R İ İ lerleme Zaman 14oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

15 İ şin yaklaşık %30’u yapılmış Zamanın %70 ila %80’i geçmiş Birikimli Raporlar – Kazanılan Değer KAÇINILMASI GEREKEN E Ğ R İ İ lerleme Zaman 15oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

16 Birikimli Raporlar – Kazanılan Değer MAL İ YET SAPMASI VE TAKV İ M SAPMASI İ lerleme Maliyet Sapması Güncelleme tarihiGerçekleşen Olması Gereken Zaman Takvim sapması 16oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

17 KAZANILAN DE Ğ ER İ N HESAPLANMASI Birikimli Raporlar – Kazanılan Değer PDKDGM Takvim ve bütçe, 5 günlük iş, 500 TL olarak planlandı PD = 500 TL Takvimdeki sapma yalnızca 3 gün çalışılmasına izin verdi KD = 300 TL Takvim sapması = 200 TL Yapılan iş için 400 TL harcandı. GM = 400 TL Maliyet sapması = 100 TL 500 TL 300 TL200 TL400 TL200 TL 5 gün 17oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

18 Takvim sapması Maliyet sapması PDPD GM KD Birikimli Raporlar – Kazanılan Değer TAM RES İ M İ lerleme Zaman 18oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

19 Kazanılan Değer - Kestirim İ lerleme Zaman Planlanan bitme zamanı Rapor zamanı 19oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

20 Kazanılan Değer – Temel Ölçüler oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr20 Maliyet Başarım Indeksi (MB İ ) Projenin planlanan maliyete ne kadar uygun ilerledi ğ inin göstergesi Takvim Başarım Indeksi (TB İ ) Projenin planlanan takvime ne kadar uygun ilerledi ğ inin göstergesi MB İ = KD / GM TB İ = KD / PD İ ndeks de ğ erleri < 1: bütçenin üzerinde ya da takvimin gerisinde > 1: bütçenin altında ya da takvimin önünde

21 Proje haftası 87 6 5 4 932 1 1.0 0.8 0.6 0.4 1.2 1.4 1.6 M M M M M M T T T T T T Bütçenin altında Takvimin önünde Bütçenin üzerinde Takvimin gerisinde Kilometre Taşı Çizgesi ile Kazanılan Değerin Bütünleştirilmesi 21oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

22 M M M M M M T T T T T T M T T M Bütçenin altında Takvimin önünde Bütçenin üzerinde Takvimin gerisinde 1.0 0.8 0.6 0.4 1.2 1.4 1.6 Proje haftası 87 6 5 4 932 1 Kilometre Taşı Çizgesi ile Kazanılan Değerin Bütünleştirilmesi 22oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

23 M M M M M M T T T T T T M T Bütçenin altında Takvimin önünde Bütçenin üzerinde Takvimin gerisinde 1.0 0.8 0.6 0.4 1.2 1.4 1.6 Proje haftası 87 6 5 4 932 1 Kilometre Taşı Çizgesi ile Kazanılan Değerin Bütünleştirilmesi 23oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

24 Sorun Günlüğü oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr24  Projede karşılaşılan ve henüz çözülmemiş sorunların listesi  Aşa ğ ıdaki bilgileri içerir  Kimlik numarası  Günlü ğ e yazıldı ğ ı tarih  Problemin tanımı  Çözülmezse etkisinin ne olaca ğ ı  Problemin sahibi  Yapılacak iş  Durum  Çıktı

25 Proje Toplantıları oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr25  Durum de ğ erlendirme toplantıları  Günlük durum de ğ erlendirme toplantıları  Problem çözme toplantıları

26 Problem Çözme Stratejileri oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr26 Kapsam ve Kalite Zaman Maliyet Kaynaklar Kim neyi yönetiyor?  Bazı örnek problemler  İ stifalar  Hastalıklar  Arızalar  Öncelik de ğ işiklikleri  Proje ve kaynak takvimlerinde sapmalar olacak  Talep müşteriden gelmiyor, pazarlık şansı yok!

27 Problem Çözme Stratejileri oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr27  Proje Yöneticisine Dayalı Stratejiler  Birşey yapmaya gerek yoktur, problem kendili ğ inden çözülecektir (fazla süreler sorunu çözer)  Ba ğ ımlılık ilişkileri gözden geçirilebilir  Kaynak atamaları gözden geçirilebilir  Kaynak Yöneticisine Dayalı Stratejiler  Ek kaynak sa ğ lanabilir mi diye araştırılabilir  Müşteriye Dayalı Stratejiler  Birden çok sürüm seçenekleri araştırılabilir  Takvimde genişletme istenebilir

28 Proje Kapatma Onayının Alınması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr28  Müşteri karar verir  Daha önceden hazırlanan ve proje boyunca yönetilen kabul kriterlerine göre karar verilir  Genelde bir yapılacaklar listesidir  Kapsam de ğ işimi taleplerinde güncellenmesi gerekir


"Yazılım Projeleri Yönetimi 6. Bölüm – Projenin İzlenmesi ve Denetlenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları