Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toonaangevend landelijk onderwijsadviesbureau Professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toonaangevend landelijk onderwijsadviesbureau Professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen."— Sunum transkripti:

1 Toonaangevend landelijk onderwijsadviesbureau Professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen

2 Ülke çapında, profesyonel bir eĝitim danışma kurumu Ülke çapında öĝretmen, okul idarecileri ve eĝitim kurumlarına profesyonel bir şekilde rehberlik yapmak, tavsiyelerde bulunmak.

3 Waar werkt APS? Wat doet APS? Wat is de missie van APS? Wat is APS?

4 APS hangi alanlarda çalışır? APS ne yapar? APS’in misyonu nedir? APS nedir?

5 Wat is APS?

6 APS nedir?

7

8 Hizmet sektöründe, sosyal ve kar amaçlı bir kuruluş •25o hizmetli •Yıllık cirosu 30 milyon avro •Hizmet sektöründe, sosyal ve kar amaçlı bir kuruluş •Sektörler ve pazar grupları •1994 itibaren devlet finansesinden serbest piyasaya geçiş

9 Trainers en adviseurs: •Onderwijspsychologen •Pedagogen •Sociologen •Expert leraren •Leidinggevenden •Taalkundigen •Wiskundigen •Experts groen onderwijs

10 Eĝitmenler ve Danışmanlar: •Egitim psikologları •Pedagoglar •Sosyologlar •Uzman öĝretmenler •Yöneticiler •Dilciler •Matematikçiler •Tarım alanında uzmanlar

11

12 Bilgisayar Teknolojisi Uluslararası Serbest piyasa

13 Wat is de missie van APS?

14 APS’in misyonu nedir?

15 De ontwikkeling van krachtig leren door: •Betekenisvol construeren. •Ontwerpen met klanten. •Pendelen tussen praktijk en theorie. •Intervisie, training en coaching. •Professionele ontwikkeling.

16 Güçlü öĝrenmenin geliştirilmesi •İşlevsel eĝitimi oluşturmak •Müşteri ile beraber tasarlamak •Teori ile uygulama arasındaki dengeyi saĝlamak •İntervizi, alıştırma, destekleme •Profesyonel düzeyde gelişim

17 Wat doet APS?

18 APS ne yapar?

19 APS werkt in Nederland en buitenland •Scholen: •Primair onderwijs •Voortgezet onderwijs •Hoger onderwijs •Beroepsonderwijs waaronder Groen onderwijs •Ministerie van OC&W en LNV •Landelijke overheid •Regionale and locale overheden

20 APS Hollanda’da ve dış ülkelerde çalışır •Okullar: •İlköĝretim •Ortaöĝretim •Yüksek okullar •Meslek okulları, ziraat okulları dahil •Eĝitim Bakanlıĝı, Tarım Bakanlıĝı •Ülke düzeyindeki diĝer devlet kurumları •Yerel ve bölgesel kurumlar

21 APS operates in The NetherlandsBulgaria Dutch AntillesRomania ArubaSwitzerland BalkansTanzania UkraineUganda BrazilSouth Africa GermanyLesotho GreeceUSA HungaryIndonesia Russian FederationUK

22 Dienstverlening APS DienstResultaat •Scholing van lerarenActief leren van leerlingen •Ontwikkeling van Duurzaam veranderingen leiderschap •Het ontwerpen van Op leeractiviteiten leeromgevingen afgestemde leeromgeving •Danışmanlık •Evaluatie en Voldoenaan kwalitietsborging toetsingskaders •Projectontwikkeling Behalen van en management projectresultaten •Research en developmentNieuwe concepten die wetenschappelijke kennis verbinden met de praktijk van onderwijs

23 APSHizmetleri Hizmet •Öĝretmenlerin eĝitimi •Liderlik gelişimi •Öĝrenim ortamları tasarımı •Danışmanlık •Deĝerlendirme ve kalite kontrolü •Proje geliştirme ve yönetimi •Araştırma ve geliştirme Sonuç •Öĝrencilerin daha aktif öĝrenmesi •Deĝişimde sürekliliĝi saĝlamak •Öĝrenme etkinliklerine uygun ortamlar •Yeterli ölçme çerçevesi •Proje hedeflerine ulaşmak •Bilimsel verileri içeren konseptleri eĝitimin pratiĝine uyarlamak

24 The Netherlands Beroepsonderwijs Het innoveren van leren Actief en competentiegericht leren vormen een uitdaging voor veel scholen in het beroepsonderwijs. Scholen werken aan programma’s om de leerlingen te motiveren en goed voor te bereiden op de toekomst. APS is actief op veel scholen.

25 Hollanda Meslek Eĝitimi Öĝenmeyi yenilemek Meslek eĝitimi veren okulların çoĝunda aktif katılımı ve beceriyi hedefleyen öĝrenimi oluşturmak çok istenen bir amaçtır. Okullar öĝrenciyi motife etmek ve geleceĝe iyi hazırlamak için programlar hazırlıyorlar. APS bu alanlarda, okulların büyük bir kısmında aktif durumdadır.

26 APS werkt samen met •Vergelijkbare organisaties •Universiteiten •Onderzoekers •Experts in curriculumontwikkeling •Experts in toetsen en examineren •Uitgevers •Consultants in de profit and non- profitsector

27 APS’in işbirliĝi yaptıĝı kuruluşlar •APS’e benzer kurumlar •Üniversiteler •Araştırmacılar •Müfredat/içerik uzmanları •Ölçme-deĝerlendirme uzmanları •Yayınevleri •Kamu ve özel sektörlerden danışmanlar

28 Onderwerpen in het onderwijs •Taal en rekenniveaus •Competentiegericht leren •School en omgeving •Kwaliteit •Duurzame ontwikkeling •Leiderschap •Pedagogische / didactische aanpak waaronder omgaan met leerlingen van verschillende etnische achtergrond

29 Eĝitimde Konular •Dil ve matematik düzeyleri •Beceriye yönelik eĝitim - öĝretim •Okul ve çevresi •Kalite •Deĝişimde süreklilik •Liderlik •Pedagojik ve didaktik yöntem, deĝişik etnik gruplardan öĝrenciler dahil

30 Onderwerpen specifiek voor groen •Kies kleur in Groen •Ondernemerschap •Regionale transitie •Professionalisering van docenten •Communities of practise

31 Tarım alanına özel konular •Tarım okullarının imajını yükseltmek •Ticari cesaret •Bölgesel deĝişim •Öĝretmenlerin profesyonelleştirilmesi •Uygulama grupları

32 Kennisontwikkeling in de agrarische sector •Samenbundeling van actoren: GKC, LNV •LPC samenwerking APS/CPS/KPCgroep: afhankelijk van het thema los van elkaar of gezamenlijk LPC in het groene kennissysteem

33 •Tarım alanına yönelik bilgiler geliştirmek •Önemli kurumların işbirliĝi : GKC, LNV •APS gibi kuruluşların işbirliĝi : APS/CPS/KPCgroep: Konuya baĝlı olarak beraber ve ayrı ayrı APS gibi kuruluşların tarım sektöründeki yeri ve işbirliĝi


"Toonaangevend landelijk onderwijsadviesbureau Professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları