Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Kaynakları, Göstergeler ve Veri Kaynak Matrisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Kaynakları, Göstergeler ve Veri Kaynak Matrisi."— Sunum transkripti:

1 Veri Kaynakları, Göstergeler ve Veri Kaynak Matrisi

2 Veri Yoksa, İ ve D de Yok! • Bedenimiz için kan ne kadar önemli ise, İ ve D için de bilgi o kadar önemlidir. Sistemin yakıtıdır. • Göstergeleri belirlemek çoğu zaman daha kolaydır. Göstergelere ilişkin veri olduğundan emin olmak o kadar kolay değildir. • Üç Kilit husus: – Veri kaynakları nelerdir? – Ne tür göstergeler en yararlıdır? – Veri kaynak matrisi nasıl hazırlanır.

3 Başlıca Veri Kaynakları • Rutin İzleme Sistemleri – Faaliyetler ve çıktılara ilişkin program bilgileri – Genelde hizmetin sunulduğu noktada başlar • Örn. Sağlık kuruluşlarına başvuru verileri veya il bazında yol koşulları hakkındaki veriler. – Gerçek harcamaların raporlandığı sistemler de çok faydalı bir kaynaktır. – Bazı durumlarda İ ve D şampiyonları bu rutin sistemlerin yetersiz olduğunu görürler. – Bu durumda daha da geliştirilmiş bir rutin izleme mi planlanmalı ve uygulanmalıdır (bakınız Bölüm 7, kısım 6) – cevap evetse bu İ ve D Planının maliyetine dahil edilmelidir.

4 Veri Kaynakları (2) • Periyodik Araştırmalar – Ülkelerin çoğunda periyodik olarak hanelerde araştırmalar yapılmaktadır – • Demografik ve Sağlık Araştırması • Geçim Standartları Ölçüm Araştırması • Gelir/Tüketim Araştırmaları • Özel amaçlı araştırmalar – Ulusal düzeydeki İ ve D sistemlerinin liderleri bazen araştırma sonuçlarına ilişkin özel bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. – Bazı durumlarda, özel amaçlı nüfusa dayalı araştırmalar tasarlanması ve yapılması gerekmektedir. – Müşteri Memnuniyetini Unutmayınız!!

5 Veri Kaynakları (3) • İ ve D için ve/veya kurumlar arası erişebilir veriler için faydalı olabilecek veri tabanları. • Bakanlıklar çoğu zaman ilişkili veri tabanları geliştirerek erişebilirliliği artırmak için aktif bir şekilde çalışmaktadırlar. • IT’deki yenilikler erişimde devrim yapmıştır yenilikleri (GIS kullanımı, mobil teknoloji • IT’nın sunduğu lüzumlu lüzumsuz bilgiler, kullanıcılarda kafa karışıklılığına yol açmamalıdır.

6 Veri Kaynakları (4) • Spesifik Araştırma ve Değerlendirme çalışmaları/araştırmaları • İ ve D şampiyonları için kilit rol, devam eden araştırma ve değerlendirmelerin belirlenmesi ve envanter olarak hazırlanması, • Çoğu zaman, bilinenden çok daha fazla araştırma ve değerlendirme vardır. • Temel koşulların tahmin edilmesi için faydalı bir kaynak olabilir.

7 Göstergelerin seçilmesi: bazı genel hususlar • En yaygın hastalık: gösterge enfeksiyonu! • Ne kadar? – Gösterge sayısından çok, mevcut veri kaynakları açısından düşünün. • Tanımlar her zaman açık ve net bir paydayı kapsamalıdır. – Ham sayının anlamını değerlendirmede yardımcı olur. • Tanımlar, hem sağlayıcılar hem de kullanıcılar açısından anlamlı olmalıdır.

8 Gösterge Seçimindeki Kriterler ÖlçülebilirNumerik – çoğu zaman nitelik içeren bilgilerle tamamlanır. GüvenilirTekrarlanabilir, farklı kişiler tarafından aynı şekilde ölçülebilir. İlişkiliİlgi duyulan programa atfedilebilir/ilişkilendirilebilir. Yönetim için faydalıNet anlam, fikirleri destekler Doğrudanİlgi duyulan konunun sonucu ile net ve anlaşılır bir ilişkisi vardır. Hassasİlgi süresince değişmesi muhtemel. TepkiselEylem ile değiştirilebilir. BölünebilirBölge, yaş ve cinsiyete göre ayrılabilir. PratikMakul maliyetle uygun zamanda toplanabilir.

9 İyi bir gösterge….. Netlik (Belirsiz Olmamak) İlişkili (Konu için gerekli olmak) Ekonomik (Maliyet Uygunluğu) Yeterli (Performans değerlendirmesi için gerekli temeli sağlamalı) İzlenebilir (Bağımsız değerlendirmeye uygun olmalı) Spesifik (Belirsiz olmamalı) Ölçülebilir (Ölçüme uygun olmalı) Başarılabilir (Başarılabilir hedefler olmalı) Gerçekçi (Sonuçla bağlantılı) Zaman sınırlı (Zamanlı ilgili hedefler olmalı)

10 Kaç gösterge yeterlidir? Genelde verilen dört tür tavsiye: 1. “30” (yani spesifik bir numara) 2. “Uluslar arası kılavuzlardakilerden sadece birini seçin” 3. “Gösterge sayısı fark etmez, veri kaynağı sayısı fark eder.” Kusek ve Rist’in önerisi: “soruya yanıt veren asgari sayı: • Sonuç elde edildi mi/başarıldı mı? • Başarılı olduğumuzu nereden anlarız? ”

11 Tam bir Sonuç Çerçevesinde bir Veri Kaynak Matrisi olmalıdır. Veri KaynağıKapsanan Zaman süreci Duyurma tarihi SıklıkSorumlu entiteHazırlılık durumu Rutin Veri Kaynakları Harcama Raporu Mali yıl1 OcakYıllıkHazine?Mevcut, kullanılabilir Hizmet Sunum Raporları 3 ayHer üç ayın son 4 haftası içersinde Üç ayda birİcra birimi Unit Zamanında mı nitelikli mi diye izlenebilir. Periyodik Araştırmalar DHS2005-2010Xx, 2010her 5 yılTURKSTAT?Yolda Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları

12 Gösterge Türü Veri Toplam Zaman DilimiVeri Kaynakları Türleri Girdi/ Süreç Sürekli Eğitim veya diğer kamu hizmetleri ile ilgili istatistik gibi rutin veri kaynakları Okullar için geliştirilen eğitim malzemeleri hakkında rutin izleme gibi rutin veri kaynakları ÇıktıÜç ayda bir, altı ayda bir, veya yıllık Eğitim veya diğer kamu hizmetleri ile ilgili istatistik gibi rutin veri kaynakları. Öğretmenin devamsızlık ile ilgili tuttuğu rutin izleme verileri gibi rutin veri kaynakları Çıkış mülakat araştırmalar ı gibi periyodik veri kaynakları Sonuç1 ila 3 yıl Nüfusa dayalı araştırmalar gibi periyodik veri kaynakları Özel araştırmalar gibi veri kaynakları Etki /Amaç2 ila 5 yıl Araştırmalar gibi periyodik veri kaynakları Nüfusa dayalı araştırmalar gibi periyodik veri kaynakları Özel araştırmalar gibi veri kaynakları

13 Tartışmak için bazı sorular • Benim bakanlığım hangi kaynakları zaten kullanmaktadır? • Veri Kaynak Matrisine hangi raporlama sistemlerini dahil edebiliriz? • Gelişmiş Rutin İzleme raporları için hangi kaynaklara ihtiyacımız vardır? • Bilgi üretimini nasıl izleyebilir ve uyarabilir/teşvik edebiliriz?


"Veri Kaynakları, Göstergeler ve Veri Kaynak Matrisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları