Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOR ve REKREASYON Arş. Grv. Sinan YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu SBR 129 Spor Bilimleri ve Rekreasyon, 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOR ve REKREASYON Arş. Grv. Sinan YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu SBR 129 Spor Bilimleri ve Rekreasyon, 2012."— Sunum transkripti:

1 SPOR ve REKREASYON Arş. Grv. Sinan YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu SBR 129 Spor Bilimleri ve Rekreasyon, 2012

2 Rekreasyon, serbest zaman, boş zaman kavramlarını tanımak Rekreasyon çeşitlerini tanımak Rekreasyonun ekonomik boyutunu tanımak Liderlik yöneticilik kavramlarını tanımak Oyun nedir? Öğrenme Hedefleri

3 Leisure Nedir? Zaman: Asla geri döndürülemeyen.. Leisure Time: Kökü Fransızca löisure’dan gelir. Türkçe karşılığı serbest zamandır. Leisure, sınırların olmadığı, seçmekte özgür olduğumuz zaman, sosyal görev ve sorumluluklardan kalan zamandır (Torkildsen, 2005).

4 •İşten arta kalan zamandır (Para için çalışılmaz) •Yaşamsal gerekliliklerin dışındaki zaman •Sınırlamaların olmadığı, özgürce seçim yapılabilen zamandır.

5  Latince Recreatio: yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelir  Türkçe: Serbest zamanları değerlendirmedir.  Kraus 1998’e göre, kişiyi zorunlu iş ve etkinliklerden kalan zamanda rahatlamak için fırsat sağlayan, dinlendiren ve eğlendiren faaliyetlerdir. Rekreasyon nedir?

6 •Gönüllü katılım •Eğlence •Dinlenmek •Yenilenmek •Yaşam kalitesini arttırmak

7 Rekreasyonel etkinliklerin farklı kriterlere göre çeşitli şekillerde sınıflandırılması mümkündür. Bu çalışmada, "kentsel rekreasyon, terapatik rekreasyon, turizm rekreasyonu, kampüs rekreasyonu ve açık alan (outdoor) rekreasyonu" olarak sınıflandırılmıştır. Rekreasyon Sınıflandırmaları

8 Özel kuruluşların ve yerel yönetimlerin faaliyetleri bireylerin aktivitelere ve programlara ulaşmaları, katılmaları için cesaret verir (Torkildsen, 2005). • • Park rekreasyonu "oyun, gezi, eğlence vb parklar" • • Okul temelli rekreasyon • • Özel guruplarda rekreasyon "yaşlılar, çocuklar, engelliler " (Human Kinetics, 2006) Fitness merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, hanımlar lokali vb.. Kentsel Rekreasyon

9 Engelli bireylerin serbest zaman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onlara danışmanlık, tedavi ve eğitim veren alandır. (Jenkins, 2004) (Jenkins, 2004) Terapatik Rekreasyon

10 Rekreasyonel turizm, insanların serbest zamanlarında, tek düzelikten kurtulmak için yaşadıkları alanlardan geçici bir süreliğine uzaklaşarak katıldıkları etkinliklerdir. Yelken Sörf ve Rüzgar sörfü KayakBalıkçılıkRafting Olimpiyatlar gibi büyük spor organizasyonları vb. (Jennings, 2007) Turizm Rekreasyonu

11 Üniversite içerisinde öğrencilerin, idari ve akademik personelinin katıldığı etkinliklerdir. Üniversite içerisindeki spor kulüpleri, öğrenci toplulukları, sağlık kültür ve spor daire başkanlıklarının faaliyetlerini kapsamaktadır. (Human Kinetics, 2006) Kampüs Rekreasyonu

12 Sınırlı kaynakların olduğu büyük toprak ve su alanlarının kullanıldığı çeşitli aktiviteleri kapsamaktadır. Serbest zamanlardaki artış ve kentsel yaşamdan doğaya kaçma isteği ile açık alan etkinliklerine talep artmaktadır. Dağcılık, trekking, kaya tırmanışı, dağ bisikleti, orientring, yamaç paraşütü, rafting vb. (Seeley, 1973) Açık Alan (Outdoor) ve Macera Rekreasyonu

13 Günümüz de spor ve ekonomi birbirini tamamlayan hatta birbirinden ayrı düşünülemeyen öğeler durumundadır. Sanayi devriminden sonra insanların ekonomik yönden gelişmeleri, daha fazla boş zaman bulabilmeleri, büyük yarışmalar, sporun eğitimdeki yönü sporun günlük yaşamdaki gerekliliği ve son yıllarda iletişim alanında görülen teknolojik gelişmeler sporu bugün başlı başına bir sanayi haline getirmiştir. (Çelik, 2006) Rekreasyon, Spor ve Ekonomi

14 Ticari sporda statü sembolü malzemelerin vurgulandığı ve yüksek oranlarda tüketime gereksinim duyulan kültürel yapının gelişimi muhtemeldir. Bu elde ettiğimiz her şey sporda pazarlama ve satış ile birleşir: atletlerin (isimleri, imzaları ve imajları dahil), ticari mallar, takımların isimleri ve logoları… (Coakley; 2001) (Coakley; 2001)

15 •Kapalı ve açık alan spor tesisleri ( Spor salonları, Doğal/Sentetik futbol sahaları, Tenis kortları, Atletizm ve Koşu pistleri, Golf sahaları, Oyun Bahçeleri…) •Alt yapı ve zemin uygulamaları için malzeme ve ekipmanlar, Spor tesisleri, Çevre düzenleme işleri (Oturma yerleri, çit, seyirci giriş ve gişe sistemleri, soyunma odaları ticari üniteler...) •Özel spor ve dinlenme tesisleri •Spor malzemeleri •Spor giyim •Fitness ve kondisyon aletleri •Spor sağlık makine ve ekipmanları…… Spor endüstrisine konu olan mal ve hizmetler değerlendirildiğinde;

16 Yukarıda ifade edilen mal ve hizmetler değerlendirildiğinde diğer sektörlerle oluşan yakın ilişki de göze çarpmaktadır. Spor endüstrisine konu olan mal ve hizmet sayısının artması ve bu hizmetlerin tüketimi sırasında özellikle seyir ürünlerinin sunumuyla spor, birçok alanla ilişkili hale gelmiştir. (Çağlarırmak, Uslu, 2004)

17 Huizinga oyunu ‘özgür olarak katılınan, ancak, emredici kurallara uygun biçimde belirli bir zaman ve mekan sınırları içinde gerçekleştirilen, amacı olan, gerilim ve sevinç duygusuyla ‘alışılmış yaşamdan başka türlü olmak’ bilincinin eşlik ettiği iradi bir eylem ve etkinlik’ olarak tanımlıyor. (Huizinga, 1995) Rekreasyon, Spor ve Oyun

18  Oyun, özgür yani gönüllü bir eylemdir,  Zorunluluk içermeyip istendiği zaman ihmal, iptal edilebilir,  Keyfekeder bir şekilde gerçekleştirilen bir eylemdir.  Özgürlüğün uzantısı olarak, gündelik veya asıl hayat dışında gerçekleşir (Huizinga; 1995) OYUNU OLUŞTURAN UNSURLAR

19  Oynamak insanı canlandırır.  Oynarken bütün sınırlamalardan kurtuluruz.  İnsanın iç dünyasına giden bir yolda bir ipucu ya da sorunlu birine uygulanan bir tedavidir. (Terr, 2000) (Terr, 2000) NEDEN OYNUYORUZ?

20 Serbest zamanların değerlendirilmesinde liderler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü çeşitli serbest zaman değerlendirme faaliyetleri ayrı bir uzmanlığı gerektirmektedir. (Tezcan, 1977) Rekreasyon liderleri fitness, doğa sporları vb… aktivitelerde katılımcılara yön gösterir. Onların ihtiyaçlarını belirleyerek aktiviteleri planlayabilirler, öğretebilirler ya da birlikte katılarak yardımcı olabilirler. Rekreasyon ve Liderlik

21 Özel rekreasyon kuruları  Fitness salonları  Yüzme havuzları  Spor kulüpleri (Tenis, yüzme …)  Özel Kamplar  Organizasyon şirketleri  Sağlık merkezleri (Spa, kaplıca…)  Terapatik rekreasyon ile ilgili merkezler  Özel şirketler  Oteller Kariyer Fırsatları

22 Yerel yönetimler Belediyelere bağlı spor merkezleri, hanımlar lokali vb. Belediyelere bağlı spor merkezleri, hanımlar lokali vb. GSGM de spor uzmanı, antrenör vb kadrolar GSGM de spor uzmanı, antrenör vb kadrolar Resmi kurumlarda (hapishane, hastane, okul…) rekreasyon planlamacısı Resmi kurumlarda (hapishane, hastane, okul…) rekreasyon planlamacısı

23   Leisure Studies   Leisure Sciences   Managing Leisure   Journal of Leisure Research   Journal of Park & Recreation Bilimsel Hakemli Dergiler

24 Rekreasyona katılım nedenleri nedir ? Rekreasyona katılım nedenleri nedir ? Serbest etkinliklerine katılımdaki sınırlılıklar nelerdir? Serbest etkinliklerine katılımdaki sınırlılıklar nelerdir? Rekreasyon bir ihtiyaç mıdır? Rekreasyon bir ihtiyaç mıdır? Sorular

25 Coakley, J. (2001). Sport in Society. University of Colorado Springs, Mcgraw Hill, Colorado,7 Th. Edition. Huizinga, Johan (1995). Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Human Kinetics ed. (2006). İntroduction to Recreation and Leisure. Human Kinetics. Printed İn the USA. Jenkins, J. M. and Pigram, J. J. (2004). Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation. Published by Routledge Jennings, G. (2007). Water-Based Torurism, Spor, Leisure, and Recreation Experiences. Elsevier. Printed İn the USA Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme. Gazi Kitabevi. Dördüncü Baskı. Önerilen Kaynaklar

26 Kraus, R. G. (1996). Recreation and Leisure: İn Modern Society. Addison- Wesley Pub, 5th edition Mull, R. F., Bayless, K.G., Ross, C. M., Jamieson, L. M. (1997). Recreational Sport Management. Human Kinetics. Printed İn the USA. Third Edition. Seeley, İ.H. (1973). Outdoor Recreation and The Urban Environment. The Mcmillan Press Ltd. Terr, Lenore (2000). Sevgi ve Çalışmanın Ötesinde Oyun Yetişkinler İçin Neden İhtiyaçtır. Literatür Yayıncılık, İstanbul. Tezcan, M. (1977). Boş Zamanlar Sosyolojisi. Ankara Üniversitesi. Doğan Matbaası. Ankara. Torkildsen, G. (2005). Leisure and Rereation Management. Published by Routledge. Newyork. Fifth Edition.

27 Teşekkürler…


"SPOR ve REKREASYON Arş. Grv. Sinan YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu SBR 129 Spor Bilimleri ve Rekreasyon, 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları