Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞİŞEN DÜNYADA KADIN Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞİŞEN DÜNYADA KADIN Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD."— Sunum transkripti:

1 DEĞİŞEN DÜNYADA KADIN Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

2

3 Bilgi çağı • Son 20 yılda çok şey değişti • Değişimin gücü inanılmaz, teknoloji her şeyi dönüştürmekte • Yaşamımıza katılan sanal boyut, gerçekliği zaman ve mekânın ötesine taşıyarak – yeni bir “zihin” – yeni bir “yaşam tarzı” – yeni bir “sosyal yapı” geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır

4 Bilgi çağında yaşam • İçeriğin önemi azalmakta • Toplumsal yaşamda özel istekler artmakta • Birçok ağa kısmi üyelikler, sanal cemaatler oluşmakta • Uzun mesafeli, geçici “online” ilişkiler gelişmekte • Doğrudan ilişkiler azalmakta, yabancılaşma ve yalnızlaşma artmakta

5 Akışlar çağı • İletişim teknolojisi “zaman” ve “yer” kavramlarına “akışkanlık” kazandırmakta • Yaşamın temposu giderek hızlanmakta • Belirsizlik ve riskler artmakta • Dışardan gelen risk ve tehlikeler kadar kendi yarattığımız riskler ve tehlikeler de şiddetlenmekte • Başkalarına ne olduğu önemini kaybetmekte • Hazza ulaşma öncelik kazanmaktadır

6 “Bireyselleşmeden” “bireycileşme” • Birlikte yaşadığı insanları “ötekileştirme” ve “şeyleştirme” • Bencilce bireyselleşme, antisosyalliğe kayma • Aile kurumunda, akrabalık bağlarında gevşeme, dağılma • Ailenin stresli durumlarda bireye destek ve tampon olma işlevinin giderek azalması • Yabancılara karşı ilgi ve şefkatin azalması

7 Düş ve arzu piyasası • “Şimdi”nin ve “arzulara yönelmenin” baskınlığı yaşam tarzına ağırlığını koymakta • Anlamlar ve değerler markalara yüklenmekte • Manevi ihtiyaçların “piyasalık” olmakta • satılık maceralar piyasası, sevgi ve şefkat piyasası, kafa rahatlığı piyasası …

8 Kullan-at • Serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak, yeni mallara yol açmak için eski malların hızla tasfiye edilmesi gerekmektedir • Bu da “kullan-at” tarzı tüketim kalıbının tüm yaşam alanlarına hakim olmasına yol açmaktadır • Kimlikler “imajlara” ve “markalarla özdeşleşmeye” indirgenmektedir

9 Değişim • “Anlam” ve “kimlik” birlikte gelişen süreçlerdir • “Birey” ve “toplum” birlikte oluşan yapılardır • Birey ve toplum kimliklerinin gelişimi birbirine paralel giden olgulardır • Aile/birey, aile/toplum arasındaki sınırlardaki değişimler bireyi, aileyi ve toplumu da hızla dönüştürmektedir

10 Toplumsal değişim • Kurumsuzlaşma nedeniyle bireylerin önündeki yol haritaları, kurallar, rehberler önemini kaybetmekte • Daha önceki hak ve görevler, roller ve sorumluluklar değişmekte • Kaotik yapı ve ilişkiler artmakta • Güven verici bağlar çözülmekte • Aile limanı kaybedilmektedir

11 Ailede değişim • Güç çatışmaları, baskınlık çabası aile içi çatışmaları arttırmakta • Duygusal ihtiyaçların karşılanması becerisi azalmakta • Kadının özgürleşmesi ile çekirdek aile ve “yuva” anlayışı kaybedilmekte • Çocuğun sosyalizasyonu anneden bakıcılara, eğitiminin urumlara kaymasıyla ailenin çocuk üzerindeki eğitici rolü kaybedilmektedir

12 Ailede değişim • Evlenme, boşanma, düşük yapma gibi aile ile ilgili birçok konu ve davranış üzerinde geleneksel referanslar giderek etkisini kaybetmekte • Aile üzerinde sosyal kontrolün kaybı ile çocuklar ve kadınlara sağlanan sosyal destek azalmaktadır

13 “Ev”de değişim • Fiziksel birlikteliğin “aile olmada” koşul olmaktan çıkması ile parçalanma hızlanmakta, ailenin kurumsal niteliğini kaybetmekte • Teknolojik gelişimler ve internetin, evin işlevlerini değiştirmekte • Hem kadının, hem erkeğin rolleri yaşamın hızlı temposu içinde hızla değişmek zorunda kalmaktadır

14 Kadının rollerinde değişme • Kadının iş yaşamında etkin olmak için gerekli olan saldırganlık, rekabet, akılcı düşünme, risk alma, cesaret gibi özellikler kazanmasıyla cinsel kimlikler, sosyal roller eşitlenmekte, aynılaşmaktaktadır

15 Kadın kimliğinde değişim • Üreme için çiftleşmenin gerekmemesi aile yapısını değiştirmekte • Cinsel davranış, cinsel eş seçimindeki özgürlüklerin artışıyla – de facto ilişkiler – yeni aile tipleri – yeni çocuk yetiştirme stilleri gelişmektedir

16 Bireyde değişim • Siber çağa doğan çocuklar doğar doğmaz ekranla, sanal dünyayla tanışmakta, zamanlarının önemli bir bölümü o dünyada geçmektedir • Zihni geçmiş çağlardan çok farklı bir bir işleyiş kazanmakta, sözden çok imgeyle düşünnmektedir

17 Çağın bireyi • İnsan algısını hızla dönüştüren enformasyon akışının içine doğmuş, internet’i tanıyıp benimsemiş • Özgürlüğüne düşkün • Sadakatsiz ve tatminsiz • Kendilerini iyi ifade eden ve tercihlerini açıkça ortaya koyan • Sosyalliği ve çalışmayı pek sevmeyen • Hızlı tüketen, çabuk sıkılan, maymun iştahlı

18 Çağın bireyi • Hemen ŞİMDİ olsun • KOLAY olsun • RENKli ve ŞEKİLli olsun • ETKİLEŞİM ve HAREKET olsun isteyen bireydir

19 Çağın bireyi • Kendini kontrol, kendini aşma • Özverili davranış • Paylaşma, işbirliği • İlgi, sevgi ve şefkat duygularını yeterince kazanamamakta • Şiddeti sorun çözümünde öncelikle kullanılır hale gelmektedir

20 Çağın bireyi • Ekran bağımlısı • Mahremiyet duygusunu giderek kaybeden, (arkadaşlarına söyleyebilecekleri / gösterebilecekleri her şeyi, tüm dünyaya da söyleyen / gösteren) • Tüketime kaynak bulmak için kısa yoldan zengin olmak, bir “fikir” bulup yırtmak saplantısı içinde • Anlam ve değer yitimine uğramış bir bireydir

21 İki şehrin hikayesi Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü; akıl çağıydı, budalalık çağıydı; inanç çağıydı, inançsızlık çağıydı da; ışık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi; umudun baharıydı, çaresizliğin kışıydı; her şeye sahiptik önceleri ve hiçbir şeyimiz yoktu sanki; hani cennete gidecektik hepimiz, oysa şimdi cehennemdeyiz… Charles Dickens

22 Değer aktarıcısı olarak kadın • Yaşam hamurunun mayası kadın aracılığı ile sonraki kuşaklara iletilen kültür ve gelenektir • Geleneğin gelecekte de yaşatılabilecek bölümlerinin alıp dönüştürülmesini kadın sağlayacaktır • Çocuklarına gerçek yaşamın gecikerek gelen ama kalıcı olan ödüllerini, sanal yaşamın geçici hazlarına tercih etmeme alışkanlığını, başka insanlara olan duyarlılığı, merhamet ve özveri duygularını anne kazandıracaktır

23 Kadının değişmemesi gereken özellikleri • Değişim rüzgarı her şeyi değiştirse de, kadının değişmemesi gereken bazı değerleri, bazı özellikleri vardır; • Güzel, güleç ve zarif olmak • Yeni bir yaşamı korumak, kollamak • Yaşamın sürmesini öncelemek • Yüreğinin sesini dinlemek • Başkalarını sevindirmekle sevinmek

24 İşte o zaman değişim bizi değil, biz değişimi yönetmiş olacağız

25


"DEĞİŞEN DÜNYADA KADIN Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları