Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ Neumann (2000), Chp. 4, 6 Arslan & Ökten (1994)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ Neumann (2000), Chp. 4, 6 Arslan & Ökten (1994)"— Sunum transkripti:

1 D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ Neumann (2000), Chp. 4, 6 Arslan & Ökten (1994)

2 HİPOTEZ Bir hipotez nasıl olmalıdır? 1.AKLA UYGUN; 2.YENİDEN YORUM GEREKTİRMEYECEK KADAR AÇIK SEÇİK; 3.KURAMSAL BİR SİSTEMLE İLİŞKİLİ; 4.SINANABİLİR olmalıdır. 5.PRATİK BİR GEREKSİNMEDEN KAYNAKLANMALIDIR.

3 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? HİPOTEZ BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN (X) (y) Bağımsız değişken (x) ile bağımlı değişken (y) arasındaki ilişkiyi nasıl sorgulayabiliriz?

4 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN (X) (y) • GEREKLİ Mİ? • YETERLİ Mİ? • GEREKLİ AMA YETERLİ DEĞİL Mİ? • YETERLİ AMA GEREKLİ DEĞİL Mİ? • GEREKLİ VE YETERLİ Mİ? • GEREKSİZ VE YETERSİZ Mİ?

5 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN (X) (y) BİR ÖRNEK

6 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? HİPOTEZ BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN (X) (y) NÜFUSKENTSEL NÜFUS

7 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? HİPOTEZ (X) (y) NÜFUSKENTSEL NÜFUS KAVRAMSALLAŞTIRMA KAVRAMLARI TANIMLAMA SÜRECİ

8 KAVRAMSALLAŞTIRMA Tanımlar Kavramsal Haritalar

9 KAVRAMSALLAŞTIRMA tanımlar NÜFUS (X) 1.BM istatistiklerinde yayınlanmış ülke nüfusu. 2.Bir devletin yaptığı nüfus sayımları sırasında, kendi siyasal sınırları içinde yaşayan kişi sayısı. 3.Nüfus sayımında bir yönetsel birimin sınırları içinde bulunan kişi sayısı. 4.Nüfus sayımı sırasında bir yönetsel birimin sınırları içinde ikamet eden kişi sayısı. TANIM

10 (y) KENTSEL NÜFUS 1.Belediyeli yerlerde yaşayan nüfus; 2.Nüfusu on binden büyük yerlerde yaşayan nüfus KAVRAMSALLAŞTIRMA tanımlar TANIM

11 Hipotezi sınırla !!! Hipotezi yeniden düzenle!!! GÖZLEM HİPOTEZ TEST GENELLEME NÜFUS (X) ÜLKE NÜFUSU (y) KENTSEL NÜFUS BÜYÜKKENT, METROPOL 1.Büyükkent (metropol) belediyesi sınırları içinde yaşayan nüfus. 2.Nüfusu bir milyonun üzerindeki yerlerde yaşayan nüfus.

12 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? HİPOTEZ BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN (X) (y) ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) (NÜFUS)(KENTSEL NÜFUS)

13 KAVRAMSALLAŞTIRMA Tanımlar Kavramsal Haritalar KAVRAMSAL HARİTALAR, kavramlar arasındaki ilişkileri görsel olarak anlatmak için kullanılan şemalardır. Yararları: • Araştırmacı kendi düşüncelerini bulanıklıktan kurtarır. Çoğu zaman, bir kavramsal harita hazırlarken düşünceleri içindeki tutarsızlıkları, çelişkileri, eksikleri farkeder. • Her kavramsal harita için çeşitli eskizler yaparak düşüncelerini daha özlü ve açık seçik bir biçimde sunmanın yollarını geliştirir. Kavramsal haritalar, kavramlar arasındaki ilişkinin mekansal boyutunu göstermek için coğrafi haritalar ya da krokiler üzerinde de hazırlanabilir.

14 TEKNOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORGANİZASYONMEKAN Kutsal Üçlü (Storper,1997) Bölgesel gelişmenin üç asal öğesi vardır.

15 ALTYAPI KURUMSAL YAPILANMA MEKANORGANİZASYON MERKEZLER REKABETGÜCÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ARAZİ KULLANIMI KAYNAK YARATMAK KAYNAKLARI KULLANMAK TEKNOLOJİ BİLGİ ÜRETİMİ

16 Nasıl ele almalı? Yenileme operasyonlarının kapsamında, bu alanlarda yaşayan yoksul kesimin koşullarını iyileştirme kaygısı yoktur. YOKSULLUĞUN SÜRMESİ YOKSULLUĞUN COĞRAFİ KONUMUNUN (ağırlaşarak) DEĞİŞMESİ Yerinde kalmak, Gitmeye zorlanmak,

17 Nasıl ele almalı? Yenileme operasyonlarının kapsamında, bu alanlarda yaşayan yoksul kesimin koşullarını iyileştirme kaygısı yoktur. YOKSULLUĞUN SÜRMESİ YOKSULLUĞUN COĞRAFİ KONUMUNUN (ağırlaşarak) DEĞİŞMESİ Yerinde kalmak, Gitmeye zorlanmak,

18 Physical space works as an intervening actor which can either facilitate or obstruct social and spatial interaction between the hospital and its urban environment. HOSPITAL RETAIL CLUSTER PHYSICAL SPACE ORGANISATION ORGANISATION(S)

19 RRRRR R R RR R RRR R R TRAMWAYH RETAIL CLUSTER R C R C

20 TUNCAY (38) ABLA (40) Laboratuvar Doktorlarla ilişki Bürokrasi Mobilizasyon H.y. T.p Besleme Yemek hazırlama Temizlik Eczane Tıbbi malzeme Bakım malzemesi Besin md.alımı ŞEKİL 03b: Tuncay (38) [AÖ] Hastahane: İst. Tıp Fak. (Çapa) Hst. Türü: Üniversite Klinik: Nöroşirurji Kaldığı süre: 18 gün

21 KARDEŞ3 KARDEŞ2 KARDEŞ1 ABLA (40) Temizlik Besleme Yemek pişirme Laboratuvar Kliniklere bağ Doktorlarla ilişki & karar Bürokrasi mobilizasyon E S.p Bakım malzemesi Tıbbi malzeme Eczane ŞEKİL 03a:B. Tuncay (38) [AÖ]

22 ŞEKİL 13: Emine (42) [ 2072042 ] Emine 42 Oğlu 25 Kızı 23 Anne 60 Baba 62 Kardeş 41 Kardeş 45 Laboratuvar Tıbbi malzeme Doktorla ilişki Bürokrasi Eczane Bakım malzemesi Kızı 12 Kızı 12 Torun 1 Damat 30 Finansman Yemek, çamaşır, temizlik

23 outsourcing LOCAL CULTURAL ENVIRONMENT AND THE MATERIAL FORM REDEFINITION OF THE TASK ENVIRONMENT: PUBLIC UNIVERSITY HOSPITAL OFFICIAL TASK ENVIRONMENT BUFFER STRATEGY OF THE PUBLIC HOSPITAL HOSPITAL THE TECHNICAL CORE • Patient treatment • Major hardware and materials • Medical staff: doctors, nurses Patient care is to be carried out by the family. Actors in care giving are determined by the role definitions in the local culture. BRIDGING STRATEGY OF THE PUBLIC HOSPITAL BOUNDARY SPANNING CHANGES IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT TREATMENTPATIENT CARE SUPERVISION OF PATIENT CARE TREATMENT

24 GÖZLEM HİPOTEZ TEST GENELLEME BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN EVRENSEL AŞAMALARI KEŞFEDİCİ ARAŞTIRMA BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMA AÇIKLAYICI ARAŞTIRMA

25 HİPOTEZ TESTİ Nasıl sınanır (test) ? SORU: Ülke nüfusunda artışın olmadığı bir durumda da büyük kent nüfusu artabilir mi? ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması GEREKLİ Mİ?

26 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması GEREKLİ Mİ? AYRIM TEKNİĞİ

27 SORU: Her yerde, her koşulda aynı ilişki gözleniyor mu? ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) HİPOTEZ TESTİ Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması YETERLİ Mİ?

28 ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) HİPOTEZ TESTİ Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması YETERLİ Mİ? Diğer faktörler neler olabilir?

29 ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) HİPOTEZ TESTİ Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması YETERLİ Mİ? UYGUNLUK TEKNİĞİ

30 HİPOTEZ TESTİ SORU: Her yerde, her koşulda aynı ilişki gözleniyor mu? •Coğrafi bölge •Ulusal gelir (veya GSMH) Diğer faktörler neler olabilir? ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y)

31 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? HİPOTEZ BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN (X) (y) KATILAN DEĞİŞKEN

32 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ? HİPOTEZ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) KATILAN DEĞİŞKEN

33 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) KATILAN DEĞİŞKEN Ulusal gelir (veya GSMH)

34 HİPOTEZ TESTİ SORU: Ülke nüfusu değişirken, büyük kent nüfusunun değişimi nasıl oluyor? ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) BİRLİKTE DEĞİŞMELER TEKNİĞİ

35 HİPOTEZ TESTİ SORU: Büyük kent nüfusunun değişimini ülke nüfusunun değişiminden başka bir faktörün etkilemediğini söyleyebilir miyiz? ÜLKE NÜFUSUBÜYÜK KENT NÜFUSU (X)(y) TORTU TEKNİĞİ

36

37 1

38 1 2

39 1 2 1

40 1 2 14

41 • GÖZLEM (keşfedici araştırma) sonuçlarını kuramsal bir çerçeve içine oturtarak değerlendir. • HİPOTEZİ YAZ: Bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirle. • KURAMSAL ÇERÇEVEYİ AÇIKLA! Nasıl bir düşünce sürecinden geçerek bu hipoteze ulaştığını, Hipotezin içine oturduğu kuramsal çerçeveyi ve modeli, ya da bu hipotezle sorgulanan kuramı/modeli açıkla. • KAVRAMLARI TANIMLA! Bu hipotezde kullandığın kavramları tam olarak tanımla; bu tanımlar için gerekçelerini ortaya koy. HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 1

42 • TEST TEKNİĞİNİ SEÇ! (ayrım, uygunluk, birlikte değişmeler, tortu ) Hipotezin nasıl bir yolla, hangi yöntemle test edileceğini açıkla. • ARAŞTIRMANIN KAPSAMINI VE ALANINI BELİRLE ! Bu kapsam ve alan hem ekonomik ve/veya toplumsal, hem sayısal, hem de coğrafi olabilir. • VARDAMSAL İSTATİSTİĞİ SEÇ! Hipotezde tanımladığın değişkenler arasında ilişki olup olmadığını test etmek üzere istatistik testlerinden hangisini (ortalamaların/varyansların karşılaştırması, ki-kare, F-testi, korrelasyon testi vb....) kullanacağını belirle. HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 2

43 • GÖZLEM TEKNİĞİNİ SEÇ! Bu hipotez testi için yapılacak bilgi toplama işleminin türünü (gözlem tekniği) ve niteliğini açıkla. Örneğin, mülakatlar, grup tartışmaları, anket, mekansal saptamalar, arşiv incelemeleri vb.... • NASIL SINIFLANDIRMA YAPACAĞINI BELİRLE! Hipotez testi bağlamında yapacağın betimlemeler, karşılaştırmalar, hesaplamalar ve yorumlar için kullanacağın tipolojileri ve bilgi sınıflandırma tekniklerini (tablolar, grafikler, diyagramlar, teknik çizimler, planlar, haritalar vb.. ) belirle. Örneğin, her tabloda hangi sütun ve satırların yer alacağı ve bunların sonra nasıl kullanılacağı kararlaştırılmalı. HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 3

44 • GÖZLEM (betimleyici ve açıklayıcı araştırma) YAP! Bilgi toplama çalışmalarını hipotezdeki amaca uygun olarak, önceden planladığın ve programladığın biçimde yürüt. • BİLGİLERİ / VERİLERİ SINIFLA ! Toplanan bilgilerle tablolar, grafikler, haritalar, betimleyici istatistikler (frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma...) yap. Bilgileri, hipotez testinin gerektirdiği tablolar içinde grupla. • İSTATİSTİK TESTLERİ YAP! Hipotezde tanımladığın değişkenler arasında ilişki olup olmadığını test etmek üzere vardamsal istatistikleri (ortalamaların/varyansların karşılaştırması, ki-kare, F-testi, korrelasyon testi vb....) uygula. HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 4

45 •Elde edilen sonuçlara göre çözüm önerileri (planlar) geliştir. •Daha sonra bu öneriler de değerlendirerek uygulamaya geç.


"D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ Neumann (2000), Chp. 4, 6 Arslan & Ökten (1994)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları