Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Seminer 2011

2 BİLEŞENLER - 1 Donanım ve Yazılım Altyapısı ( Okulun, Sınıfı): Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kademesi okullarındaki bütün dersliklere ( derslik) etkileşimli tahta kurulacaktır. Her dersliğe geniş bant internet erişimi sağlanacaktır. Ayrıca her okula bir adet çok amaçlı fotokopi, doküman kamera vb. araç gerecin bulunduğu teknoloji odası yapılması hedeflenmektedir.

3 BİLEŞENLER - 2 e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi:
Öğretim programlarında yer alan bütün ders içerikleri öğrenme nesnesi ve e-kitap formatında elektronik ortama aktarılacaktır. Bu e-içerikler web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem çevrimdışı çalışabilecektir.

4 BİLEŞENLER -3 Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı:
Öğretim Programları okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım altyapısının ve eğitsel e- içeriğin etkin kullanımını içerecek hale getirilecektir. Bu amaçla öğretmen kılavuz kitapları güncellenecektir.

5 BİLEŞENLER - 4 Derslerde BT Kullanımı için Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan yaklaşık öğretmenin; sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e- içeriği ve BT’ye uyumlu hale getirilen öğretim programlarıyla birlikte etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmeleri için hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.

6 BİLEŞENLER - 5 Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımı: Eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin de bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için okullarımıza güvenli ve izlenebilir internet altyapısı kurulacak ve gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

7 Bileşen – 4 :Derslerde BT Kullanımı için Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim
Eğitim Süresi : 30 Saat Eğitim yöntemi : Yüz yüze eğitmen eğitimi, Yüz yüze, uzaktan ve karma yöntemle öğretmen eğitimi

8 Yol haritası Nisan- Mayıs – Haziran 2011 : Haziran – Temmuz 2011 :
Komisyon oluşturulması ve eğitim içeriğinin belirlenmesi Yöneticilere yönelik seminer yapılması Eğitim dokümanlarının hazırlanmaya başlanması Haziran – Temmuz 2011 : Pilot eğitmen eğitimlerinin yapılması ( 2 Grup, 24 il 44 kişi) Pilot öğretmen eğitimlerinin yapılması ( 13 il 195 Öğretmen) Pilot Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi Ağustos- Eylül 2011: Pilot değerlendirmeleri sonucuna göre dokümanların düzenlenmesi Bileşen 3 komisyonlarına seminer verilmesi ( 2 Grup) Okul müdürlerine tanıtım seminerleri ( Yüz yüze ve uzaktan eğitim grupları 2011 Ek eğitim faaliyetleri ve 2012 yılı HİE faaliyetlerinin planlanması Eğitimlerin mahalli HİE kapsamında 2012 planlamaları için resmi işlemler

9 Yol haritası Ekim, Kasım, Aralık 2011 : 2012 Yılı :
Eğitmen eğitimlerine devam edilmesi Okul müdürleri tanıtım seminerler Eğitim içeriğinin uzaktan eğitim yöntemi ile verilmesine yönelik çalışmaları Öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması Paylaşım ortamlarının hazırlanması ( Web, Web günlüğü vb.) 2012 Yılı : Eğitmen eğitimlerinin tamamlanması Mahalli HİE Faaliyeti olarak öğretmen eğitimlerine başlanması Diğer bileşenlerdeki gelişmelere göre eğitim içeriğinin düzenlenmesi Mahalli HİE Eğitim faaliyetlerinin takibi ve değerlendirilmesi

10 Eğitim Konuları a. Modul-1: Eğitimde FATİH Projesi
b. Modul-2: BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma c. Modul-3: Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel Kavramlar d. Modul-4: Materyal Arama, Bulma ve Seçme e. Modul-5: Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma f. Modul-6: Öğretim Sürecinde Materyallerin Kullanımı g. Modul-7: Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen Tarafından Değerlendirilmesi

11 Modul-1: Eğitimde FATİH Projesi
Projenin hedefleri Bileşenlerin tanıtımı

12 Modul-2: BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma

13 PROJE KAPSAMINDA SINIFLARA SAĞLANACAK DONANIMLAR
Etkileşimli tahta Öğrenci (5-9. sınıflar) ve öğretmen tablet PC leri Ağ ve İnternet Altyapısı

14 Etkileşimli Tahta

15 Etkileşimli Tahta Etkileşimli tahta sistemine ait LCD ekranın üzerinde 20 watt (10 w +10 w) lık yerleşik ses sistemi bulunmaktadır. Etkileşimli tahta sistemi, LCD ekranı kullanılmadığında (10 dakika sonra) otomatik ekranı karartma özelliği ile uyku moduna geçecer. Cihaz içinde embedded (gömülü) soketli bilgisayar sistemi vardır. Sökülüp takılması kolaydır. LCD ekran HDMI bağlantısı ile harici bilgisayar ile kullanılabilir.

16 Etkileşimli Tahta İşletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleştirmeleri yapılmış; kullanıcı, yazıcı ve ağ ayarları tamamlanmış olarak sınıflara kurulacaktır. İşletim sistemi ve tüm sürücüleri geri yüklemek için sabit diskin bir bölümü yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılacaktır. Herhangi bir problem olduğunda geri yükleme işlemlerini anlatan yardım dosyasından faydalanarak, sistem geri yüklenecek ve sistem ilk kurulum haline getirilecektir.

17 Etkileşimli Tahta Etkileşimli tahta ile yazı yazma veya işaretleme yapma; renk paleti, çizilen geometrik şekilleri düzeltme özelliğine sahip olacağından, bu işlemler parmak ya da inaktif bir kalem ile yüzeye dokunarak yapılacaktır. Ekran yüzeyi darbeye dayanıklı cam ile desteklenmektedir. Cam yüzey kırıldığında etrafa zarar vermeyecek özelliktedir.

18 Bağlantı Soketleri

19 Bağlantı Soketleri Sınıflara iki adet internet bağlantı ucu bulunacaktır. Dizüstü bilgisayar ile internete erişmek isteyen bir öğretmen bu uçları kullanabilecektir. HDMI ile harici dizüstü bilgisayarın görüntüsünü etkileşimli tahtaya taşınabilecektir.

20 Kalibrasyon Etkileşimli Cihazlarda Kalibrasyon Ayarları: LCD ekran içinde gömülü cihaz ve harici bilgisayarda çözünürlük değişmediği sürece tekrar kalibrasyon ihtiyacı olmayacaktır. Ancak çözünürlük değiştiğinde, ilgili çözünürlüklerde (1024x768, 1280x800, 1366x768 ve 1920x1080) otomatik kalibrasyon yapılıyor olacaktır (Her çözünürlük için bir kalibrasyon dosyasından bilgileri alarak kalibrasyon otomatik olarak yapılacaktır).

21 Antivirüs ve Temel Sorunları Çözme
Her bilgisayara antivirüs yazılımının makine güncellemeleri de dâhil olacak şekilde en az beş (5) yıllık çevrimiçi güncelleme süresine sahip son sürümü yüklü olarak kullanıma başlanacaktır. Antivirüs yazılımı internetten otomatik olarak güncelleştirilebilecek ve bilgisayarı virüslere karşı eş zamanlı olarak koruyacaktır. Tüm programlar, orijinal Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi okul idaresinde bulunacaktır. ( uzu/index.html)

22 Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler
LCD ekran temizliği Ekran çözünürlüğü ayarları Klavye ve dil ayarları Ağ ayarları Kullanıcı hesapları Görev yöneticisinin kullanımı Görev çubuğu ayarları Explorer güvenli siteler kilidi Projeksiyon bağlantısı Harici hoparlör ve mikrofon kullanımı USB Cihazların kullanımı UPS Cihazları kullanımı

23 PROJEKSİYON BAĞLANTISI (Syf: 91)

24 Modul-3: Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel Kavramlar
Teknoloji nedir? Eğitimde BT Teknolojisi kullanma Temel Kavramlar E-Öğrenim Uzaktan eğitim…. Metin, Çalışma yaprağı Resim, Fotoğraf Video, Animasyon Sunular Simülasyon (Benzetim-Canlandırma) Eğitsel Oyunlar Öğrenme Nesneleri Öğretimsel Bloglar Öğretim materyali kullanılacak ders süreci Giriş Sunuş Değerlendirme

25 Teknoloji nedir? Tanımlar :
Teknoloji : Sanat ve bilmek kelimelerinden oluşur. Sanayi süreçlerinin bilimsel çalışması veya bilimin sanayideki uygulamaları (Prof. Dr. Petek AŞKAR) İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.Teknoloji, günümüzde veri paylaşımının en etkin bir biçimde kullanılarak keşiflere yön vermesinin aktif bir parçası olarakta tanımlanabilmektedir. (

26 Teknoloji kavramları (Prof. Dr. Petek AŞKAR)
Çeşitlilik Süreklilik İnovasyon Ayıklanma

27 Eğitimde Teknoloji kullanımı
Teknoloji araç ve gereçler : Yazı tahtaları Kalem, boya, kağıt vb. Matbaa Radyo Televizyon Ses ve görüntü kaydediciler Bilgisayar Etkileşimli tahtalar Projeksiyon cihazları Web araçları Eğimde teknoloji kullanımının faydaları Eğitimde teknoloji kullanımında dikkat edilmesi gerekenler. (Caner ÇERECİ)

28 Temel Kavramlar E-Öğrenme : Kısaca elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretim. E-Öğrenme : Internet/Intranet(yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçeklesen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, es-zamanlı ya da es- zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurula bilinen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir öğrenmedir. ( KA bilişim lms.pdf)

29 Temel Kavramlar

30 Temel Kavramlar

31 Metin Metinler mesaj sunumunun en yaygın ve en kısa yoludur. Bunun en önemli nedeni kolayca hazırlanabilir ve dağıtılabilir olmasıdır. Metinlerin bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen iyi hazırlanmamış bir metinsel materyal istenilen öğretimsel etkiyi yaratmayabilir. Amaca uygun tasarlanmış bir metin, çok etkili mesajlar iletebilir. Öğretimsel mesajlarda metinler; harfler, rakamlar ve sembollerden oluşturulur.

32 Örnek metin kullanımı

33 Resim Resim, duygu ve düşünceleri ifade etmede kullanılan, öğretim tasarımında değişik özelliklerde ve farklı amaçlara hizmet eden bir anlatım türüdür. Resimler öğretimi zenginleştirir ve öğrenmeyi destekler. Resimlerin öğrenme sürecindeki psikolojik etkileri şu şekilde listelenebilir : Konudaki önemli olan bilgilere öğrenenin dikkati çekilir. Konuyla ilgili ön bilgiler harekete geçirilir. Yeni anlamlandırmalar oluşturulabilir. Yeni ve genişletilmiş bilişsel modeller oluşturulabilir. Bilgi transferini sağlar ve kolaylaştırır. Öğretim amaçlarını tamamlamak ve başlatmak için öğrenenler motive edilir.

34 Bin kelime ile anlatacaklarınızı bir resimle anlatabilir misiniz?

35 Çalışma yaprağı Çalışma yaprakları, herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdendir (Aydoğdu & Kesercioğlu, 2005). Bu doğrultuda çalışma yaprakları yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrenci öğrenmelerine rehberlik eden araçlar olarak kullanılabilmektedir (Akdeniz & Kurt, 2004).

36

37 Sunular !!!!!

38 Video Video latince «görüyorum» anlamına gelir. Eğitimde video, yazılı öğretim materyallerine bir alternatif olarak görülmekle birlikte etkili bir iletişim aracı ve öğrenme ortamı olarak değerlendirilmektedir (Alkan, 1988). Bireysel ve grupla öğrenme fırsatı sağlar. Zaman ve mekân bağımlılığını azaltır. Somut, zengin, akıcı ve kalıcı bilgi sağlar. Öğrenci motivasyonunu arttırır ve ilgi çekici özelliktedir. Öğrencinin dikkatini ses ve görüntüyle birlikte bilgiye yoğunlaştırır. Öğrenme-öğretme durumlarının esnek bir nitelik kazanmasına olanak sağlar. Bir öğretim aracı olarak, videonun etkili bir şekilde derslerde kullanılabilmesi, öğretimsel tekniklerle birlikte kullanılmasını gerektirir. Bu esnada şu teknikler kullanılabilir (Seferoğlu, 2006): Sessiz izleme Ekran dondurma Yalnızca sesi kullanma Gruplara bölerek izleme/dinleme

39 Örnek video Our Solar System Genetik Evrenin derinliklerine yolculuk

40 Animasyonlar Basit haliyle bir parçaya hareket vermektir.
Bilgisayar aracılığıyla hazırlanan animasyonlar, resimler ve grafiklerin senaryolar içerisinde hareketlendirilmesidir. Animasyon durağan bir nesneye ya da görüntüye hareket kazandırır. Animasyonların kullanıldığı eğitsel ortamlarda soyut olaylar ya da olgular somutlaştırılır.

41 Animasyon kullanımının avantajları
Bazı konularda sadece sözel ve grafikler yardımıyla yapılan anlatımlardan daha etkili olur. Öğrencilere öğretilmek istenen soyut olaylar somutlaştırılacağı için zihinde canlandırma güçlükleri ortadan kalkar. Öğrencilerin yaratıcı düşünceler geliştirmelerine, olasılıklar üzerinde durmalarına yardım etmektedir. Etkileşimli bir öğrenme ortamı ile birlikte bireysel öğretim de sağlanmaktadır. Deney ve laboratuar ortamlarında yapılması tehlikeli ya da zaman gerektiren olayların incelenmesini kolaylaştırır. Karmaşık bilgilerin ya da olayların anlaşılmasını kolaylaştırır. Birden fazla duyu organına hitap ettiği için bilgilerin akılda kalıcılığını arttırır.

42 Simülasyon Basit tanımla gerçekçi benzetim olayıdır.
Simülasyon, teoriksel ya da fiziksel bir sisteme ait neden-sonuç ilişkilerinin bir bilgisayar modeline yansıtılmasıyla, değişik koşullar altında gerçek sisteme ait davranışların bilgisayar modelinde izlenmesini sağlayan bir modelleme tekniğidir. Eğitim ortamlarında simülasyonlar, birtakım olay ve durumları modelleyerek öğrenciye bu olay ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan yazılımlar olarak kullanılmaktadır (Yalın, 2004). Kullanıcıya gerçeğe yakın deneyimler yaşatmayı amaçlar.

43 Animasyon – Simülasyon farkı
Simülasyonda amaç gerçeğe yaklaşmaktır. Animasyonun amacı görseldir.

44 Simülasyon örnekleri Atom modeli oluşturma Nükler füzyon

45 Simülasyon kullanımının avantajları
Yavaş gelişen olaylar daha hızlı, hızlı gelişen olaylar daha yavaş gerçekleştirilebilir. Gerçekte denenmesi zor yada tehlikeli olan konuların gösterimine izin verir. Öğrenciye istediği kadar tekrara izin verir. Karmaşık sistemlerin basitleştirilmesini sağlar. Gerçeğinden daha ucuza mal olur. Öğrenci motivasyonunu artırır.

46 Öğrenme nesnesi Metin, ses, animasyon, oyun vb. nesnelerin her birine öğrenme nesnesi olarak kabul edildiği gibi bu nesnelerin bir yada daha fazlasının kullanılmasıyla oluşturulmuş eğitim materyalinin bölünemeyen anlamlı en küçük birimi olarak ta ifade edilir. Öğretimsel değeri olmak zorundadır. Genellikle birden fazla dosyadan oluşurlar. Tekrar kullanılabilirler. Tek başına bir bütün olabilir. Bir bütünün parçası olabilir. Öğrenme nesnelerinde kesin bir süre ya da boyut söz konusu değildir. Ancak, genellikle süreleri 2 dakika ile 15 dakika arasında değişir.

47 Eğitsel oyunlar Eğitsel oyunlar, öğrenenlere belirli hedefler ve var olan prosedürler sunan sanal bir ortam sağlar. Bu ortamda öğrenenler kendilerine sunulan görevleri yerine getirmek için ön bilgilerini kullanırlar. Bu süreçte öğrenenler ortam ile etkileşim sırasında dönütler alarak bir öğrenme sürecinde ilerlemektedirler (Akgün, Nuhoğlu, Tüzün, Kaya & Çınar, 2011).

48 Örnek Oyun unlar/fenveteknoloji/ Fall/Group11/giris.swf

49 Öğretimsel bloglar Blog (Ağ günlükleri), temel olarak İnternet kullanıcılarının herhangi bir tasarım bilgisine sahip olmaksızın web sayfaları yaratabilmelerine, bu sayfalarda çeşitli konular hakkında yazılar yazabilmelerine ve diğer İnternet kullanıcılarının bu yazılara yorumlar ekleyebilmelerine olanak sağlayan web tabanlı bir araçtır. Eğitim ortamlarında blogların kullanımın öğrenci, öğretmen ve yönetime büyük yararlar sağlayabileceği düşünülmektedir. “Yazarken öğrenme” ortamları olarak adlandıran bu ortamlarda öğrenciler bilgilerini notlar halinde yazmakta, yazarken yazdığı konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmakta ve yeni ürünler ortaya koyabildikleri belirtilmektedir. Ayrıca blog uygulamalarının öğrencilerin ilgisini çeken İnternet ortamlarında bulunması da öğrencilerin bu uygulamaları kullanmasını cazip hale getirmektedir.

50 Öğretim materyali kullanılacak dersi süreci
Bir ders süreci belli aşamalardan oluşur ve her aşama kendine özgü bazı özelliklere sahiptir. Bu yüzden ders sürecini tek bir materyalle bitirmek yerine, dersin belli aşamalarında kullanılmak üzere farklı materyal seçimine gidilmelidir.

51 Giriş Aşaması Giriş, dersin başlangıcını oluşturduğundan önemli bir aşamadır. Bu aşamanın en önemli özelliklerinden biri dikkat çekmedir. İlk izlenimler insanların bir nesne ya da duruma karşı tutumlarında çok önemli bir etkiye sahiptir. Dersin ilk birkaç dakikasında dikkatler çekilebilirse, öğrencilerde bu derse karşı pozitif tutum oluşturulabilir. Bütün öğretmenlerin bildiği ve uyguladığı gibi, dikkat çekmek için kullanılabilecek birçok yöntem ve materyal vardır. Derse konuyla ilgili bir problem veya soru yönelterek başlamak, öğrencilerin geçmiş deneyimleri ile çelişkili ifadeler vermek, espriler kullanmak dikkat çekmek için kullanılabilecek yöntemlerden bazılarıdır. Gerçek bir olay, hikâye ya da fıkra anlatmak da dikkat çekmek için kullanılabilir. Ayrıca, sınıfa gerçek eşya veya model, resim, karikatür, afiş gibi materyaller getirmek de öğrencilerin dikkatini çekebilir. Dikkat Çekme, Motivasyon, Önbilgilerin Hatırlatılması ve Dersin Amaçlarından Haberdar Etme

52 Sunuş aşaması Yeni bilgilerin verildiği sunuş aşamasında içerik düzenli bir şekilde yapılandırılmalı, içerik ile ilgisi olmayan konu ve uyarıcıların kullanımından kaçınılmalıdır. İçerik ile ilgilisi bulunmayan ve öğrenci seviyesine uygun olmayan materyaller kullanılmamalıdır. Kullanılan materyallerdeki bilginin, kullanıcı için uygun seviyede, kesin, gerçek ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Sunuş aşamasında tek bir materyal kullanılabileceği gibi içeriğe göre birden fazla farklı materyallerden de yararlanılabilir. Basılı, görsel, işitsel materyallerin yanı sıra eğitsel yazılımlar gibi çoklu ortam araçları da sunuş aşamasında kullanılabilir. Dersin sunuş aşaması öğrenci seviyesine uygun hızda ilerlemelidir. Çok yavaş sunumlar öğrencileri sıkabileceği gibi çok hızlı sunumlar ise öğrencilerde eksik öğrenmeye yol açabilir. Ders sürecinde sık sık tekrarlara başvurmak gereklidir. Özellikle zor ve önemli bilgiler tekrarlanmalıdır.

53 Alıştırma aşaması Öğrencilerin öğrenme sürecine katıldığı alıştırma süreci, dersin sonuna bırakılmadan yeni bilginin sunuluşundan sonra yapılmalıdır. Böylece öğrencilerin eksik ya da yanlış öğrenmeleri görülüp düzeltilebilir. Ayrıca alıştırma yapılan bilginin kalıcılığı arttığı bilinmektedir. Dersin bu aşamasında eksik şemalar, bulmacalar resimleri ile varsa eğitsel oyun ve alıştırma yazılımları da kullanılabilir. Alıştırma yazılımlarının işlevi öğretmek değil, konuyu belli bir düzeyde bilen bir öğrenciye uygulama olanağı sunmaktır. Sınıfta sadece öğretmenin kullanımında bilgisayar bulunduğu durumlarda öğretmen bu yazılımları öğrencilerle etkileşim içerisinde kendisi kullanabilir.

54 Geri bildirim aşaması Öğrencilere alıştırma aşamasından sonra gösterdikleri performansa göre dönüt verilmelidir. Başarıyla tamamladıkları görevler için ödül ve pekiştireçler verilebilir. Yanlış yaptıklarında ise düzeltme yapılmalı, sadece yanlış yaptıklarını söylemekle yetinilmemeli, davranışın neden yanlış olduğu gerekçeleriyle açıklanmalıdır.

55 Değerlendirme Aşaması
Dersin değerlendirme aşamasında da birçok materyal tasarlanıp kullanılabilir. İşlem ve çalışma yaprakları, kelime ilişkilendirme testleri, kavram haritaları gibi alternatif değerlendirme araçları kullanılabilir. Ayrıca öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından da yararlanmalıdır.

56 Modül -4 :Materyal Arama, Bulma ve Seçme

57 1- Materyal Arama, Bulma Arama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Uygun Anahtar Kelimeleri Belirleme Özelleştirilmiş Anahtar Kelimeleri Kullanma Uzantısı Bilinen Dosyaları Arama ve Bulma Özelleştirilmiş Konu Tarama Gelişmiş Arama Nesne Ambarlarında Arama Önbellek (Cache) Arama Arama Sonuçlarını Arama Diline Çevirme Bulunan E-İçerikleri Arşivleme Resimleri kaydetme Dokümanları kaydetme (docx, pptx, pdf vb.) Videoları seyretme ve indirme Swf dosyaları indirme Jawa eklentisi kurma Konu Alanında Arama Stratejisi Belirleme

58 2- Materyal Seçme Bulunan ve arşivlenen materyaller arasından uygun olanları seçme Kontrol listelerini kullanarak; çalışma yaprağı, resim, sunu, video, ses, animasyon, simülasyon, eğitsel oyun ve öğrenme nesnesi seçimi.

59 3- Telif Hakları Telif hakları ile ilgili yasal düzenlemeler
Uluslararası ölçütler

60 Modül 5-Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma

61 Görsel Tasarım Öğeleri
Çizgi Şekil Alan Boyut Doku Renk

62 Tasarım İlkeleri Bütünlük Denge Vurgu Hizalama Yakınlık

63 Görsel Tasarımda dikkat edilecekler
Resim, Grafik kullanımı Metin kullanımı Renk kullanımı Biçim

64 Materyal düzenleme ve tasarlama
Sunuların düzenlenmesi Sunu hazırlanması ve güncel sunum programlarının özellikleri MS Power point Pardus ….. Prezi Resim işlemleri Formatlar Boyutlandırma, kırpma ve düzenleme işlemleri

65 Materyal düzenleme ve tasarlama
Video işlemleri Kırpma işlemleri Video düzenleme Video efektleri Format değiştirme işlemleri Ses düzenleme

66 Modul-6 : Öğretim Sürecinde Materyallerin Kullanımı
Materyal kullanım kılavuzu Modül 3 teki nesnelerin derste kullanımı ile ilgili bilgiler (Resim, video vb. dersin giriş, sunuş vb. aşamalarında kullanımı) Ders işleniş örnekleri (iyi – kötü) Etkili ders sunumu Örnek bir dersin incelenmesi ** Buradan sonra oluşturulan gruplar hazırladıkları örnek ders planı doğrultusunda ders sunumlarını yapacaklardır.

67 Modül -7 : Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen Tarafından Değerlendirilmesi
Grupların örnek ders sunumu esnasında derste kullanılan materyal öğretmen ve kursiyerler tarafından kontrol listeleri ile değerlendirilecektir. Sunum sonrası değerlendirme sonuçları tartışılacaktır. Örnek ders anlatımları kurs sonunda web günlüklerinde paylaşıma açılacaktır.

68 Eğitimde FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitim Komisyonu
TEŞEKKÜRLER Eğitimde FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitim Komisyonu


"FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları