Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAKAN YETKİNER İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 01 KASIM 2013 İZMİR TÜRKİYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAKAN YETKİNER İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 01 KASIM 2013 İZMİR TÜRKİYE."— Sunum transkripti:

1 HAKAN YETKİNER İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 01 KASIM 2013 İZMİR TÜRKİYE

2  Sürdürülebilir Kalkınma/ Büyüme Üzerine Genel Tespitler  Ekonomik Kalkınma/ Büyüme Perspektifinden Türkiye Ekonomisi Üzerine Notlar  2023 Yılına Kadar Türkiye Neler Başarmalı?  Sonuç Yerine 2

3  SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA/ BÜYÜME ÜZERİNE GENEL TESPİTLER 3

4  Sürdürülebilir Kalkınma (sustainable development) insani ihtiyaçların karşılanmasında doğal sistemlerin ve çevrenin sürdürülebilirliğini amaçlayan gelişme yaklaşımının adıdır. Bu yaklaşım, bugünün ihtiyaçları kadar gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da garanti altına almayı hedeflemektedir. 4

5  Sürdürülebilir Kalkınma eskiden üç başlık (çevresel, ekonomik ve sosyal) altında toplanırken bugün başka başlıklar da eklenmiştir (örneğin politik, kültürel, kurumsal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik). 5

6  Arrow ve diğerleri (2004), diğer pek çok ekonomist gibi, sürdürülebilir kalkınma için aşağıdaki ölçütü önermişlerdir: «toplumsal servetin (beşeri sermaye, bilgi stoku, ve doğal ve yeniden-üretilebilir sermayenin) zaman içinde azalmaması. 6

7 7

8 8

9 9

10  Sermaye Birikimi  Teknolojik Gelişme/ Değişme (AR-GE)  Beşeri Sermaye  Ekonominin Dış Ticarete Açıklığı  Enerji  Cinsiyet Eşitliği  Ulaşım, vd… 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18  SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ÜZERİNE NOTLAR 18

19  Gelişmiş Batı ekonomileri ile yerleşik ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilere sahiptir  Jeo-politik ve ekonomik konumu nedeniyle gelişmiş Batı ekonomileri ve (i) Orta Doğu, (ii) Kuzey Afrika, ve (iii) Türki Cumhuriyetler ekonomileri arasında köprü görevi görmektedir.  1996’dan beri AB Gümrük Birliği Üyesi; 1999’dan beri AB aday ülkesidir ve 2005’den beri katılım müzakereleri sürmektedir 19

20  Türkiye ekonomisinin büyümesi talep- bağımlıdır (tüketim ve konut yatırımı harcamaları iki önemli öğedir)  Dış ticaret açığı yapısaldır  Tasarruf (çok) düşüktür  İşsizlik yapısaldır 20

21 21 Kişi Başı RGSYH İçinde, 2005 Sabit Fiyatları

22  PATENT TESCİLLERİ: 22 YERLİ YABANCI GENEL YILTPEPCTEPCToplamTPEPCTEPCToplamTOPLAM

23 23

24 24

25  Dünya Ölçeğinde Patent tescilleri 25 Patent Tescilleri, Milyon Kişi Başına AB ABD Türkiye Kaynak: WIPO

26  AR-GE HARCAMALARI: 26

27  AR-GE HARCAMALARI: 27

28  ÜNİVERSİTELERİMİZİN SIRALAMASI (En İyi 10-URAP 2011 Eylül): 28 SıralamaÜniversite 2010 Yılı Makale Puanı Toplam Atıf Puanı Toplam Bilimsel Doküman Puanı 1ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ortalama

29 29

30 30

31  ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ YERİ (URAP): 31 İLK 2000 İÇİNDE YAŞAM BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER ABD İSPANYA TÜRKİYE GÜNEY KORE ALMANYA

32  AR-GE PERSONELİ: 32

33  YAŞIT NÜFUS İÇİNDE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ ORANI (OECD): ABD İSPANYA TÜRKİYE GÜNEY KORE ALMANYA303634

34  PISA 2009 MATEMATİK PERFORMANSI KARŞILAŞTIRMASI 34 OECD İÇİNDE TÜM ÜLKELER ABD İSPANYA TÜRKİYE3141 GÜNEY KORE13 ALMANYA813 PISA: The OECD Programme for International Student Assessment

35 Sabit Fiyatları

36 Türkiye dış ticarete açıklık oranlarında ABD’den iyi olmakla birlikte Güney Kore ve İspanya’nın (ve Almanya ve Çin’in) gerisindedir. Çin çok gerilerden gelip 2000’li yılların başında Türkiye’yi geçmiştir. 36

37 37

38 Türkiye’nin dış ticaretinde toplamda yapısal olarak hiçbir olumlu gelişme yoktur. Elbette kompozisyon yıllar itibari ile çok değişmiştir. Ekonomik gruplara göre ihracatın ithalatı karşılama yüzdesi Türkiye ekonomisinin kırılganlığının arkasındaki nedeni ortaya koymaktadır: Yatırım Malları ve Hammadde. 38

39 39

40 Türkiye Yatırım Malları ve Hammadde ithal edip, bunu nihai mal olarak yurtiçinde ve yurtdışında satan bir ülkedir. AR-GE ile yatırım malları üretmeye başlamadıkça, ya da zengin petrol ve maden yatakları bulamadığı sürece dış ticaret kırılganlığı devam edecektir. 40

41 41

42 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile hazırlanmıştır.  Teknoloji  İnovasyon  Ar-Ge  Girişimcilik üzerine odaklanmıştır. 42

43 4’er yıllık 3 Aşama tanımlanmıştır:  Atılım  Yatırım  Liderlik 2023 Türkiye İhracat Stratejisi  19 Stratejik hedef  72 eylem ve ölçüt planı içermektedir. Bütünsel bir eylem planı içeren ve basit ve anlaşılır hedefleri olan bir devlet projesi haline gelmiştir. 43

44  2 trilyon dolar GSYH  10. Büyük ekonomi  5oo milyar dolar ihracat  600/900 milyar dolar ithalat  Toplam dış ticaret 1,1 /1,4 trilyon dolar  İhracatın her yıl %12 artması  Dünya ihracatındaki payın %0,8’den %1,5’e çıkması 44

45  Teknolojik dönüşümünü sağlamış  Lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü  En yeni üretim teknolojilerine hakim  Uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye 45

46 46 İhracatı %11, ithalatı %12,5 büyüyen bir Türkiye sürdürülemez bir dış ticaret patikasına sahiptir.

47 47 Türkiye’nin 2012 yılında %0,8 olan dünya ihracatından aldığı pay 2023 yılında %1,5’e; 2030 yılında %2,5’e yaklaşacaktır.

48 48 Turkey vs. US

49  Türkiye Ekonomisi Dünya Ortalamasının Üzerinde büyümektedir: 49

50 50 PPP Converted GDP Per Capita (Chain Series), at 2005 constant prices

51  2023 YILINA KADAR TÜRKİYE NELER BAŞARMALI? 51

52  Teknolojik dönüşümünü sağlama yolunda sert tedbirler almalı  Mevzuat ve Lojistik altyapısını güçlendirmeli  En yeni üretim teknolojilerine hakim olmalı  Uluslararası pazarlarda konumunu güçlendirmeli 52

53  İhracatın karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm bulmalı  Küresel, bölgesel ve yerel kırılganlıklara karşı önlemler almalı  Proaktif olmalı 53

54  Araştırma Üniversiteleri – Eğitim Üniversiteleri Ayrımı  Akademik unvanların, ücretlerin, ve iş tanımlarının Araştırma ve Eğitim Üniversiteleri için yeniden tanımlanması ve farklılaştırılması gerekmektedir 54

55  ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ:  En az %2o yabancı olması  Sıfır İçeriden-beslenme (inbreeding)  En az 1 yabancı dil  Tüm dünyadan yüksek lisans/ doktora öğrencisi kabulü ve bursu  Unvan takdirinin uluslararası standartlara yükseltilmesi  Uygulamalı yaklaşımların ağırlıklı olması  Kontratların performansa dayalı düzenlenmesi  Kontratların en çok 10 yıla kadar yenilenebilmesi 55

56  EĞİTİM ÜNİVERSİTELERİ:  Kademeli olarak yabancı dile geçiş  İçeriden-beslenmenin kademeli olarak engellenmesi  Yurtdışından yüksek lisans/ doktora öğrencisi kabulü ve bursu  Performansa dayalı kontrat düzenlenmesi ve bazı kontratların en çok 10 yıla kadar yenilenebilmesi 56

57 TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULLARI (TYO)  Araştırma Üniversitelerinin içinde 4 yıllık Teknoloji Yüksek Okulları (TYO) kurulması  İngilizce bilen, akademik/ AR-GE uygulamalara yakın, alanyazını takip edebilen nitelikli ara personel  TYO’lar aracılığıya Tıp, Mühendislik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde ileri teknoloji Kullanabilen Eleman 57

58  Özel Sektörü AR-GE’ye zorunlu kılacak şekilde teşvik etmek  Özel sektörün AR-GE yabancı uzman istihdamının teşvik edilmesi  Kamu’nun Stratejik Alanlarda AR-GE üzerinde yoğunlaşması (Tarım, Biyoloji, Savunma) 58

59  Türkiye Ekonomisinin sürdürülebilir ekonomik büyüme aşamasına geçmesi gereklidir  AR-GE ve beşeri sermaye sürdürülebilir ekonomik büyüme için ön koşuldur  Şu anda hem AR-GE hem de AR-GE yapacak beşeri sermaye konusunda Türkiye çok gerilerdedir  Üniversite reformu artık zorunlu hale gelmiştir  Özel sektör AR-GE aktiviteleri hala çok düşüktür 59

60  Türkiye’nin cinsiyet eşitliği konusunda alacağı hayli yol vardır.  Petrol fiyatlarını asla kontrol altına alma şansı olmayan Türkiye geleceğin enerji teknolojilerine şimdiden yatırım yapmalıdır  Ulaşım araçları çeşitlenmesine devam edilmelidir. 60


"HAKAN YETKİNER İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 01 KASIM 2013 İZMİR TÜRKİYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları