Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL String Fonksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL String Fonksiyonları"— Sunum transkripti:

1 SQL String Fonksiyonları

2 CHARINDEX CHARINDEX fonksiyonu 2 parametre almaktadır. 1.parametredeki değerin 2.parametre olarak verilmiş değerde olup olmadığını belirtir. Varsa karakter numarasını yoksa “0″ değerini döndürür. SELECT CHARINDEX ('U','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') --2 SELECT CHARINDEX ('A','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') --8 SELECT CHARINDEX ('HAVA','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') --7 SELECT CHARINDEX ('ABC','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') --0

3 CHARINDEX(Devam) CHARINDEX fonksiyonu seçmeli olarak 3.parametre de alabilir. Bu parametre aramanın yapılacağı başlangıç konumunu belirtir. Örneğin üstteki 2.SELECT cümlesi bulduğu ilk “A”nın konumunu döndürdü. 9.karakterden itibaren arama yapmasını istediğimizde 2.”A”yı bulmuş olacaktır. SELECT CHARINDEX ('A','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',9) --10

4 LEFT ve RIGHT LEFT ve RIGHT fonksiyonları 2 parametre alıp bir metnin sağından veya solundan ne kadar keseceğini belirtir. Kaç karakterin alınacağı 2.parametre olarak verilir. SELECT LEFT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',5)--BUGÜN SELECT LEFT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',100)--BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL SELECT RIGHT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',5)--GÜZEL SELECT RIGHT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',500)--BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL

5 LEN LEN fonksiyonu parametre olarak aldığı metnin uzunluğunu belirtir.
SELECT LEN('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL')--20 SELECT LEN('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL ')--20 SELECT LEN('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL')--25

6 REPLACE REPLACE fonksiyonu 3 parametre alıp bir metnin içindeki bir karakteri başka bir karakterle değiştirmeyi sağlar. İlk parametre değişiklik yapılacak metni, ikinci parametre metin içinde aranacak veriyi, üçüncü parametre de bu verinin hangi veriyle değiştirileceği belirtilir. SELECT REPLACE('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL','GÜZEL','KÖTÜ') --BUGÜN HAVA ÇOK KÖTÜ SELECT REPLACE('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL','KÖTÜ','GÜZEL') --BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL

7 STUFF STUFF fonksiyonu 4 parametre alır. Bir metnin belli bir alanını başka bir metin ile değiştirmek için kullanılır. 2. parametrede değişimin hangi karakter numarasından sonra yapılacağını, 3.parametre de o numaradan sonraki karakter uzunluğunu belirtir. 3. parametredeki uzunluk bilgisi o kadar metnin sileceğini belirtir. SELECT STUFF('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',7,4,'GÖZYÜZÜ') --BUGÜN GÖZYÜZÜ ÇOK GÜZEL SELECT STUFF('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',7,0,'GÖZYÜZÜ ve ') --BUGÜN GÖZYÜZÜ ve HAVA ÇOK GÜZEL Bu fonksiyonlarda sabit değer verdiğimiz gibi tablodaki bir kolonu da parametre olarak verebiliriz. Ayrıca COLLATE yantümcesi kullanılarak karakter tipinin nasıl yorumlanacağı da belirtilebilir.

8 SUBSTRING SUBSTRING fonksiyonu en çok kullanılan fonksiyonlardan biri olup bir metnin belirlenmiş başlangıç noktasından itibaren parametre olarak verilmiş uzunluk kadar karakteri döndürür. SELECT SUBSTRING('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',7,4)--HAVA

9 LOWER ve UPPER LOWER ve UPPER fonksiyonları metni küçük veya büyük harfe çevirir. SELECT LOWER('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL')--bugün hava çok güzel SELECT UPPER('Bugün HAVA çok GÜZEL')--BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL

10 LTRIM ve RTRIM LTRIM ve RTRIM fonksiyonları SQL Server üzerinde metinsel verilerle uğraşan kişilerin en çok kullandığı fonksiyonlardır diye biliriz. LTRIM, metnin sol tarafındaki boşlukları, RTRIM ise sağ tarafındaki boşlukları siler.

11 ASCII ve CHAR ASCII ve CHAR fonksiyonları diğer dillerden aşina olduğumuz fonksiyonlar olup ASCII, karakterin ascii karşılığını, CHAR ise parametre aldığı ascii kodun char karşılığını döndürür. SELECT ASCII('A')--65 SELECT CHAR(65)--A

12 REPLICATE REPLICATE fonksiyonu string ve int olmak üzere 2 parametre alır. Girilen sayı kadar ilk parametredeki değeri yazdırır. SELECT REPLICATE('A',5)--AAAAA SELECT 'A'+REPLICATE(' ',5)+'X'--A X

13 SPACE SPACE fonksiyonu parametre aldığı sayı kadar boşluk karakteri döndürür. SELECT 'A'+SPACE(5)+'X'--A X SELECT LEN('A'+SPACE(5)+'X')--7

14 QUOTENAME QUOTENAME fonksiyonu parametre aldığı metni SQL’de geçerli tanımlayıcıları ifade eden [] içerisine alır. SELECT QUOTENAME('Müşteri Adı Soyadı')--[Müşteri Adı Soyadı] sine alır.

15 Tarih ve Zaman Fonksiyonları

16 Tarih ve Zaman Fonksiyonları
Bu fonksiyonlar tarih (date) ve zaman (time) üzerinde işlemler yapmayı sağlar. Tarih ve zaman fonksiyonları şunlardır: ·        DATEADD ·        DATEDIFF ·        DATENAME ·        DATEPART ·        DAY ·        GETDATE ·        MONTH ·        YEAR ·     

17 DATEADD Belli bir tarihin üzerine değer eklenerek yeni bir tarih değeri üretir. Kullanım biçimi: DATEADD ( tarihkısmı, sayı, tarih) Argümanları: Tarih kısmı (aşağıdaki değişkenlerden birini alır)

18 Tarih kısmını artırmak için kullanılan değer. tarih
Tarih Parçası Kısaltması Year yy, yyyy Quarter qq, q Month mm, m Dayofyear dy, y Day dd, d Week wk, ww Hour hh Minute mi, n Second ss, s Millisecond ms sayı Tarih kısmını artırmak için kullanılan değer. tarih Tarih değerini döndüren tarih bilgisi.

19 Örnek Son on gün içinde yapılan siparişler:
SELECT ord_num, ord_date FROM sales WHERE (ord_date >=   DATEADD(day, -10, GETDATE()))

20 DATEDIFF İki tarih arasındaki gün sayısını verir. Kullanımı:
DATEDIFF ( Tarih parçası, başlangıç tarihi, bitiş tarihi) Argümanları: Tarih parçası

21 Tarih Parçası Kısaltması Year yy, yyyy Quarter qq, q Month mm, m Dayofyear dy, y Day dd, d Week wk, ww Hour hh Minute mi, n Second ss, s millisecond Ms

22 Örnek Şu anki tarih ile yayın tarihi arasındaki fark: USE pubs GO
SELECT DATEDIFF(day, pubdate, getdate()) FROM titles

23 DATEPART Belirtilen tarihin istenen parçasına karşılık olarak bir tamsayı döndürür. Kullanım Biçimi: DATEPART(tarihparçası, tarih) Argümanları: Tarih parçası Tarih bilgisinin bir kısmını ifade eden bilgi.

24 Tarih bölümü Kısaltma year yy, yyyy quarter qq, q month mm, m dayofyear dy, y day dd, d week wk, ww weekday Dw hour Hh minute mi, n second ss, s millisecond Ms

25 Örnek Aşağıdaki örnekte şu anki tarihin karşılık geldiği ay adı ve ay numarası bulunmaktadır: SELECT GETDATE() Tarihi verir SELECT DATEPART(month, GETDATE()) Ayı verir

26 DAY Bir tarih bilgisinin gün kısmını verir. Kullanım Biçimi:
Kullanım Biçimi: DAY(tarih) Argümanları: tarih datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

27 Örnek Aşağıdaki örnekte verilen tarihin gün kısmı verilmektedir:
SELECT DAY(‘1999/12/26') AS 'Gün' GO Sonuç: Gün

28 MONTH Bir tarih bilgisinin ay kısmını verir. Kullanım Biçimi:
Kullanım Biçimi: MONTH(tarih) Argümanları: tarih datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

29 Örnek Aşağıdaki örnekte verilen tarihin ay kısmı verilmektedir:
SELECT MONTH(‘1999/03/12') AS 'Ay' GO Sonuç: Ay

30 YEAR Bir tarih bilgisinin yıl kısmını verir. Kullanım Biçimi:
Kullanım Biçimi: YEAR(tarih) Argümanları: tarih

31 Örnek Aşağıdaki örnekte verilen tarihin yıl kısmı verilmektedir:
SELECT YEAR(‘1999/12/03') AS ‘Yıl' GO Sonuç: Yıl


"SQL String Fonksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları