Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CHARINDEX  CHARINDEX fonksiyonu 2 parametre almaktadır. 1.parametredeki değerin 2.parametre olarak verilmiş değerde olup olmadığını belirtir. Varsa karakter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CHARINDEX  CHARINDEX fonksiyonu 2 parametre almaktadır. 1.parametredeki değerin 2.parametre olarak verilmiş değerde olup olmadığını belirtir. Varsa karakter."— Sunum transkripti:

1

2 CHARINDEX  CHARINDEX fonksiyonu 2 parametre almaktadır. 1.parametredeki değerin 2.parametre olarak verilmiş değerde olup olmadığını belirtir. Varsa karakter numarasını yoksa “0 ″ değerini döndürür.  SELECT CHARINDEX ('U','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') -- 2  SELECT CHARINDEX ('A','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') -- 8  SELECT CHARINDEX ('HAVA','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') --7  SELECT CHARINDEX ('ABC','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL') --0

3 CHARINDEX(Devam)  CHARINDEX fonksiyonu seçmeli olarak 3.parametre de alabilir. Bu parametre aramanın yapılacağı başlangıç konumunu belirtir. Örneğin üstteki 2.SELECT cümlesi bulduğu ilk “A”nın konumunu döndürdü. 9.karakterden itibaren arama yapmasını istediğimizde 2.”A”yı bulmuş olacaktır.  SELECT CHARINDEX ('A','BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',9) --10

4 LEFT ve RIGHT  LEFT ve RIGHT fonksiyonları 2 parametre alıp bir metnin sağından veya solundan ne kadar keseceğini belirtir. Kaç karakterin alınacağı 2.parametre olarak verilir.  SELECT LEFT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',5)--BUGÜN  SELECT LEFT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',100)--BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL  SELECT RIGHT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',5)--GÜZEL  SELECT RIGHT('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',500)-- BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL

5 LEN  LEN fonksiyonu parametre olarak aldığı metnin uzunluğunu belirtir.  SELECT LEN('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL')--20  SELECT LEN('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL')--25

6 REPLACE  REPLACE fonksiyonu 3 parametre alıp bir metnin içindeki bir karakteri başka bir karakterle değiştirmeyi sağlar. İlk parametre değişiklik yapılacak metni, ikinci parametre metin içinde aranacak veriyi, üçüncü parametre de bu verinin hangi veriyle değiştirileceği belirtilir.  SELECT REPLACE('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL','GÜZEL','KÖTÜ')  --BUGÜN HAVA ÇOK KÖTÜ  SELECT REPLACE('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL','KÖTÜ','GÜZEL')  --BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL

7 STUFF  STUFF fonksiyonu 4 parametre alır. Bir metnin belli bir alanını başka bir metin ile değiştirmek için kullanılır. 2. parametrede değişimin hangi karakter numarasından sonra yapılacağını, 3.parametre de o numaradan sonraki karakter uzunluğunu belirtir. 3. parametredeki uzunluk bilgisi o kadar metnin sileceğini belirtir.  SELECT STUFF('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',7,4,'GÖZYÜZÜ')  --BUGÜN GÖZYÜZÜ ÇOK GÜZEL  SELECT STUFF('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',7,0,'GÖZYÜZÜ ve ')  --BUGÜN GÖZYÜZÜ ve HAVA ÇOK GÜZEL  Bu fonksiyonlarda sabit değer verdiğimiz gibi tablodaki bir kolonu da parametre olarak verebiliriz. Ayrıca COLLATE yantümcesi kullanılarak karakter tipinin nasıl yorumlanacağı da belirtilebilir.

8 SUBSTRING  SUBSTRING fonksiyonu en çok kullanılan fonksiyonlardan biri olup bir metnin belirlenmiş başlangıç noktasından itibaren parametre olarak verilmiş uzunluk kadar karakteri döndürür.  SELECT SUBSTRING('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL',7,4)--HAVA

9 LOWER ve UPPER  LOWER ve UPPER fonksiyonları metni küçük veya büyük harfe çevirir.  SELECT LOWER('BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL')-- bugün hava çok güzel  SELECT UPPER('Bugün HAVA çok GÜZEL')--BUGÜN HAVA ÇOK GÜZEL

10 LTRIM ve RTRIM  LTRIM ve RTRIM fonksiyonları SQL Server üzerinde metinsel verilerle uğraşan kişilerin en çok kullandığı fonksiyonlardır diye biliriz. LTRIM, metnin sol tarafındaki boşlukları, RTRIM ise sağ tarafındaki boşlukları siler.

11 ASCII ve CHAR  ASCII ve CHAR fonksiyonları diğer dillerden aşina olduğumuz fonksiyonlar olup ASCII, karakterin ascii karşılığını, CHAR ise parametre aldığı ascii kodun char karşılığını döndürür.  SELECT ASCII('A')--65  SELECT CHAR(65)--A

12 REPLICATE  REPLICATE fonksiyonu string ve int olmak üzere 2 parametre alır. Girilen sayı kadar ilk parametredeki değeri yazdırır.  SELECT REPLICATE('A',5)--AAAAA  SELECT 'A'+REPLICATE(' ',5)+'X'--A X

13 SPACE  SPACE fonksiyonu parametre aldığı sayı kadar boşluk karakteri döndürür.  SELECT 'A'+SPACE(5)+'X'--A X  SELECT LEN('A'+SPACE(5)+'X')--7

14 QUOTENAME  QUOTENAME fonksiyonu parametre aldığı metni SQL’de geçerli tanımlayıcıları ifade eden [] içerisine alır.  SELECT QUOTENAME('Müşteri Adı Soyadı')-- [Müşteri Adı Soyadı] sine alır.

15

16 Tarih ve Zaman Fonksiyonları  Bu fonksiyonlar tarih (date) ve zaman (time) üzerinde işlemler yapmayı sağlar. Tarih ve zaman fonksiyonları şunlardır: · DATEADD · DATEDIFF · DATENAME · DATEPART · DAY · GETDATE · MONTH · YEAR ·

17 DATEADD  Belli bir tarihin üzerine değer eklenerek yeni bir tarih değeri üretir.  Kullanım biçimi:  DATEADD ( tarihkısmı, sayı, tarih)  Argümanları:  Tarih kısmı (aşağıdaki değişkenlerden birini alır)

18 Tarih ParçasıKısaltması Yearyy, yyyy Quarterqq, q Monthmm, m Dayofyeardy, y Daydd, d Weekwk, ww Hourhh Minutemi, n Secondss, s Millisecondms sayı Tarih kısmını artırmak için kullanılan değer. tarih Tarih değerini döndüren tarih bilgisi.

19 Örnek  Son on gün içinde yapılan siparişler:   SELECT ord_num, ord_date FROM sales WHERE (ord_date >= DATEADD(day, -10, GETDATE()))

20 DATEDIFF İki tarih arasındaki gün sayısını verir. Kullanımı: DATEDIFF ( Tarih parçası, başlangıç tarihi, bitiş tarihi) Argümanları: Tarih parçası

21 Tarih ParçasıKısaltması Yearyy, yyyy Quarterqq, q Monthmm, m Dayofyeardy, y Daydd, d Weekwk, ww Hourhh Minutemi, n Secondss, s millisecondMs

22 Örnek  Şu anki tarih ile yayın tarihi arasındaki fark:  USE pubs  GO  SELECT DATEDIFF(day, pubdate, getdate()) FROM titles  GO

23 DATEPART  Belirtilen tarihin istenen parçasına karşılık olarak bir tamsayı döndürür.   Kullanım Biçimi:   DATEPART(tarihparçası, tarih)   Argümanları:  Tarih parçası   Tarih bilgisinin bir kısmını ifade eden bilgi.

24 Tarih bölümüKısaltma yearyy, yyyy quarterqq, q monthmm, m dayofyeardy, y daydd, d weekwk, ww weekdayDw hourHh minutemi, n secondss, s millisecondMs

25 Örnek  Aşağıdaki örnekte şu anki tarihin karşılık geldiği ay adı ve ay numarası bulunmaktadır:   SELECT GETDATE()   Tarihi verir   SELECT DATEPART(month, GETDATE())   Ayı verir

26 DAY  Bir tarih bilgisinin gün kısmını verir.   Kullanım Biçimi:   DAY(tarih)   Argümanları:   tarih   datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

27 Örnek  Aşağıdaki örnekte verilen tarihin gün kısmı verilmektedir:   SELECT DAY(‘1999/12/26') AS 'Gün'  GO   Sonuç:   Gün ------------ 26

28 MONTH  Bir tarih bilgisinin ay kısmını verir.   Kullanım Biçimi:   MONTH(tarih)   Argümanları:   tarih   datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

29 Örnek  Aşağıdaki örnekte verilen tarihin ay kısmı verilmektedir:   SELECT MONTH(‘1999/03/12') AS 'Ay'  GO   Sonuç:   Ay ------------ 03

30 YEAR  Bir tarih bilgisinin yıl kısmını verir.   Kullanım Biçimi:   YEAR(tarih)   Argümanları:   tarih

31 Örnek  Aşağıdaki örnekte verilen tarihin yıl kısmı verilmektedir:   SELECT YEAR(‘1999/12/03') AS ‘Yıl'  GO   Sonuç:   Yıl ------------ 1999


"CHARINDEX  CHARINDEX fonksiyonu 2 parametre almaktadır. 1.parametredeki değerin 2.parametre olarak verilmiş değerde olup olmadığını belirtir. Varsa karakter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları